MECLİS TOPLANTILARI

23.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 OCAK 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 11 inci, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M              :

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.01.2020 tarih ve 11 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” ile ilgili Kararı,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.01.2020 tarih ve 16 sayılı “Norm Kadro Değişikliği” ile ilgili Kararı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısı,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye ve Zabıta Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Sanatçılar ile ilgili yazısı,

9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ ulaşım hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yolcular ile ilgili yazısı,

11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın borçlanması ile ilgili yazısı,

12-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:73 Fomara İş Merkezi Kat:1 adresinde bulunan Kent Meydanı Kurs Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a devri ile ilgili yazısı,

13-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

14-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 68. bendine ekleme yapılması ile ilgili yazısı,

15-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısı,

16-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısı,

17-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

18-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi” başlıklı proje ile ilgili yazısı,

19-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 5 adet Hafif Raylı Sistem araç satışı ile ilgili yazısı,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planında Yol ve Yeşil Alan’da kalan, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 114 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 120 ada, 19 parseldeki taşınmazın Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Karagöz Caddesi üzerinde kalan ağaç, müştemilat vb. taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, 2457 ve 2468 parsel sayılı taşınmazların ve üzerinde bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere, 2463 ve 2462 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri için Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 3617 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yapılacak her türlü teknik işlemlerin ve masrafların Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanması kaydı ile Belediyemizce Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine kamulaştırma yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2690 parsel sayılı  taşınmazın 126 m2’lik kısmının satın alınması ile ilgili yazısı,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 parsel ile Yunuseli Mahallesi, 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 56 parsel sayılı taşınmaz Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 432 sayılı kararı ile Yıldırım Belediyesi adına 5 yıl süre ile tahsis edilmiş olup tahsis kararının iptali ile ilgili yazısı,

28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel sayılı (Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisleri) taşınmazın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 24.01.2018 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararının iptali ile ilgili yazısı,

29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi (Tomrukönü), 6023 ada, 2,3,4 parsellerde bulunan dükkanlar ile 6034 ada, 5,11 parsellerde bulanan 5 adet dükkanın satışı ile ilgili yazısı,

30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde bulunan, mülkiyetleri Belediyemize ait muhtelif taşınmaların Vergi Borcuna karşılık Maliye Hazinesi adına takası ile ilgili yazısı,

31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel üzerinde bulunan “Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisleri”nin Gürsu Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısı,

32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İznik Belediyesi’ne ait, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi Eski:2940 parsel, Yeni:1127 ada, 25 parsel sayılı İznik Elbeyli Konağı Belediyemize  tahsis edilmiş olup, tahsis kararının iptali ile ilgili yazısı,

33-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesine ait Kirazlı Mahallesi sınırlarında kalan, imar planlarında 25-26 nolu parsellere denk gelen ve planlarda Günübirlik Tesis Alanı’nda kalan taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parklar Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup; Söz konusu bölgede yapılan imar uygulaması neticesi ilgili taşınmazların yeni oluşan tapu kayıtlarına göre ilgili Kuruma yeniden tahsisi ile ilgili yazısı,

34-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2105 parselde Lojistik Tesis Alanı’nda kalan taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,

35-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 125 ada, 1 parsel ile 126 ada, 1 parsellerin satışı ile ilgili yazısı,

36-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerdeki taşınmazların BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne borç karşılığı devri ile ilgili yazısı,

37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 26. maddesine istinaden Önerge sisteminin düzenlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile ilgili yazısı,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna, Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “İlgililerin Çevre Düzeni Planı ve/veya Nazım İmar Planı Tekliflerinde” dosyasında bulunması gereken evrak listesinin eklenmesi talebi ile ilgili yazısı,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2019 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İIçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/567 E. 2019/1040 K. sayılı ve 04.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin açılan Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/511 Esas sayılı dava gerekçeleri doğrultusunda İmar Mevzuatlarının gerektirdiği koşulları sağlayacak şekilde İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, 13.01.2017 tarihli ve 7840 sayılı işlemine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 02.07.2019 tarihli ve 2017/557 E., 2019/697 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1525 sayılı kararıyla onaylanan ve 20.11.2019 - 19.12.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 10589 ada, 1 parsel ve 257 ada, 54 ve 105 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin 19.12.2019 tarih ve 16.19.1507 sayılı yazısı ile yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 31.05.2018/1548 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarih ve 1955 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın askı itirazı ile ilgili yazısı,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 11 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/208 E. 2019/1134 K.sayılı ve 26.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 12 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/209 E. 2019/1177 K. sayılı ve 28.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5405 ada, 10 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/206 E. 2019/1109 K.sayılı ve 21.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5405 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/204 E. 2019/1108 K.sayılı ve 21.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/229 E. 2019/1071 K.sayılı ve 31.10.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 3 ve 6 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/210 E. 2019/1252 K. sayılı ve 16.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 4 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/205 E. 2019/1269 K. sayılı ve 18.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 10 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/207 E. 2019/1296 K. sayılı ve 20.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İIçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarihli ve 395 sayılı parselde kentsel dönüşüm amaçlı emsal artışı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/540 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Mahkemece; 13.11.2019 tarihli karar ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İIçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarihli ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarihli ve 1518 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 28.12.2016 gün ve 2853 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2019 tarih ve 2019/364 E. – 2019/1060 K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı  ile ilgili yazısı,

56-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.10.2019 gün ve 1517 sayılı kararıyla onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

57-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215, 1216 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarihli ve 259 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/829 E. 2019/1300 K. Sayılı 26.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,

58-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarihli ve 2049 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000- 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/49 E. 2019/1048 K. sayılı ve 24.10.2019 tarihli kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı,

59-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 17.12.2019 tarih ve 2019/803 Esas, 2019/1249 sayılı kararı ile İptal Kararı ile ilgili yazısı,

60-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4879 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

61-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,

62-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi, 146 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

63-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 31.05.2018/1548 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarih ve 1955 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın askı itirazı ile ilgili yazısı,

64-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2019 tarih ve 1962 sayılı kararı ile onaylanan Kreş Alanı, Ortaöğretim Tesisleri Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı ve kısmen Park ve Dinlenme Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi,  Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada ve 231 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 31 ha lık alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 214-1974 ada batısı, 1975 ada doğusu, 241 ada ve 229 ada 2 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 587 ve 588 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 92-93 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada, 2 parsel ile 12 adada bulunan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş ve Gündoğan Mahalleleri 259-261-262-263-373 adaların bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 381 ada, 147 parselin Eğitim Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde yer alan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Orhaneli Sanayi Alan Revizyon Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan notlarında değişiklik talepleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İIçesi, Demirtaş Mahallesi, 751 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3929 ada, 5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7319 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 128 ada, 47-48-111 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 280 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 472 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 506 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1033 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 1228 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 3285-5579-5580-5581 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi ile Üçevler Mahallesi arasında Bağlantı Yolu oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 182 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 756 ada, 359 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1858 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3112 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Gemlik İlçesi, (Kuzey 1. Etap) Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey-Hamidiye Mahallelerinde 12 m ve 18 m yol bağlantısının planlanmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 386 ve 1166 parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “İbadet Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2237-2238-2239 parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey-Cihatlı Mahallelerinde 18m ve 20 m yol bağlantısının planlanmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 454 ada, 36 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 92 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 127-128-129-1750-1753 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2996 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Akhisar Mahallesi, 113 ada, 12-16-19 parseller ve 141 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Drama Mahallesi, 227 ada, 2-21-22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi 153 ada, 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 89 ada, 10-42-43 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 172 ada, 57 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 56 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 111 ada, 80 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1029-1030-1031 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 154 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 523-524 ve 1665 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1799 parsel (Y=1886-1867-1868 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 3135 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi (Mesudiye-Eğerce-Söğütpınar-Yalıçiftlik) Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 3090 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 117 ada, 36 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 117 ada, 36 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 336 ada, 6 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Aydınlar Mahallesi 717 ada, 356 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Dırazali Mahallesi’ne ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 37 ada, 100 parsele ilişkin Akaryakıt Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Surdışı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, Sıcakpınar Mevkii, 28 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Nüzhetiye (Çampınar) Mahallesi, Şerefiyye Mahallesi, Derbent Mahallesi, Çamdibi Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Ömerli Mahallesi, Dırazali Mahalleleri Yerleşim Alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 131 ada, 1 parselin Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 338 ada, 4-5 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 108 ada, 4-5-12 parsellerin Belediye Hizmet Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 156 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 1360,1363 ve 2150 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 170 ada, 40-222-224 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1105 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2395 ve 2397 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle ve Akçalar Mahalleleri, Bursa Çevre Yolu İrfaniye Çıkışı Batısına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi, 134 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz “Günübirlik Tesis Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 519 parsel sayılı taşınmaz “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Otosansit Kavşağı üzerinden 11 Eylül Bulvarı bağlantısı kapsamında mahalle sakinlerince talep edilen kavşak önerisine ilişkin imar plan değişikliklerinin yapılması talebi ile ilgili raporu,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 86-87-88 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 tarih ve 2262 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İIçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27, 32, 33 parseller, 4477 ada, l parsel, 4478 ada, 12,13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/416 E. 2019/911 K. sayılı ve 01.10.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada, 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 74 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 10590 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4665 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 4823 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 tarih 715 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.04.2015 tarihli 2014/794 E. sayılı Kararı ile ilgili raporu,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 tarih 715 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.07.2015 tarihli 2014/783 E. ve 2015/988 K. sayılı Kararı ile ilgili raporu,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11583/11584/11585/11586/2986 adalar 1-2-3/1-2-3/1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi 3005 ada, 25 parsel, 3192 ada, 11-12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 962 ada, 11 ve 12 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 76 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Akpınar Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2018 tarihli ve 1349 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada 549 parsele ilişkin “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ve “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporu,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Nilüfer Mahallesi, 10291 ada ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Yunuseli Mahallesi, 6558 ada ve 28-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3138 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 439 ada, 12 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 439 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 4773 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3872 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3370 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3538/4,7,8 ve 3537/8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 151 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 101-İmar ve Bayındırlık-Ulaşım Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, mevcut sahil yoluna paralel 20 metre yolun açılması talebi ile ilgili müşterek raporu,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi,  Aydınpınar Mahallesi, 110 ada, 22 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 523-524-526-527-528-1219-1578-1640-1659-1665 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1416 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1927 ada, 1 parselin kuzeydoğusunda bulunan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 85 ada, 65-72 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 79 ada, 14 parsele  ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Dutluca Mahallesi, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618, 622, 2174, 2175, 2177, 2179 ve 2089 parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun 28.04.2017/6906 sayılı Kararı ile ilgili raporu,

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 621 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, G22c3/H22b2 Jeotermal Kaynak Koruma Alanının İmar Planlarına İşlenmesi talebi ile ilgili raporu,

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 121 ada, 3 parsele İlişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi`nin, 21.09.2017 tarih ve 2589 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı`nın ve Orhangazi Belediye Meclisi`nin, 06.02.2018 gün ve 18 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi`nin, 22.03.2018 tarih ve 583 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Bursa 3. İdare Mahkemesi`nin, 2018/851E., 2019/910K. Sayı ve 01.10.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

 114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 81 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

116-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 476-663-664 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 444 ada, 534 parsel, 711 ada 449-450 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

118-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın, Kademeli emsal uygulamasının kaldırılması ve yasaklanması talebi ile ilgili müşterek raporu,

119-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yolören-Cihadiye-Çardak-Koyunhisar-Marmaracık-Karacaali-Karaköy-Çeltikçi-Toprakocak-Menteşe-Selimiye-Subaşı-Söylemiş-Ayaz-Çayırlı-Afşar-Alaylı-Terziler-Çelebi-Köprühisar-İncirli-Akdere ve Ebeköy Mahallelerinin imar planlarının, hâlihazır haritalarının ve zemin etütlerinin yapılmasına ilişkin talebi ile ilgili raporu,

120-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi sınırları dâhilinde Oto Galericiler Sitesi kurulması talebi ile ilgili raporu,

121-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Toprakocak Mahallesi, 722-723 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

122-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 124 ada, 104 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5480 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

124-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

125-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 71, 91, 122, 120 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

126-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 19, 47, 87 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

127-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 454 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi  ile ilgili raporu,

128-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Sadağı, Serçeler, Kusumlar Mahallelerin Turizm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

129-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6517 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

130-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2018 gün ve 2726 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4403 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,

131-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2052 ada, 49 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

132-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 268, 269, 270 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

133-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, muhtelif kararları ile Nilüfer İlçesinde onaylanan plan değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,

134-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1033 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

135-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 561 ada 1 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar “Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı” 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

136-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1195 parsel sayılı taşınmaz “Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı” 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı  değişikliği ile ilgili raporu, 

137-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, 106 ada, 40 ve 108 ada, 19 parsel sayılı taşınmazlar “Özel Sosyal Altyapı Alanı” 1/25000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 157 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazlar “Kırsal Turizm Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1419 parsel ve 309 parselin batısındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

140- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy-Bademli-Çağrışan Mahalleleri, muhtelif ada parselleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

142- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1416 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

143- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1927 ada, 1 parselin kuzeydoğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

144- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 1656 parselde bulunan Issız Han’a ulaşım imkanını güçlendirmek için ekli krokide gösterilen yolun Büyükşehir tarafından yapılması talebi ile ilgili raporu,

145- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; Yenişehir Söylemiş Köprü Projesine ait plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili raporu,

146-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahalle sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi kapsamındaki sahanın, mevcut BHRS Bakım ve İşletme Alanına ilave edilmesine ilişkin BURULAŞ tarafından öngörülen İmar Plan tadilatı yapılması talebi ile ilgili raporu,

147-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2918 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi Deydinler Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının genişletilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

148-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000  ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

149-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 parsel Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

150-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı Kargir Özel İdaresi Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

151-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Harmancık Belediyesine ait, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 227 ada, 7 parsel ile 227 ada, 13 parsel sayılı taşınmazların “Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Projesi” olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporu,

152-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2090 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporu,

153-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve yolda kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 64,65,66,68 ve 82 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma, düzenleme ve tasarruflarının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili raporu,

154-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 parselden 128,65 m2’lik kısmın satın alınması ile ilgili raporu,

155-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

156-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde düzenleme yapılması ile ilgili müşterek raporu,

157-Plan ve Bütçe-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin, 38. maddesinin B bendine ilave yapılması ile ilgili müşterek raporu,

158-Plan ve Bütçe-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Mezuna kalan öğrencilerin toplu ulaşım indiriminden faydalanmaları ile ilgili müşterek raporu,

159-Plan ve Bütçe- Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, BursaRay İstasyon isimlerinin kiralanması ile ilgili müşterek raporu,

160-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Hafriyat Depolama Asfalt ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı ile ilgili müşterek raporu,

161-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Belediyemizce yeni bir Hayvan Barınağı yapılması ile ilgili raporu,

162-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi,  Çöreler Mahallesi, 1141 ve 1142 parsellerde bulunan toplam 15.600 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazlarda yapılması planlanan ıslah çalışması ile ilgili raporu,

163-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa’dan, Eskişehir Yüksek Hızlı Trene ulaşım sağlanabilmesi için otobüs seferleri konulması ile ilgili raporu,

164-Ulaşım Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 1. Nazım Sokak, No: 28 adresinde bulunan Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’nin ve önünde bulunan çocuk parkının isminin değiştirilerek Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner ÇOBANOĞLU isminin verilmesi ile ilgili raporu,

165-Ulaşım Komisyonu’nun, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Terminal arasındaki otobüs seferleri için talep halinde abonman kart çıkartılması ile ilgili raporu,

166-Ulaşım Komisyonu’nun, Üstgeçitlere isim verilmesi ile ilgili raporu,

167-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi ile ilgili raporu,

168-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, İlimiz sınırlarından geçen transit yolcuların mola verdiği noktalara bölgeye yakın turistik yerlerin tanıtımını içeren turizm panoları ve broşür konulması ile ilgili raporu.

 

Alinur AKTAŞ                                                                                 

Büyükşehir Belediye Başkanı

23.01.2020 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 OCAK 2020 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 11 inci, 2 nci dönemin 1 inci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 19/12/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimi ile 24/12/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2.  Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne.

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısında 3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine;  Kadir KAHRAMAN, Murat AVİNÇ ve Ercan KORKMAZ seçilmişlerdir.

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.01.2020 tarih ve 11 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” ile ilgili Kararının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  70 kabul) ile kabulüne,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.01.2020 tarih ve 16 sayılı “Norm Kadro Değişikliği” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye ve Zabıta Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  70 kabul) ile kabulüne,

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Sanatçılar ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 61 kabul) ile kabulüne,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ ulaşım hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yolcular ile ilgili yazısının Hukuk – Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın borçlanması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:73 Fomara İş Merkezi Kat:1 adresinde bulunan Kent Meydanı Kurs Merkezi Kantin Alanı işletme hakkının BURFAŞ’a devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

15-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 68. bendine ekleme yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

16-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

17-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,

18-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

19-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi” başlıklı proje ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

20-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 5 adet Hafif Raylı Sistem araç satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planında Yol ve Yeşil Alan’da kalan, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 114 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 120 ada, 19 parseldeki taşınmazın Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Karagöz Caddesi üzerinde kalan ağaç, müştemilat vb. taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, 2457 ve 2468 parsel sayılı taşınmazların ve üzerinde bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere, 2463 ve 2462 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri için Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 3617 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yapılacak her türlü teknik işlemlerin ve masrafların Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanması kaydı ile Belediyemizce Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine kamulaştırma yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2690 parsel sayılı  taşınmazın 126 m2’lik kısmının satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 parsel ile Yunuseli Mahallesi, 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 56 parsel sayılı taşınmaz Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 432 sayılı kararı ile Yıldırım Belediyesi adına 5 yıl süre ile tahsis edilmiş olup tahsis kararının iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel sayılı (Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisleri) taşınmazın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 24.01.2018 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararının iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi (Tomrukönü), 6023 ada, 2,3,4 parsellerde bulunan dükkanlar ile 6034 ada, 5,11 parsellerde bulanan 5 adet dükkanın satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde bulunan, mülkiyetleri Belediyemize ait muhtelif taşınmaların Vergi Borcuna karşılık Maliye Hazinesi adına takası ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel üzerinde bulunan “Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisleri”nin Gürsu Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

33-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İznik Belediyesi’ne ait, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi Eski:2940 parsel, Yeni:1127 ada, 25 parsel sayılı İznik Elbeyli Konağı Belediyemize  tahsis edilmiş olup, tahsis kararının iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

34-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesine ait Kirazlı Mahallesi sınırlarında kalan, imar planlarında 25-26 nolu parsellere denk gelen ve planlarda Günübirlik Tesis Alanı’nda kalan taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parklar Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup; Söz konusu bölgede yapılan imar uygulaması neticesi ilgili taşınmazların yeni oluşan tapu kayıtlarına göre ilgili Kuruma yeniden tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

35-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2105 parselde Lojistik Tesis Alanı’nda kalan taşınmazın satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

36-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 125 ada, 1 parsel ile 126 ada, 1 parsellerin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

37-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerdeki taşınmazların BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne borç karşılığı devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 26. maddesine istinaden Önerge sisteminin düzenlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  70 kabul) ile kabulüne,

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna, Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “İlgililerin Çevre Düzeni Planı ve/veya Nazım İmar Planı Tekliflerinde” dosyasında bulunması gereken evrak listesinin eklenmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2019 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İIçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/567 E. 2019/1040 K. sayılı ve 04.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin açılan Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/511 Esas sayılı dava gerekçeleri doğrultusunda İmar Mevzuatlarının gerektirdiği koşulları sağlayacak şekilde İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, 13.01.2017 tarihli ve 7840 sayılı işlemine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 02.07.2019 tarihli ve 2017/557 E., 2019/697 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 gün ve 1525 sayılı kararıyla onaylanan ve 20.11.2019 - 19.12.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 10589 ada, 1 parsel ve 257 ada, 54 ve 105 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin 19.12.2019 tarih ve 16.19.1507 sayılı yazısı ile yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 31.05.2018/1548 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarih ve 1955 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 11 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/208 E. 2019/1134 K.sayılı ve 26.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 12 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/209 E. 2019/1177 K. sayılı ve 28.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5405 ada, 10 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/206 E. 2019/1109 K.sayılı ve 21.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5405 ada, 6 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/204 E. 2019/1108 K.sayılı ve 21.11.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/229 E. 2019/1071 K.sayılı ve 31.10.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5408 ada, 3 ve 6 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/210 E. 2019/1252 K. sayılı ve 16.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 4 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/205 E. 2019/1269 K. sayılı ve 18.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 10 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2019/207 E. 2019/1296 K. sayılı ve 20.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İIçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarihli ve 395 sayılı parselde kentsel dönüşüm amaçlı emsal artışı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/540 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Mahkemece; 13.11.2019 tarihli karar ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İIçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarihli ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarihli ve 1518 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

56-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 28.12.2016 gün ve 2853 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2019 tarih ve 2019/364 E. – 2019/1060 K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı  ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

57-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.10.2019 gün ve 1517 sayılı kararıyla onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

58-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215, 1216 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarihli ve 259 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2019/829 E. 2019/1300 K. Sayılı 26.12.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

59-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarihli ve 2049 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000- 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/49 E. 2019/1048 K. sayılı ve 24.10.2019 tarihli kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

60-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 17.12.2019 tarih ve 2019/803 Esas, 2019/1249 sayılı kararı ile İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

61-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4879 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

62-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

63-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi, 146 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

64-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 31.05.2018/1548 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.11.2019 tarih ve 1955 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

65-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2019 tarih ve 1962 sayılı kararı ile onaylanan Kreş Alanı, Ortaöğretim Tesisleri Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı ve kısmen Park ve Dinlenme Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 08.05.2019 tarih ve 234 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 61 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 26. sırada yer alan 06.11.2019 tarihli ve 735 sayılı Meclis Kararına”; konu plan değişikliğinde belirtilen Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı kullanımının, Yençok: 12,50 m, “Ticaret + Konut Alanı” olarak düzenlenmesi, Park Alanı’nın kaldırılarak plan onama sınırı, imar hatlarında değişiklikler yapılması ve “1-) Maksimum yükseklik belirtilen imar adalarında kat adedi değiştirilmemek ve kendi kat yüksekliği içinde kullanılmak kaydı ile imar yüksekliği %15 artırılabilir. 2-) 1.Bodrum kat açığa çıkabilir.” plan notlarının eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 02.10.2019 tarihli ve 324 sayılı Meclis Kararı” ile uygun bulunan imar planı değişikliğinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü’nün, 13.01.2020 tarih ve 1546 sayılı yazısı ve bu yazı içeriğinde zikredilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 24.12.2019 tarih ve 25587259 sayılı yazısına istinaden;

  • Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 3508 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın şuyulandırma sınırı içerisine alındığı,
  • Alanın merkezinde planlanan İlkokul Alanı ve Ticaret-Konut Alanı adalarının bütünleştirilip İlkokul Alanı ve Ortaokul Alanı olarak belirlendiği ve bu değişiklikler doğrultusunda DOP dengesini korumak adına da 2413, 2437, 2608, 2607 adalar ve 2462 ada, 9-10-13-15-56 parsellerin bulunduğu kısımlarda imar hatları ve şuyulandırma sınırlarının yeniden düzenlendiği,
  • Plan hükümlerinde bulunan “İmar planında oluşturulan adalar imar planı değişikliği ile bölünemez” maddesinin ve “ada bütününde yapılan uygulamalarda ada büyüklüğüne bakılmaksızın emsaline 0.50 birim eklenecektir” maddelerinin kaldırıldığı şekli ile; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 17 ret –  İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 61 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan  07.03.2019 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret –  70 kabul) ile uygun olduğuna,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan  12.11.2019 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret –  70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan  02.10.2019 tarihli ve 166 sayılı Meclis Kararı”; ile uygun bulunan plan değişikliğinin, yapılaşma koşulunun “E:0.20” ve ilgili plan notunun “Emsal:0.20, yükseklik en fazla 6.50 metredir (Bina yüksekliği 1 kat ve çatı piyesinden oluşmaktadır)” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret  –  61 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi,  Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada ve 231 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret  –  61 kabul) ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 31 ha lık alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret- 70 kabul) ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 214-1974 ada batısı, 1975 ada doğusu, 241 ada ve 229 ada 2 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 587 ve 588 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 92-93 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada, 2 parsel ile 12 adada bulunan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş ve Gündoğan Mahalleleri 259-261-262-263-373 adaların bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 381 ada, 147 parselin Eğitim Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde yer alan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Orhaneli Sanayi Alan Revizyon Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan notlarında değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İIçesi, Demirtaş Mahallesi, 751 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3929 ada, 5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7319 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 128 ada, 47-48-111 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 280 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 472 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 506 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1033 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 1228 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 3285-5579-5580-5581 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi ile Üçevler Mahallesi arasında Bağlantı Yolu oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 182 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 756 ada, 359 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1858 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3112 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Gemlik İlçesi, (Kuzey 1. Etap) Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey-Hamidiye Mahallelerinde 12 m ve 18 m yol bağlantısının planlanmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 386 ve 1166 parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “İbadet Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2237-2238-2239 parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey-Cihatlı Mahallelerinde 18m ve 20 m yol bağlantısının planlanmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 454 ada, 36 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 92 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 127-128-129-1750-1753 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2996 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Akhisar Mahallesi, 113 ada, 12-16-19 parseller ve 141 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Drama Mahallesi, 227 ada, 2-21-22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi 153 ada, 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 89 ada, 10-42-43 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 172 ada, 57 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 56 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 111 ada, 80 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1029-1030-1031 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 154 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

116-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 523-524 ve 1665 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1799 parsel (Y=1886-1867-1868 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

118-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 3135 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi (Mesudiye-Eğerce-Söğütpınar-Yalıçiftlik) Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

119-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 3090 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

120-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 117 ada, 36 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

121-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 117 ada, 36 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

122-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 336 ada, 6 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Aydınlar Mahallesi 717 ada, 356 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

124-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Dırazali Mahallesi’ne ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

125-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 37 ada, 100 parsele ilişkin Akaryakıt Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Surdışı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

126-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, Sıcakpınar Mevkii, 28 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

127-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Nüzhetiye (Çampınar) Mahallesi, Şerefiyye Mahallesi, Derbent Mahallesi, Çamdibi Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Ömerli Mahallesi, Dırazali Mahalleleri Yerleşim Alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

128-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 131 ada, 1 parselin Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

129-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 338 ada, 4-5 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

130-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 108 ada, 4-5-12 parsellerin Belediye Hizmet Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

131-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 156 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 132-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 1360,1363 ve 2150 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

133-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 170 ada, 40-222-224 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

134-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1105 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

135-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2395 ve 2397 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

136-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle ve Akçalar Mahalleleri, Bursa Çevre Yolu İrfaniye Çıkışı Batısına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

137-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi, 134 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz “Günübirlik Tesis Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

138-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 519 parsel sayılı taşınmaz “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

139-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Otosansit Kavşağı üzerinden 11 Eylül Bulvarı bağlantısı kapsamında mahalle sakinlerince talep edilen kavşak önerisine ilişkin imar plan değişikliklerinin yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

140-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 86-87-88 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 tarih ve 2262 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İIçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27, 32, 33 parseller, 4477 ada, l parsel, 4478 ada, 12,13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/416 E. 2019/911 K. sayılı ve 01.10.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

142-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada, 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

143-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 74 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

144-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 10590 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

145-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4665 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

146-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 4823 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

147-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 tarih 715 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.04.2015 tarihli 2014/794 E. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

148-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 tarih 715 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.07.2015 tarihli 2014/783 E. ve 2015/988 K. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

149-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11583/11584/11585/11586/2986 adalar 1-2-3/1-2-3/1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi 3005 ada, 25 parsel, 3192 ada, 11-12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

150-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 962 ada, 11 ve 12 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

151-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 76 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

152-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Akpınar Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

153-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2018 tarihli ve 1349 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada 549 parsele ilişkin “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ve “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

154-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Nilüfer Mahallesi, 10291 ada ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

155-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,  Yunuseli Mahallesi, 6558 ada ve 28-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

156-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

157-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3138 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

158-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 439 ada, 12 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

159-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 439 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

160-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 4773 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

161-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

162-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3872 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

163-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3370 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

164-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3538/4,7,8 ve 3537/8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

165-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 151 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

166-İmar ve Bayındırlık-Ulaşım Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, mevcut sahil yoluna paralel 20 metre yolun açılması talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

167-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi,  Aydınpınar Mahallesi, 110 ada, 22 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

168-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 523-524-526-527-528-1219-1578-1640-1659-1665 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

169-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1416 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

170-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1927 ada, 1 parselin kuzeydoğusunda bulunan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

171-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 85 ada, 65-72 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

172-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 79 ada, 14 parsele  ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

173-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Dutluca Mahallesi, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618, 622, 2174, 2175, 2177, 2179 ve 2089 parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun 28.04.2017/6906 sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

174-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 621 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

175-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, G22c3/H22b2 Jeotermal Kaynak Koruma Alanının İmar Planlarına İşlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

176-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 121 ada, 3 parsele İlişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

177-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

178-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi`nin, 21.09.2017 tarih ve 2589 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı`nın ve Orhangazi Belediye Meclisi`nin, 06.02.2018 gün ve 18 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi`nin, 22.03.2018 tarih ve 583 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Bursa 3. İdare Mahkemesi`nin, 2018/851E., 2019/910K. Sayı ve 01.10.2019 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

179-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 81 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

180-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

181-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 476-663-664 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

182-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 444 ada, 534 parsel, 711 ada 449-450 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

183-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın, Kademeli emsal uygulamasının kaldırılması ve yasaklanması talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

184-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yolören-Cihadiye-Çardak-Koyunhisar-Marmaracık-Karacaali-Karaköy-Çeltikçi-Toprakocak-Menteşe-Selimiye-Subaşı-Söylemiş-Ayaz-Çayırlı-Afşar-Alaylı-Terziler-Çelebi-Köprühisar-İncirli-Akdere ve Ebeköy Mahallelerinin imar planlarının, hâlihazır haritalarının ve zemin etütlerinin yapılmasına ilişkin talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

185-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi sınırları dâhilinde Oto Galericiler Sitesi kurulması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

186-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Toprakocak Mahallesi, 722-723 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

187-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 124 ada, 104 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

188-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5480 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

189-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

190-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 71, 91, 122, 120 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

191-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 19, 47, 87 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

192-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 454 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

193-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Sadağı, Serçeler, Kusumlar Mahallelerin Turizm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

194-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6517 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

195-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2018 gün ve 2726 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4403 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

196-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2052 ada, 49 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

197-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 268, 269, 270 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

198-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, muhtelif kararları ile Nilüfer İlçesinde onaylanan plan değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

199-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1033 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

200-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 561 ada 1 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar “Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı” 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

201-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1195 parsel sayılı taşınmaz “Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı” 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı  değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

202-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, 106 ada, 40 ve 108 ada, 19 parsel sayılı taşınmazlar “Özel Sosyal Altyapı Alanı” 1/25000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

203-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 157 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazlar “Kırsal Turizm Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

204- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1419 parsel ve 309 parselin batısındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

205-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy-Bademli-Çağrışan Mahalleleri, muhtelif ada parselleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

206-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

207-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1416 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

208-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1927 ada, 1 parselin kuzeydoğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

209-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 1656 parselde bulunan Issız Han’a ulaşım imkanını güçlendirmek için ekli krokide gösterilen yolun Büyükşehir tarafından yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

210-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; Yenişehir Söylemiş Köprü Projesine ait plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

211-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahalle sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi kapsamındaki sahanın, mevcut BHRS Bakım ve İşletme Alanına ilave edilmesine ilişkin BURULAŞ tarafından öngörülen İmar Plan tadilatı yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

212-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2918 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi Deydinler Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının genişletilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

213-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000  ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret –MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret-52 kabul) ile kabulüne,

214-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 parsel Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

215-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı Kargir Özel İdaresi Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

216-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Harmancık Belediyesine ait, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 227 ada, 7 parsel ile 227 ada, 13 parsel sayılı taşınmazların “Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Projesi” olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

217-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2090 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret –  70 kabul) ile kabulüne,

218-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve yolda kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 64,65,66,68 ve 82 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma, düzenleme ve tasarruflarının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

219-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 parselden 128,65 m2’lik kısmın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

220-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun; “…müşterek komisyonlarımızca uygun olduğuna…” cümlesinin “…müşterek komisyonlarımızca uygun olmayacağı…” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

221-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde düzenleme yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

222-Plan ve Bütçe-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin, 38. maddesinin B bendine ilave yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

223-Plan ve Bütçe-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Mezuna kalan öğrencilerin toplu ulaşım indiriminden faydalanmaları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

224-Plan ve Bütçe- Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, BursaRay İstasyon isimlerinin kiralanması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

225-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Hafriyat Depolama Asfalt ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret –  70 kabul) ile kabulüne,

226-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Belediyemizce yeni bir Hayvan Barınağı yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

227-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi,  Çöreler Mahallesi, 1141 ve 1142 parsellerde bulunan toplam 15.600 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazlarda yapılması planlanan ıslah çalışması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

228-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa’dan, Eskişehir Yüksek Hızlı Trene ulaşım sağlanabilmesi için otobüs seferleri konulması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Remzi ÇINAR,  Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN 16 ret –  70 kabul) ile kabulüne,

229-Ulaşım Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 1. Nazım Sokak, No: 28 adresinde bulunan Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’nin ve önünde bulunan çocuk parkının isminin değiştirilerek Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner ÇOBANOĞLU isminin verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

230-Ulaşım Komisyonu’nun, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Terminal arasındaki otobüs seferleri için talep halinde abonman kart çıkartılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret - 77 kabul) ile kabülüne,

231-Ulaşım Komisyonu’nun, Üstgeçitlere isim verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

232-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

233-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, İlimiz sınırlarından geçen transit yolcuların mola verdiği noktalara bölgeye yakın turistik yerlerin tanıtımını içeren turizm panoları ve broşür konulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

234-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Suya yapılan zammın ertelenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

235-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Bursa Kent Konseyi’nin, 14.01.2020 tarih ve 2020/007 sayılı ‘Asfalt ve Beton Yolların Karşılaştırılması’ ile ilgili yazısı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

236-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 25 parselde bulunan taşınmazın Namık Kemal Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

237-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI ve Fethi YILDIZ’ın verdiği “Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 227 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Harmancık Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu ile birlikte yürütülecek ‘Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Projesi’ kapsamında yapılacak protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ve tahsisi alınan taşınmazların 2886 sayılı Kanun gereği ihale edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

238-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.01.2020 tarih ve 28722469-105.03-E.12363 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 872 sayılı Kararı’nın (Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 362/1765 (373.69 m2) hissemizin tamamının yol olarak terki için muvafakatname verilmesi) yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

239-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 20.01.2020 tarih ve 29009616-105.03-E.11599 sayılı yazısı) “Gemlik Açık Cezaevi ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

240-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 350 ada, 12 nolu parselin Kuran Kursu yapılması için Piremir Mahallesi Uludağ Camii Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

241-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “BURFAŞ’ın Sosyal Tesisler ve Donatı Alanlarının muhteviyatına uygun tali faaliyet konusu ekleyebilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

242-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Derman Caddesi’nde bulunan, tapuda 5651 ada, 9 parselde 2507,22 m2 yüzölçümlü ‘Üftade Tekkesi ve Müştemilatı’ vasıflı taşınmazın Somuncu Baba (Hamiduddin Aksarayi) Vakfına tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

243-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Külliyesi’nde bulunan 5 numaralı işyerinin BURFAŞ’a tahsis edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile ortak hizmet protokolü yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

244-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.01.2020 tarih ve 33912749-105.03-E.12364 sayılı  yazısı) “Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

245-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği (Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, 23.01.2020 tarih ve 16001002-105.03-E.13521 sayılı yazısı) “(GUHEM) Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi A.Ş. ile aynı alanda bulunan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin koordineli bir şekilde işletilmesi amacıyla Kurum ve Kuruluşlarla protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

246-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, Çampınar Mahallesi, 449 parsel ve Şerefiye Mahallesi, 351 ve 352 parselde ‘Kırsal Turizm Alanı’  yapılması amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

247-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “ İznik Belediye Meclisi’nin, 02.07.2019 tarih ve 78 Karar ve  06.08.2019 tarih ve 100-102 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

248-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.12.2019 tarih ve 208 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

249-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin verdiği “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.13.1 ‘Yayla Turizmi’ maddesinin tekrar değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

250-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.01.2020 tarih ve 1 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

251-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.01.2020 tarih ve 23-24-17-20 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

252-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ ve Mahmut GÖK’ün verdiği “İştirak Payı su bedellerinin su faturalarında sürece yayılarak tahsil edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

253-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 31 parselde bulunan İbrahim Reis Sitesi maliklerinin Kentsel Dönüşüme ilişkin talepleri” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm  Komisyonu’na havalesine, 

254-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mahmut GÖK ve Faruk ADIYAMAN’ın verdiği “Ankara Yolu, TCK Devlet Karayolu’nun İnegöl giriş ve çıkışları (Alanyurt Yolu ile Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı arası Kurşunlu Bağlantı Yolu) arasındaki hat üzerinde ilgili Kurumlarla görüşülüp Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

255-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN ve Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Kavşağının Davutkadı istikametine gidiş ve geliş yönlerinde yaşanan trafik sıkıntısı”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım  Komisyonu’na havalesine, 

256-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Faruk ADIYAMAN, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Bursa   Büyükşehir  Belediyesi’nin Ankara İstikameti üzerindeki Karayolları sorumluluk sınırının Erdoğanköy Mezarlığı’na kadar uzatılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine, 

257-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL ve Faruk ADIYAMAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası isminin Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na  havalesine, 

258-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyeleri Arzu KARATAŞ, Osman DURDU, Oğuz HANÇER ve Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi’ndeki ‘Depolama Alanları’nın ‘Konut Alanı’ olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

259-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.01.2020 tarih ve 6-7-8 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

260-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2019 tarih ve 2019/446 Esas, 1100 sayılı Kararının 1 nolu maddesine ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

261-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.01.2020 tarih ve 12,13,14 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

262-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR, Serkan SAVU, Tayfun SIRMAN ve Oktay ALTUN’un verdiği “T2 Tramvay Hattı” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

263-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi’nde Spor Tesisi ihtiyacı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

264-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR ve Zafer YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.01.2020 tarih ve 22 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yaylacık İzmir Yolu Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

265-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR ve Zafer YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 13.01.2020 tarih ve 58 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

266-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR ve Zafer YILDIZ’ın verdiği “Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait 2167 ada, 7 parselin ‘Sağlık Tesisi Alanı’na alınması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

267-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR ve Zafer YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.01.2020-13.01.2020 tarih ve 16,19,20,22,23,24,58 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

268-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.01.2020 tarih ve 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

269-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ile Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 08.01.2020 tarih ve 2 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

270-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D10A pafta, 581 ada, 20,21 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

271-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.01.2020 tarih ve 15,16,17,18 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

272-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.01.2020 tarih ve 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

273-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2020 tarih ve 11 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

274-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Gelişme Alanı ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği çalışması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

275-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Önder TANIR, Hicran BAŞKÖK, Ali ZEYBEK, Polat AHMET ve Elif KOÇ’un verdiği “T Plakalı Ticari araçlarla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk – Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine, 

276-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

277-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

278-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

279-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

280-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

281-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

282-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan DÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

283-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai BAYKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

284-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

285-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asiye ÇALIŞKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

23.01.2020 Tarihli Meclis