MECLİS TOPLANTILARI

02.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02 MART 2020 Pazartesi günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.

G Ü N D E M                     :

 

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

YOK

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parsele ilişkin 1/100 000  ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliği ve Plan Notu İlavesi ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin bir kısmının “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin bir kısmında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yerli Otomobil Üretim Tesisi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Bursa 3 üncü İdare Mahkemesi’nin, 17.12.2019 tarihli ve 2019/803 Esas, 2019/1249 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin muhtelif maddelerinin İptali ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulması ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, BURFAŞ’ın Sosyal Tesisler ve Donatı Alanları’nın muhteviyatına uygun tali faaliyet konusu ekleyebilmesi ile ilgili müşterek raporu.

 

 

     

Ahmet YILDIZ         

Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

02.03.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 02 MART 2020 Pazartesi günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 1 inci  OLAĞANÜSTÜ toplantısında alınan Kararların Özetidir.

 

1-20.02.2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ve 25.02.2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının Mart ayı OLAĞAN Meclis Toplantısında görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parsele ilişkin 1/100 000  ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliği ve Plan Notu İlavesi ile ilgili raporunun; “Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin “Sanayi Alanı”na alınması için 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı gösterim tekniklerine uygun olarak “Öneri Sanayi Alanı” sembolü işlenerek olan “Mevcut Havaalanı” lejantı kaldırılmış ve Gemlik Planlama Bölgesi Plan Notlarından 6.1.1.1.1.d. maddesinin kaldırılarak; Plan notlarına “6.1.1.1.1.b. Planlama Bölgesinde yeni Sanayi Alanı oluşturulmayacaktır. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yerli ve Milli İmalatlara yönelik Ülke Sanayi Stratejisi kapsamında Sanayi Alanları oluşturulabilir.” hükmünün eklenmesi şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin bir kısmının “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin bir kısmında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yerli Otomobil Üretim Tesisi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Bursa 3 üncü İdare Mahkemesi’nin, 17.12.2019 tarihli ve 2019/803 Esas, 2019/1249 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin muhtelif maddelerinin İptali ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 82 kabul) ile kabulüne,       

6-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, BURFAŞ’ın Sosyal Tesisler ve Donatı Alanları’nın muhteviyatına uygun tali faaliyet konusu ekleyebilmesi ile ilgili müşterek raporunun; “Özelleştirildiği tarihten itibaren 10 yıl olmak kaydıyla 31.12.2028” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 63 kabul) ile kabulüne,        

7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai BAYKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

02.03.2020 Tarihli Meclis