MECLİS TOPLANTILARI

22.12.2020 Tarihli Meclis Gündemi

22.12.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 ARALIK 2020 Salı günü saat 17.30’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Beyazid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 9 uncu  OLAĞAN toplantısının  2. Birleşimine ait Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret - 63 kabul)  ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait Panayır Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “29531 m2” ifadesinin “26460 m2” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan  04.11.2020 tarihli ve 107 sayılı Meclis Kararının;” Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde 283 ve 276 parselin güneyinde planlanan 5 metrelik yolun, 7 metre olarak mevcudun oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret - 69 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” ifadesinin “Ticaret+Turizm Alanı” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. Sırada yer alan 02.09.2020 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının”;  Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın; Plan hükümlerinde yer alan “13.Plan açıklama raporunda belirtilen vaziyet planında yer alan 3. Depolama Alanı’nın yapılması durumunda güvenlik mesafesi hiçbir şekilde 270 m’yi geçemez.” hükmünün kaldırılması şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 46 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.10.2020 tarih ve 55 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesineşeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 55 kabul)  ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 703 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret - 64 kabul)  ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 703 ada, 1 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2144 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret - 64 kabul)  ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2144 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 55 kabul)  ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1943 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1943 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 898 ada, 9 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 55 kabul)  ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, 781 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 13 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 55 kabul)  ile kabulüne,

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 parsel ile 6587 ada, 21-26-31-65 parseller ve 6588 ada, 4 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1194 ada, 11 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 235/1214/233 ada ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 2564 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 91 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 07.09.2020 tarihli ve 44004 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2020 tarihli ve 833 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Karacabey İlçesi, Şahmelek ve Doğla Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 46 kabul) ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada, 1 parsel, 1563 ada, 1 parsel ve güneyindeki yol alanı ile 1565 ada, güneyindeki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2020 tarih 1570 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8, 49, 50, 51 ve 52 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret –63 kabul) ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Araç Devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nde Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım ve Hizmet Bedeli Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2020 ve 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne madde eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hatay ve Kahramanmaraş İllerinde meydana gelen orman yangınları sonucunda ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere 16000 adet fidanın ayni veya nakdi olarak ilgili Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eskişehir İli, Beylikova Belediye Başkanlığı’na malzeme yardımı yapılması ve bu amaçla Beylikova Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 14 ret –İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 7460 ada, 2 parsel ve 7469 ada, 2 parsel, Değirmenönü Mahallesi, 7371 ada, 2 parsel, 7375 ada, 1 parsel, 7397 ada, 1 parsel, 7385 ada, 1 parsel ve Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 2 parsel ve 1380 ada 1 parseller için yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 118 ada, 1 parselde (eski 2873 parsel) kayıtlı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın,  BURULAŞ’ın sermaye artışı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın,  Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe - Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, BURULAŞ’a gelir desteği ile ilgili müşterek raporunun;Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri muvacehesinde” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ALTUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir BİRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

22.12.2020 Tarihli Meclis