MECLİS TOPLANTILARI

25.02.2020 Tarihli Meclis Gündemi

25.02.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25 ŞUBAT 2020 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 12 nci, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Mudanya Belediye Meclisi’nin Uygun bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.01.2020 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararının tekrar görüşülmek üzere Belediyesine iade edilmesineşeklinde düzeltilerek;

Mudanya Belediye Meclisi’nin Belediyesine iade edilen kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.01.2020 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının uygun olduğunaşeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1323 ada, 1 parsel TİCK Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1323 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C0D3A pafta, 575 ada, 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret -58 kabul) ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. Turizm Alanları Başlığı Altında Yer Alan 6.2.13.1 “Kırsal Turizm” maddesine,  6.2.13.1.c.  Fıkrasının Eklenmesine ilişkin Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Adalet, Çeltikköy, İstiklal ve Mehmet Akif Mahalleleri, 4512 ada, 169 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi,  6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş_Sakarya Mahallesi, 7762 ada, 11 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 809 ada, 101 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5402, 5403, 5406, 5405, 5407, 5409, 5408 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Suriçi 1/5000 ölçekli Suriçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca öngörülen Mudanya İlçesi, Yeni Mahallesi, Mudanya Yolu-Dikilitaş kesişimi araç yolu ve refüj düzenlemesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe ve Odunluk Mahalleleri, 4775/1, 4762/2, 4624/4, 4626/5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2702 ada, 1-2 parsellere  ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı  Mahallesi, 5854 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 7252 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan Yeşil Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yemek Hizmeti ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 28 parselin  Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Otopark Alanı’nda kalan, Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 290 ada, 25 parselin  Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 7302 ada, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11,12,14 parsel sayılı taşınmazların Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, 426 ada, 7 ve 45 parsellerde bulunan Bölge Parkı’nın tasarrufunun Gemlik Belediye Başkanlığı’na bırakılması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 557 ada, 4 parsel sayılı Bahçeli Köşk vasfındaki taşınmazın Yıldırım Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan ve kredi kuruluşlarından 200.000.000,00-TL kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret -79 kabul) ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 200.000.000,00-TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret -79 kabul) ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 31. maddesinin D-29 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2016 tarih ve 2050 sayılı kararı ile tahsisi uygun bulunan Yenişehir Belediyesi adına kayıtlı Çardak Mahallesi, 86 parselin Belediyemize olan tahsisin iptali ile taşınmaz üzerine Belediyemizce yapılan tesisin Yenişehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Hukuk Komisyonu’nun, Saraybosna Kardeş Şehir Protokolü’nün yenilenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile protokol imzalanması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yılmaz ATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ersal KAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

25.02.2020 Tarihli Meclis