MECLİS TOPLANTILARI

19.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 MART 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                         

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2020 tarih ve 141 sayılı “Debimetre Tarifesi” ile ilgili Kararı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2020 tarih ve 126 sayılı “BİNTED Genel Kurul Temsili” ile ilgili Kararı,

3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BİNTED Genel Kurul Temsili ile ilgili yazısı,

4-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanımızda bulunan mezarlıklarda daha önceden ve bundan sonra alınacak mezar yeri onarım ve tahsis belgelerinde 3. derece akrabalarına kadar devir edilmesi hakkı tanınması ile ilgili yazısı,

5-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi ve Eşref Dinçer Mahallesini birbirine bağlayan “Irmak Sokak” isminin “Kuvayi Milliye Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Demirtaş İstasyonu” isminin “Çarşıbaşı İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi sınırları içinde yapılan İmar Uygulaması neticesi Yeni Yalova Yolu ile 2. Bezen Sokak arasında bulunan Tescil Harici Alandaki taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bahariye Mahallesi, 107 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde bulunan 198 ada, 5 parsel ve 7 parselin satın alınması ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Denizciler Caddesi ile Kavaklıdere Sokak arasında bulunan Yeşil Alan’ın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı  Mahallesi, 6219 ada, 30 parselin satışı ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2573, 2576, 2579,2688 ve 2757 sayılı parsellerin satın alınması ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 parselde bulunan otelin satışı ile ilgili yazısı,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.10.2019 tarih ve 1522 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,  

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 parsel (E:556-557) sayılı taşınmazda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarihli ve 1190 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/1140 E. 2019/1130 K. sayılı 26.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada ve 7 parsele ait Kentsel Dönüşüm amaçlı emsal artışı şeklinde hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21/02/2019 tarihli ve 261 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 27/12/2019 tarihli ve 2019/834 E. - 2019/1345 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 23.10.2018 tarih ve 2601 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 253 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgiyi yazısı,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 parselin güneybatısında 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 gün ve 380 sayılı kararı ile bu karara askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın reddine dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 tarih ve 718 sayılı kararına ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/770 E., 2020/81 K. sayılı ve 31.01.2020 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 tarihli ve 1373 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1139 E. sayılı 01.10.2019 tarihli yürütülmesinin durdurulmasına kararı ile Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/1139 E.,2019/1128 K. sayılı 26.11.2019 tarihli dava konusu işlemin iptaline kararı ile ilgili yazısı,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarihli ve 262 sayılı kararları ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.12.2019 tarih ve 2019/834 E., 2019/1345 K. sayılı “Dava Konusu İşlemin İptali” kararı ile ilgili yazısı,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1191 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 (Eski 556 ve 557) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 26.11.2019 tarih ve 2018/1140 Esas, 2019/1130 karar sayılı ilamı ile “Dava Konusu İşlemlerin İptali” kararı ile ilgili yazısı,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Mudanya İlçesi, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 13/07/2017 tarih ve 2016/1823 Esas sayılı kararıyla iptal edilen alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27/09/2017 tarih ve 2926 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2018/341 E., 2019/1276 K. sayılı ve 24.12.2019 tarihli ilamı ile “...Dava Konusu Planların İptaline...” kararı ile ilgiyi yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Plan Revizyonunun onanmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017 tarihli ve 2926 sayılı kararının, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1248 E., 2019/1371 K. sayılı ve 30.12.2019 tarihli ilamı ile; "Dava Konusu İşlemlerin İptaline" kararı ile ilgili yazısı,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 tarihli ve 537 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.11.2019 tarih ve 2019/335 E, 2019/1036 K. sayılı “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 13-14 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinde ve 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinde “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu”nun kararı ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/226 E. 2020/17 K. sayılı ve 14.01.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.11.2019 tarih ve 1785 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planı değişikliğinin, Valilik tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelendiği ve tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun olmadığına ait değerlendirme yazısı ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.10.2019 tarih ve 1522 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Nilüfer İlçesi, Özlüce  Mahallesi, 4408 ada ve 8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 07.03.2018 tarih 305 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada, 1-2-3-4-5 parseller ve 8193 ada, 16 parsel ile 2986 ada, 12-13 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/975 E.,2020/100 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; 21.02.2019 tarih ve 278 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; 26.12.2018 tarih ve 3108 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, 24.10.2019 tarih ve 1517 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Valilik tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelendiği ve tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun olmadığına ait değerlendirme yazısı ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 12 ve 57 parselin "Su Deposu ve Koruma Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; 25.06.2019 tarih ve 868 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 parseller, 10589 ada, 1 parsel ve 257 ada, 54 ve 105 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, muhtelif parseller kapsamında öngörülen "Yalıntaş Köprüsü ve Bağlantı Yolları" proje güzergahının Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Gemsas Mevkiinde “Liman” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kısmi iptali ve değişikliğine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurum görüşü talebi ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, 5538 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Sadağı Mahallesi, 1138-1728 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça_Eğitim Mahallesi, 7823 ada, 1-2 parseller ve 7880 ada, 2-3  parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarihli ve 2063 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada, 9 parsel, 304 ada, 1 parsel ve 7728 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarihli ve 1406 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 6967 adanın Kuzeyinde konumlanan Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1408 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 6967 adanın kuzeyinde konumlanan Tescil Harici Alan’a İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 sayılı parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 02.07.2019 tarihli ve 2017/557 E., 2019/697 K. sayılı Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 5200 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Derman Caddesi’nde bulunan, tapuda 5651 ada, 9 parselde 2507,22 m2 yüzölçümlü “Üftade Tekkesi ve Müştemilatı” vasıflı taşınmazın Somuncu Baba (Hamiduddin Aksarayi) Vakfına tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili raporu,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İştirak Payı su bedellerinin su faturalarında sürece yayılarak tahsil edilmesi ile ilgili raporu,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, 426 ada, 7 ve 45 parsellerde bulunan Bölge Parkı’nın tasarrufunun Gemlik Belediye Başkanlığı’na bırakılması ile ilgili raporu,

22-Hukuk Komisyonu’nun, “Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası” isminin “Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

23-Hukuk Komisyonu’nun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili raporu,

24-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İznik ve Orhangazi İlçelerinde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

25-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi ile ilgili raporu,

 26-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği (Türkçe Kelimelerin Kullanılması) hakkında değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

27-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ                                                                                                 

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

19.03.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 MART 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 3 üncü  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 1-Okunan 20/02/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimine ait Zaptın “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.12.2019 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararının;” “2- Jeolojik Etüt Raporu 12. maddesi eklenecektir” kısmının kaldırılarak “2- Jeolojik Etüt Raporu 12. maddesi ‘Planlama öncesinde tüm dereler için taşkın riskine karşın DSİ’den görüş alınmalıdır ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir’ maddesine uyulacaktır” ve plan notlarına “3-Genel Otopark Alanı, Eğitim Alanı ile İlkokul ve Ortaokul Alanı’nda avan projeye göre uygulama yapılacaktır” maddesinin eklenmesi şeklinde düzeltilerek;

25/02/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2.  Birleşimine ait Zaptın “Meclis Kararının;  “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddelerine istinaden” kısmının kaldırılarak, “6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 12. bendi uyarınca geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yetkiye istinaden” şeklinde düzeltilerek; kabulüne,

02/03/2020 günlü OLAĞANÜSTÜ Toplantısına ait Zaptın aynen  oybirliği ile kabulüne,

 2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2020 tarih ve 141 sayılı “Debimetre Tarifesi” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2020 tarih ve 126 sayılı “BİNTED Genel Kurul Temsili” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BİNTED Genel Kurul Temsili ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanımızda bulunan mezarlıklarda daha önceden ve bundan sonra alınacak mezar yeri onarım ve tahsis belgelerinde 3. derece akrabalarına kadar devir edilmesi hakkı tanınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi ve Eşref Dinçer Mahallesini birbirine bağlayan “Irmak Sokak” isminin “Kuvayi Milliye Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Demirtaş İstasyonu” isminin “Çarşıbaşı İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi sınırları içinde yapılan İmar Uygulaması neticesi Yeni Yalova Yolu ile 2. Bezen Sokak arasında bulunan Tescil Harici Alandaki taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bahariye Mahallesi, 107 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde bulunan 198 ada, 5 parsel ve 7 parselin satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Denizciler Caddesi ile Kavaklıdere Sokak arasında bulunan Yeşil Alan’ın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı  Mahallesi, 6219 ada, 30 parselin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2573, 2576, 2579,2688 ve 2757 sayılı parsellerin satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 parselde bulunan otelin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.10.2019 tarih ve 1522 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 parsel (E:556-557) sayılı taşınmazda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarihli ve 1190 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/1140 E. 2019/1130 K. sayılı 26.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada ve 7 parsele ait Kentsel Dönüşüm amaçlı emsal artışı şeklinde hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21/02/2019 tarihli ve 261 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 27/12/2019 tarihli ve 2019/834 E. - 2019/1345 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 23.10.2018 tarih ve 2601 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 253 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgiyi yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 parselin güneybatısında 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 gün ve 380 sayılı kararı ile bu karara askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın reddine dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 tarih ve 718 sayılı kararına ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/770 E., 2020/81 K. sayılı ve 31.01.2020 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 tarihli ve 1373 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1139 E. sayılı 01.10.2019 tarihli yürütülmesinin durdurulmasına kararı ile Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/1139 E.,2019/1128 K. sayılı 26.11.2019 tarihli dava konusu işlemin iptaline kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarihli ve 262 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.12.2019 tarih ve 2019/834 E., 2019/1345 K. sayılı “Dava Konusu İşlemin İptali” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1191 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 (Eski 556 ve 557) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 26.11.2019 tarih ve 2018/1140 Esas, 2019/1130 karar sayılı ilamı ile “Dava Konusu İşlemlerin İptali” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Mudanya İlçesi, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 13/07/2017 tarih ve 2016/1823 Esas sayılı kararıyla iptal edilen alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27/09/2017 tarih ve 2926 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2018/341 E., 2019/1276 K. sayılı ve 24.12.2019 tarihli ilamı ile “...Dava Konusu Planların İptaline...” kararı ile ilgiyi yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Plan Revizyonunun onanmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017 tarihli ve 2926 sayılı kararının, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1248 E., 2019/1371 K. sayılı ve 30.12.2019 tarihli ilamı ile; "Dava Konusu İşlemlerin İptaline" kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 tarihli ve 537 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.11.2019 tarih ve 2019/335 E, 2019/1036 K. sayılı “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 13-14 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinde ve 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinde “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu”nun kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/226 E. 2020/17 K. sayılı ve 14.01.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.11.2019 tarih ve 1785 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planı değişikliğinin, Valilik tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelendiği ve tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun olmadığına ait değerlendirme yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.10.2019 tarih ve 1522 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Nilüfer İlçesi, Özlüce  Mahallesi, 4408 ada ve 8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının Gündemin 2/14 üncü maddesiyle aynı olduğundan dolayı Gündeme sehven alındığından yapılacak işlem olmadığına,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 07.03.2018 tarih 305 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada, 1-2-3-4-5 parseller ve 8193 ada, 16 parsel ile 2986 ada, 12-13 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/975 E.,2020/100 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; 21.02.2019 tarih ve 278 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; 26.12.2018 tarih ve 3108 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün, 24.10.2019 tarih ve 1517 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Valilik tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelendiği ve tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun olmadığına ait değerlendirme yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 ada, 12 ve 57 parselin "Su Deposu ve Koruma Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; 25.06.2019 tarih ve 868 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun bulunan kararlar içinde 7. sırada yer alan  05.02.2020 tarih ve 126 sayılı Meclis Kararının;”  mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 14 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 7 ret – 63 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Yençok : 12,50 m ilave edilmesi” şeklinde değiştirilerek; oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 14 ret – 70 kabul)  ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 parseller, 10589 ada, 1 parsel ve 257 ada, 54 ve 105 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, muhtelif parseller kapsamında öngörülen "Yalıntaş Köprüsü ve Bağlantı Yolları" proje güzergahının Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Gemsas Mevkiinde “Liman” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kısmi iptali ve değişikliğine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurum görüşü talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, 5538 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Sadağı Mahallesi, 1138-1728 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça_Eğitim Mahallesi, 7823 ada, 1-2 parseller ve 7880 ada, 2-3  parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarihli ve 2063 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada, 9 parsel, 304 ada, 1 parsel ve 7728 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarihli ve 1406 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 6967 adanın Kuzeyinde konumlanan Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 14 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 7 ret – 63 kabul)  ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1408 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 6967 adanın kuzeyinde konumlanan Tescil Harici Alan’a İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 14 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN 7 ret – 63 kabul)  ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 sayılı parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 02.07.2019 tarihli ve 2017/557 E., 2019/697 K. sayılı Mahkeme Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 5200 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Derman Caddesi’nde bulunan, tapuda 5651 ada, 9 parselde 2507,22 m2 yüzölçümlü “Üftade Tekkesi ve Müştemilatı” vasıflı taşınmazın Somuncu Baba (Hamiduddin Aksarayi) Vakfına tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İştirak Payı su bedellerinin su faturalarında sürece yayılarak tahsil edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, 426 ada, 7 ve 45 parsellerde bulunan Bölge Parkı’nın tasarrufunun Gemlik Belediye Başkanlığı’na bırakılması ile ilgili raporunun; Raporun;üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılmış olan park ve tesislerin yapım bedellerinin ödenmesi karşılığında devredilmesi” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 14 ret – 70 kabul)  ile kabulüne,

57-Hukuk Komisyonu’nun, “Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası” isminin “Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-Hukuk Komisyonu’nun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İznik ve Orhangazi İlçelerinde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği (Türkçe Kelimelerin Kullanılması) hakkında değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun; “01 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Coronavirüs (Covıd-19) salgını nedeniyle  Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı’nın  kiracısı konumunda  olan   Özel  Hukuk Gerçek ve Tüzel kişiliği  ile  Belediyemiz  iştirakleri  eliyle işletilen işletmelerden İçişleri Bakanlığı kararıyla alınan tedbir kapsamında  ve  tedbirin  devamı  süresince  kira  bedellerinin  tahsilatının  tehir  edilmesi  ve  %50 indirimli olarak tahakkuk ettirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken  havalesine, 

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında kısmen yol, kısmen Yeşil Alan, kısmen Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşegül SEYRAN, Hüdayi DEMİR ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Yenişehir İlçesi’nde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm  önerilerinin belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 16.03.2020 tarih ve 42837103.105.03-E.46020 sayılı yazısı) “Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılabilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde 1 adet tuvalet ve İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi’nde 1 adet Mescit ve 2 adet tuvalet yapılarının İznik Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.03.2020 tarih ve 28722469-105.03-E.47299 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7264 ada, 1 parsel numaralı 109.28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemiz mülkiyetindeki 251/400 hissesinin devredilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.03.2020 tarih ve 62100782-105.03-E.47282 sayılı yazısı) “10.650.000,00-TL’lik ödenek aktarımı”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.03.2020 tarih ve 79735665-105.03-E.47276 sayılı yazısı) “İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 ada, 69 nolu parsel ve 106 ada, 1,2,3,4,5 sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.03.2020 tarih ve 79735665-105.03-E.47277 sayılı yazısı) “İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 110 ada, 12,13,14,15,16,17 ve 18 sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 8-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parseller ve çevresinde yaklaşık 2,55 ha. alan ve Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif ada/parseller ve çevresinde yaklaşık 43,89 ha. alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine, 

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ ve Ozan EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediyesi Meclisi’nin, 06.03.2020 tarih ve 57 sayılı “Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına müştereken havalesine, 

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN ve Mahmut GÖK’ ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Eski Mezarlık Yolu, Sokak 2/1 adresine otobüs durağı konulması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN ve Mahmut GÖK’ ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Şirinevler ve Demetevler Mahallelerinin içinde bulunan Deliçay ve Balıklı Derelerinin ıslah edilmesi talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN ve Mahmut GÖK’ ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Kapalı Pazar yerinin arka cephesine, pazara giriş-çıkış için kapı yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN ve Mahmut GÖK’ ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Yücel Caddesi devamında Kumlukalan ve Kazıklı Mahalleleri yönüne devam eden 2 adet köprünün, genişletilerek yenilenmesi ve bağlantı yollarının düzenlenmesi talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Nadir ÜNLÜ ve Ahmet ERASLAN’ ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7821 ada, 8 ve 15 parsellerde bulunan taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KAPLAN ve Oğuz HANÇER’ in verdiği “Yenişehir İlçesi, Reşadiye Mahallesi ve İznik İlçesi, Mustafalı Mahallesi arasındaki 4 km’ lik bozuk ve toprak yolun sıcak asfalt yapılması talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Doğancı Barajı ve çevresinin kirliliğine müdahale edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’nde, BUSKİ su pompası altında yer alan 2 dönümlük alana çocuk parkı yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Dedeköy ve Küçükyenice Mahalleleri bağlantı yolunda yol çalışması yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’nde bulunan caminin önünde kanalizasyon çalışması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi’nde kanalizasyon hatlarını yenileme çalışması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, İnci Vilları önünde bulunan yolun genişletilerek düzeltilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Çepni  ve Işıklı Mahalleleri arasında yol, bakım ve onarım çalışması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.03.2020 ve 09.03.2020 tarih  109,110, 111 ve 140 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emir BİRGÜN’ün verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.03.2020 tarih ve 49, 51, 52  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Emir BİRGÜN’ün verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarih ve 33 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Uğur SERTASLAN, Emir BİRGÜN, Şahin SEVİNÇ, Murat TANRIVERDİ, Gürkan ESEN, Hüdayi DEMİR, Ercan KORKMAZ ve Remzi ÇINAR’ın verdiği  “Corona Virüsü ile mücadele kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında konutlara ait su aboneliklerinde 10 ton/ay tüketimin bedelsiz olması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Uğur SERTASLAN, Emir BİRGÜN, Şahin SEVİNÇ, Murat TANRIVERDİ, Osman AYRADİLLİ, Hüdayi DEMİR, Ercan KORKMAZ, Remzi ÇINAR ve Erkan DÖNMEZ’in  verdiği  “Corona Virüsü ile mücadele kapsamında kapanan cafe, restoran ve kahvehane gibi kiracılarından Büyükşehir Belediyesi’nin kira bedeli almaması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan KORKMAZ, Gürkan ESEN, Hüdayi DEMİR ve Remzi ÇINAR’ ın verdiği “Sabiha Gökçen Havaalanı otobüs seferleri fiyatları” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erkan DÖNMEZ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ ve Hüdayi DEMİR’ in verdiği “Yeni hat verilen 10 adet otobüs” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih ve 51, 52, 53 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ASLAN’ın verdiği “İznik Belediye Meclisi’nin, 10.03.2020 tarih ve 39 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.03.2020 tarih ve 46, 47 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H21B25B4C pafta, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.03.2020 tarih ve 2020/17 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 342 ada, 5 ve 12 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Karasu Mahallesi, 772, 983 ve 1276 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN ve Semih TÜRKCAN’ın verdiği “Bursa 2020 yılı 1/1000000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanlarının 6.2.2.6. maddesine ek ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.03.2020 tarih ve 124, 125, 126 sayılı ‘Plan

değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği  “İznik İlçesi, İnikli Mahallesi, 694 ada, 117 parseldeki 32.384,39 m2 Mera Islah Çalışması”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN ve Mehmet KANAR’ın  verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 09.03.2020 tarih ve 51 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

109-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2020 tarih ve  388 sayılı “Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.12.2019 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararının;” “2- Jeolojik Etüt Raporu 12. maddesi eklenecektir” kısmının kaldırılarak “2- Jeolojik Etüt Raporu 12. maddesi ‘Planlama öncesinde tüm dereler için taşkın riskine karşın DSİ’den görüş alınmalıdır ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir’ maddesine uyulacaktır ve plan notlarına “3-Genel Otopark Alanı, Eğitim Alanı ile İlkokul ve Ortaokul Alanı’nda avan projeye göre uygulama yapılacaktır” maddesinin eklenmesi şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

110-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2020 tarih ve 491 sayılı “Nilüfer İlçesi, Beşevler  Mahallesi, 267  ada, 2 ve 3   parsele  ilişkin  1/5000  ölçekli  Nilüfer   Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddelerine istinaden” kısmının kaldırılarak, “6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 12. bendi uyarınca geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yetkiye istinaden” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

             111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yılmaz ATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürsel DURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’nin, sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ALTUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Galip GÜR’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ersal KAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet KOÇINALI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asiye ÇALIŞKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemil DEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

19.03.2020 Tarihli Meclis