MECLİS TOPLANTILARI

17.12.2020 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 ARALIK 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi / BURSA adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu) yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.       

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 17.11.2020 tarih ve 580 sayılı “Geçici İşçi Vize İşlemleri” ile ilgili Kararı,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili yazısı,

4-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili yazısı,

5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Devri ile ilgili yazısı,

6-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nde Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım ve Hizmet Bedeli Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

7-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2020 ve 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne madde eklenmesi ile ilgili yazısı,

8-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Hatay ve Kahramanmaraş İllerinde meydana gelen orman yangınları sonucunda ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere 16000 adet fidanın ayni ve nakdi olarak ilgili Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi ile ilgili yazısı,

9-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eskişehir İli, Beylikova Belediye Başkanlığı’na malzeme yardımı yapılması ve bu amaçla Beylikova Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 337 ada, 3 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar ile Orhaniye Mahallesi, 247 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Gençlik Kampı Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi, Reşat Oyal Parkı içerisinde bulunan 3906 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 1/24 hissesinin Park Alanı olarak kullanılmak üzere BURULAŞ’a devri ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın,  Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2592, 2604, 2610 ve 2618 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili yazısı,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarihli ve 1561 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Uygulama İmar Planı Revizyonunun; İstanbul BİM 4. İdare Dava Dairesi’nin, 25.09.2020 tarihli ve 2020/404 E., 2020/1107 K. sayılı ilamı ile iptali ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl ve Esenevler Mahalleleri, 44,5 ha. alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 7228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1252 ada, 13 parselin bir kısmı ve kuzeyindeki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebi ile Gürsu İlçesi, Dışkaya Mahallesi 2. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Dedebali Mahallesi 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi “İptal Kararı” ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 14.04.2020 tarihli ve E.85688 sayılı yazısı ile Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsel sayılı taşınmazda yapılacak plan değişikliği işlemlerinin yapılması talebi ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 14.09.2020 tarihli ve 45241 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli, 726 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.09.2020 tarih, 1422 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8, 49, 50, 51 ve 52 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih ve 1265 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5400 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih, 1272 sayılı kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan otoparkın tahsisi ile ilgili raporu,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yunuseli Mahallesi, Millet Mahallesi, Doğanevler Mahallesi, Mudanya Merkez Ömerbey Mahallesi ve Hürriyet Mahallelerine Kargomat kurulumu için Bursa PTT Başmüdürlüğü’ne yer tahsisi ile ilgili raporu,

22-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,

23-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,

24-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Staj İşlemleri Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,

25-Hukuk Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporu,

26-Ulaşım Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, “Sanayi Caddesi” isminin “Alparslan TÜRKEŞ” caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

27-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkentliğini üstlenmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

28-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 31 parselde bulunan İbrahim Reis Sitesi maliklerinin Kentsel Dönüşüme ilişkin talepleri ile ilgili raporu,

29-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Kadına ve çocuğa şiddet ve istismara karşı alınacak önlemler ve eğitimler ile ilgili raporu,

30-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - Engelliler Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan tüm alanlarda engelli tuvaletleri ile ilgili çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporu,

31- Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Su fiyatlarında indirim yapılması ile ilgili müşterek raporu,

32 Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Su faturaları ile toplanan atık su bedelinin alınmaması ile ilgili müşterek raporu,

33-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Su bedelinde %50 indirim yapılması ile ilgili müşterek raporu,

34-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile ilgili müşterek raporu,

35-Çevre ve Sağlık – Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Bursa İli genelinde kanser vb. hastalıklardan dolayı şehir dışından gelen, maddi imkanı ve kalacak yeri bulunmayan hasta yakınları için barınma imkanı sağlanması ile ilgili müşterek raporu,

36-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu taşınmazları hakkındaki talep ile ilgili müşterek raporu,

37-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 77 ada, 18,23 ve 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporu,

38-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Bursa Hipodromu’nun taşınması ile ilgili müşterek raporu.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

17.12.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 ARALIK 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

  1-Okunan 12/11/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

17/11/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1748 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 09.01.2019 tarihli ve 23 sayılı Meclis Kararının Plan notlarına 7096 ada, 110 parselde yoldan 40   ihdas edilecektir notunun eklenmiş şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” ifadesinin “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 09.01.2019 tarihli ve 23 sayılı Meclis Kararının Plan notlarına 7096 ada 110 parselde yoldan 40   ihdas edilecektir notunun eklenmiş ve plan paftasında çizildiği şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna,  

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1758 sayılı “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi,11558 ada, 1-2 sayılı parseller ve 11556 ada, 1 parsele ilişkin “Sağlık Alanı” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “11558 ada, 1-2 parsel olarak geçen parsel numarasının geçtiği yerlere sehven unutulan 11556 ada, 1 parselin de eklenmesi” şeklinde düzeltilerek,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1757 sayılı “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 11558 ada, 1-2 sayılı parseller ve 11556 ada, 1 sayılı parsele ilişkin  “Sağlık Alanı’’ olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının;“11558 ada, 1-2 parsel olarak geçen parsel numarasının geçtiği yerlere sehven unutulan 11556 ada, 1 parselin eklenmesi” şeklinde düzeltilerek,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1766 sayılı “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11509 ada/1-Park, 11509 ada/1-2-3 parseller ile kuzeyindeki Pazar Alanı tescilli parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının,“Sehven 10509 ada olarak geçen ada numarasının 11509 ada” şeklinde düzeltilerek kabulüne,

26/11/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın  aynen oybirliği ile kabulüne,

 

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 17.11.2020 tarih ve 580 sayılı “Geçici İşçi Vize İşlemleri” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nde Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım ve Hizmet Bedeli Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2020 ve 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne madde eklenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Hatay ve Kahramanmaraş İllerinde meydana gelen orman yangınları sonucunda ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere 16000 adet fidanın ayni veya nakdi olarak ilgili Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eskişehir İli, Beylikova Belediye Başkanlığı’na malzeme yardımı yapılması ve bu amaçla Beylikova Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 337 ada, 3 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar ile Orhaniye Mahallesi, 247 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Gençlik Kampı Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi, Reşat Oyal Parkı içerisinde bulunan 3906 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 1/24 hissesinin Park Alanı olarak kullanılmak üzere BURULAŞ’a devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın,  Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2592, 2604, 2610 ve 2618 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarihli ve 1561 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Uygulama İmar Planı Revizyonunun; İstanbul BİM 4. İdare Dava Dairesi’nin, 25.09.2020 tarihli ve 2020/404 E., 2020/1107 K. sayılı ilamı ile iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 8. sırada yer alan 04.11.2020 tarih ve 584 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 63 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 11. sırada yer alan 04.11.2020 tarih ve 579 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 78 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl ve Esenevler Mahalleleri, 44,5 ha. alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 7228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1252 ada, 13 parselin bir kısmı ve kuzeyindeki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebi ile Gürsu İlçesi, Dışkaya Mahallesi 2. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Dedebali Mahallesi 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi “İptal Kararı” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 14.04.2020 tarihli ve E.85688 sayılı yazısı ile Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsel sayılı taşınmazda yapılacak plan değişikliği işlemlerinin yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 14.09.2020 tarihli ve 45241 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli, 726 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.09.2020 tarih, 1422 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8, 49, 50, 51 ve 52 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – 72 kabul) ile uygun olduğuna,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih ve 1265 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5400 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 63 kabul) ile uygun olduğuna,

 31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih, 1272 sayılı kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan otoparkın tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yunuseli Mahallesi, Millet Mahallesi, Doğanevler Mahallesi, Mudanya Merkez Ömerbey Mahallesi ve Hürriyet Mahallelerine Kargomat kurulumu için Bursa PTT Başmüdürlüğü’ne yer tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Staj İşlemleri Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Hukuk Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Ulaşım Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, “Sanayi Caddesi” isminin “Alparslan TÜRKEŞ” caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkentliğini üstlenmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 31 parselde bulunan İbrahim Reis Sitesi maliklerinin Kentsel Dönüşüme ilişkin talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Kadına ve çocuğa şiddet ve istismara karşı alınacak önlemler ve eğitimler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - Engelliler Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan tüm alanlarda engelli tuvaletleri ile ilgili çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

45- Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Su fiyatlarında indirim yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – MHP; Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

46-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Su faturaları ile toplanan atık su bedelinin alınmaması ile ilgili müşterek raporunun; “2060 sayılı Kanun’un 13 ve 23 üncü maddeleri gereğince” ifadesinin “2560 sayılı Kanun’un 13 ve 23 üncü maddeleri gereğince” şeklinde değiştirilerek oyçokluğu  (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 63 kabul)  ile kabulüne,            

47-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Su bedelinde %50 indirim yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – MHP; Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

48-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-Çevre ve Sağlık – Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Bursa İli genelinde kanser vb. hastalıklardan dolayı şehir dışından gelen, maddi imkanı ve kalacak yeri bulunmayan hasta yakınları için barınma imkanı sağlanması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu taşınmazları hakkındaki talep ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 77 ada, 18,23 ve 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Bursa Hipodromu’nun taşınması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Koronavirüs  tedbirleri  kapsamında kapatılan işyerlerinin sahiplerinin ikamet ettikleri meskenlerde su tüketimlerinin %50 indirimli tahakkuklandırılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Sağlık Çalışanlarının Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz yararlanması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Covid-19 salgınından vatandaşları korumak  ve salgını  önlemek  amacı   ile  Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu    altındaki    işyerlerinde    kiracı   ve kullanıcı   durumundaki  işletmeler” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “28.07.2020 tarihli ve 1167 sayılı Meclis Kararı kapsamında    ücret     indiriminden     yararlanmayan esnaftan bir yıl süre ile belge ücreti alınmaması, ücret indiriminden   yararlanan   esnafın  da   yararlanmadığı kısmının   indirime   konu   edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 776 ada, 35 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1337 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah AKŞEKER’in verdiği “Araç devri”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “BURULAŞ’a gelir desteği” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk – Ulaşım - Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine, 

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 15.12.2020 tarih ve E-10972577-105.03-183089 sayılı yazısı) verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk – Ulaşım Komisyonları’na  müştereken havalesine, 

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah AKŞEKER’in verdiği “BURULAŞ’ın sermaye artışı” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları’na  müştereken havalesine, 

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8, 49, 50, 51 ve 52 nolu parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık - Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’na  müştereken havalesine, 

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “Bursa İli, İznik İlçesi, İznik Suriçi Yerleşim Bölgesi için hazırlanan, Suriçi Yerleşim Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali AYKURT’un verdiği “Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 111 ada, 8-10-11-12-13-14-20-29-51 nolu parseller, Fevzipaşa Mahallesi, 111 ada, 15-16-17-18-20 nolu parseller, 178 ada, 1-2-3-4-5-6-7-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 nolu parseller, 252 ada, 1-2 parseller ve 251 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.11.2020 tarih, 107 ve 108 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 91 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsa SÖĞÜT, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Mehmet  KALPAN, Feirt GÜRSOY, Adnan AKIN ve Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Üç Kurnalı Mevkii’nde bulunan Syngenta, Aslanoba Grubu, Etçii, Mkp Süt, Tat Tohumculuk, Bayer Monsanto fabrikalarının ana yola giriş ve çıkışının daha güvenli hale getirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine, 

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarında cep telefonu ile konuşmanın ve yiyecek, içecek kullanımının yasaklanması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, H21-C1, H21-C-01-A ve H21-C-01-D paftalar, 6902 ada, 4, 8 ve 9 sayılı parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 6902 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, I21-A14-D-3-A, I21-A-14-D-3-B, I21-A-14-D2-C ve I21-A-14-D2-D paftalar, 587 ve 1520 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21-C-09-B pafta, 3391 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Şahin SEVİNÇ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN ve Tayfun SIRMAN’ın verdiği “28 adet su fabrikasına ilişkin 2018-2019-2020 yıllarına ait kira sözleşmelerinin ve sari olarak şirket bazında kesilen fatura ve gelirlerin ayrıntılı olarak bildirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.12.2020 ve 07.12.2020 tarih 414, 439, 440, 441, 442 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüdayi DEMİR’in verdiği “Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 0 ada, 449 numaralı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ALTUN’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 898 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 08.12.2020 tarih ve 57 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1651/2 ve 1730/10 sayılı parsellere ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 parseldeki plansızlık durumunun ortadan kaldırılması, Cami Alanı’nın önerilen alandan kaydırılması için 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215, 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215, 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Serhat SAVCI ve Ayhan ÖNAL’ın  verdiği “Koronavirüs salgını döneminde umumi tuvalet ihtiyacı”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN,  Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Serhat SAVCI ve Ayhan ÖNAL’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Kavşağı’nda bulunan Bilboardların daha uygun yerlere taşınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN,  Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Serhat SAVCI ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’nden Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Kavşağı’na kadar 1 şerit eklenmesi ve İzmir Yolu dönüşü istikametine sürekli kontrollü geçiş verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN,  Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Serhat SAVCI ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Değirmen Caddesi üzerinde bulunan, Askeriye’ye ait dış duvarın 3-4 metre geriye çekilerek caddenin genişletilmesi ve eski SSK Kavşağı’ndan Dikkaldırım Caddesi’ne sürekli kontrollü dönüş verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN,  Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Serhat SAVCI ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Kapatılan, kaderine terk edilen köy okullarının halkın ve Kamu’nun yararına olabilecek çalışmalarda kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu İlçesi, İğdirköyü Mahallesi, 1267 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.12.2020 tarih ve 209,210,212,214,215,219 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 7460 ada, 2 parsel ve 7469 ada, 2 parsel, Değirmenönü Mahallesi, 7371 ada, 2 parsel, 7375 ada, 1 parsel, 7397 ada, 1 parsel, 7385 ada, 1 parsel ve Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 2 parsel ve 1380 ada 1 parseller için yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Engelleri Birlikte Aşıyoruz projesi kapsamında çalışmalar yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  - Engelliler Komisyonları’na müştereken havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Özel gereksinimli çocuklarla ilgili çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  - Engelliler Komisyonları’na müştereken havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.12.2020 tarih ve 182 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’nin verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.12.2020 tarih ve 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Su tüketimi konusunda bilinçli ve tasarruflu davranılması için vatandaşlara eğitim verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün  verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.11.2020 tarih ve 62 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün  verdiği “Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 40 ada, 8-9-10-21-22-23-38-39-43-47-48-49-58 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Emir BİRGÜN’ün verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.12.2020 tarih ve 144-145 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.12.2020 tarih ve 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 118 ada, 1 parselde (eski 2873 parsel) kayıtlı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

102- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1748 sayılı” Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının;Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer  09.01.2019 tarihli ve 23 sayılı Meclis Kararının Plan notlarına 7096 ada, 110 parselde yoldan 40   ihdas edilecektir notunun eklenmiş şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” ifadesinin “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer 09.01.2019 tarihli ve 23 sayılı Meclis Kararının Plan notlarına 7096 ada 110 parselde yoldan 40   ihdas edilecektir notunun eklenmiş ve plan paftasında çizildiği şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

103- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1758 sayılı “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi,11558 ada, 1-2 sayılı parseller ve 11556 ada, 1 parsele ilişkin “Sağlık Alanı” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “11558 ada, 1-2 parsel olarak geçen parsel numarasının geçtiği yerlere sehven unutulan 11556 ada, 1 parselin de eklenmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

104- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1757 sayılı “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 11558 ada, 1-2 sayılı parseller ve 11556 ada, 1 sayılı parsele ilişkin  “Sağlık Alanı’’ olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “11558 ada, 1-2 parsel olarak geçen parsel numarasının geçtiği yerlere sehven unutulan 11556 ada, 1 parselin eklenmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 105- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1766 sayılı “ Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11509 ada/1-Park, 11509 ada/1-2-3 parseller ile kuzeyindeki Pazar Alanı tescilli parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Sehven 10509 ada olarak geçen ada numarasının 11509 ada” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Davut AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürkan ESEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Samet USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

17.12.2020 Tarihli Meclis