MECLİS TOPLANTILARI

12.03.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 Perşembe günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 63 üncü, 6 ncı dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Hasanağa Belediye Meclisi’nin, “2009 yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Ovaakça Belediye Meclisi’nin, “2009 Mali Yılı Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, AB Proje Uygulaması için yer talebi ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4570 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsele ait plan değişikliğine yapılan askı itirazı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009/109 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanan plan iptal edilmiş olup Meclis Kararında hangi planın yürürlükte olacağı belirtilmediğinden konuyla ilgili bir karar alınması ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 23294 sayılı yazılarında belirtilen Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kalan işletmeler ile ilgili plan notu düzenlenmesi hususundaki plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı’nın, 04.03.2009 gün ve 23240 sayılı yazısında belirtilen Yıldırım İlçesi, Kırkpınar Caddesi’ndeki Muhtarlık ve Sağlık Ocağı Binaları ile Yiğitler Mahallesi, Şirinevler Sağlık Ocağı üzerindeki binaların imar hatlarıyla çakıştırılması hakkında 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, 03.02.2009 tarih ve 11939 sayılı yazısı ile Deplasesi yapılan NATO Akaryakıt Boru Hattının uygulama imar planı paftalarına işlenmesi talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, 20.02.2009/18883 ve 27.02.2009/21405-21413 sayılı yazıları ile belirtilen 15.11.2007/718 sayılı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 26.02.2009 gün ve 1412 sayılı yazısı ile Güzelyalı Belediyesi, H21b19b4c pafta, 325 ve 326 parsellerde “su deposu ve koruma alanı” olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 290 sayılı Kararı ile Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’nun, 21.11.2008 gün ve 4237 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planına ait askı itirazları değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin nazım imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve Tarifeleri ile ilgili müşterek raporu,
2-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Büyük Sanayi Sitesi Protokolü ile ilgili müşterek raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyo0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[nu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2008/893 sayılı Kararıyla onaylanan Demirtaş Belediyesi, Yeşilşehir ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce daha önce onaylanıp son onaylanan 1/5000 ölçekli genel nazım imar planlarında sehven işlenmeyen akaryakıt ve LPG istasyonlarının planlara işlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BESOB tarafından yapılan “Bursa Büyük Sanayi Sitesi” ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

12.03.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 Perşembe günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 63 üncü, 6 ncı dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Hasanağa Belediye Meclisi’nin, “2009 yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Ovaakça Belediye Meclisi’nin, “2009 Mali Yılı Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, AB Proje Uygulaması için yer talebi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4570 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsele ait plan değişikliğine yapılan askı itirazı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009/109 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanan plan iptal edilmiş olup, Meclis Kararında hangi planın yürürlükte olacağı belirtilmediğinden konuyla ilgili bir karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 23294 sayılı yazılarında belirtilen Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kalan işletmeler ile ilgili plan notu düzenlenmesi hususundaki plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı’nın, 04.03.2009 gün ve 23240 sayılı yazısında belirtilen Yıldırım İlçesi, Kırkpınar Caddesi’ndeki Muhtarlık ve Sağlık Ocağı Binaları ile Yiğitler Mahallesi, Şirinevler Sağlık Ocağı üzerindeki binaların imar hatlarıyla çakıştırılması hakkında 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 03.02.2009 tarih ve 11939 sayılı yazısı ile Deplasesi yapılan NATO Akaryakıt Boru Hattının Uygulama İmar Planı paftalarına işlenmesi talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, 20.02.2009/18883 ve 27.02.2009/21405-21413 sayılı yazıları ile belirtilen 15.11.2007/718 sayılı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 26.02.2009 gün ve 1412 sayılı yazısı ile Güzelyalı Belediyesi, H21b19b4c pafta, 325 ve 326 parsellerde “Su Deposu ve Koruma Alanı” olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 290 sayılı Kararı ile Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’nun, 21.11.2008 gün ve 4237 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planına ait askı itirazları değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin nazım imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-Plan Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
19-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Büyük Sanayi Sitesi Protokolü ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Abdullah ÇOKAL 1 red, 51 kabul) ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2008/893 sayılı Kararıyla onaylanan Demirtaş Belediyesi, Yeşilşehir ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce daha önce onaylanıp son onaylanan 1/5000 ölçekli genel nazım imar planlarında sehven işlenmeyen akaryakıt ve LPG istasyonlarının planlara işlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, 4 red, 48 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BESOB tarafından yapılan “Bursa Büyük Sanayi Sitesi” ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Mustafa KARAKOÇ, Ali Hasan YOLUÇ, Hikmet AYDOĞDU ve Mehmet Raci ARVAS’ın “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04.03.2009 tarih ve 95,96,97,98,105 ve 121 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BOSTANCI’nın “Ovaakça Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı genel revizyonu” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 10.03.2009 tarih ve 2009/42-43-45-46-47-48 ve 50 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2009 tarih ve 147-148-….167 ve 173 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 04.03.2009 tarih ve 7-8-9-10-11-12 ve 14 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin 02.03.2009 tarih ve 16 Esas, 2009/43 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali OKUROĞLU, Hasan İNCE, Nurettin BAY ve Refik YILMAZ’ın “Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.03.2009 tarih ve 2009/M-100, 2009/M-101, 2009/M-103 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Refik YILMAZ’ın “Bursa Yerel Gündem 21 Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, Atatürk Kongre Kültür Merkezi-Merinos Parkı’ndan yer tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Sosyal İşler ve Turizm-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 04.03.2009 tarih ve 2009/09 Esas, 13 sayılı ‘Münakale yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Aydın AYBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakkı ORHAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 


 

12.03.2009 Tarihli Meclis