MECLİS TOPLANTILARI

29.09.2020 Tarihli Meclis Gündemi

29.09.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29 EYLÜL 2020 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 17 nci, 2 nci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 57 kabul) ile kabul edilmiştir.             

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun bulunan kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.08.2020 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 57 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi,  Beşevler  Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, Yaklaşık 217 ha’lık Alana İlişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 57 kabul)  ile kabulüne,        

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada 8, 28 ve 29 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada 8, 28 ve 29 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1312 ada, 3 parsele ait 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1312 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8 - 49 -50 -51 -52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 67 kabul) ile kabulüne,  

25-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın,  Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 8 - 49 -50 -51 -52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 67 kabul) ile kabulüne,  

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2020 tarih ve830  sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4511 ada, 21 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 373 sayılı “Hisse Satışı (Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 7227 ada, 9 parsel)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa’nın kültürel ve turistik unsurlarının İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Bursa sınırları içerisinde yer alan hizmet tesislerinde tanıtılabilmesi adına Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 4.000.000,00-TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Araç Alımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Simav Belediyesi’ne araç devri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 67 kabul) ile kabulüne,  

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Elektrikli Araç Şarj Ünitesinin Ruhsatlandırılması güncellenecek olup 2020 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi’nde bulunan Hanlar Bölgesi olarak anılan muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 67 kabul) ile kabulüne,  

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5034 ada, 2 parselde bulunan taşınmazdan 464/8027 hisse bedeli 3.944,00 TL ile 5057 ada, 1 parselde bulunan 4749/14693 hisse bedeli 40.366,50-TL’nin BUSKİ tarafından yapılan yağmursuyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamalardan mahsup edilmek üzere BUSKİ’ye devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 558 ada, 255 parselde bulunan taşınmazdan 731417/775530 hisse bedeli 741.775,00-TL’nin BUSKİ tarafından yapılan yağmursuyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamalardan mahsup edilmek üzere BUSKİ’ye devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan tesislerin kullanım izninin Yıldırım Belediye Başkanlığı’na verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Hukuk Komisyonu’nun, İspanya’nın Valladolid Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Liman Caddesi, Akpınar Caddelerinin, Büyükşehir Belediyesi Ana Arter Listelerine eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde  değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması (15. Maddesinin A Tipi Güzergah İzin Belgesi) ile ilgili müşterek raporunun oybirliği  ile kabulüne,   

44-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 57 kabul)  ile kabulüne,         ,

45-Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, BUSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan “İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Daire Yönetmelik” hükümlerinin kullanılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai BAYKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk TÜRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

29.09.2020 Tarihli Meclis