MECLİS TOPLANTILARI

24.12.2019 Tarihli Meclis Gündemi

24.12.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24 ARALIK 2019 Perşembe günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 10 uncu, 1 inci dönemin 8 inci  OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7293 ada, 4  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318 ada, 6  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Çömlektepe Mevkii’nde “Denizden Su Alma ve Deniz Derin Deşarj Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “İlçe Belediyeleri, Akademik çevreler ve yerel inisiyatiflerin proje hakkında çekincelerin ÇED raporu ve diğer tüm bilgi ve belgeler ışığında Üniversitelerden Uzman Akademisyenlerden destek alınarak değerlendirilmesi ve raporlanması, değerlendirme neticelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasına ve bu çekincelerin Bakanlıkça ayrıntılı olarak irdelenmesi için talepte bulunulması” şeklinde ilavesiyle; oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 çekimser – 55 kabul)  ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 107 ada, 24 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 73 kabul)  ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 108 ada, 2 parsel ve 109 ada, 24 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 389 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan AKIN oy kullanmamıştır. CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret –72 kabul) ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318  ada, 6 parsele  ilişkin 1/25000- 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2019 tarihli ve 1113 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 55 kabul)  ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2019 tarihli ve 1113 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 55 kabul)  ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2724 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1511 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. Tarım Alanları Başlığı altında yer alan Bazı Maddelere İlişkin Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1291 E. sayılı 10.05.2018 tarihli “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ve 2017/1291 E., 2018/1002 K. sayılı 19.09.2018 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 33. maddesinin D-14 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Nalbantoğlu Alt Çarşısı’nda bulunan 16 numaralı işyeri ile Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi No: 12 de bulunan WC’nin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi’nde bulunan muhtelif yerlerin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla Mevkii’nde bulunan Kocayayla C Tipi Mesire Yeri’nin sözleşmesinin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 17.12.2019 tarih ve 687 sayılı ‘Ek Bütçe’ hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 73 kabul)  ile kabulüne,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürpark içine toplam 40 m2 ATM Kurulumu Alanı için BURFAŞ’a yer tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Külliyesi’nde bulunan 6 numaralı iş yeri ve 12 numaralı WC’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmış, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan Spor Tesislerinin 01 Ocak 2020 tarihinden başlamak koşuluyla 15 Mayıs 2024 tarihine kadar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Kestel Belediyesi adına kayıtlı Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada, 10 sayılı parselde bulunan 249 m2 Kazancı Sosyal Tesisi  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, Kükürtlü Mahallesi, Alaşar Mahallesi, muhtelif ada ve parseller Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan yağmur suyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamaların tutarı olarak mahsup edilmek üzere taşınmazların Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.12.2019 tarih ve 2019/197 sayılı “Aktarma yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi’nde aktarma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne iki adet otobüsün bedelsiz devri  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonlarının, BursaRay İstasyon isimlerinin kiralanması ile ilgili müşterek raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe – Ulaşım - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

33-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.12.2019 tarih ve 662 sayılı “Kira Bedeli Tespiti ‘Muradiye Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi’ (Kestel İlçesi-Gözede Mahallesi)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.12.2019 tarih ve 665 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

 35-Ulaşım - Hukuk Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 12. maddesinin B bendinde düzenleme yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

24.12.2019 Tarihli Meclis