MECLİS TOPLANTILARI

14.05.2009 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 3 üncü, 1 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Parkı 1 Nolu Salon ücret tarifesi ile ilgili yazısı,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tekstil Boyahanecileri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yer talebi ile ilgili yazısı,
7-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, ihale yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle Meyve ve Sebze Hali ile Balık Hali alanında mevcut elektrik trafo parsellerinin TEDAŞ’a devri ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2009 gün ve 35836 sayılı yazısı ile Nilüfer Belediyesi, Özlüce Mahallesi, İtfaiye Eğitim Tesisleri Alanı yapılması ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk İşleri Müşavirliği’nin, 04.05.2009 gün ve 44672 sayılı yazılarıyla Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği bildirilen Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planı değişikliği hakkında karar alınması ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2009 gün ve 30114 sayılı yazılarıyla Gürsu Köprülü Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen Özlüce-Alaattinbey Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
1/3

 

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2009 gün ve 29739 sayılı yazısı ile Beşevler Mezarlık Alanı’nın planlara işlenmesi hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2009 gün ve 29914 sayılı yazısı ile Üniversite Hattının planlara işlenmesi hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Yeni Teleferik Projesi ile ilgili plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009 gün ve 102 sayılı kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Caddesi’nin Ticaret Alanı olması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Taşkın Alanlarla ilgili Yıldırım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, 0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?C???????`???C?H?????`???H???H?????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????H?????H??????H???H???r???C?C???????`??????????????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H?????????????????a????m)????S??????????????????????????S????????m'???m(??COLUMN_FORMAT???m,->?????m-.????m???m ???m ???m ???m*+<???m&???m ???m+,=?? CHAR_LENGTH???m?????m???m???m???m():???m)Kükürtlü Mahallesi, 4861 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6-12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009 gün ve 108 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel, Sosyal Donatı Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın, 24.04.2009 günlü yazı ile Demirtaş Barajı Sulamasında kalan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk İşleri Müşavirliği’nin, 03.04.2009 gün ve 35419 sayılı yazılarıyla Bursa 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği bildirilen Gölyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında karar alınması ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 10.04.2009 tarih ve 2009/113 Esas, 240 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 263 ada, 4,5,6,14,15,16 sayılı parsellerin park alanında kalan kısımlarının 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4570 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, AB Proje Uygulaması için yer talebi ile ilgili raporu,
5-Plan Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,

2/3

6-Hukuk-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın , Bursa Yerel Gündem 21 Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Parkı’ndan yer tahsisi ile ilgili müşterek raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2008 gün ve 800 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Görükle Mahallesi, İrfaniye Köyü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 212 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Başköy Küçük Sanatlar Alanında trafo alanlarının planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 04.03.2009 gün ve 23240 sayılı yazılarıyla talep edilen Yıldırım İlçesindeki Muhtarlık ve Sağlık Ocağı Alanları’na ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 212 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda kalan mevcut tesisler hakkında plan notu ilavesi talebi ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İ0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????mar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 211 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Hamitler Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 210 sayılı kararı ile komisyona havale edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarıyla ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin değişiklik ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BESOB tarafından yapılan “Bursa Büyük Sanayi Sitesi” ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Plan değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14.05.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 3 üncü, 1 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısında Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Parkı 1 Nolu Salon ücret tarifesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tekstil Boyahanecileri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Bursa Tekstil Boyahaneciler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Asil Üye olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep ALTEPE ve Yedek Üye olarak Sayın Recep DEMİRHAN oybirliği ile seçilmiştir,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yer talebi ile ilgili yazısında “Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin otoparklarının işletilmesi için aylık 10.000 (onbin) TL. bedelle ve 10 yıllığına BURULAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
8-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, ihale yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle Meyve ve Sebze Hali ile Balık Hali alanında mevcut elektrik trafo parsellerinin TEDAŞ’a devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2009 gün ve 35836 sayılı yazısı ile Nilüfer Belediyesi, Özlüce Mahallesi, İtfaiye Eğitim Tesisleri Alanı yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk İşleri Müşavirliği’nin, 04.05.2009 gün ve 44672 sayılı yazılarıyla Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği bildirilen Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planı değişikliği hakkında karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2009 gün ve 30114 sayılı yazılarıyla Gürsu Köprülü Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen Özlüce-Alaattinbey Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2009 gün ve 29739 sayılı yazısı ile Beşevler Mezarlık Alanı’nın planlara işlenmesi hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


1/6
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2009 gün ve 29914 sayılı yazısı ile Üniversite Hattının planlara işlenmesi hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Yeni Teleferik Projesi ile ilgili plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009 gün ve 102 sayılı kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Caddesi’nin Ticaret Alanı olması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Taşkın Alanlarla ilgili Yıldırım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 4861 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6-12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009 gün ve 108 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel, Sosyal Donatı Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın, 24.04.2009 günlü yazı ile Demirtaş Barajı Sulamasında kalan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk İşleri Müşavirliği’nin, 03.04.2009 gün ve 35419 sayılı yazılarıyla Bursa 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği bildirilen Gölyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 10.04.2009 tarih ve 2009/113 Esas, 240 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 263 ada, 4,5,6,14,15,16 sayılı parsellerin park alanında kalan kısımlarının 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/6
32-Hukuk Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4570 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili raporunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
33-Hukuk Komisyonu’nun, AB Proje Uygulaması için yer talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunda; “Geçiş hakkı Ücret Tarifesi’nin Komisyonlarımızca yapılan ilavelerle ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi’nin açıklamalar kısmının 10 nolu bendinin; Belediye, Valilik ve Emniyetle yapılacak şehir güvenliği için Telekomünikasyon ve MOBESE sistemlerini yapacak firmadan geçiş hakkı ücretinin kazı yapılacak yerlerden alınmamasına, BursaRay Güzergahları kullanıldığında ise alınması” şekliyle değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
35-Hukuk-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Bursa Yerel Gündem 21 Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı’ndan yer tahsisi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2008 gün ve 800 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Görükle Mahallesi, İrfaniye Köyü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 212 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Başköy Küçük Sanatlar Alanında trafo alanlarının planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 04.03.2009 gün ve 23240 sayılı yazılarıyla talep edilen Yıldırım İlçesindeki Muhtarlık ve Sağlık Ocağı Alanları’na ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 212 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda kalan mevcut tesisler hakkında plan notu ilavesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; 8. sırada yer alan “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 10.03.2009 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının…, Belediyesine İade Edilen Karar” yerine “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 10.03.2009 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının ‘Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin 7.08.3 maddeleri ile çözülmek üzere’ Uygun Bulunan Kararlara alınması şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Kararlardan 23. maddede yer alan; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2009 /173 sayılı kararı oyçokluğu (CHP; Fatih
3/6

Mehmet GÜLER, Osman AYDADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red-32 kabul) ile kabulüne, raporda bulunan diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 211 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Hamitler Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 gün ve 210 sayılı kararı ile komisyona havale edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarıyla ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin değişiklik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BESOB tarafından yapılan “Bursa Büyük Sanayi Sitesi” ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Plan değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Atilla ÖDÜNÇ’ün “Bursa ili, Gürsu İlçesi, h22d04cac pafta, kumluk ada, 269 parselde yapılacak olan soğukhava deposunun 1/25000-1/5000 ve 1/1000 paftalarında plan hükümlerinin 3. maddesinin iptali” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR, Orhan ŞAHİN, M.Yavuz ÜNLÜ’nün “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.05.2009 tarih ve 134-136-137-138-139-140-141-143-144-145 ve 146 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.05.2009 tarih ve 2009/153 sayılı ‘Güzelyalı, Burgaz Mahallesi, 224 ada ve 225 adayı kapsayan İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2009 tarih ve 252….274 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Ulaşım sorununun çözümüne yönelik projelerden birisi olan Uludağ’ın güney yamaçlarında yapılacak olan doğu-batı aksındaki alternatif yol” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi İlçesi Kocanaip Mahallesi, Kaplıca Caddesi 6209 ada, 8 parsel sayılı ve 3048,47 m2 yüzölçümlü taşınmaz” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5677 ada, 1 parselde bulunan Mahkeme Hamamı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ‘Hamam’ olarak işlenmesi hakkındaki plan değişikliği talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Hamitler Asri Mezarlığı’na Camii yaptırılması talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 5559 ada, 1 parsel sayılı 3800.11 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Bursaspor Kulübü Derneği’ne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

4/6

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.05.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.15. 44-301.03-48139 sayılı yazısı) “Yalova Yolu-Kanalboyu Caddesi arasında Soğanlı Beşyol Bölgesi’ndeki 30 m’lik imar yolu” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Yıldırım İlçesi, Yeni Mahalle, 1295 ada, 1 parsel sayılı ve 90.52 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması için IX. 5 yıllık İmar Programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.05.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.15. 44-302.02-48141 sayılı yazısı) “Hamzabey Mahallesi, 4843 ada, 6 parselin tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2009 tarih ve 2009/54 Esas, 274 sayılı ‘Yalova Yolu I. ve II. Bölge Uygulama İmar Planı ilave plan notu değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Portekiz’de yapılacak olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağlarının V. Faz ilk toplantısına katılım” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ, Hulisi TURAN, Abdullah KARADAĞ ve Refik YILMAZ’ın “Mezarlık ve Mezbaha Hizmetleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan Bütçe-Hukuk-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonlarına müştereken havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Recai EKMEKÇİ’nin “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 5847 ada, 1 parsel üzerinde mevcut bulunan, 2 adet bina, 1 adet kafeterya ile parkın Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, Refik YILMAZ ve Orhan ÖZCÜ’nün (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 13.05.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.0.76.00-301.01-49197 sayılı yazısı) “Medine Şehri ile Kardeşlik Anlaşması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Mezar Yeri Onarım Belgesinin ücretsiz olarak verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin “mezar yerinin de belediyemizce yaptırılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 38 pafta, 156 ada ve 1 parselin (Mudanya Demiryolu İşletme Binası) BURFAŞ’a tahsis edilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergeye; “BURFAŞ’a 5 yıl süre ile aylık 1000 (bin) TL. bedelle tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine kayıtlı olan Hünkar Köşkünün, bahçesi ve müştemilatının, BURFAŞ’a tahsis edilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergeye; “BURFAŞ’a 10 yıl süre ile aylık 100 (yüz) TL. bedelle tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Soğanlı Mahallesi, 4127 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların üzerinde yapılan tesislerin protokole uygun olarak BURFAŞ’a tahsis edilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergeye; “BURFAŞ’a 5 yıl süre ile aylık 10.250 (onbin ikiyüzelli) TL. bedelle tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
5/6

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özden DOĞAN ve Bülent ASLANHAN’ın “Kent Konseyi Üye Değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Erhan ÖZEKİN, Ceyhun İRGİL, Özden DOĞAN, Ali KARAMIK, Şükrü AKSU, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’in “Bilgilendirme toplantısı talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamına havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Turgay ERDEM, Bülent ASLANHAN, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN, Ceyhun İRGİL, Özden DOĞAN, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.05.2009 tarih ve 11-13-17-18-22-23 ve 24 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Necdet ERSOY. Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 13.05.2009 tarih ve 2009/M-196 sayılı ‘İmar Planı tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Kültür Turizm Tanıtma Birliğine üye seçimi” ile ilgili verdiği yazılı önergesine, “Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın seçilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6/6

 

14.05.2009 Tarihli Meclis