MECLİS TOPLANTILARI

12.02.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009 Perşembe günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 62 nci, 6 ncı dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gelir Tarifesinin 32. maddesinin F bendinin ( j ) alt bendinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
3-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 yılı satış miktarları ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hamitler 1. Etap Toplu Konut Bölgesi, Dereçavuş Mahallesi, 6910 ada, 4 parselin TOKİ’ye devri ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyük Sanayi Sitesi Protokolü ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, 15.01.2009 gün ve 4580 sayılı yazısıyla belirtilen Mudanya İlçesi, 173 ada, 3 ve 27 parsel ile ilgili iptal davasına ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2007/1915 E.,2008/1175 K. Sayılı Kararı ile bu karara istinaden Mupet Mudanya Petrol Gıda Turizm San Tic Ltd. Şti.’nin talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2008/893 sayılı kararıyla onaylanan Demirtaş Belediyesi-Yeşilşehir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,.
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin Nazım İmar Planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2009 yılı teminat miktarları ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Otobüs Terminali giriş-çıkış ücretleri tespiti ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.10.2008 gün ve 743 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Bademli Kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 264 ada, 7 parsel ile ilgili verilen dilekçenin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hızlı Feribot İskelesi – Mudanya Balıkçı Barınakları Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı, BUSKİ Su Deposu ve Koruma Alanı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile il0S??’?’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????gili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/683 sayılı kararıyla onaylanan Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

 

12.02.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.02.2009 Perşembe günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 62 nci, 6 ncı dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gelir Tarifesi’nin 32. maddesinin F bendinin ( j ) alt bendinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 yılı satış miktarları ile ilgili yazısında; Sebze ve Meyve için ; 1.000.000 Kg
Su Ürünleri için ; 400.000 Kg olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hamitler 1. Etap Toplu Konut Bölgesi, Dereçavuş Mahallesi, 6910 ada, 4 parselin TOKİ’ye devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyük Sanayi Sitesi Protokolü ile ilgili yazısının Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, 15.01.2009 gün ve 4580 sayılı yazısıyla belirtilen Mudanya İlçesi, 173 ada, 3 ve 27 parsel ile ilgili iptal davasına ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2007/1915 E.,2008/1175 K. Sayılı Kararı ile bu karara istinaden Mupet Mudanya Petrol Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2008/893 sayılı kararıyla onaylanan Demirtaş Belediyesi-Yeşilşehir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin Nazım İmar Planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2009 yılı teminat miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Otobüs Terminali giriş-çıkış ücretleri tespiti ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.10.2008 gün ve 743 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Bademli Kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,

 

-2-

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 264 ada, 7 parsel ile ilgili verilen dilekçenin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hızlı Feribot İskelesi – Mudanya Balıkçı Barınakları Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Hasanağa Belediyesi Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı, BUSKİ Su Deposu ve Koruma Alanı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Belediyesine İade Edilen Kararlardan, Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 09.01.2009 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının, “Toplantı tutanakları yapılıp, kurulca onaylandıktan sonra yürürlüğe geçecektir plan notuyla uygun olduğuna” ilavesiyle raporun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ;Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Görülmeyen Meclis Kararlarından, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.12.2008 tarih ve 212 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna,
Belediyesine iade edilen Meclis Kararlarından; Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.12.2008 tarih, 213 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine” şeklinde değiştirilerek raporun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN 4 Red, 44 Kabul ) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; “artı eksi 0 kotunun altında kalan kısmın emsale dahil edilmemesi ve Hmax’ın Kurulca tespit edilmesi” plan notunun ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN 4 Red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 Red, 43 Kabul ) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/683 sayılı kararıyla onaylanan Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunda; itirazların kabulü ve imar planın reddine oyçokluğu (AK P; Mustafa KARAKOÇ 1 Red, 47 Kabul) ile kabulüne,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Ali OKUROĞLU, Nurettin BAY, Hasan İNCE’nin “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 19.01.2009 tarih, 2009/M-30, 06.02.2009 tarih ve 2009/M-67, 2009/M-66, 2009/M-70 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


-3-

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Süleyman TAŞAR ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.02.2009 tarih, 5,6,7,9,11,13,15, ve 19 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.01 inci maddesinde Değişiklik yapılması“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2009 tarih, 86,87…….107 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Mehmet Raci ARVAS ve Celal DEMİR’in “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.02.2009 tarih, 54,…..69 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.02.2009 Tarih, 33,34,36,37 ve 38 sayılı ‘Plan Değişikliği” hakkındaki Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 06.02.2009 tarih ve 02 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kamil BAYRAMİÇ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman TOKGÖZ’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


-4-

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2009 Tarihli Meclis