MECLİS TOPLANTILARI

22.10.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 EKİM 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi / BURSA adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu) yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 18 nci, 2 nci dönemin 7  nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.10.2020 tarih ve 503 sayılı “Bursa İli’ne Gölbaşı Barajı’ndan İçme ve Kullanma Suyu Temini Hususunda Protokol” ile ilgili Kararı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.10.2020 tarih ve 504 sayılı “Bursa Büyükorhan İlçesi ve Civarına İçme ve Kullanma Suyu Temini Hususunda Protokol” ile ilgili Kararı,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısı,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Staj İşlemleri Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısı,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısı,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

8-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, “Tümgeneral Polat HAŞİMOV” isminin Park, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi ile ilgili yazısı,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Çorum İli, Alaca Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili yazısı,

10-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmaz üzerinde Belediyemizce yapılan “Bölge Parkı”  projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Mahalle Hizmet Binası içinde bulunan, Erikli PTT Merkez Müdürlüğü’ne 5 yıl süre ile tahsisi yapılan bölümün tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 2021-2025 yıllarını kapsayan Bursa Büyükşehir Belediyesi XII. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili yazısı,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 282 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 23 parsel, 1776 ada, 1 parsel, 742 ve 1305 adalar arasındaki alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Süleymaniye ve Cuma Mahallelerinde 3 ada, 27-37 parseller, 711 ada, 449-450 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 14.09.2020 tarihli ve 45252 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli, 727 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2003 tarih ve 16021092/344 sayılı kararı ile onaylı Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 18.10.2018 tarih ve 2018/1033 Esas 2018/1146 sayılı İptal Kararı sonrası plansız durumda olan alanın bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında yeniden karar alınması talebi ile ilgili yazısı,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 107 ada, 7 parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada 4,5,10,11,12,13,45,47 parseller ile 3005 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi 11528, 11529, 1190, 11530, 11531, 11511 adalar, muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1409 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin, 24.09.2019 tarihli ve 1410 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 30.09.2020 tarih ve 2019/1184 Esas sayılı kararıyla, Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 4. İdare Mahkemesi'nin, 08.09.2020 gün ve 2020/545 E. sayılı ara kararı ile Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 3017 ada, 34 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1733 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, kısmen 1-2-3-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih, 1136 ve 1137 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.13 “Turizm Alanları” Başlığı Altında yer alan plan notu değişikliklerine ait askı itirazları ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, 587 ve 1520 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada, 1 parsel, 1563 ada, 1 parsel ve güneyindeki alanlar ile 1565 ada güneyindeki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1138 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 88 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1144 sayılı kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı ve Altıntaş Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 182 ada, 13 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1142 sayılı kararıyla onaylanan İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 50 parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 50 parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 371 sayılı “Taşınmaz Satışı (İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 131 ada, 19 parsel)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kent Meydanı Kurs Merkezi ve Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a verilmesi ile ilgili raporu,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 37 ve 46 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi üzerinde bulunan Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası karayolu, bağlantı yolları düzenleme çalışmaları için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5324 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Türbe yanında bulunan 5-6 nolu dükkanlar ile WC’nin   BURFAŞ’a tahsisinin iptali ile ilgili raporu,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan “Sağlık Müzesi” Binası hakkında Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporu,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 22 ve 330 parsellerin satışı ile ilgili raporu,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 124 parsel sayılı, Ümitalan Mahallesi, 109 ada, 19 parsel sayılı ve 20 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mevkii’nde bulunan Atatürk Ormanı A Tipi Mesire Yerinin BURFAŞ’a devri ile ilgili raporu,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 133 parsel sayılı taşınmazdaki intifa hakkının bedelsiz olarak tapu sicilinden terkin edilmesi ile ilgili raporu,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi ile İsmetiye Caddesini birbirine bağlayan ana arter niteliğindeki 277. Sokakta tescil harici alanda kalan konut, kiler, ahır ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

38-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Atık Yönetimi ile ilgili raporu,

39-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Dere yataklarının düzenleme ve onarımının yapılması, taş duvar ve toprak kaymalarının önüne geçilmesi ile ilgili raporu,

40-Ulaşım Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi ile 100. Yıl Mahallelerini bağlayan Ay Caddesi isminin “Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

41-Ulaşım Komisyonu’nun, Ovaakça Santral Mezarlığı’nın adının Ovaakça Yeni Mezarlığı olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

42-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’mıza ve Ülkemize yurtdışında yapılan müsabakalarda Uluslararası dereceler kazandırmış sporculara ödül ve teşvik verilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

43-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm  önerilerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

44-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İznik İlçesi, İnikli Mahallesi, 694 ada, 117 parseldeki 32.384,39 m2 Mera Islah Çalışması ile ilgili raporu,

45-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının, Kent Meydanı – Terminal arasında bulunan T2 Hattı İstasyon İsim Hakları ile ilgili müşterek raporu,

46-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarının, Katı atık bedellerinin 01.05.2019 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar BUSKİ tarafından alınmasının durdurulması ve katı atık bedellerinin ilgili Belediyesince tahsil edilmesi ile ilgili müşterek raporu,

47-Hukuk – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Süleyman ÇELİK                                                                                               

Büyükşehir Belediye Başkan V.

22.10.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 EKİM 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Beyazid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 18 inci, 2 nci dönemin 7 nci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 24/09/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih ve 1257 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, ‘Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan  09.03.2019 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının’; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne” ifadesinin “Gemlik Belediye Meclisi’nin tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iade edilen 09.03.2020 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek,

“10.01.2020 tarihli ve 8 sayılı Meclis Kararının sehven hatalı olduğu için Belediyesine iadesine” ifadesinin “10.01.2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek, 

29/09/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının  2. Birleşimine  ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.09.2020 tarih ve 1423 sayılı “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada,  8 -  49 - 50 - 51 -52  parsellere    ilişkin1/1000     ölçekli    Uygulama      İmar     Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Özel Sosyal Tesis Alanı’nda ticari birimler yer alabilir plan notunun eklenmesi” şeklinde düzeltilerek, oybirliği ile kabulüne,

 2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.10.2020 tarih ve 503 sayılı “Bursa İli’ne Gölbaşı Barajı’ndan İçme ve Kullanma Suyu Temini Hususunda Protokol” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.10.2020 tarih ve 504 sayılı “Bursa Büyükorhan İlçesi ve Civarına İçme ve Kullanma Suyu Temini Hususunda Protokol” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Staj İşlemleri Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, “Tümgeneral Polat HAŞİMOV” isminin Park, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Çorum İli, Alaca Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmaz üzerinde Belediyemizce yapılan “Bölge Parkı”  projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Mahalle Hizmet Binası içinde bulunan, Erikli PTT Merkez Müdürlüğü’ne 5 yıl süre ile tahsisi yapılan bölümün tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 2021-2025 yıllarını kapsayan Bursa Büyükşehir Belediyesi XII. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 282 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 23 parsel, 1776 ada, 1 parsel, 742 ve 1305 adalar arasındaki alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Süleymaniye ve Cuma Mahallelerinde 3 ada, 27-37 parseller, 711 ada, 449-450 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 14.09.2020 tarihli ve 45252 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli, 727 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2003 tarih ve 16021092/344 sayılı kararı ile onaylı Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 18.10.2018 tarih ve 2018/1033 Esas 2018/1146 sayılı İptal Kararı sonrası plansız durumda olan alanın bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında yeniden karar alınması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 107 ada, 7 parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada 4,5,10,11,12,13,45,47 parseller ile 3005 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi 11528, 11529, 1190, 11530, 11531, 11511 adalar, muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1409 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin, 24.09.2019 tarihli ve 1410 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 30.09.2020 tarih ve 2019/1184 Esas sayılı kararıyla, Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 4. İdare Mahkemesi'nin, 08.09.2020 gün ve 2020/545 E. sayılı ara kararı ile Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 3017 ada, 34 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1733 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 09.09.2020 tarih ve 387 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 09.09.2020

tarih ve 388 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 57 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 09.09.2020 tarih ve 390 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –75 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.09.2020 tarih ve 306 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –75 kabul) ile uygun olduğuna, 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.09.2020 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –75 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 08.09.2020 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararının;” Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin, “6970 ada, 2 parsel için 11.07.2019 tarihli yapı ruhsatındaki toplam inşaat alanı olan 3669 m² geçerlidir ve yeni Otopark Yönetmeliği’nden kaynaklı olarak artacak otopark ihtiyaç alanı bu alana dâhil değildir” şeklinde tanımlanan plan notunun kaldırılması itibariyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,   

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 01.07.2020 tarihli ve 209 sayılı Meclis Kararının;” Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin, dosyasında bulunan 1 adet askı itirazı dilekçesinin sehven değerlendirilmeye alınmadığı tespit edildiğinden, ilgili itiraz başvurusu değerlendirilerek hazırlanan öneri plan değişikliği ile mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.09.2020 tarih ve 255 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.08.2020 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 83 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 05.08.2020 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 57 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, kısmen 1-2-3-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih, 1136 ve 1137 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.13 “Turizm Alanları” Başlığı Altında yer alan plan notu değişikliklerine ait askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, 587 ve 1520 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada, 1 parsel, 1563 ada, 1 parsel ve güneyindeki alanlar ile 1565 ada güneyindeki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1138 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 88 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1144 sayılı kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı ve Altıntaş Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 83 kabul) ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 182 ada, 13 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1142 sayılı kararıyla onaylanan İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 50 parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 50 parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 371 sayılı “Taşınmaz Satışı (İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 131 ada, 19 parsel)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile kabulüne,

49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kent Meydanı Kurs Merkezi ve Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 37 ve 46 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi üzerinde bulunan Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası karayolu, bağlantı yolları düzenleme çalışmaları için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5324 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Türbe yanında bulunan 5-6 nolu dükkanlar ile WC’nin   BURFAŞ’a tahsisinin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan “Sağlık Müzesi” Binası hakkında Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –75 kabul) ile kabulüne,

56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 22 ve 330 parsellerin satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul)  ile kabulüne,

57-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 124 parsel sayılı, Ümitalan Mahallesi, 109 ada, 19 parsel sayılı ve 20 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mevkii’nde bulunan Atatürk Ormanı A Tipi Mesire Yerinin BURFAŞ’a devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 133 parsel sayılı taşınmazdaki intifa hakkının bedelsiz olarak tapu sicilinden terkin edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi ile İsmetiye Caddesini birbirine bağlayan ana arter niteliğindeki 277. Sokakta tescil harici alanda kalan konut, kiler, ahır ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Atık Yönetimi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Dere yataklarının düzenleme ve onarımının yapılması, taş duvar ve toprak kaymalarının önüne geçilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-Ulaşım Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi ile 100. Yıl Mahallelerini bağlayan Ay Caddesi isminin “Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-Ulaşım Komisyonu’nun, Ovaakça Santral Mezarlığı’nın adının Ovaakça Yeni Mezarlığı olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’mıza ve Ülkemize yurtdışında yapılan müsabakalarda Uluslararası dereceler kazandırmış sporculara ödül ve teşvik verilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm  önerilerinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İznik İlçesi, İnikli Mahallesi, 694 ada, 117 parseldeki 32.384,39 m2 Mera Islah Çalışması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının, Kent Meydanı – Terminal arasında bulunan T2 Hattı İstasyon İsim Hakları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarının, Katı atık bedellerinin 01.05.2019 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar BUSKİ tarafından alınmasının durdurulması ve katı atık bedellerinin ilgili Belediyesince tahsil edilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-Hukuk – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Sağlık Çalışanlarının Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz yararlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2020 tarih ve 28722469-105.04-E.154648 sayılı yazısı) verdiği “Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 6138  ada, 1  parselin  BURFAŞ adına  devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin GUHEM ‘Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ A.Ş.’deki sermayesinin arttırılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2020 tarih ve 28722469-105.03-E.154372 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın BURULAŞ’a işletmesinin devredilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2020 tarih ve 28722469-105.03-E.154381 sayılı yazısı) “Yunuseli Mahallesi, Millet Mahallesi, Doğanevler Mahallesi, Mudanya Merkez Ömerbey Mahallesi ve Hürriyet Mahallelerine Kargomat kurulumu için Bursa PTT Başmüdürlüğüne yer tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.10.2020 tarih ve 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Bağlı ortaklığımız olan GUHEM ‘Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ A.Ş. Yönetim Kurulu’nda Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen görevlendirme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.10.2020 - 19.10.2020 tarih ve 2020/120, 2020/136 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10291 ada, 549 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.10.2020 - 12.10.2020 tarih ve 308, 309, 310, 350, 351, 352, 353, 354, 355 ve 356 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet KOÇINALI, Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Bülent MUMCU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, Marmaracık drenaj kanalında yaşanan balık ölümleri” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Bülent MUMCU, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Ulubat Gölü kuzeyinde, Seyran, Canbaz, Karakoca Mahalleleri sınırları içinde bulunan, Karacabey Bölge Parkı olarak adlandırılan bölgedeki projenin son durumu hakkında bilgi talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına’na havalesine, 

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.10.2020 tarih ve 2020/118, 2020/119 ve 2020/121 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.10.2020 tarih ve 179, 180, 181, 182, 183, 184 ve 187 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Geri dönüşümün öneminin anlatılması, destek verilmesi ve yaygınlaşmasının sağlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına’na havalesine, 

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Bakıma ihtiyacı olan Köy Okullarının duvarlarının boyanması ve gerekli bakım-onarım işlemlerinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına’na havalesine, 

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Toplu taşıma şoförlerine periyodik olarak davranış ve iletişim eğitimi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına’na havalesine, 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN ve Osman DURDU’nun verdiği “Şehrimizdeki mevcut kapalı ve büyüklüğü uygun olan bir pazar yerinin ‘Hurda Pazarı’ olarak kullanılması için tahsis edilmesi ”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına’na havalesine, 

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Soğuk Hava Deposu yapılabilmesi için Uygulama İmar Planı şartı getirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu KARATAŞ, Hüdayi DEMİR, Serkan SAVU, Erkan DÖNMEZ, Oktay ALTUN, Galip GÜR, Ercan KORKMAZ, Murat TANRIVERDİ, Osman AYRADİLLİ, Asiye ÇALIŞKAN, Emir BİRGÜN ve Tayfun SIRMAN’ın verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Gelirleri” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına’na havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 09.10.2020 tarih ve 80 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “İznik Gölü’nden su çeken pompa istasyonunun transfer işleminin sonlandırılması ve kirliliğin giderilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 06.10.2020 tarih ve 50, 53 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı kapsamında Kırsal Gelişme Alanları’ndaki yapılaşma koşullarının 1/100.000 ölçekli Bursa İli Çevre Düzeninde belirtilen hükümlerce düzenlenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 08.09.2020 tarih ve 43, 44, 45 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları, 10.03.2020 tarih ve 26 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali AYKURT’un verdiği “Orhaneli Belediye Meclisi’nin, 07.09.2020 tarih ve 9 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ozan EROĞLU, Osman AYRADİLLİ, Ercan KORKMAZ, Asiye ÇALIŞKAN, Murat TANRIVERDİ, Oktay ALTUN, Erkan DÖNMEZ, Serkan SAVU, Arzu KARATAŞ, Zafer YILDIZ, Emir BİRGÜN, Hüdayi DEMİR, Mehmet Uğur SERTASLAN ve Galip GÜR’ün verdiği “Sağlık Personellerinin, Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma ve otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk - Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN, Nuray LAÇİNER ve Mehmet KANAR’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 07.09.2020 tarih ve 144 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı, 14.10.2020 tarih ve 181 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 07.10.2020 tarih ve 54, 55, 56 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 420 ada, 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 36 ada, 13,29,42,43 ve 48 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.10.2020 tarih, 323,324,325,326 sayılı ve 20.10.2020 tarih, 378,379,380,381 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ’ın verdiği “Büyükorhan Belediye Meclisi’nin, 02.09.2020 tarih ve 30 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice-Akhisar Köprülü Kavşağı 1/5000 ölçekli Bursa Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Turgay YEL’in verdiği “BURULAŞ ve Özel Halk Otobüsleri’ne Türk Bayrağı’nın asılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi, 1917 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3B pafta, 1824 ada, 1 ve 19 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’na müştereken havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3B pafta, 1824 ada, 1 ve 19 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884/1, 4655/2-3-4-5-6 ve 1752/24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada, 4,5,10,11,12,13,45,47 parseller ile 3005 ada, 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.10.2020 tarih ve 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin verdiği “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emek-YHT-Şehir Hastanesi Yol ve Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’in verdiği “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emek-YHT-Şehir Hastanesi Yol ve Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında ‘Kamu Yararı Kararı’ alınmasına ilişkin talep” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat TANRIVERDİ, Ozan EROĞLU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Asiye ÇALIŞKAN, Osman AYRADİLLİ, Serkan SAVU, Arzu KARATAŞ, Zafer YILDIZ, Galip GÜR, Emir BİRGÜN, Tayfun SIRMAN, Erkan DÖNMEZ ve Remzi ÇINAR’ın verdiği “Su faturaları ile toplanan atık su bedelinin alınmaması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Zafer YILDIZ ve Ercan KORKMAZ’ın verdiği “Su bedelinde %50 indirim yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüdayi DEMİR, Halil ARSLAN ve Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi’nin Tarım ve Hayvancılık sorunlarının tespiti ve çözüm yolları” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

118- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2020 tarih ve 1257 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, ‘Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan  09.03.2019 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının’; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne” ifadesinin “Gemlik Belediye Meclisi’nin tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iade edilen 09.03.2020 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek,

“10.01.2020 tarihli ve 8 sayılı Meclis Kararının sehven hatalı olduğu için Belediyesine iadesine” ifadesinin “10.01.2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek,  oybirliği ile kabulüne,

119- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.09.2020 tarih ve 1423 sayılı “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada,  8 -  49 - 50 - 51 -52  parsellere    ilişkin 1/1000     ölçekli    Uygulama      İmar     Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Özel Sosyal Tesis Alanı’nda ticari birimler yer alabilir plan notunun eklenmesi” şeklinde düzeltilerek, oybirliği ile kabulüne,

 120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

22.10.2020 Tarihli Meclis