MECLİS TOPLANTILARI

20.05.2020 Tarihli Meclis Gündemi

G Ü N D E M                     : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 MAYIS 2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 14 üncü, 2 nci dönemin OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

  1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 21.04.2020 tarih ve 236 sayılı “Su Borçlarının Ertelenmesi” ile ilgili Kararı,

 2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İhdas ile ilgili yazısı,

3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İlan ve Reklam Vergisi tahsilat dönemi ile ilgili yazısı,

4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal A.Ş’nin borçlanması ile ilgili yazısı,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan ve kredi kuruluşlarından 10 yıla kadar vadeli 150.000.000,00 TL  (Yüzellimilyon) tutarında kredi kullanılması ile ilgili yazısı

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 150.000.000,00 (Yüzellimilyon)-TL (Faiz hariç)  gayri nakdi kredi kullanılması,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın BURULAŞ’a Gelir Desteği ile ilgili yazısı, 

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın sermaye artışı ile ilgili yazısı,

9-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın  Yat Limanı kısmının işletme devrinin Belediyemiz iştiraki BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili yazısı,

10-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1842 sayılı “Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahallesi Kıyı Koruma Yapısı amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

11-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür A.Ş.’nin salgın başlangıcından sonuna kadar kira bedeli talep ve tahsil edilmemesi talebi ile ilgili yazısı,

12-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Mobilyaları kira bedeli ile ilgili yazısı,

13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Emek-Şehir Hastanesi HRS Hattı”nın yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında protokol yapılması ile ilgili yazısı,

14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, EDS Projesi kapsamında Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002 ada, 7, 9, 11, 12, 13, 15 ve 16 parsel, 6027 ada, 20, 21 ve 23 parsel, 6028 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsel, 6029 ada, 1 parsel, 6030 ada, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsel, 6031 ada, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 18 parsel, 6035 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel, 6657 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi,101 ada,  205 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 982 nolu parselin satışı ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili yazısı,

19- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 2 parsel, Başköy Mahallesi, 2105 parsel, 125 ada, 1 nolu parsel, 126 ada, 1 nolu parsellerin BUSKİ’ye devri ile ilgili yazısı,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi,  Atatürk Stadyumu yerine yapılan Millet Bahçesi’ndeki otoparkın işletilmesinin BURULAŞ’a devri ile ilgili yazısı,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ borç karşılığı devir ile ilgili yazısı,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25/06/2019 tarih ve 868 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi 10291 ada, 549 parsel sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 04.03.2020 tarih ve 2019/1069 E. sayılı “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2020 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.09.2019 tarih ve 1414 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel, 996 parsel ve 113 ada 4 parsellerde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarihli ve 390 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 4. İdare Mahkemesinin 2019/14 E. 2020/225 K. Sayılı 10.03.2020 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili yazısı.

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 109 ada, 258 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 tarihli ve 343 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 30.10.2019 tarihli E.3306761 sayılı yazısı ve Mudanya Belediye Başkanlığı’nın 24.02.2020 tarihli E.4139 sayılı yazısına istinaden iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 23.01.2020 tarih ve 213 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000  ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine, Nilüfer Belediye Başkanlığı, Balat Mahallesi Muhtarlığı, İrfan Koçak ve Balat Mahalle Komitesi adına Faruk Uzman’ın  askı itirazları ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 28.11.2018 tarih ve 2875 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğe ilişkin aykırıklıkların giderilmesi  talebi ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 28.11.2018 tarih ve 2875 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğe ilişkin aykırılıkların giderilmesi talebi ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,32 ha. alan ve Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellere ilişkin yaklaşık 138,47 ha. planlama alanlarına ilişkin hazırlanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2019 tarih ve 936 sayılı Kararı ile onaylanan imar plan değişikliğinin 2013/17 sayılı genelge kapsamında Bursa İli, Gemlik ilçesi Umurbey mahallesi 8891, 8892 parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6051 ada, 1 nolu parselin bir kısmının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 31.01.2020 tarih ve 9388 sayılı Kararı doğrultusunda, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Külliyesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısı,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 200-201-202-203-204-205-207-208-213-214-215-216-228-229-230-231-232-233-234-677 parsellerin Katı Atık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi 104 ada, 5-7-14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında İstanbul Bölge Mahkemesi’nin, 14.02.2020 tarih ve 298 sayılı iptali kaldırma kararı ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Tahtaköprü Mahallesi muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih ve 16370 sayılı yazısı,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi, 355 ada, 1 parsel ve 108 ada, 75 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 09.03.2020 tarih ve 15047 sayılı yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 22.01.2019 tarih ve 159 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi talebi ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı-Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliği Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 19/03/2020 tarih ve 2019/511 Esas sayılı Kararı ile "... Yürütmenin Durdurulmasına" Kararı ile ilgili yazısı,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 122 ada, 296 parselde Gençlik Kampı yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Dışkaya Mahallesi, 2949 ada, 674 parselin Mezarlık Alanı olarak kullanılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nün, 11.12.2018 tarihli ve 2919 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 102 ada, 91 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 14.04.2020 tarihli ve E.85688 sayılı yazısı ile Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsel sayılı taşınmazda yapılacak projenin Bursa Tarım İl Müdürlüğü’ne onaylattırılması, proje alanı dışında kalan alanın Tarım Alanı olarak belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 200-201-202-203-204-205-207-208-213-214-215-216-228-229-230-231-232-233-234-677 parsellerin Katı Atık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi, 225 ada, 12 ve 57 parselin "Su Deposu ve Koruma Alanı" na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 sayılı parselin bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 31.05.2018 gün ve 1568 sayılı Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan İptal Davasının yargılaması Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 03.04.2020 tarih ve 2020/121 E.sayılı kararı ile dava konusu işlemin "yürütmenin durdurulmasına" kararı ile ilgili yazısı,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 509 ada, 3 parsel, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1857 ada 1 parsel, Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1968 ada 1 parsel ve Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 128 ada, 1 parsellerde Aile Sağlığı Merkezine (Göçmen Sağlığı Merkezi) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 6030 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 29.04.2020 tarihli toplantısında görüşülerek karar alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.01.2020 tarih ve 294-295 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi Gelişme Alanı muhtelif adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ilgili yazısı,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 23.07.2019 tarih ve 1109 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yazısı,

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 26.11.2019/1954 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 26.11.2019/1955 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer, Osmangazi İlçeleri, Acemler Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında öngörülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer, Osmangazi İlçeleri, Acemler Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında öngörülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Santralgaraj Mahallesi, 3545-3546 adalar 8-9-10-11-12-13-14/1-9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu.

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2020 tarih ve 141 sayılı “Debimetre Tarifesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 30 parselin satışı ile ilgili raporu,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 parselde bulunan otelin satışı ile ilgili raporu,

21-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Coronavirüs (Covıd-19) salgını nedeniyle  Büyükşehir   Belediye Başkanlığı’nın  kiracısı konumunda  olan   Özel  Hukuk Gerçek ve Tüzel kişiliği  ile  Belediyemiz  iştirakleri  eliyle işletilen işletmelerden İçişleri Bakanlığı kararıyla alınan tedbir kapsamında  ve  tedbirin  devamı  süresince  kira  bedellerinin  tahsilatının  tehir  edilmesi  ve  %50 indirimli olarak tahakkuk ettirilmesi”  ile ilgili müşterek raporu,

22-Hukuk Komisyonu’nun, Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Sorumluluk Alanları ile ilgili raporu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                Alinur AKTAŞ                                                                                          Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 MAYIS 2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 14 üncü, 2 nci dönemin OLAĞANÜSTÜ toplantısında alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 19/03/2020 günlü OLAĞAN Toplantısına ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 21.04.2020 tarih ve 236 sayılı “Su Borçlarının Ertelenmesi” ile ilgili Kararının; Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Kararına; “Kanun Maddesinin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren 17.07.2020 tarihine kadar” şeklinde ilavesiyle  oybirliği ile kabulüne,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İlan ve Reklam Vergisi tahsilat dönemi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal A.Ş’nin borçlanması ile ilgili yazısının; “İlimiz Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, İpekyolu Bulvarı, No:127 adresinde bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait su şişeleme tesisinin daha etkin ve verimli olarak çalıştırılabilmesi için; Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi’nde Milli Park sınırlarında bulunan ve tüm kullanım izinleri alınan Kaçakçıyolu Kaynağı’nın, Bursa Jeotermal Enerji Su İnşaat Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş.’ye mevcut kira bedeli üzerinden %10 artış yapılarak kiraya verilmesi” şeklinde ilavesiyle;  oybirliği ile kabulüne,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan ve kredi kuruluşlarından 10 yıla kadar vadeli 150.000.000,00 TL  (Yüzellimilyon) tutarında kredi kullanılması ile ilgili yazısının; “Cari ve Personel ödemeleri için İller Bankası A.Ş’den nakit kredi kullanılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 150.000.000,00 (Yüzellimilyon)-TL (Faiz hariç)  gayri nakdi kredi kullanılması ile ilgili yazısının karar almaya gerek olmadığından Meclis Gündeminden çıkartılarak iptal edilmesine,

 8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın BURULAŞ’a Gelir Desteği ile ilgili yazısının; “…aylık 59.000.000 TL (ellidokuzmilyon)” cümlesinin “toplam 59.000.000 TL (ellidokuzmilyon)” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

 9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın sermaye artışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

 10-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın  Yat Limanı kısmının işletme devrinin Belediyemiz iştiraki BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1842 sayılı “Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahallesi Kıyı Koruma Yapısı amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

12-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür A.Ş.’nin salgın başlangıcından sonuna kadar kira bedeli talep ve tahsil edilmemesi talebi ile ilgili yazısının; “Kiralanan kısımlarda bu uygulamanın yapılmayacağı, kiralanmayan kısımlarda bu uygulamanın yapılması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

13-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Mobilyaları kira bedeli ile ilgili yazısının; “Kiralanan kısımlarda bu uygulamanın yapılmayacağı, kiralanmayan kısımlarda bu uygulamanın yapılması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Emek-Şehir Hastanesi HRS Hattı”nın yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasında protokol yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, EDS Projesi kapsamında Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak protokollerin imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002 ada, 7, 9, 11, 12, 13, 15 ve 16 parsel, 6027 ada, 20, 21 ve 23 parsel, 6028 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsel, 6029 ada, 1 parsel, 6030 ada, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsel, 6031 ada, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 18 parsel, 6035 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel, 6657 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi,101 ada,  205 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 982 nolu parselin satışı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne,

 19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

20- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 2 parsel, Başköy Mahallesi, 2105 parsel, 125 ada, 1 nolu parsel, 126 ada, 1 nolu parsellerin BUSKİ’ye devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi,  Atatürk Stadyumu yerine yapılan Millet Bahçesi’ndeki otoparkın işletilmesinin BURULAŞ’a devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ borç karşılığı devir ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25/06/2019 tarih ve 868 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi 10291 ada, 549 parsel sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 04.03.2020 tarih ve 2019/1069 E. sayılı “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2020 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.09.2019 tarih ve 1414 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel, 996 parsel ve 113 ada 4 parsellerde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarihli ve 390 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 4. İdare Mahkemesinin 2019/14 E. 2020/225 K. Sayılı 10.03.2020 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 109 ada, 258 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 tarihli ve 343 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 30.10.2019 tarihli E.3306761 sayılı yazısı ve Mudanya Belediye Başkanlığı’nın 24.02.2020 tarihli E.4139 sayılı yazısına istinaden iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 23.01.2020 tarih ve 213 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000  ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine, Nilüfer Belediye Başkanlığı, Balat Mahallesi Muhtarlığı, İrfan Koçak ve Balat Mahalle Komitesi adına Faruk Uzman’ın  askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 28.11.2018 tarih ve 2875 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğe ilişkin aykırıklıkların giderilmesi  talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 28.11.2018 tarih ve 2875 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğe ilişkin aykırılıkların giderilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,32 ha. alan ve Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellere ilişkin yaklaşık 138,47 ha. planlama alanlarına ilişkin hazırlanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2019 tarih ve 936 sayılı Kararı ile onaylanan imar plan değişikliğinin 2013/17 sayılı genelge kapsamında Bursa İli, Gemlik ilçesi Umurbey mahallesi 8891, 8892 parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6051 ada, 1 nolu parselin bir kısmının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 31.01.2020 tarih ve 9388 sayılı Kararı doğrultusunda, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Külliyesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 200-201-202-203-204-205-207-208-213-214-215-216-228-229-230-231-232-233-234-677 parsellerin Katı Atık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi 104 ada, 5-7-14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında İstanbul Bölge Mahkemesi’nin, 14.02.2020 tarih ve 298 sayılı iptali kaldırma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Tahtaköprü Mahallesi muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih ve 16370 sayılı yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi, 355 ada, 1 parsel ve 108 ada, 75 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 09.03.2020 tarih ve 15047 sayılı yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 22.01.2019 tarih ve 159 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı-Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliği Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 19/03/2020 tarih ve 2019/511 Esas sayılı Kararı ile "... Yürütmenin Durdurulmasına" Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 122 ada, 296 parselde Gençlik Kampı yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Dışkaya Mahallesi, 2949 ada, 674 parselin Mezarlık Alanı olarak kullanılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nün, 11.12.2018 tarihli ve 2919 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 102 ada, 91 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 14.04.2020 tarihli ve E.85688 sayılı yazısı ile Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsel sayılı taşınmazda yapılacak projenin Bursa Tarım İl Müdürlüğü’ne onaylattırılması, proje alanı dışında kalan alanın Tarım Alanı olarak belirlenmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 200-201-202-203-204-205-207-208-213-214-215-216-228-229-230-231-232-233-234-677 parsellerin Katı Atık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi, 225 ada, 12 ve 57 parselin "Su Deposu ve Koruma Alanı" na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 sayılı parselin bulunduğu alanda 6306 sayılı Kanun uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 31.05.2018 gün ve 1568 sayılı Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan İptal Davasının yargılaması Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 03.04.2020 tarih ve 2020/121 E.sayılı kararı ile dava konusu işlemin "yürütmenin durdurulmasına" kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 509 ada, 3 parsel, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1857 ada 1 parsel, Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1968 ada 1 parsel ve Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 128 ada, 1 parsellerde Aile Sağlığı Merkezine (Göçmen Sağlığı Merkezi) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 6030 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 29.04.2020 tarihli toplantısında görüşülerek karar alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.01.2020 tarih ve 294-295 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi Gelişme Alanı muhtelif adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 23.07.2019 tarih ve 1109 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.02.2020 tarihli ve 77 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.03.2020 tarihli ve 125 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –70 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek uygun bulunan kararlar içinde 3. sırada yer alan 03.01.2018 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararının söz konusu alana ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisi;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve raporun oyçokluğu ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 26.11.2019/1954 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 26.11.2019/1955 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer, Osmangazi İlçeleri, Acemler Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında öngörülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer, Osmangazi İlçeleri, Acemler Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında öngörülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 80 kabul) ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Santralgaraj Mahallesi, 3545-3546 adalar 8-9-10-11-12-13-14/1-9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2020 tarih ve 141 sayılı “Debimetre Tarifesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 30 parselin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 parselde bulunan otelin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Coronavirüs (Covıd-19) salgını nedeniyle  Büyükşehir   Belediye Başkanlığı’nın  kiracısı konumunda  olan   Özel  Hukuk Gerçek ve Tüzel kişiliği  ile  Belediyemiz  iştirakleri  eliyle işletilen işletmelerden İçişleri Bakanlığı kararıyla alınan tedbir kapsamında  ve  tedbirin  devamı  süresince  kira  bedellerinin  tahsilatının  tehir  edilmesi  ve  %50 indirimli olarak tahakkuk ettirilmesi”  ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-Hukuk Komisyonu’nun, Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Sorumluluk Alanları ile ilgili raporunun; “iş bu karara konu olan kıyı alanlarındaki işletmelerde, büfede, sosyal tesisler bünyesinde veya herhangi bir şekilde alkol satışı, ikramı, servisi yapılamaz.” ve “sahillerde kamu menfaatine olan projelerle alakalı Büyükşehir Belediyesi’ne onaylattırmak kaydıyla gerekli izinler verilecektir.” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 MAYIS 2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 14 üncü, 2 nci dönemin OLAĞANÜSTÜ toplantısının 2. Oturumunda alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

20.05.2020 Tarihli Meclis