MECLİS TOPLANTILARI

25.06.2020 Tarihli Meclis Gündemi

25.06.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25 HAZİRAN 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2019 tarih ve 2191 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar muhtelif parsellere  ( Hanlar  Bölgesi) ilişkin 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret- 54 kabul)  ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar muhtelif parsellere  ( Hanlar  Bölgesi) ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret- 54 kabul)  ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 110.000,00 TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 3.900.000,00 TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret –İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret- 64 kabul)  ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da kısmen de yolda kalan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4489 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 76 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescili ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 84 ve 85 nolu  parsellerin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURKENT A.Ş’nin, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 10590 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Belediyemize devir talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4933 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 65,45 m2’lik kısmının satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenaze Nakil Aracı satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1. Sınıf  GSM ve Akaryakıt İstasyonlarının devir edilmesine ilişkin 24.06.2014 tarih ve 547 sayılı Meclis Kararının iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İller Bankası A.Ş’den 30.000.000,00 TL kredi kullanılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Başkanlık Makamı’nın, 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret –İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret- 64 kabul)  ile kabulüne,

17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

25.06.2020 Tarihli Meclis