MECLİS TOPLANTILARI

28.07.2020 Tarihli Meclis Gündemi

28.07.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28 TEMMUZ 2020 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 16 ncı, 2 nci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 60 kabul)  ile kabul edilmiştir.              

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.02.2020 tarihli ve 73 sayılı Meclis Kararının;”  mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Asiye ÇALIŞKAN 12 çekimser – 73 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.05.2020 tarihli ve 155 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan imar planı değişikliğinde 5 numaralı “Gömülü bodrum katlarda ve çatı katında tesisin gerektirdiği tamamlayıcı üniteler yer alabilir. Emsale dahil değildir.” plan notunun kaldırılması şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Asiye ÇALIŞKAN 12 çekimser – 73 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret– 70 kabul) ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada, 26 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve  751  sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret –İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 60 kabul) ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 292 sayılı Kararı İle onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.13 “Turizm Alanları” Başlığı Altında Yer Alan 6.2.13.1. maddesine ilişkin Plan Notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 493 sayılı Kararı İle onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.13 “Turizm Alanları” Başlığı Altında Yer Alan 6.2.13.1. “Kırsal Turizm Alanları” maddesine, 6.2.13.1.c. fıkrasının eklenmesine ilişkin Plan Notu değişikliğine askı itirazı  ile ilgili Raporun; “Kırsal Turizm Alanlarında; ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı Kuruluşları tarafından desteklenen projeler, Avrupa Birliği kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli projeler, TKDK, BEBKA vb. destekli projeler gibi her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağı yatırım ve destekleme projelerinde ilgili Kurumdan olumlu görüş alınması gerekmektedir. “Destekleme projesi kabul edilmediğinde yapı ruhsatı iptal edilir.” şeklinde noter taahhüdü verilmesi kaydı ile bu planın 6.2.13.1.b. maddesindeki hükümler geçerli olup destekleme projesi kabul edilen alanlarda mevcut emsalin %50’si kadar emsal artışı yapılabilir.

Alan büyüklüğü 10.000 – 20.000 m2 arasındaki alanlarda ise bu planın 6.2.13.1.b. maddesindeki en az parsel büyüklüğü hükmü dışındaki hükümler geçerli olup bu alanlarda emsal artışı yapılamaz.” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili Raporun; “a.1) Ali İhsan BİLGE’ye ait 11.03.2020/43873 sayılı itirazın, itiraz konusu Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 802 ada, 1 parselin taşınmaz niteliğinin ‘Arsa’ olması nedeni ile uygun bulunarak ifadesinin, söz konusu askı itirazı ile itiraz konusu parselin ‘Tarım Alanı’ olan kullanım kararının ‘Sanayi Alanı’ olarak düzenlenmesi talebinin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerine aykırı olduğundan uygun olmadığına” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – 70 kabul) ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1239, 1240, 1243, 1244, 1245, 1247, 1348 parsellere ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 716 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarihli ve 2069 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. ve 2. Bölgeye ait Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 parsele (Eski parsel No: Çampınar Mahallesi, 449 parsel, Şerefiye Mahallesi, 351-352 parseller) ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret– 70 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763-6771-6775-6778-6787 adalar ile Minareliçavuş Mahallesi, 1756-1757 adalarda muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alana ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2018/736 E. 2019/146 K. sayılı ve 08.02.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 75 kabul) ile kabulüne,   

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Hamitler Mezarlığı kuzeyi ve çevresinde  muhtelif parsellere ilişkin yapılacak planlama çalışmaları için Kamu Yararı Kararı alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/512 E. 2019/844 K. sayı ve 10.09.2019 tarihli Kararı ile Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 929 (E:758) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 52 kabul)  ile kabulüne, 

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 726 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine (Yeni Adliye Kavşağı) yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 727 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Yeni Adliye Kavşağı) yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 13.02.2020 tarihli ve 9398 sayılı Kararıyla uygun görülen ve Büyükşehir  Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 500 sayılı Kararı ile onaylanan İznik Suriçi Yerleşim Bölgesi ve çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ağrı Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret– 70 kabul) ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Araç Satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3542/6 nolu parseldeki taşınmazın Belediyemizce kullanılan krediye karşılık ipotek edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 30 metrelik yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 nolu parselin 128,65 m2 lik kısmının satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Katı Atık Aktarma İstasyonu olarak Belediyemize kesin tahsisi yapılan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parselin Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Atık İşletme Tesisi’nin yapılması amacı ile İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 207,208 parsellerin Belediyemiz adına  devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi, H321C02B3A pafta, 5269 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Öğrenci Yurdunun kullanılmasına yönelik İnsan Eğitimi Kültür Yardımlaşma Vakfı İktisadi İşletmesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret –İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 60 kabul) ile kabulüne,  

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş OSB Kavşağı Uygulama Projesi içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 165 ve 167 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı’nda kalan, mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2911 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Taşınmazların takası ile ilgili Raporun; “bedel farkı gözetmeksizin başabaş takasının yapılması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarihli ve 848 sayılı Meclis Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarihli ve 169 sayılı Meclis Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Akademik Odalar Birliği’ne bağlı Meslek Kuruluşları ile Meslek ve Teknik İşbirliği protokolleri hazırlanması için Bursa Akademik Odalar Birliği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında protokol yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde bulunan “Lefkoşe Caddesi” isminin “Lefkoşa Caddesi” olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toptancı Halleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait olan muhtelif yerlerin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-Plan ve Bütçe – Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, S Plakalı okul servis taşımacılığı yapan araçlarda ücret indirimi yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 15 ret –İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 60 kabul) ile kabulüne,   

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uğur SERTASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oyçokluğu (MHP; Osman DURDU 1 ret- 84 kabul) ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürsel DURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir BİRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürkan ESEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı

28.07.2020 Tarihli Meclis