MECLİS TOPLANTILARI

14.01.2021 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14 OCAK 2021 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi / BURSA adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu) yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 21 inci, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.01.2021 tarih ve 1 sayılı “Kredi Onay İşlemleri (Uludağ Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi için İller Bankası A.Ş’den Kredi kullanılması)” ile ilgili Kararı,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.01.2021 tarih ve 2 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı 2021” ile ilgili Kararı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye ve Zabıta Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Sanatçılar ile ilgili yazısı,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Mesleklerden yeterlilik belgesi almak ve istihdam ofisinin teşkili amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB) ve Bayındır Memursen Mesyet ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısı,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,

9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURFAŞ’ın sermaye arttırımı ile ilgili yazısı,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı (T2 Hattı) Elektromekanik Tamamlama İşleri Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile ilgili yazısı,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi’ne ait (Hürriyet Mahallesi, Tozkoparan Caddesi, No:72 A Blok Orhangazi) adresinde bulunan 14 adet ayrı büroya (34-35-36-37-38-39-40-41-44-47-48-49-50-51 numaralı bürolar) ait taşınmazın Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) kapsamında kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2616 parselin satın alınması ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl  İlçesi, Akhisar Mahallesi, 108 ada, 75 parsel sayılı ve 5.600,00 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 141 ada, 20 ve 22 parsellerin Spor Tesisi yapılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 4 ve 62 parsellerin satın alınması ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın 1368/2400 (2.352,82 m2) hissenin kiralanması ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel ile  Mülkiyeti Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parselin takası ile ilgili yazısı,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait yeniden değerlendirme yazıları ile ilgili yazısı,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 nolu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1518 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2020/321 E. ve 04.11.2020 tarihli “dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına” kararı ile ilgili yazısı,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih ve 1261 sayılı kararıyla onaylanan, İnegöl İshakpaşa Külliyesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 733 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin, 27.11.2020 tarih ve 63575 sayılı Plan İnceleme Raporu ile ilgili yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2122 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 298 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin, 21.12.2020 tarih ve 67934 sayılı Plan İnceleme Raporu ile ilgili yazısı,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinden geçen, 17.11.2020 tarih 1759 sayılı karar ile onaylanan Emek-Şehir Hastanesi Uzatma HRS Hattı 1. Etabına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına 10.12.2020 tarih 180858 sayılı dilekçede belirtilen Ahmet Geçit adına kayıtlı 6326 ada 21 parsel için askı itirazı ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün, 13.07.2020 tarihli ve E-101464 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 26 sayılı parselde Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.05.2019 tarih ve 587 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519, 7520, 10392 adalara ve 7496 ada, 1  parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Bursa 4. İdare Mahkemesi’nin 2019/608 E. sayılı ve 25.11.2020 tarihli Yürütmenin Durdurulmasına Kararı ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2020 tarih ve 1489 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 2 adet askı itirazı ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.11.2020 gün ve 1668 sayılı kararı ile onaylı Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 581 ada, 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazlar Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.10.2020 gün ve 1600 sayılı kararı ile onaylı Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 4, 7, 8, 10 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, 

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2020/399 E. Nolu, 05.11.2020 gün ve 2020/917 sayılı kararı ile Orman Genel Müdürlüğü’nce açılan, Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, 103 ada, 59 sayılı parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 704 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planının iptali konulu davada, dava konusu işlemin iptali ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 24.11.2020 tarih ve E.80586470-754 sayılı yazısı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Muhtelif ada ve parsellerde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.10.2020 tarih ve 1590 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 27.10.2020 tarih ve E-27264143-754-55334 sayılı yazısı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan (tapuda Altırparmak) Mahallesi, 5427 ada, 1-2-26 nolu parsellerde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli il müdürlüğü lojmanlarına ilişkin  1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.02.2019 tarih ve 269 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen "Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin” 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri kararının ve bu plan değişikliklerine 21.03.2019 tarih ve 46706 sayılı dilekçe ile yapılan İtirazın reddine dair 16.05.2019 tarih ve 578 sayılı işlemine Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 16/10/2020 tarihli 2019/787 E., 2020/787K. sayılı ilamı ile "dava konusu işlemlerin davacılar parseli yönünden İPTALİNE ..." kararı ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Ulaşım Dairesi’nin, 28.10.2020 tarih 159288 sayılı yazıdaki talebine ilişkin Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5005 ada, 25 parseldeki pilon yerinin Büyükşehir Belediyemize yol olarak devrinin yapılıp, yeni konulacak yüksek gerilim hattı direği için pilon yeri ayrılması için gerekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 472 parselin “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2020 tarihli ve 1492 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 802 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın askı itirazı ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2018 gün ve 1745 sayılı kararıyla plan notları değiştirilerek onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay 6. Daire’sinin, 06/10/2020 tarih ve 2019/22048 E. – 2020/8757 K. Sayılı kararı ile “…anılan kararın onanmasına…” kararı ile ilgili yazısı,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2728 ada, 32-33-37-38-243-244 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 8-9 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.10.2020 tarih ve 1592 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2724 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin,  22.09.2020 tarih ve 2020/196 E., 2020/567 K. sayılı “İptal Kararı” ile ilgili yazısı,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar – Gaziakdemir  Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 118 parsel ve 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ait vazgeçme talebi ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2020 tarih ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih ve 1143 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763, 6771, 6775, 6778, 6787 adalar ve Minareliçavuş Mahallesi, 1756 ve 1757 adalara ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  24.09.2020 tarih, 1269 sayılı kararı ile Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada, 1 parsele ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 106 ada, 121 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Alaçam Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 337 ada, 3 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar ile Orhaniye Mahallesi, 247 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Gençlik Kampı Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporu,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi, Reşat Oyal Parkı içerisinde bulunan 3906 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 1/24 hissesinin Park Alanı olarak kullanılmak üzere BURULAŞ’a devri ile ilgili raporu,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2592, 2604, 2610 ve 2618 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili raporu,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından uygun görülerek BURULAŞ’a tahsis edilen otoparkların kullanım sürelerinin 10 yıl süre ile uzatılması ile ilgili raporu,

17-Hukuk Komisyonu’nun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili raporu,

18-Hukuk Komisyonu’nun, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili raporu,

19-Ulaşım Komisyonu’nun, Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarında cep telefonu ile konuşmanın ve yiyecek, içecek kullanımının yasaklanması ile ilgili raporu,

20-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Muhtelif Mahallelerde bulunan okulların sorunları ile ilgili raporu,

21-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Su tüketimi konusunda bilinçli ve tasarruflu davranılması için vatandaşlara eğitim verilmesi ile ilgili raporu,

 22-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını önlemek amacı ile Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altındaki kiracı ve kullanıcılarımızın 01 Haziran – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki kira bedellerinden %25 oranında indirim yapılması ile ilgili müşterek raporu,

23-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği – Engelliler Komisyonları’nın, Özel gereksinimli çocuklarla ilgili çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporu,

24-Komisyonlarda bekleyen dosyaların tekrar ilgili komisyonlara havalesi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

14.01.2021 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 OCAK 2021 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 21 inci, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 17.12.202 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

22.12.202 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.12.2020 tarih ve 1960 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait Panayır Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Plan sınırları içerisinde kalan 2311 ada, 294 nolu parselin toplam alanı, 29531 m2 olup, emsal bu alan üzerinden hesaplanacaktır” ifadesinin, “Plan sınırları içerisinde kalan 2311 ada, 294 ve 12 nolu parselin DOP kesintisi yapıldıktan sonra kalan alan 26460 m2 olup emsali bu alan üzerinden hesaplanacaktır” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısında 3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Tarık KÖSE, Abdullah AKŞEKER ve Gürkan ESEN seçilmişlerdir.

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.01.2021 tarih ve 1 sayılı “Kredi Onay İşlemleri (Uludağ Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi için İller Bankası A.Ş’den Kredi kullanılması)” ile ilgili Kararının oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret– İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.01.2021 tarih ve 2 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı 2021” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye ve Zabıta Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN 1 ret – 89 kabul)  ile kabulüne,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Sanatçılar ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN 1 ret – 89 kabul)  ile kabulüne,

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Mesleklerden yeterlilik belgesi almak ve istihdam ofisinin teşkili amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB) ve Bayındır Memursen Mesyet ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURFAŞ’ın sermaye arttırımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı (T2 Hattı) Elektromekanik Tamamlama İşleri Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi’ne ait (Hürriyet Mahallesi, Tozkoparan Caddesi, No:72 A Blok Orhangazi) adresinde bulunan 14 adet ayrı büroya (34-35-36-37-38-39-40-41-44-47-48-49-50-51 numaralı bürolar) ait taşınmazın Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) kapsamında kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2616 parselin satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 108 ada, 75 parsel sayılı ve 5.600,00 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 141 ada, 20 ve 22 parsellerin Spor Tesisi yapılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 4 ve 62 parsellerin satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın 1368/2400 (2.352,82 m2) hissenin kiralanması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel ile Mülkiyeti Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parselin takası ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait yeniden değerlendirme yazıları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 nolu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1518 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2020/321 E. ve 04.11.2020 tarihli “dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih ve 1261 sayılı kararıyla onaylanan, İnegöl İshakpaşa Külliyesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 733 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin, 27.11.2020 tarih ve 63575 sayılı Plan İnceleme Raporu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2122 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 298 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin, 21.12.2020 tarih ve 67934 sayılı Plan İnceleme Raporu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinden geçen, 17.11.2020 tarih 1759 sayılı karar ile onaylanan Emek-Şehir Hastanesi Uzatma HRS Hattı 1. Etabına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına 10.12.2020 tarih 180858 sayılı dilekçede belirtilen Ahmet Geçit adına kayıtlı 6326 ada 21 parsel için askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün, 13.07.2020 tarihli ve E-101464 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 26 sayılı parselde Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.05.2019 tarih ve 587 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519, 7520, 10392 adalara ve 7496 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Bursa 4. İdare Mahkemesi’nin 2019/608 E. sayılı ve 25.11.2020 tarihli Yürütmenin Durdurulmasına Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2020 tarih ve 1489 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 2 adet askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.11.2020 gün ve 1668 sayılı kararı ile onaylı Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 581 ada, 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazlar Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.10.2020 gün ve 1600 sayılı kararı ile onaylı Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 4, 7, 8, 10 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2020/399 E. Nolu, 05.11.2020 gün ve 2020/917 sayılı kararı ile Orman Genel Müdürlüğü’nce açılan, Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, 103 ada, 59 sayılı parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 704 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planının iptali konulu davada, dava konusu işlemin iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 24.11.2020 tarih ve E.80586470-754 sayılı yazısı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Muhtelif ada ve parsellerde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.10.2020 tarih ve 1590 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 27.10.2020 tarih ve E-27264143-754-55334 sayılı yazısı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan (tapuda Altırparmak) Mahallesi, 5427 ada, 1-2-26 nolu parsellerde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli il müdürlüğü lojmanlarına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.02.2019 tarih ve 269 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen "Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin” 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri kararının ve bu plan değişikliklerine 21.03.2019 tarih ve 46706 sayılı dilekçe ile yapılan İtirazın reddine dair 16.05.2019 tarih ve 578 sayılı işlemine Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 16/10/2020 tarihli 2019/787 E., 2020/787K. sayılı ilamı ile "dava konusu işlemlerin davacılar parseli yönünden İPTALİNE ..." kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Ulaşım Dairesi’nin, 28.10.2020 tarih 159288 sayılı yazıdaki talebine ilişkin Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5005 ada, 25 parseldeki pilon yerinin Büyükşehir Belediyemize yol olarak devrinin yapılıp, yeni konulacak yüksek gerilim hattı direği için pilon yeri ayrılması için gerekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 472 parselin “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2020 tarihli ve 1492 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 802 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2018 gün ve 1745 sayılı kararıyla plan notları değiştirilerek onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay 6. Daire’sinin, 06/10/2020 tarih ve 2019/22048 E. – 2020/8757 K. Sayılı kararı ile “…anılan kararın onanmasına…” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2728 ada, 32-33-37-38-243-244 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 8-9 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.10.2020 tarih ve 1592 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2724 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin,  22.09.2020 tarih ve 2020/196 E., 2020/567 K. sayılı “İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 02.12.2020 tarih ve 427 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 64 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 02.12.2020 tarih ve 431 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –72 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 02.12.2020 tarih ve 433 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 64 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun bulunan kararlar içerisinde 6. sırada yer alan 02.12.2020 tarih ve 430 sayılı Meclis Kararının ‘bodrum ve zemin katlarda parselin tamamına yapı yapılabilir’ plan notunun ‘bodrum katlarda parselin tamamına yapı yapılabilir’  şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 64 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 82 kabul) ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar – Gaziakdemir  Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 118 parsel ve 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ait vazgeçme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2020 tarih ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih ve 1143 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763, 6771, 6775, 6778, 6787 adalar ve Minareliçavuş Mahallesi, 1756 ve 1757 adalara ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  24.09.2020 tarih, 1269 sayılı kararı ile Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada, 1 parsele ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 106 ada, 121 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Alaçam Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 337 ada, 3 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar ile Orhaniye Mahallesi, 247 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Gençlik Kampı Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi, Reşat Oyal Parkı içerisinde bulunan 3906 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 1/24 hissesinin Park Alanı olarak kullanılmak üzere BURULAŞ’a devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2592, 2604, 2610 ve 2618 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından uygun görülerek BURULAŞ’a tahsis edilen otoparkların kullanım sürelerinin 10 yıl süre ile uzatılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

59-Hukuk Komisyonu’nun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-Hukuk Komisyonu’nun, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-Ulaşım Komisyonu’nun, Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarında cep telefonu ile konuşmanın ve yiyecek, içecek kullanımının yasaklanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Muhtelif Mahallelerde bulunan okulların sorunları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Su tüketimi konusunda bilinçli ve tasarruflu davranılması için vatandaşlara eğitim verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını önlemek amacı ile Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altındaki kiracı ve kullanıcılarımızın 01 Haziran – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki kira bedellerinden %25 oranında indirim yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği – Engelliler Komisyonları’nın, Özel gereksinimli çocuklarla ilgili çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-Komisyonlarda bekleyen dosyaların tekrar ilgili komisyonlara havalesinin oybirliği ile kabulüne,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 06.01.2021 tarih ve E-21074527-105.04-1816 sayılı yazısı) verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce bitüm alımı, Yıldırım Belediyesi’nin alınan bitümle sıcak asfalt üretimi işine ait protokol” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin (Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, 12.01.2021 tarih ve E-90850554-105.03-4438 sayılı yazısı) verdiği “BEBKA 2020 Kırsal Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Din ve Kültür Mozaiği İZNİK: İnanç Turizmi Destinasyonlarının Geliştirilmesi projesine başvuru yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği Belediyemiz mülkiyeti/hüküm ve tasarrufu altında bulunan kiracı ve kullanıcılara kira/kullanım bedeli artışının yapılmaması ile ilgili yazılı önergesinin “2021 yılı içinde kira/kullanım bedeli artışının yapılmamasına” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “2021 Tema Yılı belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.01.2021 tarih ve E-28722469-105.03-4099 sayılı yazısı) “Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi adına kayıtlı 498 ada, 303 sayılı (Yenigün Mahallesi, Hatip Sokak, No:23) taşınmazındaki binanın 5 yıl süre ile BUSMEK kapsamında kullanılmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğüne ücretsiz tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.01.2021 tarih ve E-28722469-105.03-4100 sayılı yazısı) “Mülkiyeti Büyükorhan Belediyesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 3056 sayılı parsel üzerindeki taşınmazda bulunan 2 adet binanın Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğüne ücretsiz tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 02.12.2020 tarih, 116, 117, 118 ve 119 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Emek-Şehir Hastanesi uzatma HRS Hattı 1. Etabına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Geçit Mahallesi, 6326 ada, 21 parsele ilişkin askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’ni bir kısmını kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyesi Turgay YEL’in (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 12.01.2021 tarih ve E.29009616-105.03-4103 sayılı yazısı) verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Gelir Tarifesi’nin 32. Maddenin D-28 bendinin Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mezarlıklarda boş olarak mezar yeri şeklinde yapıldığı tespit edilen mezar yerlerinin bir tanesinin tahsisinin yapılması ücreti” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 64 ve 1597 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.01.2020 tarih ve 1-2-3 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu Hüdavendigar Kent Parkı içindeki 8 adet tenis kortu, 1 adet halı saha ve bunlara ait soyunma odaları ile 2 adet gözlem kulesinin işletiminin BURFAŞ’a verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 sayılı parsellere ilişkin 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.01.2021 tarih ve E-79735665-105.03-5662 sayılı yazısı) verdiği “İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 106 ada, 18, 20, 22, 24, 26 nolu parseller ve 111 ada, 109 nolu parselin satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.01.2021 tarih ve E.79735665-105.02.01-5663 sayılı yazısı) “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Ortak Hizmet Protokolü imzalanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.01.2021 tarih ve E.28722469-105.02.01-5666 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, 766 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Özel Nergiz Yüksek Öğrenim Kız Yurdu’nun (BUSMEK) Yeni Karaman Kurs Merkezi olarak kullanılmak amacıyla Belediyemiz tasarrufuna alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7741 ada, 2 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, (H22C03C pafta) 123,126, 127,138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 233, 234, 237 ve 238 nolu parsellerde 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 101 ada, 67 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, H20c08a pafta, 282 ada, 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Gök’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, H20c08a pafta, 827 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz TANER, Hüdayi DEMİR, Remzi ÇINAR, Murat TANRIVERDİ, Arzu KARATAŞ, Turgay ERDEM ve Zafer YILDIZ’ın verdiği “Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde görev yapan personellere 1’er maaş ikramiye verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet KOÇINALI, Ersal Kaya, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “01.11.2017-31.12.2020 tarihleri arasında yapılan basın harcamaları ile ilgili bilgi talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet KOÇINALI, Ersal Kaya, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Memur ve Sözleşmeli personele yapılan yemek yardımının 2020 yılından kalan kullanılmayan kısmının 2021 yılına aktarılması ve BESAŞ Bayileri’nde de kullandırılması”   ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 05.01.2021 tarih ve 24 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Nadir ÜNLÜ, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Nilüfer İlçesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarına ilave şerit eklenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Nadir ÜNLÜ, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Nilüfer İlçesi’nde bulunan Ata Bulvarına ilave şerit ile yürüyüş ve bisiklet yollarının eklenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Nadir ÜNLÜ, Faruk ADIYAMAN ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Orman Muhafaza Memurlarının Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 4195 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 2 parsel, 814 ada, 2-3 parseller ve 821 ada, 2-3-4-5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.01.2021 tarih ve 2-3-4-5-6-7-8 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları ile 12.01.2021 tarih ve 53-54-55-56-57 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.01.2021 tarih ve 10-11-12-13-14-15 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN ve Mehmet KANAR’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 11.01.2021 tarih ve 21-22 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Hilmiye Mahallesi, I23-A-02-C ve I23-A-03-D paftalar, 119 ada, 152, 153 ve 154 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.11.2020 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile 08.01.2021 tarih 14-15 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.12.2020 tarih ve 430 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “1/5000 ölçekli Nilüfer Batı Geliştirme Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.01.2021 ve 11.01.2021 tarih,  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 58 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ ve Mustafa DÜNDAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4419 ada, 2, 3, 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 12.01.2021 tarih ve 8, 9, 10, 11 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

109-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.12.2020 tarih ve 1960 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait Panayır Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Plan sınırları içerisinde kalan 2311 ada, 294 nolu parselin toplam alanı, 29531 m2 olup, emsal bu alan üzerinden hesaplanacaktır” ifadesinin, “Plan sınırları içerisinde kalan 2311 ada, 294 ve 12 nolu parselin DOP kesintisi yapıldıktan sonra kalan alan 26460 m2 olup emsali bu alan üzerinden hesaplanacaktır” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai BAYKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

14.01.2021 Tarihli Meclis