MECLİS TOPLANTILARI

28.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi

28.01.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28 OCAK 2020 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 11 inci, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı Meclis Kararı”; ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde,

“1)Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi) nde çekme mesafesi aranmaz.” plan notunun, “1)Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi) nde çekme mesafesi her taraftan 5 metredir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN 1 ret – 89 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 06.12.2019 tarihli ve 101 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 72 kabul) ile uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 02.10.2019 tarihli ve 78 sayılı Meclis Kararının”; plan değişikliğinin; “2-Belirtilmeyen hususlarda Karacabey Uygulama İmar Planı Plan Hükmü, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.” plan hükmünün kaldırılması şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 62 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 72 kabul) ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama

İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 53 kabul) ile kabulüne,

6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna, Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “İlgililerin Çevre Düzeni Planı ve/veya Nazım İmar Planı Tekliflerinde dosyasında bulunması gereken evrak listesinin eklenmesi talebi ile ilgili raporunun; İlgililerin Çevre Düzeni Planı ve/veya Nazım İmar Plan Tekliflerinde Dosyasında Bulunması Gereken Evrak Listesi’nin 1.l. Plan teklifine ilişkin yazışma ve belgeler maddesine; “…gerekirse 3 boyutlu modelleme eklenmesine…” şeklinde ilavesiyle ile oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. Turizm Alanları Başlığı altında yer alan 6.2.13.1 maddesine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 72 kabul) ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’ nin 2019/511 Esas Sayılı dava gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsel ile 6555 ada, 4-5-6 parsellere ve Hamitler Mahallesi, 6392 ada, 6-8-26-85-114 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 80 kabul) ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi Gelişme Alanı muhtelif adalara ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi Gelişme Alanı H22A22D, H22A22C, H22D02A, H22D02B paftalar, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2122 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 07.11.2019 gün ve 185267 sayılı yazısı ile, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim ve Barış Mahalleleri, Tescil Harici Alanlar kapsamında öngörülen, iki adet Cer Gücü Trafo Merkezine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4879 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 92-93 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Mahallesi ve Mürsel Mahallesi’nde konumlu muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 62 ve 1036 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 4, 7, 8, 10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 53 kabul) ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.10.2019 tarih ve 1517 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ait Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.10.2019 tarih ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ait Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 5 adet Hafif Raylı Sistem araç satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 3617 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yapılacak her türlü teknik işlemlerin ve masrafların Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanması kaydı ile Belediyemizce Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine kamulaştırma yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2690 parsel sayılı  taşınmazın 126 m2’lik kısmının satın alınması ile ilgili raporunun;Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2690  parsel numaralı 3,700,00 m² yüzölçümlü taşınmazın doğrudan temin yöntemiyle satın alınması” cümlesinin “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2690  parsel numaralı 3,700,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Nihat ŞENTÜRK’e ait (63/1850 hisse) 126 m²’lik kısmının doğrudan temin yöntemiyle satın alınması” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 parsel ile Yunuseli Mahallesi, 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 56 parsel sayılı taşınmaz Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 432 sayılı kararı ile Yıldırım Belediyesi adına 5 yıl süre ile tahsis edilmiş olup tahsis kararının iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel sayılı (Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisleri) taşınmazın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 24.01.2018 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararının iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi (Tomrukönü), 6023 ada, 2,3,4 parsellerde bulunan dükkanlar ile 6034 ada, 5,11 parsellerde bulanan 5 adet dükkanın satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde bulunan, mülkiyetleri Belediyemize ait muhtelif taşınmaların Vergi Borcuna karşılık Maliye Hazinesi adına takası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel üzerinde bulunan “Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisleri”nin Gürsu Belediyesi adına tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kirazlı Mahallesi sınırlarında kalan, imar planlarında 25-26 nolu parsellere denk gelen ve planlarda Günübirlik Tesis Alanı’nda kalan taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parklar Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup; Söz konusu bölgede yapılan imar uygulaması neticesi ilgili taşınmazların yeni oluşan tapu kayıtlarına göre ilgili Kuruma yeniden tahsisi ile ilgili raporunun; “10 yıl süreyle tahsis edilmesi” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2105 parselde Lojistik Tesis Alanı’nda kalan taşınmazın satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 125 ada, 1 parsel ile 126 ada, 1 parsellerin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif parsellerdeki taşınmazların BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne borç karşılığı devri ile ilgili raporunun; "İlgili parsellerin İdarece Kıymet Takdir Komisyonu’nun belirlemiş olduğu bedel üzerinden" cümlesinin ilave edilerek; oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 227 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Harmancık Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu ile birlikte yürütülecek ‘Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Projesi’ kapsamında  protokol yapılması ve tahsisi alınan taşınmazların 2886 sayılı Kanun gereği ihale edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Açık Cezaevi ile protokol yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, (GUHEM) Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi A.Ş. ile aynı alanda bulunan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin koordineli bir şekilde işletilmesi amacıyla Kurum ve Kuruluşlarla protokol yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  BURULAŞ’ın borçlanması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:73 Fomara İş Merkezi Kat:1 adresinde bulunan Kent Meydanı Kurs Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 68. bendine ekleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Plan ve Bütçe  - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun; "İlçe Belediyelerinin Evsel Katı Atık Toplama ile ilgili Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe  göre tam maliyet analizini yapmış olduğu varsayılarak" cümlesinin eklenmesi şeklinde değiştirilerek; oybirliği ile kabulüne,

 44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

28.01.2020 Tarihli Meclis