MECLİS TOPLANTILARI

16.04.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 NİSAN 2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 2 nci, 1 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2008 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Marmara ve Boğazları Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Bursa İli Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
9-Başkanlık Makamı’nın, Umurbey Belediye Meclisi’nin, 03.03.2009 tarih ve 2009/08 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışmanların Ücret Tespiti ile ilgili yazısı.
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Balibey Hanı hakkındaki ek protokol ile ilgili yazısı,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi dışında kalan açık otopark ile ilgili yazısı,

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye
 

16.04.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 2 nci, 1 inci dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nda; Belediye Meclisimizin 12.03.2009 tarih ve 154 sayılı kararı ile kabul edilen protokolün;
“a) Bu iş yerinden istifade edebilmek için 31.12.2008 tarihi itibariyle BESOB üyesi olma şartı aranır” bendinin yerine,
“a) Bu iş yerinden istifade edebilmek için BESOB ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olmak şartı aranır” şeklinde değiştirilerek, Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Başkanlık Divanı başlıklı 19. maddesinde “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanı’nın başkanlığında kendiliğinden toplanır.” denildiğinden, okunan 07/04/2009 günlü Meclis Toplantısı’na ait Zaptın aynen kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2008 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN,13 red, 31 kabul) ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Marmara ve Boğazları Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Marmara ve Boğazları Birliği Asil Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, Ali Hasan YOLUÇ, Refik YILMAZ ve Şükrü AKSU seçilmişlerdir.
Yedek Üyeliğe; Gökay BİLİR, Recep KOYGUN ve Orhan ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Başkanlık Makamı’nın, Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliğine; Derya BULUT, Mustafa ALTIN ve Servet BÜYÜKPOYRAZ seçilmişlerdir.
Yedek Üyeliğe;Celal DEMİR ve Recep DEMİRHAN seçilmişlerdir.
5-Başkanlık Makamı’nın, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Asil Üyeliğine; Necmettin EKİNCİ, Kartal SALDIRIŞ ve Recai EKMEKÇİ seçilmişlerdir,
Yedek Üyeliğe;Ali Hasan YOLUÇ, Mustafa ALTIN seçilmişlerdir.
6-Başkanlık Makamı’nın, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Sağlıklı Kentler Birliği Asil Üyeliğine; Recep DEMİRHAN ve Celal DEMİR seçilmişlerdir.
Yedek Üyeliğe;Murat AY ve Derya BULUT seçilmişlerdir.
7-Başkanlık Makamı’nın, Bursa İli Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Bursa İli Belediyeler Birliği Asil Üyeliği’ne; Hasan MAKASCIOĞLU, Murat AY, Aylin UYAR ve Osman AYRADİLLİ seçilmişlerdir.
Yedek Üyeliğe;Abdurrahman TIĞ, Recai EKMEKÇİ ve Hikmet AYDOĞDU seçilmişlerdir.
8-Başkanlık Makamı’nın, Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Türkiye Belediyeler Birliği Asil Üyeliği’ne; Abdurrahman TIĞ, Hikmet AYDOĞDU ve Gökay BİLİR seçilmişlerdir.
Yedek Üyeliğe; Abdullah KARADAĞ ve Hulisi TURAN seçilmişlerdir.
9-Başkanlık Makamı’nın, Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında, Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği Asil Üyeliğine; Atilla ÖDÜNÇ, Münir EROĞLU seçilmişlerdir.
Yedek Üyeliğe; Necmettin EKİNCİ seçilmiştir.
-2-

10-Başkanlık Makamı’nın, Umurbey Belediye Meclisi’nin, 03.03.2009 tarih ve 2009/08 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışmanların Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Balibey Hanı hakkındaki Ek Protokol ile ilgili yazısının mevcut ek protokolün kabulü ile 5 yıllığına aylık 1500 TL kira bedelle BURFAŞ’a tahsisinin oybirliği ile kabulüne,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi dışında kalan açık otopark ile ilgili yazısının, BURFAŞ’a 5 yıl süre ile aylık 1000 TL bedelle kiraya verilmesinin oybirliği ile kabulüne,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın, “Yerel Gündem 21 Şube Müdürlüğü’nün 13.04.2009 tarih ve 052 sayılı ‘Kent Konseyi’nin Oluşturulması’ hakkındaki yazı” ile ilgili verdiği yazılı önergede Kent Konseyi’ne; AK Parti Grubundan; Servet BÜYÜKPOYRAZ, Hulisi TURAN, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Murat AY, Fahreddin YILDIRIM, Gökay BİLİR, Kartal SALDIRIŞ, Atila ÖDÜNÇ ve Refik YILMAZ,
CHP Grubundan; Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Şükrü AKSU ve Özden DOĞAN,
MHP Grubundan; Mehmet TEMİRTAŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan notlarının düzenlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Hamitler Toplu Konut Projesi II. Etap çalışmalarındaki sıkıntılar nedeniyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Başköy Bölgesi’nde belirlenen trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.03.2009 tarih ve 33-37 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 04.03.2009 tarih ve 21-22 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 10.02.2009 tarih ve 15-16 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 10.04.2009 tarih, 2009/113 Esas ve 240 sayılı ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.04.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.07-320-39016 sayılı ‘Gemlik Otobüs Terminali giriş-çıkış ücretleri’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Fahreddin YILDIRIM’ın “Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4d pafta,

-3-

263 ada,4,5,6,14,15,16 sayılı parsellerin park alanlarında kalan kısımlarının 5 yıllık kamulaştırma programına alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, UCLG-MEWA’ya üyeliğinin devamı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP Grubu Üyeleri; Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Özden DOĞAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Bülent ASLANHAN, Şükrü AKSU ve Zafer Cemal ÜLGEN’in “Gruplara gönderilecek evraklar” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 


 

16.04.2009 Tarihli Meclis