MECLİS TOPLANTILARI

20.02.2020 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 ŞUBAT 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 12 nci, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 21.01.2020 tarih ve 29 sayılı “Maktu Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi” ile ilgili Kararı,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Yemek Hizmeti ile ilgili yazısı,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Saraybosna Kardeş Şehir Protokolü’nün yenilenmesi ile ilgili yazısı,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

5-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Kurumları ile Büyükşehir Belediyesi arasında “Veri Paylaşım Protokolü” imzalanması ile ilgili yazısı,

6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 28 parselin  Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Otopark Alanı’nda kalan, Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 290 ada, 25 parselin  Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 7302 ada, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11,12,14 parsel sayılı taşınmazların Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, 426 ada, 7 ve 45 parsellerde bulunan Bölge Parkı’nın tasarrufunun Gemlik Belediye Başkanlığı’na bırakılması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 557 ada, 4 parsel sayılı Bahçeli Köşk vasfındaki taşınmazın Yıldırım Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısı,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5402 ada, 4 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/197 E. 2019/1197 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 9 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/205 E. 2019/1196 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 7 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/230 E. 2019/1203 K. sayılı ve 28.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/208 E. 2019/1195 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/199 E. 2019/1201 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/200 E. 2019/1202 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 7 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/198 E. 2019/1200 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 2 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/207 E. 2019/1205 K.sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019  tarih ve 2069 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. ve 2. Bölgeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5405 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2019/206 E. 2019/1204 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 4 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/238 E. 2019/1326 K.sayılı ve 31.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel, 996 parsel ve 113 ada, 4 parselde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarihli ve 390 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 4. İdare Mahkemesi’nin, 2019/14 E. sayılı 31.12.2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Kavşak Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarih ve 2066 sayılı kararı ile onaylı İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 237 parsel sayılı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarih ve 2067 sayılı kararı ile onaylı İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5-7-14 parsel sayılı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarih ve 2065 sayılı kararı ile onaylı İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13-14 parsel sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2019/933 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 05.02.2020 tarih ve 27264143-310.99.E-7306 sayılı yazısı ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin Nilüfer Belediye Meclisi'nin, 06/01/2016 tarihli ve 56 sayılı kararı ile reddedilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 28.12.2016 gün ve 2831 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı emsal artışı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzi İmar Planı değişikliği Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2019 tarih ve 2019/364 E. – 2019/1060 K. sayılı kararı ile “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 564 ada, 42-55-56 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarihli ve 2063 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada, 9 parsel, 304 ada, 1 parsel ve 7728 ada, 1 parseller 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi’ kapsamındaki T2 – Osmangazi Raylı Sistem Hattı Güzergah Ön Projesi gönderilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısı.

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2019 tarihli ve 2192 sayılı kararına ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 13.02.2020 tarihli ve 139118 sayılı yazısı ve eki Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 29.01.2020 tarihli ve 9343 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 288 parselin, bir kısmının “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarihli ve 1479 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan - Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/297 E., 2019/1028 K. sayılı ve 17.10.2019 tarihli kararı ile Dava Konusu İşlemin İptali Kararı ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.05.2018 tarih ve 1565 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 21.11.2019 tarihli ve 2018/1033 E., 2019/1116 K. sayılı kararı ile Dava Konusu İşlemin İptali Kararı ile ilgili yazısı, 

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı/Burgaz Mahallesi, 2084 ada, 154 nolu parselde kayıtlı taşınmazın plan değişikliği ile Park ve Yol Alanı’na alınmasını da kapsayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 28.07.2015 tarihli ve 1561 sayılı kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 24/10/2019 tarih ve 2019/540 Esas, 2019/1904 karar sayılı ilamı ile "Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18/01/2019 tarih ve E:2018/161, K:20l9/43 sayılı kararının kaldırılmasına, Dava Konusu İşlemin İptaline" Kararı ile ilgili yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, Hasanağa OSB bitişiğinde yer alan 3962 parselin Islah OSB kapsamında Hasanağa OSB’ye dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi Acemler Kavşağı – Mudanya Kavşağı Arası Karayolu, Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi’ kapsamında ekli Avan Projenin onaylanmış olduğu belirtilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili yazısı,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi Acemler Kavşağı – Mudanya Kavşağı Arası Karayolu, Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi’ kapsamında ekli Avan Projenin onaylanmış olduğu belirtilerek 1/5000 ölçekli  İmar Plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yeni Mahallesi, Bursa Mudanya Yolu ile Dikilitaş kesişiminde hazırlanan refüj düzenlemesine ait tasarım projesinin, UKOME Kurulu’nun, 30.01.2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu belirtilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısı,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi’ kapsamındaki Emek- Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Güzergah ve Mimari Ön Projesi gönderilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısı,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi’ kapsamındaki Görükle Raylı Sistem Hattı Güzergah Ön Projesi gönderilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısı,

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7820 ada, 6 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Candarlı Mahallesi, 780 ada, 250,251 parsellere ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 101 ada, 7, 8, 9, 10 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/512 E., 2019/844 K. sayı ve 10.09.2019 tarihli kararı ile Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 929 (E:758) parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 10-11-12-13-14-16-17-18-29-36-38-39-40-41-42 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, 111 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, 144 ada, 80 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 123-126-127-138-140-141-142-143-144-145-146-148-149-233-234-237-238 sayılı parseller Toplu İşyerleri Alanı 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çatalağıl Mahallesi, 921 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 620, 621, 622, 3494, 4343, 4358, 4359, 4360 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Adalet Mahallesi, 558 ada, 1 parselin 3.585 m2’lik kısmına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730, 206, 176, 242, 156 parsel sayılı taşınmazlar 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy 2 Mezarlığı olarak bilinen alanın Mezarlık Alanı’na alınması talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Sinanbey Mahallesi, 631 ada, 57-80 parsellere ilişkim 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5760 ada, 1 parsel İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün planın eski haline getirilmesine ilişkin talep yazısı ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çaylı Mahallesi, II. Sınıf Düzenli Depolama Tesis Alanı ayrılmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve Tescil Harici Alan’a ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1695 sayılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.11.2018/2871 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 97 parselinin bir bölümü kapsamında öngörülen Bölge Parkı Alanı’na ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarihli ve 1962 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi, 146 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Planında Yol ve Yeşil Alan’da kalan, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 114 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporu,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti İznik Belediyesi’ne ait, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi Eski:2940 parsel, Yeni:1127 ada, 25 parsel sayılı İznik Elbeyli Konağı Belediyemize  tahsis edilmiş olup, tahsis kararının iptali ile ilgili raporu,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 872 sayılı Kararı’nın (Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 362/1765 (373.69 m2) hissemizin tamamının yol olarak terki için muvafakatname verilmesi) yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Külliyesi’nde bulunan 5 numaralı işyerinin BURFAŞ’a tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili raporu,

33-Hukuk Komisyonu’nun, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

34-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,

35-Ulaşım Komisyonu’nun, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Mehmet Müezzinoğlu Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili raporu,

36-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Kavşağı’nın Davutkadı istikametine gidiş ve geliş yönlerinde yaşanan trafik sıkıntısı ile ilgili raporu,

37-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karsak ve Çarşı Derelerindeki kirlilik ile ilgili raporu,

38-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Orhaneli Termik Santrali’ne ait atık su borularının patlaması ile ilgili raporu,

39-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İlçemizde toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasının Belediyemizce desteklenmesi amacıyla Toprak ve Yaprak Analizi Laboratuvarı’nın kurulması ile ilgili raporu,

40-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi’nde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile ilgili raporu,

41-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1,2,4,5 ve 102 ada, 13 parseller, Doğa Mahallesi, 1222 numaralı parsele ilişkin 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili müşterek raporu. 

 

 

Alinur AKTAŞ                                                                                 

Büyükşehir Belediye Başkanı

20.02.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 ŞUBAT 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 12 nci, 2 nci dönemin 2 nci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 23/01/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  23.01.2020 tarih ve 69 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek;

28/01/2020 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2.  Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne.

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 21.01.2020 tarih ve 29 sayılı “Maktu Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Yemek Hizmeti ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Saraybosna Kardeş Şehir Protokolü’nün yenilenmesi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

6-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Kurumları ile Büyükşehir Belediyesi arasında “Veri Paylaşım Protokolü” imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 28 parselin  Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Otopark Alanı’nda kalan, Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 290 ada, 25 parselin  Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 7302 ada, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11,12,14 parsel sayılı taşınmazların Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, 426 ada, 7 ve 45 parsellerde bulunan Bölge Parkı’nın tasarrufunun Gemlik Belediye Başkanlığı’na bırakılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 557 ada, 4 parsel sayılı Bahçeli Köşk vasfındaki taşınmazın Yıldırım Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5402 ada, 4 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/197 E. 2019/1197 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 9 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/205 E. 2019/1196 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 7 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/230 E. 2019/1203 K. sayılı ve 28.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/208 E. 2019/1195 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/199 E. 2019/1201 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/200 E. 2019/1202 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 7 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/198 E. 2019/1200 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 2 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/207 E. 2019/1205 K.sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019  tarih ve 2069 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. ve 2. Bölgeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5405 ada, 5 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2019/206 E. 2019/1204 K. sayılı ve 03.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5404 ada, 4 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/238 E. 2019/1326 K.sayılı ve 31.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel, 996 parsel ve 113 ada, 4 parselde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarihli ve 390 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 4. İdare Mahkemesi’nin, 2019/14 E. sayılı 31.12.2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Kavşak Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarih ve 2066 sayılı kararı ile onaylı İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 237 parsel sayılı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarih ve 2067 sayılı kararı ile onaylı İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5-7-14 parsel sayılı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarih ve 2065 sayılı kararı ile onaylı İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13-14 parsel sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2019/933 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 05.02.2020 tarih ve 27264143-310.99.E-7306 sayılı yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin Nilüfer Belediye Meclisi'nin, 06/01/2016 tarihli ve 56 sayılı kararı ile reddedilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 28.12.2016 gün ve 2831 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı emsal artışı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzi İmar Planı değişikliği Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2019 tarih ve 2019/364 E. – 2019/1060 K. sayılı kararı ile “Dava Konusu İşlemin İptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 564 ada, 42-55-56 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2019 tarihli ve 2063 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada, 9 parsel, 304 ada, 1 parsel ve 7728 ada, 1 parseller 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi’ kapsamındaki T2 – Osmangazi Raylı Sistem Hattı Güzergah Ön Projesi gönderilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2019 tarihli ve 2192 sayılı kararına ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 13.02.2020 tarihli ve 139118 sayılı yazısı ve eki Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 29.01.2020 tarihli ve 9343 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 288 parselin, bir kısmının “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarihli ve 1479 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan - Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/297 E., 2019/1028 K. sayılı ve 17.10.2019 tarihli kararı ile Dava Konusu İşlemin İptali Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.05.2018 tarih ve 1565 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 21.11.2019 tarihli ve 2018/1033 E., 2019/1116 K. sayılı kararı ile Dava Konusu İşlemin İptali Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı/Burgaz Mahallesi, 2084 ada, 154 nolu parselde kayıtlı taşınmazın plan değişikliği ile Park ve Yol Alanı’na alınmasını da kapsayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 28.07.2015 tarihli ve 1561 sayılı kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 24/10/2019 tarih ve 2019/540 Esas, 2019/1904 karar sayılı ilamı ile "Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18/01/2019 tarih ve E:2018/161, K:20l9/43 sayılı kararının kaldırılmasına, Dava Konusu İşlemin İptaline" Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, Hasanağa OSB bitişiğinde yer alan 3962 parselin Islah OSB kapsamında Hasanağa OSB’ye dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi Acemler Kavşağı – Mudanya Kavşağı Arası Karayolu, Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi’ kapsamında ekli Avan Projenin onaylanmış olduğu belirtilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mudanya Caddesi Acemler Kavşağı – Mudanya Kavşağı Arası Karayolu, Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi’ kapsamında ekli Avan Projenin onaylanmış olduğu belirtilerek 1/5000 ölçekli  İmar Plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yeni Mahallesi, Bursa Mudanya Yolu ile Dikilitaş kesişiminde hazırlanan refüj düzenlemesine ait tasarım projesinin, UKOME Kurulu’nun, 30.01.2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu belirtilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi’ kapsamındaki Emek- Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Güzergah ve Mimari Ön Projesi gönderilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi’ kapsamındaki Görükle Raylı Sistem Hattı Güzergah Ön Projesi gönderilerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 08.01.2020 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret - 57 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 6. sırada yer alan 08.01.2020 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret - 57 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 6. sırada yer alan 08.01.2020 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararıyla” uygun bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin uygun olduğuna şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret - MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret- 48 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7820 ada, 6 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  67 kabul)  ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Candarlı Mahallesi, 780 ada, 250,251 parsellere ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret - 57 kabul) ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 101 ada, 7, 8, 9, 10 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/512 E., 2019/844 K. sayı ve 10.09.2019 tarihli kararı ile Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 929 (E:758) parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 10-11-12-13-14-16-17-18-29-36-38-39-40-41-42 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, 111 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, 144 ada, 80 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 123-126-127-138-140-141-142-143-144-145-146-148-149-233-234-237-238 sayılı parseller Toplu İşyerleri Alanı 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çatalağıl Mahallesi, 921 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 620, 621, 622, 3494, 4343, 4358, 4359, 4360 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Adalet Mahallesi, 558 ada, 1 parselin 3.585 m2’lik kısmına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730, 206, 176, 242, 156 parsel sayılı taşınmazlar 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy 2 Mezarlığı olarak bilinen alanın Mezarlık Alanı’na alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Sinanbey Mahallesi, 631 ada, 57-80 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5760 ada, 1 parsel İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün planın eski haline getirilmesine ilişkin talep yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çaylı Mahallesi, II. Sınıf Düzenli Depolama Tesis Alanı ayrılmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve Tescil Harici Alan’a ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1695 sayılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret –  İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret - MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret- 48 kabul) ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.11.2018/2871 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 97 parselinin bir bölümü kapsamında öngörülen Bölge Parkı Alanı’na ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarihli ve 1962 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi, 146 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Planında Yol ve Yeşil Alan’da kalan, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 114 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti İznik Belediyesi’ne ait, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi Eski:2940 parsel, Yeni:1127 ada, 25 parsel sayılı İznik Elbeyli Konağı Belediyemize  tahsis edilmiş olup, tahsis kararının iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 872 sayılı Kararı’nın (Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 362/1765 (373.69 m2) hissemizin tamamının yol olarak terki için muvafakatname verilmesi) yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Külliyesi’nde bulunan 5 numaralı işyerinin BURFAŞ’a tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-Hukuk Komisyonu’nun, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-Ulaşım Komisyonu’nun, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Mehmet Müezzinoğlu Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Kavşağı’nın Davutkadı istikametine gidiş ve geliş yönlerinde yaşanan trafik sıkıntısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karsak ve Çarşı Derelerindeki kirlilik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Orhaneli Termik Santrali’ne ait atık su borularının patlaması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İlçemizde toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasının Belediyemizce desteklenmesi amacıyla Toprak ve Yaprak Analizi Laboratuvarı’nın kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi’nde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

87-İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1,2,4,5 ve 102 ada, 13 parseller, Doğa Mahallesi, 1222 numaralı parsele ilişkin 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na Üye Seçimi” ile ilgili yazılı önergesinin; “Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu Üyeliğine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet KALPAN’ın seçilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 200.000.000,00-TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan ve kredi kuruluşlarından 200.000.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Sağlık İşleri, Dairesi Başkanlığı’nın, 18.02.2020 tarih ve 29009616-105.03-E.29134 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 31. maddesinin D-29 bendinde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1257 sayılı Kararının iptal edilerek Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi’nde bulunan 6138 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Emirbuhari Tekkesi’nin Yıldırım Belediyesi’ne tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.02.2020 tarih ve 14283790-105.03-E.28685 sayılı yazısı) “Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile protokol imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2017 tarih ve 2050 sayılı kararı ile tahsisi uygun bulunan Yenişehir Belediyesi adına kayıtlı Çardak Mahallesi, 86 parselin Belediyemize olan tahsisin iptali ile taşınmaz üzerine Belediyemizce yapılan tesisin Yenişehir Belediyesi’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “İznik Suriçi Yerleşim Bölgesi ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 05.02.2020 tarih ve 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Köprüsü ve Bağlantı Yolu güzergahına ait ‘Kamu Yararı Kararı’ alınması talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi ile Panayır Yolu Caddesi kesişiminde hazırlanan ilave dönüş kolu projesine ilişkin plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Gemsaz Mevkii ‘Liman’ amaçlı taslak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kısmi iptali ve değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Kestel Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde kalan Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, 109 ada, 37 parselde Ceza İnfaz Kurumu’na ilişkin Nazım İmar Planları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13 maddesine plan notu eklenmesi şeklindeki 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ, Faruk TÜRE, Mesut BEDEL, Halil ARSLAN, Hüdayi DEMİR ve Ayşegül SEYRAN’ın verdiği “İznik ve Orhangazi İlçelerinde tarım ve hayvancılık  konusunda   sorunların tespiti  ve çözüm önerilerinin belirlenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, Korucak Mevkii 1126-1127-1128-1129-1130-1131-1137-1144 sayılı parsellerin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu Üretim Tesisi İnşaat projesine yönelik Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/25000 ölçekli  Gemlik Planlama Bölgesi  Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekle Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1276 ada, 1 parselde bulunan taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.02.2020 tarih ve 47-46-45-42-41-44 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Bülent MUMCU, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Yenişehir İlçesi, Kocasu  Deresi’ndeki kirlilik” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Çocuk Parklarına kamera takılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Kestel İlçesi, Ümitalan Mahallesi ve İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi arasındaki yolun asfaltlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Bursa’dan, İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi’ne minibüs tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Metro Duraklarına Çocuk Bakım Merkezi ve Tuvalet yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Faruk ADIYAMAN, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 31 parselde bulunan İbrahim Reis Sitesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine, 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Osmangazi İlçesi, Darmstad Caddesi’ndeki parklanmalar” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Baz İstasyonları” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ASLAN’ın verdiği  “İznik İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 487 nolu parselde (eski parsel no: Şerefiye Mahallesi, 351-352, Çamlıpınar Mahallesi, 449 parsel) ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, Suriçi Yerleşim Bölgesi ve çevresindeki Koruma  Alanlarını  kapsayan  alana  ilişkin  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 62 ada, 52 parselve    çevresine   ilişkin  hazırlanan1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ASLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 31 ada, 4 parsele ilişkin  hazırlanan  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.02.2020 tarih ve25 sayılı Meclis Kararı ile 10.02.2020 tarih ve 29,30,31,32, 33,35,36 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 19.12. 2019 tarih ve 282 sayılı kararıyla kabul edilen Gemlik  İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1243 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR,  Arzu KARATAŞ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Oğuz HANÇER, Mehmet Uğur SERTASLAN, Osman DURDU, Emir BİRGÜN’ün verdiği  “27.12.2019 tarih, 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 26.12.2019 tarih 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükmü ilavesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR,  Arzu KARATAŞ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Oğuz HANÇER, Mehmet Uğur SERTASLAN, Osman DURDU, Emir BİRGÜN’ün verdiği  “27.12.2019 tarih, 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 26.12.2019 tarih 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.02.2020 tarih ve 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.02.2020 tarih ve 68, 69, 70, 72 ,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 sayılı ‘Plan değişikliği’ Kararları ile 11.02.2020 tarih ve 117 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 809 ada, 101 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN, Nuray LAÇİNER ve Mehmet KANAR’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Şeyhmüftü Mahallesi, 15 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.02.2020 tarih ve 10.02.2020 tarih, 62, 63, 64 ve 102 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, H21C05B3A pafta, 898 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.02.2020 tarih ve 37 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN, Nuray LAÇİNER ve Mehmet KANAR’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 04.02.2020 tarih ve 34 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

131-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  23.01.2020 tarih ve 69 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali AYKURT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yılmaz ATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim ARSLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elif  KOÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk TÜRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemil DEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

20.02.2020 Tarihli Meclis