MECLİS TOPLANTILARI

23.07.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 TEMMUZ 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 16 ncı, 2 nci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Konukevi Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

2-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

 3-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Nilüfer Çayı ile Dere Sokak arasında kalan parka “Odunluk Parkı” isminin verilmesi ile ilgili yazısı,

 4-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon  Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde bulunan “Lefkoşe Caddesi” isminin “Lefkoşa Caddesi” olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili yazısı,

5-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, S plakalı okul servis taşımacılığı yapan araçlarda ücret indirimi yapılması ile ilgili yazısı,

6-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

 7-Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ağrı Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili yazısı,

8-Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Satışı ile ilgili yazısı,

9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3542/6 nolu parseldeki taşınmazın Belediyemizce kullanılan krediye karşılık ipotek edilmesi ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 30 metrelik yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 nolu parselin 128,65 m2 lik kısmının satın alınması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Katı Atık Aktarma İstasyonu olarak Belediyemize kesin tahsisi yapılan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parselin Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Atık İşletme Tesisi’nin yapılması amacı ile İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 207,208 parsellerin Belediyemiz adına  devri ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 162 ve 163 nolu parsellerin satışı ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi, H321C02B3A pafta, 5269 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Öğrenci Yurdunun kullanılmasına yönelik İnsan Eğitimi Kültür Yardımlaşma Vakfı İktisadi İşletmesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Sermaye artışı için, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 6138 ada, 1 parselin BURFAŞ adına devri ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planında kalan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parselin Hazine adına tescili ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş OSB Kavşağı Uygulama Projesi içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 165 ve 167 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı’nda kalan, mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2911 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili yazısı,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi, 108 ada, 157 parsel numaralı “İstiklal Savaşı Şehitliği”nin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına hizmet süresince tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2813 ada, 8 parselde yer alan “Hanımlar Konağı”nın ihale yolu ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla C Tipi Mesire Yerindeki Belediyemizce imalatı yapılmış tesis ve yapıların Keles Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait olan muhtelif yerlerin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını önlemek amacı ile Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altındaki kiracı ve kullanıcılarımızın 01 Haziran – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki kira bedellerinden %25 oranında indirim yapılması ile ilgili yazısı,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altında bulunan yerlerin BESAŞ’a kiralanması ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 0 ada, 444 parselde planlanmasına devam eden Keles Katı Atık Aktarma Rampasının yer değişikliği ile Kirazlı (Domalı) Mahallesi, 105 ada, 1 parselde yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1323 ada, 1 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarihli ve 487 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün 26.06.2020 tarihli ve E.17929 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığına dair inceleme raporu ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nü kapsayan alan içerisinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Mudanya İlçesi, Musabey Mahallesi, 1047 ada, 20 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğinin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2020/47 E. 2020/337 K. Sayılı 30.04.2020 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarihli ve 293 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsel ile 6555 ada, 4-5-6 parsellerin Güney Kısmına ve Hamitler Mahallesi, 6392 ada, 6-8-26-85-114 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilişkin 29.06.2020 tarih ve E.30301 sayılı yazısı hakkındaki ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Başkanlığı’nın, 01.06.2020 tarihli E.8941 sayılı yazısı ile Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada, 1 parsel, 1563 ada, 1 parsel ve güneyindeki Yol Alanı ile 1565 ada güneyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine uygun hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 4 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarihli ve 492 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün 26.06.2020 tarihli ve E.17929 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığına dair inceleme raporu ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli ve 734 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 26.06.2020 tarih ve E.17930 sayılı yazısı hakkındaki ile ilgili yazısı,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli ve 737 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 26.06.2020 tarih ve E.17930 sayılı yazısı hakkındaki ile ilgili yazısı,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli ve 737 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarihli ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 26.06.2020 tarih ve E.17929 sayılı yazısı ile ilgili yazısı,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile “Tarım Alanı”ndan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınması talebi ile ilgili yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4126 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellere ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nda “Dini Tesis Alanı”na alınması talebi ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğine ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı’nın, 23.06.2020 tarih ve E.62412 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısı,

 41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğü’nün, 03.07.2020 tarih ve E.31608 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısı,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 736 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Tezcan Mutlu’nun, 22.06.2020 tarih ve E.90172 sayılı dilekçe ile askı itirazı ile ilgili yazısı,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 736 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin, 06.07.2020 tarih ve E.93527 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısı,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada, 26 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 751 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Şehir Plancıları Odası’nın, 07.07.2020 tarih ve E.98750 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısı,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 sayılı parsellere ve Tescil Harici alana ilişkin 30/10/2019/1694 sayılı BBMK kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Belediyemiz Meclisi’nin 30/10/2019 tarih, 1695 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 03/07/2020 tarih ve 2019/1120 E. İptal Kararı ile ilgili yazısı,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3907 ada, 2-3 parsel, 3905 ada, 1 parsel, 3906 ada, 1-2-3-4-7-8-9-12 parselleri kapsayan alanda Kentsel Sit Alanı’nın iptal edildiğine ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 31.01.2019 tarih ve 8550 sayılı kararı  ile ilgili yazısı,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 735 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ait askı itirazları ile ilgili yazısı,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567- 3568 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 23.06.2020 tarih ve 2019/787E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 726 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine (Yeni Adliye Kavşağı) yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.05.2020 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Yeni Adliye Kavşağı) yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 770 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin İptali Kararının kesin olarak onanmasına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 2019/16016E., 2019/13305K. sayı ve 06.12.2019 tarihli ilamı ile ilgili yazısı,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Burcun Mahallesi, 825, 912, 913 ve 966 parsellere yönelik Bursa İl Genel Meclisi’nin 09.10.2008 tarih ve 2008-251 sayılı kararı ile onaylı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve buna yapıla itirazların reddine ilişkin 06.01.2009 gün ve 2009-9 sayılı İl Genel Meclis Kararının iptaline ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 30.06.2020 gün ve 019/269 E. 2020/392 K. sayılı kararı ile ilgili yazısı,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 733 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin 26.06.2020 tarih ve E. 17930 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısı,

55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,32 ha. alana ilişkin ve Nilüfer ilçesi, Başköy Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenen 138,47 ha. Alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikleri talebi  ile ilgili yazısı,

56-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

57-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 1763 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4512 ada, 13 parselin bir kısmının "Stok Sahası" olarak Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1842 sayılı Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahalleleri Kıyı Koruma Yapısı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5. Bölüm 47. Maddesine ilave edilen “Zemin ve Temel Etüdü ile ilgili İlke ve Esaslar”ın revize edilmesi talebi ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 3962 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, 102 ada, 81 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Mustafakemalpaşa İlçesi, Şeyhmüftü Mahallesi, 15 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2020 tarihli ve 74 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsel 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklileri askı itirazı ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halilbey Mahallesi, 109 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih ve 1545 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 adalar, muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 23.07.2019 tarih ve 1109 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin aykırılıkların giderilmesi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Demirtaş_Cumhuriyet Mahallesi, 834, 835, 836, 837, 838, 7730, 7732 ve 7733 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih 305 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/975 E. 2020/100 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih, 2324 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 12.06.2018 tarihli, 2017/739 E. sayılı kararı ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 38-39-40 parseller, 4477 ada, 38-39-40-41-42 parseller ile 4478 ada, 61-62-63 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih, 2840 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/849 E., 2018/1673 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih 2840 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/849 E., 18.10.2018 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı hakkında yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010/537 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.11.2019 tarih ve 2019/335 E, 2019/1036 K. sayılı “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Altıntaş Mevkii ve Ilıcaksu Mevkii arasındaki alana ilişkin imar planı talebi ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, “Depolama Alanları”nın “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 591 parseli kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin 2017/857 Y.D. itiraz nolu ve 11.07.2017 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1517 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3108 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporu,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Mehmet Müezzinoğlu Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili raporu,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1257 sayılı Kararının iptal edilerek Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi’nde bulunan 6138 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Emirbuhari Tekkesi’nin Yıldırım Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanımızda bulunan mezarlıklarda daha önceden ve bundan sonra alınacak mezar yeri onarım ve tahsis belgelerinde 3. derece akrabalarına kadar devir edilmesi hakkı tanınması ile ilgili raporu,

40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Denizciler Caddesi ile Kavaklıdere Sokak arasında bulunan Yeşil Alan’ın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 110 ada, 12,13,14,15,16,17 ve 18 sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 21.05.2020 tarih ve 2020/27 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,

43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Araç Alımı ile ilgili raporu,

44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 24 nolu parselin 107/2340 hissesi ve binasının  satın alınması ile ilgili raporu,

45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Kirazlı (Domalı) Mahallesi, 105 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporu,

46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 288 parsel sayılı taşınmazın 570,72 m2’lik kısmının ifraz edilerek hibe alınması ile ilgili raporu,

47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, H22D05D3D pafta, 248 ada, 1 ve 2  nolu parseller ile Kale Mahallesi, H22D05D3D pafta, 172 ada, 7 parsel ve 174 ada 8 nolu parselin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili raporu,

48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, KÜLTÜR A.Ş.’ nin 2020 ve 2023 yıllarında yapılacak yatırım ve hizmetler esas alınarak ihtiyaç duyulduğunda KÜLTÜR A.Ş.’ ye 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kefalet verilmesi ile ilgili raporu,

49-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi yerleşim bölgesi içinden geçen derenin ıslahı ile ilgili raporu,

50-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gıda Kontrol, Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları kurulması ile ilgili raporu,

51-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporu,

52-Hukuk Komisyonu’nun, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporu,

53-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toptancı Halleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

54-Ulaşım Komisyonu’nun, T2 Tramvay Hattı ile ilgili raporu,

55-Ulaşım Komisyonu’nun, Köprülü Kavşak ve Bat-çık İsimleri ile ilgili raporu,

56-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi’nde meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

57-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,55 ha. alan ve Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif ada/parseller ve çevresinde yaklaşık 43,89 ha. alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi ile ilgili raporu,

58-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Bursa İli’nde illerde yaşanabilecek doğal afetlere karşı alınabilecek tedbirler için araştırma yapılması ile ilgili raporu,

59-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Corona Virüsü ile mücadele kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında konutlara ait su aboneliklerinde 10 ton/ay tüketimin bedelsiz olması ile ilgili müşterek raporu,

60-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Katı Atık Tarifeleri ile ilgili müşterek raporu,

61-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Yeni Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının çöp üstü topraklamasının verimli bir şekilde yapılabilmesi ve atık alımı tamamlanarak nihai kota gelen alanların ıslah edilerek peyzaj projesi ile ağaçlandırılmadan önce topraklama yapılarak tesviye edilmesi işinin BURKENT A.Ş. tarafından yapılması ile ilgili müşterek raporu,

62-Plan Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

63-Plan Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Gölyazı Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nın ana arterler arasına alınarak her türlü bakım onarımının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili müşterek raporu,

64-Plan ve Bütçe – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nun, Toprak Analizi Projesi ile ilgili müşterek raporu,

65-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 Yürütmenin Durdurulması Kararı  ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ                                                                                                     

Büyükşehir Belediye Başkanı

23.07.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

           

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 TEMMUZ 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 16 ncı, 2 nci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 23/06/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimi ile 25/06/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının  2. Birleşimine  ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

2-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Konukevi Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk -  Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’na müştereken havalesine,

3-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk -  İmar ve Bayındırlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

4-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Nilüfer Çayı ile Dere Sokak arasında kalan parka “Odunluk Parkı” isminin verilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

5-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon  Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde bulunan “Lefkoşe Caddesi” isminin “Lefkoşa Caddesi” olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

6-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, S plakalı okul servis taşımacılığı yapan araçlarda ücret indirimi yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk - Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

7-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk -  Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

8-Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ağrı Belediye Başkanlığı’na araç devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3542/6 nolu parseldeki taşınmazın Belediyemizce kullanılan krediye karşılık ipotek edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 30 metrelik yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 nolu parselin 128,65 m2 lik kısmının satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Katı Atık Aktarma İstasyonu olarak Belediyemize kesin tahsisi yapılan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parselin Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Atık İşletme Tesisi’nin yapılması amacı ile İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 207,208 parsellerin Belediyemiz adına  devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 162 ve 163 nolu parsellerin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi, H321C02B3A pafta, 5269 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Öğrenci Yurdunun kullanılmasına yönelik İnsan Eğitimi Kültür Yardımlaşma Vakfı İktisadi İşletmesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Sermaye artışı için, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 6138 ada, 1 parselin BURFAŞ adına devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planında kalan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parselin Hazine adına tescili ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş OSB Kavşağı Uygulama Projesi içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 165 ve 167 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı’nda kalan, mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2911 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi, 108 ada, 157 parsel numaralı “İstiklal Savaşı Şehitliği”nin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına hizmet süresince tahsis edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2813 ada, 8 parselde yer alan “Hanımlar Konağı”nın ihale yolu ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla C Tipi Mesire Yerindeki Belediyemizce imalatı yapılmış tesis ve yapıların Keles Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait olan muhtelif yerlerin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını önlemek amacı ile Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altındaki kiracı ve kullanıcılarımızın 01 Haziran – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki kira bedellerinden %25 oranında indirim yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyeti ve hüküm/tasarrufu altında bulunan yerlerin BESAŞ’a kiralanması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık - Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’na müştereken havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 0 ada, 444 parselde planlanmasına devam eden Keles Katı Atık Aktarma Rampasının yer değişikliği ile Kirazlı (Domalı) Mahallesi, 105 ada, 1 parselde yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1323 ada, 1 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarihli ve 487 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün 26.06.2020 tarihli ve E.17929 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığına dair inceleme raporu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nü kapsayan alan içerisinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Mudanya İlçesi, Musabey Mahallesi, 1047 ada, 20 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğinin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2020/47 E. 2020/337 K. Sayılı 30.04.2020 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarihli ve 293 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsel ile 6555 ada, 4-5-6 parsellerin Güney Kısmına ve Hamitler Mahallesi, 6392 ada, 6-8-26-85-114 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilişkin 29.06.2020 tarih ve E.30301 sayılı yazısı hakkındaki ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Başkanlığı’nın, 01.06.2020 tarihli E.8941 sayılı yazısı ile Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada, 1 parsel, 1563 ada, 1 parsel ve güneyindeki Yol Alanı ile 1565 ada güneyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine uygun hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 4 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarihli ve 492 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün 26.06.2020 tarihli ve E.17929 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığına dair inceleme raporu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli ve 734 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 26.06.2020 tarih ve E.17930 sayılı yazısı hakkındaki ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli ve 737 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 26.06.2020 tarih ve E.17930 sayılı yazısı hakkındaki ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarihli ve 737 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarihli ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 26.06.2020 tarih ve E.17929 sayılı yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile “Tarım Alanı”ndan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4126 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellere ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nda “Dini Tesis Alanı”na alınması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğine ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı’nın, 23.06.2020 tarih ve E.62412 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğü’nün, 03.07.2020 tarih ve E.31608 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 736 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Tezcan Mutlu’nun, 22.06.2020 tarih ve E.90172 sayılı dilekçe ile askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 736 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin, 06.07.2020 tarih ve E.93527 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada, 26 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 751 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Şehir Plancıları Odası’nın, 07.07.2020 tarih ve E.98750 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 sayılı parsellere ve Tescil Harici alana ilişkin 30/10/2019/1694 sayılı BBMK kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Belediyemiz Meclisi’nin 30/10/2019 tarih, 1695 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 03/07/2020 tarih ve 2019/1120 E. İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3907 ada, 2-3 parsel, 3905 ada, 1 parsel, 3906 ada, 1-2-3-4-7-8-9-12 parselleri kapsayan alanda Kentsel Sit Alanı’nın iptal edildiğine ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 31.01.2019 tarih ve 8550 sayılı kararı  ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 735 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ait askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567- 3568 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 23.06.2020 tarih ve 2019/787E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 726 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine (Yeni Adliye Kavşağı) yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.05.2020 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Yeni Adliye Kavşağı) yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 770 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin İptali Kararının kesin olarak onanmasına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 2019/16016E., 2019/13305K. sayı ve 06.12.2019 tarihli ilamı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Burcun Mahallesi, 825, 912, 913 ve 966 parsellere yönelik Bursa İl Genel Meclisi’nin 09.10.2008 tarih ve 2008-251 sayılı kararı ile onaylı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve buna yapıla itirazların reddine ilişkin 06.01.2009 gün ve 2009-9 sayılı İl Genel Meclis Kararının iptaline ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 30.06.2020 gün ve 2019/269 E. 2020/392 K. sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2020 tarih ve 733 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Bursa Valiliği’nin 26.06.2020 tarih ve E. 17930 sayılı yazısı ile askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

56-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,32 ha. alana ilişkin ve Nilüfer ilçesi, Başköy Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenen 138,47 ha. Alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikleri talebi  ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

57-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

58-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 1763 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 04.03.2020 tarih ve 198 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 72 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan  04.03.2020 tarih ve 199 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 53 kabul) ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan  06.05.2020 tarih ve 155 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 04.03.2020 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret – 81 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 03.03.2020 tarihli ve 47 sayılı Meclis Kararında “113 ada, 31 parsel ile birlikte Sosyal Tesis Alanı, Park ve Yolda kalan 113 ada, 9 parselin bir kısmı Özel Sosyal Altyapı Alanı Planlanmış” Kısmının Özel Sosyal Altyapı Alanı (Açık Spor Tesisi Alanı ve Kapalı Spor Tesisi Alanı) olarak TAKS:0.25 KAKS:0.50 olacak şekilde; oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 53 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4512 ada, 13 parselin bir kısmının "Stok Sahası" olarak Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1842 sayılı Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahalleleri Kıyı Koruma Yapısı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5. Bölüm 47. Maddesine ilave edilen “Zemin ve Temel Etüdü ile ilgili İlke ve Esaslar”ın revize edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 53 kabul) ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 53 kabul) ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 3962 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret – 81 kabul) ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, 102 ada, 81 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Mustafakemalpaşa İlçesi, Şeyhmüftü Mahallesi, 15 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2020 tarihli ve 74 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsel 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklileri askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 53 kabul) ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halilbey Mahallesi, 109 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih ve 1545 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 adalar, muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 23.07.2019 tarih ve 1109 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin aykırılıkların giderilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Demirtaş_Cumhuriyet Mahallesi, 834, 835, 836, 837, 838, 7730, 7732 ve 7733 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih 305 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/975 E. 2020/100 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih, 2324 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 12.06.2018 tarihli, 2017/739 E. sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 38-39-40 parseller, 4477 ada, 38-39-40-41-42 parseller ile 4478 ada, 61-62-63 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih, 2840 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/849 E., 2018/1673 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih 2840 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/849 E., 18.10.2018 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı hakkında yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010/537 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.11.2019 tarih ve 2019/335 E, 2019/1036 K. sayılı “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Altıntaş Mevkii ve Ilıcaksu Mevkii arasındaki alana ilişkin imar planı talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, “Depolama Alanları”nın “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 591 parseli kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin 2017/857 Y.D. itiraz nolu ve 11.07.2017 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1517 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3108 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenen Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Mehmet Müezzinoğlu Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1257 sayılı Kararının iptal edilerek Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi’nde bulunan 6138 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Emirbuhari Tekkesi’nin Yıldırım Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanımızda bulunan mezarlıklarda daha önceden ve bundan sonra alınacak mezar yeri onarım ve tahsis belgelerinde 3. derece akrabalarına kadar devir edilmesi hakkı tanınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Denizciler Caddesi ile Kavaklıdere Sokak arasında bulunan Yeşil Alan’ın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 110 ada, 12,13,14,15,16,17 ve 18 sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 21.05.2020 tarih ve 2020/27 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –72 kabul) ile kabulüne,

101-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Araç Alımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 24 nolu parselin 107/2340 hissesi ve binasının  satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Kirazlı (Domalı) Mahallesi, 105 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 288 parsel sayılı taşınmazın 570,72 m2’lik kısmının ifraz edilerek hibe alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, H22D05D3D pafta, 248 ada, 1 ve 2  nolu parseller ile Kale Mahallesi, H22D05D3D pafta, 172 ada, 7 parsel ve 174 ada 8 nolu parselin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, KÜLTÜR A.Ş.’ nin 2020 ve 2023 yıllarında yapılacak yatırım ve hizmetler esas alınarak ihtiyaç duyulduğunda KÜLTÜR A.Ş.’ ye 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kefalet verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –72 kabul) ile kabulüne,

107-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi yerleşim bölgesi içinden geçen derenin ıslahı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gıda Kontrol, Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

109-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-Hukuk Komisyonu’nun, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toptancı Halleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2020 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu’na iadesine,

112-Ulaşım Komisyonu’nun, T2 Tramvay Hattı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 63 kabul) ile kabulüne,

113-Ulaşım Komisyonu’nun, Köprülü Kavşak ve Bat-çık İsimleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi’nde meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,55 ha. alan ve Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif ada/parseller ve çevresinde yaklaşık 43,89 ha. alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –72 kabul) ile kabulüne,

116-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Bursa İli’nde ilerde yaşanabilecek doğal afetlere karşı alınabilecek tedbirler için araştırma yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 82 kabul) ile kabulüne,

117-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Corona Virüsü ile mücadele kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında konutlara ait su aboneliklerinde 10 ton/ay tüketimin bedelsiz olması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

118-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Katı Atık Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

119-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Yeni Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının çöp üstü topraklamasının verimli bir şekilde yapılabilmesi ve atık alımı tamamlanarak nihai kota gelen alanların ıslah edilerek peyzaj projesi ile ağaçlandırılmadan önce topraklama yapılarak tesviye edilmesi işinin BURKENT A.Ş. tarafından yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

120-Plan Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

121-Plan Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Gölyazı Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nın ana arterler arasına alınarak her türlü bakım onarımının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 72 kabul) ile kabulüne,

122-Plan ve Bütçe – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nun, Toprak Analizi Projesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

123-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 Yürütmenin Durdurulması Kararı  ile ilgili müşterek raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere müşterek Komisyonlara iadesinin oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 72 kabul) ile kabulüne,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Mesken grubu abonelere uygulanan tarifelerde düzenleme yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.07.2020 tarih ve 28722469-105.03-E.105883 sayılı yazısı) “Taşınmazların Takası” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine, 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 22.07.2020 tarih ve 79735665-105.03-E.107204 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kestelek Mahallesi, 295, 296 ve 297 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programı’na ek olarak alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan otoparkın tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine, 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarihli ve 848 sayılı Meclis Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarihli ve 169 sayılı Meclis Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Karacabey Şehirlerarası Otobüs Terminaline ilişkin düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’ nin verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1239, 1240, 1243, 1244, 1245, 1247 ve 1348 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Bursa Akademik Odalar Birliği’ne bağlı Meslek Kuruluşları ile Meslek ve Teknik İşbirliği protokolleri hazırlanması için Bursa Akademik Odalar Birliği ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında protokol yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, askı itirazları ve Mahkeme Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.07.2020 tarih ve 275, 276, 277, 278, 279, 280 sayılı Meclis Kararları ”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada, 1 parsel, 1563 ada, 1 parsel ve güneyindeki Yol Alanı ile 1565 ada güneyindeki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.07.2020 tarih, 81 sayılı ve 08.07.2020 tarih, 91 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaorman Mahallesi, 240 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Hayırlar Mahallesi, 228 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6399 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1C pafta, 1396 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1C pafta, 1396 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4A pafta, 410 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 84-87-88-96-97-98-99-799 (eski 103 parsel)-703-704-963-964 parsellere ilişkin Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Osmangazi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, H22D02C2B-H22D02C2C pafta, 3064 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, H21C02B pafta, 5400 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5322 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21C04D pafta, 988 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4D pafta, 456 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21C05B pafta, 6176 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şahin SEVİNÇ, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Ercan KORKMAZ, Arzu KARATAŞ, Oktay ALTUN, Tayfun SIRMAN ve Gürkan ESEN’in verdiği “Gürsu İlçesi, Atatürk Caddesi ve Cüneyt Yıldız Caddesi üzerindeki kaldırımların bakımlarının yapılması ve engelli yürüyüşüne uygun hale getirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.07.2020 tarih ve 74,75,78,85,90,91 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 1229 ve 1326 adanın batısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.07.2020 tarih ve 103,104,105,106,107 sayılı ‘Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 195 ada, 40,43,44,57 parseller için hazırlanan İznik Surdışı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Halhalca-Şehitler, Halhalca-Çavuşköy ve Halhalca-Ümitalan arasındaki yolların yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ, Ayhan ÖNAL ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Servis Araçları için uygulanan 2021 Yılı Uygunluk Ücretlerinin alınmaması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın müştereken havalesine, 

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Tüfekçikonak Mahallesi yolunun asfalt yapılması ve tarla yollarının stabil hale getirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyeleri Mehmet KANAR, Levent GÖRGÜN ve Semih TÜRKCAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.07.2020 tarih ve 92,94 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet KANAR, Levent GÖRGÜN ve Semih TÜRKCAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 716 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Saadet  Mahallesi, 549 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Uluabat  Mahallesi, 2193,2194,2195 parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Nadir ÜNLÜ ve Faruk TÜRE’nin verdiği “Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, Güvenlidere Mahallesi, H20d08b pafta, 1736 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK, Hicran BAŞKÖK, Merve EKMEKCİ ve Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan tüm alanlarda engelli tuvaletleri ile ilgili çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği – Engelliler Komisyonları’na müştereken havalesine, 

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Ayradilli’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.07.2020 ve 06.07.2020 tarih, 216, 217, 237, 238 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsa SÖĞÜT, Ferit GÜRSOY, Mehmet KALPAN, Adnan AKIN, Ersal KAYA ve Oğuz HANÇER’in verdiği “İstanbul-İzmir Otoyolu çalışmaları esnasında bozulan köy yollarının yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa’da doğmuş ve yetişmiş, bilim adamı ve sanatçı gibi değerlerimizin okullarda çocuklara ve ailelerine tanıtılması amacıyla karikatürize edilmiş, hikaye tarzında kültür rehberi hazırlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Eylül ayında yapılacak olan Dil Bayramı dolayısıyla okullarda Bursamız’ın kültürünü yaşatmak adına şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli genelinde kanser vb. hastalıklardan dolayı şehir dışından gelen, maddi imkanı ve kalacak yeri bulunmayan hasta yakınları için barınma imkanı sağlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’na müştereken havalesine, 

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Kadına ve çocuğa şiddet ve istismara karşı alınacak önlemler ve eğitimler” ile ilgili yazılı önergesinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na havalesine, 

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.07.2020 tarih, 204, 207, 208, 209, 210 ve 211 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, 121-A-14-D, 121-A-14-D-3-A, 121-A-14-D-3-B, 121-A-14-D-2-C ve 121-A-14-D-2-D paftalar, 587 ve 1520 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kadir KAHRAMAN ve Arif BAYRAK’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.07.2020 tarih ve 91 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz ATAŞ’ın verdiği “Harmancık Belediye Meclisi’nin, 09.07.2020 tarih ve 30 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19d pafta, 0 ada, 92  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’nin verdiği “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 07.07.2020 tarih ve 33 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 07.07.2020 tarih ve 34 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 07.07.2020 tarih ve 35 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 12.06.2018 tarih, 2017/860 Esas No ve 2018/733 Karar No ile iptal edilen Orhangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDÜR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürsel DURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

23.07.2020 Tarihli Meclis