MECLİS TOPLANTILARI

23.06.2020 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 HAZİRAN 2020 Salı günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir. 

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMLERİ;

 3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,

2-Başkanlık Makamı’nın, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,

3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,

4-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 21.05.2020 tarih ve 2020/27 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 110.000,00 TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 3.900.000,00 TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toptancı Halleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

9-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,

10-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Cadde İsmi teklifi ile ilgili yazısı,

11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Köprülü Kavşak ve Batçık isimleri ile ilgili yazısı,

12-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

13-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

14-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da kısmen de yolda kalan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4489 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 76 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescili ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 84 ve 85 nolu  parsellerin satışı ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BURKENT A.Ş’nin, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 10590 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Belediyemize devir talebi ile ilgili yazısı,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 6, 22 ve 330 parsel sayılı taşınmazların İnegöl Belediyesi’ne devir talebi ile ilgili yazısı,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4933 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 65,45 m2’lik kısmının satın alınması ile ilgili yazısı,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 288 parsel sayılı taşınmazın 570,72 m2’lik kısmının ifraz edilerek hibe alınması ile ilgili yazısı,

22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 312 ada, 3-4-9-16-17-18-19-20 parsellere ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nda “Donatı Alanı” olarak plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen Vişnehan Projesi uygulamasından teknik nedenlerden dolayı vazgeçilmesi ve eski plana dönüş talebi ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2122 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1698 E. 2020/95 K. sayılı 31.01.2020 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 parseller ve Tescil Harici Alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2019 tarihli ve 1695 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/1120 E. sayılı ve 27.05.2020 tarihli “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.01.2020/292 tarih ve sayılı Kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13.1. maddesine ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25.02.2020 tarih ve 493 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan, 6.2.13.1. "Kırsal Turizm" maddesine, 6.2.13.1.c. fıkrasının eklenmesine ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25.02.2020/500 tarih ve sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İznik Suriçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonuna askı itirazları ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354 ada, 7 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4618 ada, 6 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2020/408 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün askı itirazı ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561, 3562, 3564, 6565, 3566 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 25.03.2020 tarihli 2019/855 E ve 2020/294 K sayılı “İptal Kararı” ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561, 3562, 3564, 6565, 3566 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 26.03.2020 tarihli 2019/744 E sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” ile ilgili yazısı,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 4805 ada, 65 parsele ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 07.05.2020 tarihli ve 332789 sayılı yazı eki 22.04.2020/9508 sayılı Kurul Kararı ile ilgili yazısı,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6035, 6657, 6786 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 304 sayılı Kararı ile onaylanmış olan Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 4, 7, 8, 10 parsel sayılı taşınmazlar 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 496 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 27.02.2020 tarih ve 9438 sayılı Kararı ile uygun bulunan Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar muhtelif parsellere (Hanlar Bölgesi) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün, 29.04.2020 tarih ve 47526 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsele ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 26.05.2015 tarih ve 4437 sayılı Kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat talebi ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1414 sayılı Kararı ile onaylanan Kentsel Dönüşüm amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 11.05.2020 tarihli ve 2019/1121 Esas sayılı ilamı ile Yürütülmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25/06/2019 tarih ve 868 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parsel sayılı parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 02.06.2020 tarih ve 2019/1069 E. sayılı “İptal Kararı” ile ilgili yazısı,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin 31.05.2018 tarih ve 1568 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan İptal Davasının yargılaması Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2020/121 E. sayılı ve 02.06.2020 tarihli ilamı ile "Yürütmenin Durdurulması" Kararı ile ilgili yazısı,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 08.11.2019 tarih ve 125117 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 6777 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat talebi ile ilgili yazısı,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 494 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 15.05.2020 tarih ve 9517 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 80/12-34-35-82-85-87-108 parsellerin “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” Kararının planlara işlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

 4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5-7-14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında İstanbul Bölge Mahkemesi’nin 14.02.2020 tarih ve 298 sayılı İptali Kaldırma Kararı ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3 adet trafo tesisine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 401 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 111, 116, 123, 124, 144 ve 158 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 11 ve 57 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 115 ada, 39 ve 53 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Edebey Mahallesi, 533  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 102 ada, 51  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 103 ada, 24  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Turgutalp Mahallesi, 110 ada, 24, 25, 26, 35, 36, 37 ve 42 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 300 ada, 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 324 ada, 3 parsel kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 5680, 5682 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi, Karasu Mahallesi, 1264 parselin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı (Biyogaz Tesisi)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili müşterek raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Şahin Mahallesi, 852 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1-2-4-5 parseller ve 102 ada, 13 parsel ile Doğla Mahallesi, 1222 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili müşterek raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 558-580 adalar,  muhtelif parsellere ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif adalara ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.2020 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Gelişme Alanı H22A22D, H22A22C, H22D02A, H22D02B paftalar, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada, 25 parsel  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 6030 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1528 ada, 18 parsel, 1647 ada, 1-2-4-5-7-21-46-54 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve   1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1137 ve 1144 parsel sayılı taşınmazların Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisi kurulması amacıyla BURULAŞ adına tahsisi ile ilgili raporu,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İbadet Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 6,7,8 parsel sayılı taşınmazların özel mülkiyete konu 1/2 hissesinin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 9 parsel sayılı, 693,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”nın “Yatılı Kur’an Kursu Binası” yapılması için Yıldırım İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 25 parselde bulunan Spor Tesisinin kiralanması ile ilgili raporu,

39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi sınırları içinde yapılan İmar Uygulaması neticesi Yeni Yalova Yolu ile 2. Bezen Sokak arasında bulunan Tescil Harici Alan’daki taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bahariye Mahallesi, 107 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde bulunan 198 ada, 5 parsel ve 7 parselin satın alınması ile ilgili raporu,

42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2573, 2576, 2579,2688 ve 2757 sayılı parsellerin satın alınması ile ilgili raporu,

43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi ile ilgili raporu,

44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde 1 adet tuvalet ve İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi’nde 1 adet Mescit ve 2 adet tuvalet yapılarının İznik Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,

45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7264 ada, 1 parsel numaralı 109.28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemiz mülkiyetindeki 251/400 hissesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 10.650.000,00-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili raporu,

47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 69 nolu parsel ve 106 ada, 1,2,3,4,5 sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

48-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı  ile ilgili raporu,

49-Ulaşım Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi ve Eşref Dinçer Mahallesini birbirine bağlayan “Irmak Sokak” isminin “Kuvayi Milliye Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

50-Ulaşım Komisyonu’nun, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Demirtaş İstasyonu” isminin “Çarşıbaşı İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

51-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri ile ilgili raporu,

52-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Doğancı Barajı ve çevresinin kirliliğine müdahale edilmesi ile ilgili raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ                                                                                 

Büyükşehir Belediye Başkanı

23.06.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

           

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 HAZİRAN 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 4  üncü  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

  1-Okunan 20/05/2020 günlü OLAĞANÜSTÜ Meclis Toplantısına ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

 2-Encümen ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi; 

 5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Ş. Fethi YILDIZ, Mutlu KESKİN, Halide Serpil ŞAHİN, Murat DEMİR, Murat AVİNÇ,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Tarık KÖSE, Abdullah AKŞEKER, Ali ZEYBEK, Emin KOÇDEMİR,  Mustafa Engin KARGILI, Galip GÜR, Mehmet TEMİRTAŞ,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Turgay YEL, Murat EVKE, Samet USLU, Merve EKMEKCİ,  Mahmut GÖK, Osman AYRADİLLİ,  Adnan AKIN,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Ercan BARUTÇUOĞLU, Elif KOÇ, Selami EKEMAN, Selami Selçuk TÜRKMEN, Ahmet ERASLAN, Erkan DÖNMEZ, Ahmet KOÇINALI,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Abdullah ÇALI, Recai BAYKAN, Hicran BAŞKÖK, İbrahim ARSLAN, Faruk ADIYAMAN, Zafer YILDIZ, Ferit GÜRSOY,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Kadir KAHRAMAN, Halil ÇAKIR, Cemil DEMİR, Levent GÖRGÜN, Faruk ADIYAMAN, Remzi ÇINAR, Oğuz HANÇER,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Arif BAYRAK, Hasan TURAN, Hicran BAŞKÖK, Ahmet Yaşar AKBEY, Mustafa Engin KARGILI, Ercan KORKMAZ, Mehmet Aybars YILANLI,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Nihat ARI, Ergül AYDIN, Samet USLU, Ali MERSİN, Ahmet ERASLAN, Şahin SEVİNÇ, İsa SÖĞÜT,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Ayşegül SEYRAN, Ergül AYDIN, Elif KOÇ, Serhat SAVCI, Asiye ÇALIŞKAN, Ferit GÜRSOY,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na; Nuray LAÇİNER, Selami Selçuk TÜRKMEN, Faruk TÜRE, Nihat ARI, Nadir ÜNLÜ, Murat TANRIVERDİ, Bülent MUMCU,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Selahattin KÜLCÜ, Halil ARSLAN, Ayşegül SEYRAN, Faruk TÜRE, Mesut BEDEL, Hüdayi DEMİR,  Mehmet KALPAN,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun  7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Aslıhan KÖSE, Polat AHMET, Mürsel DURMAZ, Semih TÜRKCAN, Osman DURDU, Ozan EROĞLU, Ersal KAYA seçilmişlerdir.   

3-Başkanlık Makamı’nın, 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2020 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,  

  4-Başkanlık Makamı’nın, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

  5-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının, “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı olması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

 6-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 21.05.2020 tarih ve 2020/27 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

  7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 110.000,00 TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

  8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 3.900.000,00 TL’lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toptancı Halleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

11-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Cadde İsmi teklifi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Köprülü Kavşak ve Batçık isimleri ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

 14-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

 15-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk - Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

 16-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,

 17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da kısmen de yolda kalan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4489 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 76 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescili ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 84 ve 85 nolu  parsellerin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BURKENT A.Ş’nin, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 10590 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Belediyemize devir talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 130 ada, 6, 22 ve 330 parsel sayılı taşınmazların İnegöl Belediyesi’ne devir talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4933 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 65,45 m2’lik kısmının satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 288 parsel sayılı taşınmazın 570,72 m2’lik kısmının ifraz edilerek hibe alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin, 11.02.2020 tarihli ve 2020/200 Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının Hukuk – Ulaşım  Komisyonları’na müştereken havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 312 ada, 3-4-9-16-17-18-19-20 parsellere ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nda “Donatı Alanı” olarak plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen Vişnehan Projesi uygulamasından teknik nedenlerden dolayı vazgeçilmesi ve eski plana dönüş talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2122 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1698 E. 2020/95 K. sayılı 31.01.2020 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 parseller ve Tescil Harici Alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2019 tarihli ve 1695 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/1120 E. sayılı ve 27.05.2020 tarihli “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.01.2020/292 tarih ve sayılı Kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13.1. maddesine ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25.02.2020 tarih ve 493 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan, 6.2.13.1. "Kırsal Turizm" maddesine, 6.2.13.1.c. fıkrasının eklenmesine ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25.02.2020/500 tarih ve sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İznik Suriçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonuna askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354 ada, 7 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4618 ada, 6 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2020/408 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 25.03.2020 tarihli 2019/855 E ve 2020/294 K sayılı “İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 26.03.2020 tarihli 2019/744 E sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 4805 ada, 65 parsele ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 07.05.2020 tarihli ve 332789 sayılı yazı eki 22.04.2020/9508 sayılı Kurul Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6035, 6657, 6786 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2020 tarih ve 304 sayılı Kararı ile onaylanmış olan Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 4, 7, 8, 10 parsel sayılı taşınmazlar 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 496 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 27.02.2020 tarih ve 9438 sayılı Kararı ile uygun bulunan Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar muhtelif parsellere (Hanlar Bölgesi) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün, 29.04.2020 tarih ve 47526 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsele ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 26.05.2015 tarih ve 4437 sayılı Kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1414 sayılı Kararı ile onaylanan Kentsel Dönüşüm amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 11.05.2020 tarihli ve 2019/1121 Esas sayılı ilamı ile Yürütülmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25/06/2019 tarih ve 868 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parsel sayılı parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 02.06.2020 tarih ve 2019/1069 E. sayılı “İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin 31.05.2018 tarih ve 1568 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan İptal Davasının yargılaması Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2020/121 E. sayılı ve 02.06.2020 tarihli ilamı ile "Yürütmenin Durdurulması" Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

  45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 08.11.2019 tarih ve 125117 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 6777 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 494 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 15.05.2020 tarih ve 9517 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 80/12-34-35-82-85-87-108 parsellerin “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” Kararının planlara işlenmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

  50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun bulunan kararlar içinde 3. Sırada yer alan 05.02.2020 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 84 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5-7-14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında İstanbul Bölge Mahkemesi’nin 14.02.2020 tarih ve 298 sayılı İptali Kaldırma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3 adet trafo tesisine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 401 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 111, 116, 123, 124, 144 ve 158 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 11 ve 57 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 115 ada, 39 ve 53 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Edebey Mahallesi, 533  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 102 ada, 51  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 103 ada, 24  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Turgutalp Mahallesi, 110 ada, 24, 25, 26, 35, 36, 37 ve 42 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 300 ada, 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 324 ada, 3 parsel kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 5680, 5682 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi, Karasu Mahallesi, 1264 parselin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı (Biyogaz Tesisi)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Şahin Mahallesi, 852 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1-2-4-5 parseller ve 102 ada, 13 parsel ile Doğla Mahallesi, 1222 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 558-580 adalar,  muhtelif parsellere ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif adalara ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.2020 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Gelişme Alanı H22A22D, H22A22C, H22D02A, H22D02B paftalar, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada, 25 parsel  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 6030 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1528 ada, 18 parsel, 1647 ada, 1-2-4-5-7-21-46-54 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve   1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1137 ve 1144 parsel sayılı taşınmazların Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisi kurulması amacıyla BURULAŞ adına tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İbadet Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 6,7,8 parsel sayılı taşınmazların özel mülkiyete konu 1/2 hissesinin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 9 parsel sayılı, 693,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”nın “Yatılı Kur’an Kursu Binası” yapılması için Yıldırım İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 20 ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile kabulüne,

85-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 25 parselde bulunan Spor Tesisinin kiralanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi sınırları içinde yapılan İmar Uygulaması neticesi Yeni Yalova Yolu ile 2. Bezen Sokak arasında bulunan Tescil Harici Alan’daki taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bahariye Mahallesi, 107 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde bulunan 198 ada, 5 parsel ve 7 parselin satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2573, 2576, 2579,2688 ve 2757 sayılı parsellerin satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde 1 adet tuvalet ve İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi’nde 1 adet Mescit ve 2 adet tuvalet yapılarının İznik Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7264 ada, 1 parsel numaralı 109.28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemiz mülkiyetindeki 251/400 hissesinin devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 10.650.000,00-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 69 nolu parsel ve 106 ada, 1,2,3,4,5 sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-Ulaşım Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi ve Eşref Dinçer Mahallesini birbirine bağlayan “Irmak Sokak” isminin “Kuvayi Milliye Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-Ulaşım Komisyonu’nun, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Demirtaş İstasyonu” isminin “Çarşıbaşı İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Doğancı Barajı ve çevresinin kirliliğine müdahale edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, 23.06.2020 tarih ve 90850554-105.03-E.90512 sayılı yazısı)  verdiği “BEBKA Fizibilite Desteği”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’ nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Gölyazı Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nın ana arterler arasına alınarak her türlü bakım onarımının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine, 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ ün verdiği “İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Kırsal Turizm Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ ün verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel için hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Levent GÖRGÜN ’ün verdiği “Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nü kapsayan alan içerisinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4512 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın ‘Kamu Yararı Kararı’ alınması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Nihat ARI’ nın verdiği “Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi ve Tapunun 16 ve 1-15-16-32-33 ve 34 nolu adaların üzerinde bulunan yolun erişilebilirlik açısından herhangi bir yolla devamlılığı  bulunmadığından kaldırılmasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’ nin 03.06.2020 tarihli ve 40 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’ nin 04.03.2020 tarihli ve 34 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Murat EVKE’ nin verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nın, 21.05.2020 tarih ve 73567442-105.04-E.75641 sayılı yazısı) “Cenaze Nakil Aracı satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Murat EVKE’ nin verdiği (Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’ nın, 18.06.2020 tarih ve 42837103-105.03-E.89065 sayılı yazısı) “1. Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonlarının Devir edilmesine ilişkin 24.06.2014 tarih ve 547 sayılı Meclis Kararının iptali” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ ün verdiği “Yeni Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının çöp üstü topraklamasının verimli bir şekilde yapılabilmesi ve atık alımı tamamlanarak nihai kota gelen alanların ıslah edilerek peyzaj projesi ile ağaçlandırılmadan önce topraklama yapılarak tesviye edilmesi işinin BURKENT A.Ş. tarafından yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine, 

  112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’ nin verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın 18.06.2020 tarih ve 28722469-105.03-E.89067 sayılı yazısı) “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 24 nolu parselden 105,77 m²’ lik kısmının satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık KÖSE’ nin verdiği “Keles İlçesi, Kirazlı (Domalı) Mahallesi, 105 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın belediyemiz tasarrufuna alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 8-9-10-11-12 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’ nin 17.06.2020 tarih ve 176,177 ve 178 sayılı Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’ nin 06.05.2020 tarih ve 155 ve 156 sayılı Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer YILDIZ, Osman AYRADİLLİ, Tayfun SIRMAN, Galip GÜR, Murat TANRIVERDİ, Ercan KORKMAZ, Yalçın IŞIKYILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ ve Oktay ALTUN’ un verdiği “2004 yılından günümüze kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen isimler ya da değiştirilen cadde, sokak, mekan, yer, kavşak, bulvar vb. tesisler” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’ nın verdiği “Eski Gemlik Yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun kaldırılması ya da boyanıp asfalt düzenlemesinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’ nın verdiği “Çocuk Parklarıyla ilgili düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’ nın verdiği “Dere yataklarının düzenleme ve onarımının yapılması, taş duvar ve toprak kaymalarının önüne geçilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’ nın verdiği “Korona Virüs ile mücadele kapsamında kullanılan maske ve eldiven atıklarıyla ilgili alınan önlemler ve Kurum, Kuruluş ve İşletmelere yapılan bilgilendirmeler” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’ nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’ nin 04.03.2020 tarih ve 192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204 sayılı Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ ın verdiği “Bursa İli, İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 nolu parselde ‘Kırsal Turizm Alanı’ amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

 124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’ nin 15.06.2020 tarih ve 104 sayılı Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin, 12. maddesinde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken  havalesine, 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, H22D05D3D pafta, 248 ada, 1 ve 2  nolu parseller ile Kale Mahallesi, H22D05D3D pafta, 172 ada, 7 parsel ve 174 ada 8 nolu parselin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 09.06.2020 tarih ve 67, 68, 69, 70 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediyesi, Vani Mehmet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Revizyon Uygulama İmar Planı’nın revize edilmesi amacıyla Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D10A1B pafta, 604 ada, 6 parselin Sağlık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22D01D pafta, 1194 ada, 11 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İnegöl İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, I23A03A pafta, 102 ada, 81 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, H20C01C pafta, 120 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 10.03.2020 tarih ve 25 sayılı Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Ersal KAYA’ nın verdiği “Bursa İli’ nde ilerde yaşanabilecek Doğal Afetlere karşı alınabilecek tedbirler için araştırma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine, 

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’ in verdiği “İmar Planı bulunmayan kırsal yerleşim alanlarında, İmar Planı yapılıncaya kadar 1/100000 ölçekli plan notlarına ilave maddeler konulması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsa SÖĞÜT, Adnan AKIN, Oğuz HANÇER, Ferit GÜRSOY, Ahmet KOÇINALI ve Mehmet TEMİRTAŞ’ ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Keltaş, Kapaklıoluk, İlyasçılar, Güller ve Kabulbaba Köyleri’ nin ana yolları ve diğer mahallelerin bağlantı yollarının yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada, 5 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

 138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada, 5 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 18-22-23-24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 18-22-23-24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 18-22-23-24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeni Karaman Mahallesi, 781 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah AKŞEKER’ in verdiği “KÜLTÜR A.Ş.’ nin 2020 ve 2023 yıllarında yapılacak yatırım ve hizmetler esas alınarak ihtiyaç duyulduğunda KÜLTÜR A.Ş.’ ye 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kefalet verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7319 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “30.000.000,00-TL kredi kullanılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ ın verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi’nde meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

 151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk TÜRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

23.06.2020 Tarihli Meclis