MECLİS TOPLANTILARI

24.09.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24 EYLÜL 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 17 nci, 2 nci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.               

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 371 sayılı “Taşınmaz Satışı (İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 131 ada, 19 parsel)” ile ilgili Kararı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 373 sayılı “Hisse Satışı (Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 7227 ada, 9 parsel)” ile ilgili Kararı,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa’nın kültürel ve turistik unsurlarının İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Bursa sınırları içerisinde yer alan hizmet tesislerinde tanıtılabilmesi adına Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısı,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olması ile ilgili yazısı,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, İspanya’nın Valladolid Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 4.000.000,00-TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BİNTED hisse devri ile ilgili yazısı,

8-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Meydanı Kurs Merkezi ve Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a verilmesi ile ilgili yazısı,

9-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, araç alımı ile ilgili yazısı,

11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Simav Belediyesi’ne araç devri ile ilgili yazısı,

12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Elektrikli Araç Şarj Ünitesinin  Ruhsatlandırılması güncellenecek olup 2020 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması  ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 37 ve 46 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi üzerinde bulunan Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası karayolu, bağlantı yolları düzenleme çalışmaları için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda  yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi’nde bulunan Hanlar Bölgesi olarak anılan muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada, 40-41(1/2’si)-42-43-45-48-137-140-142 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5324 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Türbe yanında bulunan 5-6 nolu dükkanlar ile WC’nin  BURFAŞ’a tahsisinin iptali ile ilgili yazısı,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5034 ada, 2 parselde bulunan taşınmazdan 464/8027 hisse bedeli 3.944,00 TL ile 5057 ada, 1 parselde bulunan 4749/14693 hisse bedeli 40.366,50-TL’nin BUSKİ tarafından yapılan yağmursuyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamalardan mahsup edilmek üzere BUSKİ’ye devri ile ilgili yazısı,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 558 ada, 255 parselde bulunan taşınmazdan 731417/775530 hisse bedeli 741.775,00-TL’nin BUSKİ tarafından yapılan yağmursuyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamalardan mahsup edilmek üzere BUSKİ’ye devri ile ilgili yazısı,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan “Sağlık Müzesi” Binası hakkında Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısı,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 22 ve 330 parsellerin satışı ile ilgili yazısı,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan tesislerin kullanım izninin Yıldırım Belediye Başkanlığı’na verilmesi ile ilgili yazısı,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 124 parsel sayılı, Ümitalan Mahallesi, 109 ada, 19 parsel sayılı ve 20 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çalı Mevkii’nde bulunan Atatürk Ormanı A Tipi Mesire Yerinin BURFAŞ’a devri ile ilgili yazısı,

27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 133 parsel sayılı taşınmazdaki intifa hakkının bedelsiz olarak tapu sicilinden terkin edilmesi ile ilgili yazısı,

28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi ile İsmetiye Caddesini birbirine bağlayan ana arter niteliğindeki 277. Sokakta tescil harici alanda kalan konut, kiler, ahır ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1414 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 07.07.2020 tarihli, 2019/1121 Esas ve 2020/426 Karar sayılı ilamı ile “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı-Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliği Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2019/511 E., 09.07.2020 tarihli Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 2020/251 Y.D. itiraz nolu ve 12.05.2020 tarihli ilamı ile "...itiraz isteminin kabulüne, Bursa 1. Idare Mahkemesi'nin, 03/04/2020 tarih ve E:2020/121 sayılı Yürütmenin Durdurulması istemi hakkında kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesine..." kararı ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 13.07.2020 tarihli ve E.33327 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarihli 302 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yörükali ve Mürsel Mahallelerinde konumlu muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 26.06.2020 tarihli ve E.30229 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarihli ve 1956 sayılı kararıyla onaylanan, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih, 865 sayılı ve 31.05.2018 tarih, 1569 sayılı kararların Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2018/1109 E. ve 18.02.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2126 sayılı kararı ile  onaylanan İznik İlçesi, Surdışı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 29.06.2020 tarihli, 2018/67 Esas ve 2020/440 Karar sayılı ilamı ile “dava konusu işlemin iptaline” Kararı ile ilgili yazısı,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, Y:331 ada, Y:14 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3005 sayılı kararının Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1746 E. ve 05.04.2018 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, Y:331 ada, Y:14 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3005 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2018/126 E. ve 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1335 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2017 tarih ve 1557 sayılı kararının Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 2018/1296 E. ve 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1948 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1623 E. ve 06.03.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1943 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1204 E. ve 16.10.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 708 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1940 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1148 E. ve 30.04.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 17.08.2020 gün ve 35303 sayılı yazısı ile Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada 2, 5, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 91, 142, 144, 146 parseller, 2248 ada, 1 parsel ve 2250 ada, 1 parsellerde yer alan Arıtma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün, 16.06.2020 tarih ve 78905 sayılı yazısı ile Ovaakça Santral Mahallesi’nde bulunan Demirtaş Dere ıslah projesinin hazırlanabilmesi için bahsi geçen alanlardaki söz konusu imar planlarının BUSKİ ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda revize edilmesi talebi ile ilgili yazısı,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 07.07.2020 tarihli ve 477454 sayılı yazı eki 24.06.2020/9597 sayılı Kurul Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, kısmen 1-2-3-4 parsellerin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili yazısı,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1693 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu güzergahı Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 419 ada, 1 parsel, 417 ada, 5 parsel ve 418 ada, 14 parsellere isabet eden kısımlarına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi 25.06.2020 tarih ve 2017/1919 E, 2020/430 sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2891 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 04.07.2019 tarih ve 2018/338 E., 2019/703 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1847 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarih ve 1463 sayılı kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin iptal davasında; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi/4. İdare Dava Dairesi’nce 15.06.2020 tarihli ve 2019/1190 E. - 2020/710 K. sayılı kararı ile davanın kabul edilen yönleri yönünden istinaf başvurularının kabulüne ve “istinafa konu edilen kısmının kaldırılmasına” ilişkin kararı ile ilgili yazısı,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7620 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1323 ada, 1 parsel, 1333 ada, 1 parsel ve 1321 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2020 tarih ve 1005 sayılı kararı ile Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2020 tarih ve 1006 sayılı kararı ile Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih ve 1138 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1144 sayılı kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,

56-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 31.08.2020 gün ve 634674 sayılı yazısı ile Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi’nde muhtelif parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

57-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 23.07.2020 gün ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine dair askı itirazları ile ilgili yazısı,

58-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2020 tarih ve 833 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

59-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5864 ada, 28, 29, 30, 31 parsellere yönelik 14.07.2020 gün ve 102756 sayılı dilekçe ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı,

60-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih ve 1138 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

61-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün, 05.08.2019 tarih ve E.130969 sayılı yazısı ile Bursa İli, Çekirge Mahallesi, H22D06B1B pafta, 4177 ada, 24 parsele ilişkin ‘‘BUSKİ Teknik Altyapı Alanı’’ olarak, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

62-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, 16.07.2020 tarihli ve 104147 sayılı yazısı ile “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi’nin güneydoğusunda yer alan 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan Kent Parkı Alanı’na ve 4184 ada, 1 parsel, 4185 ada, 2 parsel, 4186 ada, 27 parsel, 4219 ada, 18 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı,

63-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, 16.07.2020 tarihli ve 104147 sayılı yazısı ile “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi’nin, güneydoğusunda yer alan 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan Kent Parkı Alanı’na ve 4184 ada, 1 parsel, 4185 ada, 2 parsel, 4186 ada, 27 parsel, 4219 ada, 18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

64-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1142 sayılı kararı ile onaylanan İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı. ile ilgili yazısı,

65-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1136 sayılı kararı ile onaylanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 292 sayılı Kararı ile onaylı Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları Ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan 6.2.13.1. maddesine ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları sonrası plan değişikliğine yasal süresi içinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

66-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1137 sayılı kararı ile onaylanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 493 sayılı Kararı ile onaylı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan, 6.2.13.1. "Kırsal Turizm" maddesine, 6.2.13.1.c. fıkrasının eklenmesine ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları sonrası plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

67-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1143 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763-6771-6775-6778-6787 adalar ile Minareliçavuş Mahallesi, 1756-1757 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine dair askı itirazları ile ilgili yazısı,

68-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2020 tarih ve 830 sayılı kararıyla onaylanan İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 parselin “Rekreasyon Alanı” ve “Teknik Altyapı Tesis Alanı (Arıtma Tesisi)” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı  ile ilgili yazısı,

69-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Gürsu İlçesi, Dışkaya 2. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı,

70-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün, 07.09.2020 tarihli ve E.129954 sayılı yazısı ile Bursa İli, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, 1158 parsel sayılı taşınmazın “Orman Alanı”ndan “Mezarlık Alanı”na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

 71-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 130 ada, 152 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Kavşak Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Külliyesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 564 ada, 42-55-56 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 117/5, 118/1-2-3, 2874 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanı ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5400 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,19 sayılı parseller ve 3974 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,19 sayılı parseller ve 3974 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, Başköy Mahallesi, Hasanağa Mahallesi sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerdeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 120 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın,  Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili müşterek raporu, 

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126-1127-1128-1129-1130-1131-1137-1144 sayılı parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 196 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

 23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1522 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 282 ada, 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, muhtelif Mahalle-ada-parsellere ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin Meclis Gündeminden düşürülmesi talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hayırlar Mahallesi, 228 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ Talebeler Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporu,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 120 ada, 19 parseldeki taşınmazın Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporu,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karagöz Caddesi üzerinde bulunan ağaç, müştemilat vb. taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’na ek olarak alınması ile ilgili raporu,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, 2457 ve 2468 parsel sayılı taşınmazların ve üzerinde bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere, 2463 ve 2462 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri için Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporu,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 350 ada, 12 parselin Kuran Kursu yapılması için Piremir Mahallesi Uludağ Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne tahsisi ile ilgili raporu,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11,12,14 parsel sayılı taşınmazların Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili raporu,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 6, 22 ve 330 parsel sayılı taşınmazların İnegöl Belediyesi’ne devir talebi ile ilgili raporu,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eski Gemlik Yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun kaldırılması ya da boyanıp asfalt düzenlemesinin yapılması ile ilgili raporu,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 162 ve 163 nolu parsellerin satışı ile ilgili raporu,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sermaye artışı için, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 6138 ada, 1 parselin BURFAŞ adına devri ile ilgili raporu,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planında kalan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parselin Hazine adına tescili ile ilgili raporu,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi, 108 ada, 157 parsel numaralı “İstiklal Savaşı Şehitliği”nin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına hizmet süresince tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2813 ada, 8 parselde yer alan “Hanımlar Konağı”nın ihale yolu ile kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla C Tipi Mesire Yerindeki Belediyemizce imalatı yapılmış tesis ve yapıların Keles Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili raporu,

41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altında bulunan yerlerin BESAŞ’a kiralanması ile ilgili raporu,

42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kestelek Mahallesi, 295, 296 ve 297 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’na ek olarak alınması ile ilgili raporu,

43-Ulaşım Komisyonu’nun, Sabiha Gökçen Havaalanı otobüs seferleri fiyatları ile ilgili raporu,

 44-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Nilüfer Çayı ile Dere Sokak arasında kalan parka “Odunluk Parkı” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

45-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’da doğmuş ve yetişmiş, bilim adamı ve sanatçı gibi değerlerimizin okullarda çocuklara ve ailelerine tanıtılması amacıyla karikatürize edilmiş, hikaye tarzında kültür rehberi hazırlanması ile ilgili raporu,

46-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda 10 yıllık kiracılık süresini dolduran kiracılar ile ilgili müşterek raporu,

47-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,

48-Hukuk-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Konukevi Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,

49-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Çocuklarımıza ve gençlerimize Bursa’yı tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantıları ve gezileri düzenlenmesi ile Bursa Kent Sertifikası verilmesi ile ilgili müşterek raporu,

50-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi için üreticiye destek olunması ile ilgili müşterek raporu,

51-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili müşterek  raporu,

52-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı dahilinde ana arter açılması için kamulaştırma yapılması ile ilgili müşterek  raporu,

53-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara İstikameti üzerindeki Karayolları sorumluluk sınırının Erdoğanköy Mezarlığı’na kadar uzatılması ile ilgili müşterek  raporu.

 

Ahmet YILDIZ                                                                                                       

Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

           

                                                                          

24.09.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24 EYLÜL 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 17 nci, 2 nci dönemin 6 ncı  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 23/07/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimi ile 28/07/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının  2. Birleşimine  ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 371 sayılı “Taşınmaz Satışı (İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 131 ada, 19 parsel)” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.07.2020 tarih ve 373 sayılı “Hisse Satışı (Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 7227 ada, 9 parsel)” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa’nın kültürel ve turistik unsurlarının İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Bursa sınırları içerisinde yer alan hizmet tesislerinde tanıtılabilmesi adına Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, İspanya’nın Valladolid Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 4.000.000,00-TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BİNTED hisse devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Meydanı Kurs Merkezi ve Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, araç alımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Simav Belediyesi’ne araç devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Elektrikli Araç Şarj Ünitesinin  Ruhsatlandırılması güncellenecek olup 2020 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması  ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 37 ve 46 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi üzerinde bulunan Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası karayolu, bağlantı yolları düzenleme çalışmaları için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda  yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi’nde bulunan Hanlar Bölgesi olarak anılan muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada, 40-41(1/2’si)-42-43-45-48-137-140-142 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5324 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Türbe yanında bulunan 5-6 nolu dükkanlar ile WC’nin  BURFAŞ’a tahsisinin iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5034 ada, 2 parselde bulunan taşınmazdan 464/8027 hisse bedeli 3.944,00 TL ile 5057 ada, 1 parselde bulunan 4749/14693 hisse bedeli 40.366,50-TL’nin BUSKİ tarafından yapılan yağmursuyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamalardan mahsup edilmek üzere BUSKİ’ye devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 558 ada, 255 parselde bulunan taşınmazdan 731417/775530 hisse bedeli 741.775,00-TL’nin BUSKİ tarafından yapılan yağmursuyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamalardan mahsup edilmek üzere BUSKİ’ye devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan “Sağlık Müzesi” Binası hakkında Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 22 ve 330 parsellerin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan tesislerin kullanım izninin Yıldırım Belediye Başkanlığı’na verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 124 parsel sayılı, Ümitalan Mahallesi, 109 ada, 19 parsel sayılı ve 20 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çalı Mevkii’nde bulunan Atatürk Ormanı A Tipi Mesire Yerinin BURFAŞ’a devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 133 parsel sayılı taşınmazdaki intifa hakkının bedelsiz olarak tapu sicilinden terkin edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi ile İsmetiye Caddesini birbirine bağlayan ana arter niteliğindeki 277. Sokakta tescil harici alanda kalan konut, kiler, ahır ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı ile ilgili yazısının Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1414 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 07.07.2020 tarihli, 2019/1121 Esas ve 2020/426 Karar sayılı ilamı ile “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı-Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliği Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2019/511 E., 09.07.2020 tarihli Mahkeme Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 2020/251 Y.D. itiraz nolu ve 12.05.2020 tarihli ilamı ile "...itiraz isteminin kabulüne, Bursa 1. Idare Mahkemesi'nin, 03/04/2020 tarih ve E:2020/121 sayılı Yürütmenin Durdurulması istemi hakkında kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesine..." kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 13.07.2020 tarihli ve E.33327 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarihli 302 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yörükali ve Mürsel Mahallelerinde konumlu muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 26.06.2020 tarihli ve E.30229 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarihli ve 1956 sayılı kararıyla onaylanan, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 105 ve 68 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih, 865 sayılı ve 31.05.2018 tarih, 1569 sayılı kararların Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2018/1109 E. ve 18.02.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2126 sayılı kararı ile  onaylanan İznik İlçesi, Surdışı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 29.06.2020 tarihli, 2018/67 Esas ve 2020/440 Karar sayılı ilamı ile “dava konusu işlemin iptaline” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, Y:331 ada, Y:14 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3005 sayılı kararının Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1746 E. ve 05.04.2018 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, Y:331 ada, Y:14 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3005 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2018/126 E. ve 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1335 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2017 tarih ve 1557 sayılı kararının Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 2018/1296 E. ve 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1948 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1623 E. ve 06.03.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1943 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1204 E. ve 16.10.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 708 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1940 sayılı kararının Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1148 E. ve 30.04.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 17.08.2020 gün ve 35303 sayılı yazısı ile Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada 2, 5, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 91, 142, 144, 146 parseller, 2248 ada, 1 parsel ve 2250 ada, 1 parsellerde yer alan Arıtma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün, 16.06.2020 tarih ve 78905 sayılı yazısı ile Ovaakça Santral Mahallesi’nde bulunan Demirtaş Dere ıslah projesinin hazırlanabilmesi için bahsi geçen alanlardaki söz konusu imar planlarının BUSKİ ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda revize edilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 07.07.2020 tarihli ve 477454 sayılı yazı eki 24.06.2020/9597 sayılı Kurul Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, kısmen 1-2-3-4 parsellerin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1693 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu güzergahı Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 419 ada, 1 parsel, 417 ada, 5 parsel ve 418 ada, 14 parsellere isabet eden kısımlarına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi 25.06.2020 tarih ve 2017/1919 E, 2020/430 sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2891 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 04.07.2019 tarih ve 2018/338 E., 2019/703 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1847 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarih ve 1463 sayılı kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin iptal davasında; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi/4. İdare Dava Dairesi’nce 15.06.2020 tarihli ve 2019/1190 E. - 2020/710 K. sayılı kararı ile davanın kabul edilen yönleri yönünden istinaf başvurularının kabulüne ve “istinafa konu edilen kısmının kaldırılmasına” ilişkin kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7620 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1323 ada, 1 parsel, 1333 ada, 1 parsel ve 1321 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2020 tarih ve 1005 sayılı kararı ile Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2020 tarih ve 1006 sayılı kararı ile Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih ve 1138 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

56-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 tarihli ve 1144 sayılı kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

57-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 31.08.2020 gün ve 634674 sayılı yazısı ile Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi’nde muhtelif parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

58-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 23.07.2020 gün ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine dair askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

59-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2020 tarih ve 833 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

60-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5864 ada, 28, 29, 30, 31 parsellere yönelik 14.07.2020 gün ve 102756 sayılı dilekçe ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

61-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 28.07.2020 tarih ve 1138 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

62-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün, 05.08.2019 tarih ve E.130969 sayılı yazısı ile Bursa İli, Çekirge Mahallesi, H22D06B1B pafta, 4177 ada, 24 parsele ilişkin ‘‘BUSKİ Teknik Altyapı Alanı’’ olarak, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

63-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, 16.07.2020 tarihli ve 104147 sayılı yazısı ile “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi’nin güneydoğusunda yer alan 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan Kent Parkı Alanı’na ve 4184 ada, 1 parsel, 4185 ada, 2 parsel, 4186 ada, 27 parsel, 4219 ada, 18 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

64-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, 16.07.2020 tarihli ve 104147 sayılı yazısı ile “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi’nin, güneydoğusunda yer alan 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan Kent Parkı Alanı’na ve 4184 ada, 1 parsel, 4185 ada, 2 parsel, 4186 ada, 27 parsel, 4219 ada, 18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

65-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1142 sayılı kararı ile onaylanan İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

66-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1136 sayılı kararı ile onaylanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 292 sayılı Kararı ile onaylı Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları Ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan 6.2.13.1. maddesine ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları sonrası plan değişikliğine yasal süresi içinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

67-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1137 sayılı kararı ile onaylanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 493 sayılı Kararı ile onaylı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan, 6.2.13.1. "Kırsal Turizm" maddesine, 6.2.13.1.c. fıkrasının eklenmesine ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları sonrası plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

68-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.07.2020 gün ve 1143 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763-6771-6775-6778-6787 adalar ile Minareliçavuş Mahallesi, 1756-1757 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine dair askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

69-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2020 tarih ve 830 sayılı kararıyla onaylanan İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 parselin “Rekreasyon Alanı” ve “Teknik Altyapı Tesis Alanı (Arıtma Tesisi)” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı  ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

70-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Gürsu İlçesi, Dışkaya 2. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

71-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün, 07.09.2020 tarihli ve E.129954 sayılı yazısı ile Bursa İli, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, 1158 parsel sayılı taşınmazın “Orman Alanı”ndan “Mezarlık Alanı”na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

72-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 130 ada, 152 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 08.07.2020 tarih ve 275 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  62 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 08.07.2020 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 4. sırada yer alan  01.07.2020 tarih ve 209 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 5. sırada yer alan 01.07.2020 tarih ve 217 sayılı Meclis Kararının;” “Yençok: 18,50” ifadesinin “Yençok: 9,50” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan  09.03.2019 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Kestel Belediye Meclisi’nin“Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 09.06.2020 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  81 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Kavşak Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Külliyesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 564 ada, 42-55-56 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 117/5, 118/1-2-3, 2874 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanı ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5400 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  62 kabul) ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,19 sayılı parseller ve 3974 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  69 kabul) ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,19 sayılı parseller ve 3974 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  69 kabul) ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, Başköy Mahallesi, Hasanağa Mahallesi sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerdeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  69 kabul) ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 120 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın,  Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126-1127-1128-1129-1130-1131-1137-1144 sayılı parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 196 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1522 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 282 ada, 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, muhtelif Mahalle-ada-parsellere ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin Meclis Gündeminden düşürülmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hayırlar Mahallesi, 228 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ Talebeler Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 120 ada, 19 parseldeki taşınmazın Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karagöz Caddesi üzerinde bulunan ağaç, müştemilat vb. taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’na ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, 2457 ve 2468 parsel sayılı taşınmazların ve üzerinde bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere, 2463 ve 2462 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri için Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,

103-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 350 ada, 12 parselin Kuran Kursu yapılması için Piremir Mahallesi Uludağ Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11,12,14 parsel sayılı taşınmazların Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 6, 22 ve 330 parsel sayılı taşınmazların İnegöl Belediyesi’ne devir talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  81 kabul) ile kabulüne,

106-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eski Gemlik Yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun kaldırılması ya da boyanıp asfalt düzenlemesinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

107-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 162 ve 163 nolu parsellerin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sermaye artışı için, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 6138 ada, 1 parselin BURFAŞ adına devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

109-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planında kalan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parselin Hazine adına tescili ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi, 108 ada, 157 parsel numaralı “İstiklal Savaşı Şehitliği”nin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına hizmet süresince tahsis edilmesi ile ilgili raporunun; “25 yıllığına hizmet süresince” tahsis edilmesine şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

111-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2813 ada, 8 parselde yer alan “Hanımlar Konağı”nın ihale yolu ile kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla C Tipi Mesire Yerindeki Belediyemizce imalatı yapılmış tesis ve yapıların Keles Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  69 kabul) ile kabulüne,

113-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altında bulunan yerlerin BESAŞ’a kiralanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kestelek Mahallesi, 295, 296 ve 297 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’na ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115-Ulaşım Komisyonu’nun, Sabiha Gökçen Havaalanı otobüs seferleri fiyatları ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  62 kabul) ile kabulüne,

116-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Nilüfer Çayı ile Dere Sokak arasında kalan parka “Odunluk Parkı” isminin verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

117-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’da doğmuş ve yetişmiş, bilim adamı ve sanatçı gibi değerlerimizin okullarda çocuklara ve ailelerine tanıtılması amacıyla karikatürize edilmiş, hikaye tarzında kültür rehberi hazırlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

118-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda 10 yıllık kiracılık süresini dolduran kiracılar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

119-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

120-Hukuk-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Konukevi Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

121-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Çocuklarımıza ve gençlerimize Bursa’yı tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantıları ve gezileri düzenlenmesi ile Bursa Kent Sertifikası verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

122-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi için üreticiye destek olunması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

123-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili müşterek  raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.09.2020 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Hukuk-Ulaşım Komisyonları’na müştereken iadesine,

124-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı dahilinde ana arter açılması için kamulaştırma yapılması ile ilgili müşterek  raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 red – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret -  62 kabul) ile kabulüne,

125-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara İstikameti üzerindeki Karayolları sorumluluk sınırının Erdoğanköy Mezarlığı’na kadar uzatılması ile ilgili müşterek  raporunun oybirliği ile kabulüne,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Katı Atık Bedellerinin su faturalarıyla tahsisi uygulamasına son verilmesi, bu bedellerin ilgili İlçe Belediyelerince tahsil edilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 19 çekimser – 69 kabul) ile kabulüne,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği (Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2020 tarih ve 63256426-150-E.135095 sayılı yazısı) “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan  “Denizlerden  Kaynaklanan Yosun Atıklarının Biyoyakıt olarak değerlendirilebilmesi için Fizibilite Raporunun Hazırlanması” projesine başvuru yapılabilmesi için yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’na müştereken havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’na müştereken havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Liman Caddesi ve  Akpınar Caddelerinin   Büyükşehir  Belediyesi  Ana  Arter Listelerine eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 18.09.2020 tarih ve 10972577-105.03-E.136479 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk - Ulaşım  Komisyonları’na müştereken havalesine, 

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 02.09.2020 tarih ve 80 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 05.08.2020 tarih ve 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2825/26 ve 2825/27 nolu parsellerin ‘Tarımsal Amaçlı Tesis’ yapılabilmesi amacı ile İmar Planı hazırlanması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “‘BUSKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği’ nin yürürlükten kaldırılarak Tarım  ve Orman Bakanlığınca uygulanan ‘İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerinin kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk – Çevre ve Sağlık  Komisyonları’na müştereken havalesine, 

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 08.02.2019 tarih ve 2018/736 Esas No, 2019/146 sayılı kararı ile iptal edilen 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.09.2020 ve 14.09.2020 tarih, 103-107-111 sayılı “Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi mevcut sahil yolunun paralelinde kalan 20 metrelik yolun açılması ve Ana Arterler listesine dahil edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,  

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.07.2020 tarih, 92 sayılı karar, 10.08.2020 tarih, 99-100-104-108 sayılı karar ve 07.09.2020 tarih, 113 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, Doğu Kent Mezarlığı’nın doğusundaki muhtelif parselleri kapsayan 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 1598-299 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2996 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 4 parsele ilişkin   1/5000    ölçekli    Nazım    İmar    Planı   değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3846 ada, 4 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1127 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.07.2020 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı, 08.07.2020 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı ve 04.09.2020 tarih ve 71 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 575 ada, 43 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Üniversite İstasyonu’ndan kalkan 7/A Akçalar Minibüs hattının düzenlenmesi ve gerektiğinde ilave araç eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi’nden Heykel’e giden direkt otobüs hattı tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi sakinleri tarafından Atatürk Bulvarı, Migros Market önüne hız kesici set yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 11 nolu Görükle Sakarya Aile Sağlık Merkezi önündeki kaldırımın daraltılması ve cep yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan göletlerin düzenlenmesi ve 400 tonluk su deposu projesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde kalan Doğan Avcıoğlu Caddesi ve Server Tanilli Caddeleri’nin kesişimindeki yaya yolunun üzerine ve Doğan Avcıoğlu Caddesi, 503. Sokak kesişimine hız kesici set yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Mehmet KALPAN, Adnan AKIN, Oğuz HANÇER ve İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Su fiyatlarında indirim yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,  

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL ve Osman DURDU’nun verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Hacıali Mahallesi’nde parke taşı bulunmayan sokaklara parke taşı düzenlemesi yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ ve Mesut BEDEL’inverdiği “İnegöl İlçesi, Özdilek AVM arkasından Organize Sanayiye giden caddenin trafik ışıklarından Küçükçalık Fabrikası önüne kadar refüj ile ayrılması ve fabrika önüne bir ada yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ ve Mesut BEDEL’inverdiği “İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İnegöl Devlet Hastanesi’nin Otoparkı’nın bakım onarımının yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Davut AYDIN, Mesut BEDEL, Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi ile 100. Yıl Mahallelerini bağlayan Ay Caddesi isminin ‘Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,  

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN, Ayhan ÖNAL ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Covid 19 salgını süresince, Sağlık Çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk - Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,  

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)’nde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi’nin alt yapısının yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ verdiği “Gemlik İlçesi, Orhangazi Caddesi,  1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3488 ada, 2 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Yaylacık Mahallesi, köy yerleşim alanından geçen sokağa hız kesici set yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi’nde bulunan 418 dönümlük Orman Arazisine şehir mezarlığı yapılmaması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.09.2020 ve 07.09.2020 tarih 254, 255, 256, 257 258, 293 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1332, 1673, 1675 ve 1677 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.07.2020 tarih ve  07.09.2020 tarihli 91, 141 ve 142 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, Meltem Sokağa paralel olarak akıp denize dökülen derenin temizlenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Bursamıza ve Ülkemize yurtdışında yapılan müsabakalarda Uluslararası dereceler kazandırmış sporculara ödül ve teşvik verilmesi için çalışma yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Bursa’nın kültürel ve sanatsal zenginliğini arttırmak, sanatçıları desteklemek amacıyla Cumhuriyet Caddesi ve uygun görülen farklı bölgelerde sokak sanatçılarına imkan ve gerekli izinlerin verilmesi için çalışma yapılması”   ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 4-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Hüdayi DEMİR ve Emir BİRGÜN’ün verdiği  “1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı plan notlarının Kırsal Yerleşme Alanları ile ilgili plan notu ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 01.07.2020 tarih ve 128 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D2A pafta, 1319 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D pafta, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Köyleri, H21C01C, H21C01B, H21C01C ve H21C01D paftalar, Bursa Çevre Yolu İrfaniye çıkışı batısındaki Konut Dışı Çalışma Alanları’nı kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 258 ve 259 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 420 ada, 5-6 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 02.09.2020 tarih ve 47-48-49-50-51-52 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 05.08.2020 tarih ve 43-44 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Saitabat, Serme ve Şevketiye Mahallelerine ait  1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 133 ada, 1 parselin güneybatısındaki alanda Vani Mehmet Mahallesi, 325 ada, 38 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.09.2020 tarih ve 132 sayılı ‘İmar Planı   değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, I23-A-03-A pafta 102 ada, 135, 136, 137 ve 138 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, H22-C-20-B pafta, 1245 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesi, H23-D-16-A pafta, 31 ada, 61 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 1/5000 ölçekli H23-D17-C, H23-D-22-B ve 1/1000 ölçekli H23-D-17-C-3-D, H23-D-22-B-2-A paftalar, 118 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, H21-C-02-A pafta, 2207  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21-C-10-B pafta, 3360 ada, 12  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faruk ADIYAMAN’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1276 ada, 1  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm  Komisyonları’na müştereken havalesine, 

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/09/2020 tarih ve 258,260,261,262 sayılı Meclis Kararları ve 08/09/2020 tarih ve 306,307,308,309 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4150 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller ve 4151 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm  Komisyonları’na müştereken havalesine, 

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 09/09/2020 tarih ve 384,385,386,387,388,389,390,391,392,393 sayılı ‘plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22D01A1C pafta, 5067 ada, 1 sayılı parselde bulunan taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, H22D06A2A pafta, 4227 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, H22D09A1B pafta, 4621 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C04A3A pafta, 2246 ada, 86 ve 88 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C1B – H21B24C1C paftalar, 7579 ada, 1 parsel ve 7580 ada, 3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, H21C02B3D pafta, 5467 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 201 ada, 1-2-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21C10B4A pafta, 4772 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2144 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2144 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 24.09.2020 tarih ve 29009616-105.03-E.139120 sayılı yazısı.) “Ovaakça Santral Mezarlığı’nın adının Ovaakça Yeni Mezarlığı olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDÜR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

215-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

216-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

217-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

218-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

24.09.2020 Tarihli Meclis