MECLİS TOPLANTILARI

12.11.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12 KASIM 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi / BURSA adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu) yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 19 uncu, 2 nci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

3-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

4-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

5-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

6-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

7-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

8-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

9-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

10-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

11-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

12-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

13-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

14-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

15-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

16-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

17-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

18-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

19-Başkanlık Makamı’nın,  Büyükşehir Belediyesi’nin, 2021 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili yazısı,

20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,

21-Başkanlık Makamı’nın,  İznik Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclisi Kararı ile ilgili yazısı,

22-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Devri ile ilgili yazısı,

23-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı, 

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5310 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın (eski Defterdarlık Binası) Belediyemiz adına olan tahsisinin iptali ile ilgili yazısı,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 163 parselin kiralanması veya satılması ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1252 ada, 13 parselin bir kısmı ve kuzeyindeki Tescil Harici Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1837-1839-1840-1841-1842-1846-4885-4888 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 118 ada, 2-3 parseller, 119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellere ilişkin Kumyaka Mahallesi ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Kırsal Gelişim Alanları plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 581 ada, 20 ve 21 parseller Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 604 ada, 6 parsel Sağlık Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, 101 ada, 202-203-204-205-210-211 parsellere ilişkin Sanayi Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 95 ada, 126 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 37 ada, 12-13 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu, 

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 parselin Konut Alanı’ndan “Ticaret+Konut Alanı”, “Park Alanı” ve Belediye Hizmet Alanı”na  alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,  

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselin Konut Alanı’ndan “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Sinandede Mahallesi, 4335 ada, 7-9-10 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’ndan “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, 152 Evler Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Sinandede Mahallesi, 4319 ada, 1,2,3 parselin Konut Alanından “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 14.09.2020 tarihli ve 45252 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli, 727 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi. muhtelif  parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çorum İli, Alaca Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili raporu,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmaz üzerinde Belediyemizce yapılan “Bölge Parkı”  projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporu,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Mahalle Hizmet Binası içinde bulunan, Erikli PTT Merkez Müdürlüğü’ne 5 yıl süre ile tahsisi yapılan bölümün tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili raporu,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021-2025 yıllarını kapsayan Bursa Büyükşehir Belediyesi XII. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili raporu,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın BURULAŞ’a işletmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

29-Ulaşım Komisyonu’nun, “Tümgeneral Polat HAŞİMOV” isminin Park, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi ile ilgili raporu,

30-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’nın kültürel ve sanatsal zenginliklerini arttırmak, sanatçıları desteklemek amacıyla Cumhuriyet Caddesi ve uygun görülen farklı bölgelerde sokak sanatçılarına imkan ve gerekli izinlerin verilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 parsel Batı Planlama Bölgesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Süleyman ÇELİK                                                                                                                          

Büyükşehir Belediye Başkan V.

12.11.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 KASIM 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 19 uncu, 2 nci dönemin 8 inci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

 1-Okunan 22/10/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimi ile 26/10/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının  2. Birleşimine  ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne;

2-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Başkanlık Makamı’nın,  Büyükşehir Belediyesi’nin, 2021 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Başkanlık Makamı’nın,  İznik Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclisi Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

23-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

24-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5310 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın (eski Defterdarlık Binası) Belediyemiz adına olan tahsisinin iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 163 parselin kiralanması veya satılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1252 ada, 13 parselin bir kısmı ve kuzeyindeki Tescil Harici Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 07.10.2020 tarih ve 323 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 9 ret -  70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 5. sırada yer alan 12.10.2020 tarih ve 354 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna,

 Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 8. sırada yer alan 12.10.2020 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararıyla” onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında parselin batısında bulunan çekme mesafesinin ekli planda belirtildiği şeklinde uygulanması şeklinde; oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8 ret – 71 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 03.01.2020 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 15 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1837-1839-1840-1841-1842-1846-4885-4888 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 118 ada, 2-3 parseller, 119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellere ilişkin Kumyaka Mahallesi ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Kırsal Gelişim Alanları plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 581 ada, 20 ve 21 parseller Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 604 ada, 6 parsel Sağlık Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, 101 ada, 202-203-204-205-210-211 parsellere ilişkin Sanayi Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 95 ada, 126 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 37 ada, 12-13 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 parselin Konut Alanı’ndan “Ticaret+Konut Alanı”, “Park Alanı” ve Belediye Hizmet Alanı”na  alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselin Konut Alanı’ndan “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Sinandede Mahallesi, 4335 ada, 7-9-10 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’ndan “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, 152 Evler Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Sinandede Mahallesi, 4319 ada, 1,2,3 parselin Konut Alanından “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 14.09.2020 tarihli ve 45252 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli, 727 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi. muhtelif  parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çorum İli, Alaca Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmaz üzerinde Belediyemizce yapılan “Bölge Parkı”  projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Mahalle Hizmet Binası içinde bulunan, Erikli PTT Merkez Müdürlüğü’ne 5 yıl süre ile tahsisi yapılan bölümün tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021-2025 yıllarını kapsayan Bursa Büyükşehir Belediyesi XII. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili raporunun (İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın Karacabey İlçesi’nde XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’nda yer alan taşınmazların programdan çıkartılmasına katılmadığı)  şerhiyle oybirliği ile kabulüne,

55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın BURULAŞ’a işletmesinin devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-Ulaşım Komisyonu’nun, “Tümgeneral Polat HAŞİMOV” isminin Park, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’nın kültürel ve sanatsal zenginliklerini arttırmak, sanatçıları desteklemek amacıyla Cumhuriyet Caddesi ve uygun görülen farklı bölgelerde sokak sanatçılarına imkan ve gerekli izinlerin verilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 parsel Batı Planlama Bölgesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 09.11.2020 tarih ve E-42819669-105.03-163758 sayılı yazısı) verdiği “‘İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’ kapsamında hibe projelerine başvuru yapılması için yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından uygun görülerek BURULAŞ’a tahsis edilen otoparkların kullanım sürelerinin 10 yıl süre ile uzatılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin  (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 10.11.2020 tarih ve E-28722469-105.03-164791 sayılı yazısı) verdiği “Belediyemiz mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan taşınmazlardan sözleşmesi biten taşınmazların kiralama işlemleri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 10.11.2020 tarih ve E-28722469-105.03-164790 sayılı yazısı) verdiği “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 26 parsel sayılı ve 160.277,27 m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin  verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.11.2020 tarih ve 377 sayılı ‘Ek Ödenek’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali ZEYBEK’in (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 10.11.2020 tarih ve E-42819669-105.03-164785 sayılı yazısı) verdiği “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali ZEYBEK’in (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 09.11.2020 tarih ve E-28722469-105.03-163744 sayılı yazısı) verdiği “Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki yerler” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 11.11.2020 tarih ve E-73567442-105.04-165776 sayılı yazısı) verdiği “Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan muhtelif araç ve şoförün 24 ay süreyle kiralanması hizmet alım işi ” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği (Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, 12.11.2020 tarih ve E-63256426-105.03-166003 sayılı yazısı) “Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan muhtelif araç ve şoförün 24 ay süreyle kiralanması hizmet alım işi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Başköy Ticaret Merkezi Planı kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri, Mahkeme Kararları ve Askı İtirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi için hazırlanan İznik Surdışı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4794 ada, 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1312 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.11.2020 tarih ve 133-139-140-141 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Küçükkumla ve Büyükkumla Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ ve Ozan EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 2564 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Cengiz TANER ve Ozan EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2020 tarih ve 146-147 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN, Galip GÜR, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Oktay ALTUN, Emir BİRGÜN, Arzu KARATAŞ, Tayfun SIRMAN, Ercan KORKMAZ ve Zafer YILDIZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şirketlerle ilgili bilgi talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer YILDIZ, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Cengiz TANER, Oktay ALTUN, Ercan KORKMAZ ve Hüdayi DEMİR’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.11.2020 tarih ve 365-366-367-368-369-370 sayılı Meclis Kararları ile 09.11.2020 tarih ve 397-398-399-400-401-402-403 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer YILDIZ, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Cengiz TANER, Oktay ALTUN, Ercan KORKMAZ ve Hüdai DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 7228 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.11.2020 tarih ve 393-394 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Tekke Mahallesi’nin 15 km’lik bağlantı yoluna sıcak asfalt yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mahmut GÖK, Ahmet ERASLAN, Faruk ADIYAMAN, Serhat SAVCI, Osman DURDU, Mesut BEDEL ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, ‘Sanayi Caddesi’ isminin ‘Alpaslan TÜRKEŞ’ caddesi olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, 1/5000 ölçekli Alaçam Mahallesi, 1/5000 ölçekli Kozluören Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Narlıdere Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.11.2020 tarih ve 164-165-166-167 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4312 ada, 1 parsel Alanı’na ilişkin Yıldırım Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21B18C pafta, 47 parselin bir kısmına ilişkin Mudanya Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, H22D07B pafta, 4634 ada, 1 parsel ve 4631 ada, 85 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D pafta, 1319 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C04C pafta, 7823 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, H21C02D pafta, 850, 851 parsellere ilişkin Görükle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, H23C24D pafta, 476 ada, 261-262-263-264-265 sayılı parsellere ilişkin Yenişehir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 666 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C04A4A pafta, 4584 ada, 18 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1A-1D pafta, 1405 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1A-1D pafta, 1405 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali AYKURT’un verdiği “Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Nalınlar, Erenler ve Göktepe Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 ve 593 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah AKŞEKER’in (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 12.11.2020 tarih ve E-21074527-105.03-166196 sayılı yazısı) verdiği “Yol işleri Şube Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan İş Makinası, Kamyon ve Şoför Operatörünün 24 ay süreyle kiralanması hizmet alım işi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah AKŞEKER’in (Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, 09.11.2020 tarih ve E-60584373-105.03-163764 sayılı yazısı) verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, ‘Sanayi Caddesi’ isminin ‘Alpaslan TÜRKEŞ’ caddesi olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

 102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Remzi ÇINAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet KOÇINALI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali MERSİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

12.11.2020 Tarihli Meclis