MECLİS TOPLANTILARI

17.01.2008 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 17.01.2008 Perşembe günü saat 15.00?da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 48 nci, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.
1. Geçen Toplanti Zaptı;
2. Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri ;
  1. Başkanlık Makamı?nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi ile ilgili yazısı,
  2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Kadro İptal/İhdası ile ilgili yazısı,
  3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
  4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,
  5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısı,
  6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Geçici İşçi olarak çalışmaya devam edecek personel ile ilgili yazısı,
  7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, Kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
  8. Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı?nın, Hafriyat Atıklarının bertarafı için 2008 Yılı Fiyat Teklifi ile ilgili yazısı,
  9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Bursa Büyükşehir Belediyesinde uygulanan mühendis, mimar, şehir plancısı, sürveyan, kalfa, müteahhit kayıtları ile ilgili yazısı,
  10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Santral Garaj 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
  11. -İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü?nce talep edilen içme suyu isale hattı yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Görükle Belediyesince yapılan itiraz ile ilgili yazısı,
  12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
  13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Emek Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
  14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
  15. -İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
  16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
  17. -İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Barakfakih Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
  18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Küçük Kumla Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
  19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gürsu Belediyesi?ne ait i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
  20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
  21. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü?nün, Finansman Temini ile ilgi0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ?????????????????`?????????? TaI???İı??????uS?0Es=NA???????ğĞ???n'm1oriy,R?efDghkGl????????????????????????????????@?????????????????????????????0+?a?? ??????e?K???s??S??m??? ? ? ?V??k?i?p??u? ?"??o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?C???????`???C?H?????`???H???H?????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????li yazısı.
3. Komisyonlardan Gelen Evraklar;
  1. Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde çalışan taksi, dolmuş esnafından yıllık iki taksitte alınan harçların kaldırılması ile ilgili raporu,
  2. Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Reşat Oyal Kültürpark içi Katlı Otoparkı ile ilgili raporu,
  3. Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan-Kazım Karabekir Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
  4. -Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, H22d07a2c pafta, 2389 ada, 1 parsel, 2390 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
  5. -Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi Hamzabey Mahallesi, H22d-06b-2c pafta, 4843 ada, 7 parsel sayılı 198.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili raporu,
  6. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.09.2007 gün ve 534 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
  7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gölyazı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  8. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Zeytinbağı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Akçalar Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  10. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  13. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  16. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  18. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Terminal ve çevresi bağlantı yollarına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
  19. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında ?Su Deposu Alanı? ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
  20. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım İlç0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ?????????????????`?????????? TaI???İı??????uS?0Es=NA???????ğĞ???n'm1oriy,R?efDghkGl????????????????????????????????@?????????????????????????????0+?a?? ??????e?K???s??S??m??? ? ? ?V??k?i?p??u? ?"??o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@??????esi, H 22D 03D Pafta, 3137?3138-?3169 adalarda 1/25 000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
  21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gölyazı Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Hasanağa Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kayapa Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Akçalar Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Çalı Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  27. -İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
  28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu.

17.01.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 48 inci, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi;
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Sayın Recai EKMEKÇİ, Sayın Mustafa BOZ, Sayın Celal DEMİR, Sayın Hüseyin TÜRKER ve Sayın Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU seçilmişlerdir.
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdası ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının 5 Avukat 1.352,00 YTL, 7 Mimar 1.465,00 YTL, 50 Mühendis 1.465,00 YTL, 6 Veteriner Hekim 1.371,00 YTL, 4 Şehir Plancısı 1.465,00 YTL, 2 Fizikçi 1.322,00 YTL, 2 Arkeolog 1.323,00 YTL, 28 Tekniker 1.146,00 YTL, 25 Teknisyen 980,00 YTL, 5 Tercuman 963,00 YTL, 2 Tabip 1.390,00 YTL, 2 Psikolog 1.164,00 YTL, 3 Hemşire (Y.Okul) 1.116,00 YTL, 2 Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) 1.027,00 YTL, 2 Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) 1.164,00 YTL, 4 Sanat Tarihçisi (Yükseköğrenim Mezunu)) 1.180,00 YTL net ücret ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı Zabıta ve İtfaiye Personeline Fazla Mesai Ücreti olarak 261,00 YTL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi olarak çalışmaya devam edecek personel ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kredi kullanılması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red, DP: Bayram DEMİR, Mümin TÜFEK 2 Red, Bağımsız: M.Semih PALA, Figen HİÇYILMAZ 2 Red, 61 Kabul ) ile kabulüne,
9-Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı’nın, Hafriyat Atıklarının bertarafı için 2008 Yılı Fiyat Teklifi ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesinde uygulanan mühendis, mimar, şehir plancısı, sürveyan, kalfa, müteahhit kayıtları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Santral Garaj 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce talep edilen içme suyu isale hattı yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Görükle Belediyesince yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emek Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

../...

-2-

 

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Finansman Temini ile ilgili yazısına; “İleri Çamur Arıtma Tesisleri Yapım İşi” yatırımının yapılabilmesi için “25.000.000 Euro finansman temininin” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde çalışan taksi, dolmuş esnafından yıllık iki taksitte alınan harçların kaldırılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red, 65 Kabul) ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Reşat Oyal Kültürpark içi Katlı Otoparkı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red- Bağımsız; M.Samih PALA, Figen HİÇYILMAZ 2 Red, 63 Kabul) ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan-Kazım Karabekir Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, H22d07a2c pafta, 2389 ada, 1 parsel, 2390 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red, 65 Kabul) ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Hamzabey Mahallesi, H22d-06b-2c pafta, 4843 ada, 7 parsel sayılı 198.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2007 gün ve 534 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölyazı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


../...

-3-


36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili rapora; Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.12.2007 Tarih ve M-299 sayılı Meclis Kararında plan notları ile ilgili olarak “...Pazar Yeri Alanı, Zabıta ve İtfaiye Yer alabilir” ifadesinin çıkartılarak oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red, 65 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red, 65 Kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Terminal ve çevresi bağlantı yollarına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 Red, Bağımsız M.Semih PALA, Figen HİÇYILMAZ 2 Red, 64 Kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında “Su Deposu Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, H 22D 03D Pafta, 3137–3138-…3169 adalarda 1/25 000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölyazı Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda;plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda; plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili rapora; sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda; plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda; plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilmesine ve mülkiyeti belediyeye ait Belediye Hizmet Alanının, Sanayi Alanı içinde bulunduğundan, Belediye Hizmet Alanının, Sanayi olarak değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda; plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda; plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek mevcudun oyçokluğu (AK Parti; Recep ALTEPE, Özgen KESKİN, Mehmet TURGUT, Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ, Hakkı ORHAN, Recep DEMİRHAN ve Fahreddin YILDIRIM 8 Red, CHP; Mustafa BOZBEY, Mustafa BİLTEKİN, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI 4 Red, 34 kabul) ile kabulüne,
../...

-4-

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunda; plan notlarında sehven yazılan “Köy yerleşik alanı” kelimesinin “Kırsal yerleşim alanı” kelimesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın “Kayapa Belediye Meclisi’nin, 04.01.2008 Tarih ve 2008/01 Esas, 01 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Süleyman TAŞAR ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.01.2008 Tarih ve 2,3,6,8,9,11,12,15,16,18,19 ve 10.01.2008 Tarih ve 14 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.01.2008 Tarih ve 2007/44 Esas, 2008/01 Karar-2007/116 Esas, 2008/02 Karar- 2007/168 Esas, 2008/05 Karar-2007/171 Esas, 2008/08 Karar-2007/146 Esas, 2008/09 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.12.2007 Tarih, 2007/112 Esas, 180 Karar-2007/113 Esas,181 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Cemal Aydın AYBEY, Ali OKUROĞLU, Nurettin BAY’ın “BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Gemlik Belediyesi sınırları içinde yapmayı istediği Atıksu Arıtma Tesisi Alanına ait Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’ın “Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 07.12.2007 Tarih, 2007/11 Esas ve 41 sayılı ‘Hasanağa Belediyesi Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli 144,146,147 ve 148 sayılı adalardaki imar planı revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2008 Tarih, 133 Esas, 2008/12 Karar ve127 Esas, 2008/13 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, M.Raci ARVAS, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.01.2008 Tarih, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 24 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İdris UYSAL, İbrahim SÜTÇÜ ve Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.01.2008 Tarih, 11-....-24, 26....-33, 35-....-39 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali TURAN’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 04.01.2008 Tarih, 12008/1 Esas, 1 sayılı ‘H21b19c2a Pafta, 145 Ada, 1 Parselde plan değişikliği yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediyesi İrfaniye Mahallesi H21c02d Pafta, 1987 Parsel sayılı 1/25000 ölçekli plan değişikliği talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı dahilinde ‘Planlama Alanı’ olarak belirtilen ve plan suretinde işaretlenmiş olan alanların ‘Konut Bölgelerine‘ dahil edilmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli plan tadilatı talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


../...
-5-

 

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 07.12.2007 Tarih, 50 sayılı kararı ile onaylanan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerindeki 7.1.2 Gelişme Konutları bölümünün b paragrafında belirtilen çok az yoğunluklu (bağ-bahçe-nizami) konut alanları 40 kişi/hektarın, 100 kişi/hektar olarak değiştirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 04.01.2008 Tarih ve 5 ve 6 sayılı ‘Ovaakça 231,1279,312 ve 313 sayılı parsellerde plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın “’SS. OTOMOTİV YAN SANAYİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ’ Unvanlı Kooperatif kurmak istediği sanayi sitesi için Büyükbalıklı’nın doğusu, Gökçeköy’ün kuzeyinde, batı 1/25000 ölçekli planlamada sanayi alanı olarak belirlenmesi için plan değişikliği talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT ve Refik YILMAZ’ın “mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gemlik Hisar Mahallesi, 45 Pafta, 185 Ada, 113 Parselde kayıtlı 159,03 m2 yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz olarak Gemlik Belediyesi’ne devri”ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.07.2007 Tarih, 468 sayılı ‘Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyon Planlarının incelenmesi’ Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ ve Refik YILMAZ’ın “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) oluşturulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

17.01.2008 Tarihli Meclis