MECLİS TOPLANTILARI

19.12.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 ARALIK 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 10 uncu, 1 inci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                         

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.12.2019 tarih ve 662 sayılı “Kira Bedeli Tespiti ‘Muradiye Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi’ (Kestel İlçesi-Gözede Mahallesi)” ile ilgili Kararı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.12.2019 tarih ve 665 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili Kararı,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyelik Seçimi ile ilgili yazısı,

6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 33. Maddesinin D-14 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili yazısı,

7-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1137 ve 1144 parsel sayılı taşınmazların Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisi kurulması amacıyla BURULAŞ adına tahsisi ile ilgili yazısı,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Harmancık Belediyesine ait, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 227 ada, 7 parsel ile 227 ada, 13 parsel sayılı taşınmazların “Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Projesi” olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Nalbantoğlu Alt Çarşısı’nda bulunan 16 numaralı işyeri ile Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi No: 12 de bulunan WC’nin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2090 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı, 

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İbadet Alanı”nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 6,7,8 parsel sayılı taşınmazların özel mülkiyete konu 1/2 hissesinin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve yolda kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 64,65,66,68 ve 82 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma, düzenleme ve tasarruflarının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi’nde bulunan muhtelif yerlerin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1443 sayılı “Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi” hakkındaki Meclis Kararı   ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla Mevkii’nde bulunan Kocayayla C Tipi Mesire Yeri’nin sözleşmesinin iptali ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 parselden 128,65 m2’lik kısmın satın alınması ile ilgili yazısı,7

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda 10 yıllık kiracılık süresini dolduran kiracılar ile ilgili yazısı,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali ile ilgili yazısı,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Talebeler Derneği arasında ortak işbirliği protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi  ile ilgili yazısı,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BURFAŞ’ın sermaye artışı ile ilgili yazısı,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 2262 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa ili, Osmangazi İIçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27, 32, 33 parseller, 4477 ada, l parsel, 4478 ada, 12,13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/416 E. 2019/911 K. sayılı ve 01.10.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13.06.2018 tarihli ve 1638 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada muhtelif parseller 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.10.2019 tarih, 2018/1317 Esas sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2019 tarih ve 189907 sayılı yazısı ile “Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi” kapsamında, “T2 – Osmangazi Raylı Sistem Hattı  Güzergahı Ön Projesi”nin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2019 tarih ve 189907 sayılı yazısı ile “Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi” kapsamında, “Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Güzergahı ve Mimari Ön Projesi”nin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2019 tarih ve 189907 sayılı yazısı ile “Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi” kapsamında, “Görükle Raylı Sistem Hattı Güzergahı Ön Projesi”nin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili yazısı,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve tescil harici alana ilişkin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1695 sayılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 13 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/225 Esas sayılı ve 25.10.2019 tarihli ilamı ile dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 3 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/228 Esas sayılı ve 25.10.2019 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/227 Esas sayılı ve 25.10.2019 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi 2045 parselin içinde bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1521 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2589 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının ve Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2018 gün ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2018 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/851E., 2019/910 K. sayı ve 01.10.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1511 sayılı kararı ile onaylanan Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. Tarım Alanları başlığı altında yer alan bazı maddelere ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada, 9 parsel, 304 ada, 1 parsel ve 7728 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 108 ada, 75 parsel, 701, 704, 1698, 1699, 1700 ve 1701 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile 136 ada, 1 parsel, 108 ada, 75-84 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 23.06.2016/1328 sayılı kararıyla onaylanan, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13-14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 2017/738 Esas sayılı ve 13.06.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma  Kararı ve 02.10.2018 tarih ve 2018/1103 sayılı iptal kararı ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015/467 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 237 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin  Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/200 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ve iptal kararı ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017/293 sayılı kararıyla onaylanan, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5, 7 ve 14 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1502 E., 2019/484 K. sayılı ve 24.04.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çayyaka Mahallesi, Boğazova Mevkiine ilişkin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2917 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Boğazova (İnegöl) Nazım Imar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2018/900 E. 2019/826 K. sayılı ve 18.07.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. ve 2. Bölgeye ait 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 110 ada, 144 parsel sayılı taşınmazın güneybatısında kalan “Park ve Dinlenme Alanı”nda, “Servis Yolu” oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 500 ada, 19 parsel Ticaret-Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Sölöz Mahallesi, Karayolu Geçişi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3371 ada, 1 parsel, 3515 ada, 1 parsel, Üçevler Mahallesi, 3373 ada, 1 parsel, 3378 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1060 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2019 tarih ve 1202 sayılı kararı ile onaylı, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 115 ada, 22-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2019 tarih ve 937 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655  parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2019 tarih ve 1200 sayılı kararı ile onaylı, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 867 ada, 367 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarihli ve 1421 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 1789 parsele ilişkin hazırlan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1647,1528,1650 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Riskli Alan ilan edilen 499 ha lık alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 12.10.2015 tarihinde onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine dair Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/282 E. Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ertuğrul Metro İstasyonu Çıkışı, Yüzüncüyıl Metro İstasyonu Çıkışı, Korupark Metro İstasyonu Çıkışı ve Osmangazi Metro İstasyonu Çıkışı Bölgesine PTT Kargomat Cihazlarının kurulumu ile ilgili raporu,

31-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, Hamitler/Yenikent Atık Depolama Sahası’nın çöp süzüntü suyundan gelen kokunun giderilmesi ile ilgili raporu,

32-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi’nde hava ve su kirliliğinde görülen aşırı artış ile ilgili raporu,

33-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi’nden geçen derelerdeki kirlilik ile ilgili raporu,

34-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Bilgin Apartmanı tapunun 546 ada, 17 parsel, Hisar Apartmanı tapunun 195 ada, 82 parsel, Mendi Apartmanı tapunun 592 ada, 219 parsel, Kayhan Mahallesi tapunun 253 ada, 5 parsel ve Hürriyet Apartmanı tapunun 592 ada, 220 parselde yaşayan vatandaşların TOKİ tarafından yapılan Cihatlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nden faydalanması ile ilgili raporu,

35-Tarım, Hayvancılık ve Orman  Komisyonu’nun,  Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerilerini belirlemek için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

36-Ulaşım Komisyonu’nun, Muhtelif Mahallelerdeki isim değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

37-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi, “2. Fatih Caddesi” isminin “Naim Süleymanoğlu Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili müşterek raporu,

38-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin “Usulsüz kart kullanım cezaları” hakkındaki maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili müşterek raporu,

39-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, BursaRay İistasyon isimlerinin kiralanması ile ilgili raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ                 

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

19.12.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 ARALIK 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 10 uncu, 1 inci dönemin 8 inci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir. 

 

1-Okunan 21/11/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimi, 26/11/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2.  Birleşimi ile 10/12/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 3.  Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne.

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.12.2019 tarih ve 662 sayılı “Kira Bedeli Tespiti ‘Muradiye Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi’ (Kestel İlçesi-Gözede Mahallesi)” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.12.2019 tarih ve 665 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyelik Seçimi ile ilgili yazısında; Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Birlik Genel Kurulu’nda temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ ve Mustafa Engin KARGILI’nın, Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU oybirliği ile seçilmiştir,

7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 33. Maddesinin D-14 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1137 ve 1144 parsel sayılı taşınmazların Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisi kurulması amacıyla BURULAŞ adına tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Harmancık Belediyesine ait, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 227 ada, 7 parsel ile 227 ada, 13 parsel sayılı taşınmazların “Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Projesi” olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Nalbantoğlu Alt Çarşısı’nda bulunan 16 numaralı işyeri ile Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi No: 12 de bulunan WC’nin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2090 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İbadet Alanı”nda kalan, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 6,7,8 parsel sayılı taşınmazların özel mülkiyete konu 1/2 hissesinin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına Ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve yolda kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 64,65,66,68 ve 82 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma, düzenleme ve tasarruflarının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi’nde bulunan muhtelif yerlerin ihale usulü ile kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1443 sayılı “Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi” hakkındaki Meclis Kararı   ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla Mevkii’nde bulunan Kocayayla C Tipi Mesire Yeri’nin sözleşmesinin iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1 parselden 128,65 m2’lik kısmın satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda 10 yıllık kiracılık süresini dolduran kiracılar ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Talebeler Derneği arasında ortak işbirliği protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi  ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BURFAŞ’ın sermaye artışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 2262 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa ili, Osmangazi İIçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27, 32, 33 parseller, 4477 ada, l parsel, 4478 ada, 12,13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/416 E. 2019/911 K. sayılı ve 01.10.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13.06.2018 tarihli ve 1638 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada muhtelif parseller 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.10.2019 tarih, 2018/1317 Esas sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2019 tarih ve 189907 sayılı yazısı ile “Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi” kapsamında, “T2 – Osmangazi Raylı Sistem Hattı  Güzergahı Ön Projesi”nin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2019 tarih ve 189907 sayılı yazısı ile “Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi” kapsamında, “Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Güzergahı ve Mimari Ön Projesi”nin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2019 tarih ve 189907 sayılı yazısı ile “Emek-YHT- Şehir Hastanesi ve Diğer Bağlantı Hatlarının Uygulamaya Yönelik Kesin Proje ve Detaylarının Hazırlanması İşi” kapsamında, “Görükle Raylı Sistem Hattı Güzergahı Ön Projesi”nin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve tescil harici alana ilişkin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1694 sayılı onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 30.10.2019 tarihli ve 1695 sayılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5406 ada, 13 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/225 Esas sayılı ve 25.10.2019 tarihli ilamı ile dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 3 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/228 Esas sayılı ve 25.10.2019 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5409 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi Değirmenönü – Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2019/227 Esas sayılı ve 25.10.2019 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi 2045 parselin içinde bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1521 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2589 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının ve Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2018 gün ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2018 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/851E., 2019/910 K. sayı ve 01.10.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2019 tarih ve 1511 sayılı kararı ile onaylanan Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. Tarım Alanları başlığı altında yer alan bazı maddelere ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 06.11.2019 tarih ve 402 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 5. sırada yer alan 06.11.2019 tarih ve 404 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 06.11.2019 tarih ve 786 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 8. sırada yer alan 07.10.2019 tarihli ve 766 sayılı Meclis Kararı” ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin; 1/1000 ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 16/a “Binalara Kot Verilmesi” “A)Ayrık Nizam Parselde” kısmında yer alan “1)Parselin cephe aldığı yol veya yolların en yüksek yaya kaldırımı seviyesi veya binanın parsel içinde oturduğu alanın ortalama tabi zemin kotu, binalara esas olan kottur. Binalar istenirse daha düşük kotlar esas alınmak suretiyle yapılabilir veya ortalama kot alınarak arazi ortalama kotu üzerindeki kotlarda kazı, altında kalan kotlarda dolgu ve bunları sağlamak amacıyla parsel sınırlarında istinat perdeleri oluşturulabilir. Bu perdelerin görünen yüksekliği 2,50 mt.’yi aşamaz.” maddesinin “1)Parselin cephe aldığı yol veya yolların en yüksek yaya kaldırımı seviyesi veya binanın parsel içinde oturduğu alanın ortalama tabi zemin kotu, binalara esas olan kottur. Binalar istenirse daha düşük kotlar esas alınmak suretiyle yapılabilir veya ortalama kot alınarak arazi ortalama kotu üzerindeki kotlarda kazı, altında kalan kotlarda dolgu ve bunları sağlamak amacıyla parsel sınırlarında istinat perdeleri oluşturulabilir. Bu perdelerin görünen yüksekliği 2,50 mt.’yi veya binanın parsel içinde oturduğu alanın ortalama tabi zemin kotunu aşamaz.” şeklinde değiştirilmesi ve “4) Duvarların yola bakan cephesinde doğal taş, ahşap veya dikey bahçe uygulamalarından biri veya birkaçı kullanılacaktır.” maddesinin “4) Duvarların yola bakan cephesinde doğal taş, ahşap veya dikey bahçe uygulamalarından biri veya birkaçı kullanılacaktır. Ancak açığa bahçe duvarların önlerinde yer alan peyzaj düzenlemeleri parsel malikleri tarafından yapılarak doğal yeşil bir görünüm sağlanacaktır.” şeklinde değiştirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 59 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 07.11.2019 tarih ve 171 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – MHP; Davut AYDIN, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI  8 ret - 67 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 07.11.2019 tarihli ve 167 sayılı Meclis Kararının”, tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada, 9 parsel, 304 ada, 1 parsel ve 7728 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret – 67 kabul) ile kabulüne,          

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 108 ada, 75 parsel, 701, 704, 1698, 1699, 1700 ve 1701 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile 136 ada, 1 parsel, 108 ada, 75-84 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 23.06.2016/1328 sayılı kararıyla onaylanan, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13-14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 2017/738 Esas sayılı ve 13.06.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma  Kararı ve 02.10.2018 tarih ve 2018/1103 sayılı iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015/467 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 237 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin  Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/200 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ve iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017/293 sayılı kararıyla onaylanan, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5, 7 ve 14 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1502 E., 2019/484 K. sayılı ve 24.04.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çayyaka Mahallesi, Boğazova Mevkiine ilişkin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2917 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Boğazova (İnegöl) Nazım Imar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2018/900 E. 2019/826 K. sayılı ve 18.07.2019 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. ve 2. Bölgeye ait 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 110 ada, 144 parsel sayılı taşınmazın güneybatısında kalan “Park ve Dinlenme Alanı”nda, “Servis Yolu” oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – MHP; Davut AYDIN, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI  8 ret - 51 kabul) ile kabulüne, 

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 500 ada, 19 parsel Ticaret-Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Sölöz Mahallesi, Karayolu Geçişi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3371 ada, 1 parsel, 3515 ada, 1 parsel, Üçevler Mahallesi, 3373 ada, 1 parsel, 3378 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1060 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2019 tarih ve 1202 sayılı kararı ile onaylı, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 115 ada, 22-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2019 tarih ve 937 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655  parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2019 tarih ve 1200 sayılı kararı ile onaylı, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 867 ada, 367 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarihli ve 1421 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 1789 parsele ilişkin hazırlan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1647,1528,1650 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Riskli Alan ilan edilen 499 ha lık alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 12.10.2015 tarihinde onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine dair Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/282 E. Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ertuğrul Metro İstasyonu Çıkışı, Yüzüncüyıl Metro İstasyonu Çıkışı, Korupark Metro İstasyonu Çıkışı ve Osmangazi Metro İstasyonu Çıkışı Bölgesine PTT Kargomat Cihazlarının kurulumu ile ilgili Raporun; “PTT’nin özelleşmesi halinde kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

66-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, Hamitler/Yenikent Atık Depolama Sahası’nın çöp süzüntü suyundan gelen kokunun giderilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi’nde hava ve su kirliliğinde görülen aşırı artış ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi’nden geçen derelerdeki kirlilik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Bilgin Apartmanı tapunun 546 ada, 17 parsel, Hisar Apartmanı tapunun 195 ada, 82 parsel, Mendi Apartmanı tapunun 592 ada, 219 parsel, Kayhan Mahallesi tapunun 253 ada, 5 parsel ve Hürriyet Apartmanı tapunun 592 ada, 220 parselde yaşayan vatandaşların TOKİ tarafından yapılan Cihatlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nden faydalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-Tarım, Hayvancılık ve Orman  Komisyonu’nun,  Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerilerini belirlemek için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-Ulaşım Komisyonu’nun, Muhtelif Mahallelerdeki isim değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi, “2. Fatih Caddesi” isminin “Naim Süleymanoğlu Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin “Usulsüz kart kullanım cezaları” hakkındaki maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, BursaRay İstasyon isimlerinin kiralanması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 17.12.2019 tarih ve 94139169-301.01-E.211467 sayılı yazısı) verdiği “Kadro İptal/İhdas” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 16 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.12.2019 tarih ve 14283790-301.01-E.213236 sayılı yazısı) verdiği “Bursa’da “Hava Kirliliğini Önleme Projesi kapsamında vatandaşların doğalgaz tüketim bedellerine katkı sağlanması amacıyla BURSAGAZ ile işbirliği yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 17.12.2019 tarih ve 687 sayılı ‘Ek Bütçe’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği  “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürpark içine toplam 40 m2 ATM Kurulumu Alanı için BURFAŞ’a yer tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği  “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Külliyesi’nde bulunan 6 numaralı iş yeri ve 12 numaralı WC’nin BURFAŞ’a tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği  “Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmış, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan Spor Tesislerinin 01 Ocak 2020 tarihinden başlamak koşuluyla 15 Mayıs 2024 tarihine kadar BURFAŞ’a tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  (Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.12.2019 tarih ve 28722469.301.01-E.210597 sayılı yazısı) “Mülkiyeti Kestel Belediyesi adına kayıtlı Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada, 10 sayılı parselde bulunan 249 m2 Kazancı Sosyal Tesisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.12.2019 tarih ve 28722469.301.01-E.210599 sayılı yazısı) “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, Kükürtlü Mahallesi, Alaşar Mahallesi, muhtelif ada ve parseller Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan yağmur suyu uzaklaştırma çalışmalarına ait harcamaların tutarı olarak mahsup edilmek üzere taşınmazların Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.12.2019 tarih ve 2019/197 sayılı ‘Aktarma yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ, Halil ARSLAN, Hüdayi DEMİR ve Ayşegül SEYRAN’ın verdiği “İlçelerimizde toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasının Belediyemizce desteklenmesi amacıyla Toprak ve Yaprak Analizi Laboratuvarı’nın kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

  85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 7283 ada, muhtelif parseller ve 3852 ada, muhtelif parsellerin ‘Meydan Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 7283 ada, muhtelif parseller ve 3852 ada, muhtelif parsellerin ‘Meydan Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı kapsamında H23D16A3A pafta, Sinanbey Mahallesi, 631 ada, 57-80  nolu parsellere yönelik plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4 parsel sayılı, 17.227,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nın ‘Yatılı Kur’an Kursu Binası’ yapılması için Yıldırım İlçe Müftülüğüne tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 19.12.2019 tarih ve 10972577-301.01-E.213085 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin, 12. maddesinin B bendinde düzenleme yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 19.12.2019 tarih ve 10972577-301.01-E.213088 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinde düzenleme yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 13.12.2019 tarih ve 10972577-301.01-E.209246 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin, 38. maddesi’nin B bendinde ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Ulaşım - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1863 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 5200 ada, 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.12.2019 tarih ve 265, 266, 268  sayılı ‘Plan  değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 8448 ada, 4,5,6,7,8,10  parsellere  ilişkin  1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi’nde aktarma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C04C3A pafta, 3317 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3D pafta, 684 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği, Ticaret Konut Alanı amacı ile hazırlanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, H21B19A2B pafta, 2009 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21B14D3D pafta, 1927 ada, 1 parsel ve kuzeydoğusunda bulunan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21B14D3D pafta, 1927 ada, 1 parsel ve kuzeydoğusunda bulunan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4C pafta, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4C pafta, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Kulakpınar Mahallesi, 291, 293, 311, 312, 314, ve 316 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği  “Orhangazi Belediyesi’ne iki adet otobüsün bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1528 ada, 18 parsel, 1647 ada, 1, 2, 4, 5, 7, 21, 46, 54 parsellere ilişkin  1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4D pafta, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl ve Esenevler Mahalleleri sınırlarında 44,5 ha. alanda, muhtelif parsellere   ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi sınırlarında H22A22B3C pafta, 7762 ada, 1 ve 4  parsellere   ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi (Demirtaş) Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1, 2, 4, 5 ve 102 ada, 13 parseller, Doğla Mahallesi, 1222 numaralı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1, 2, 4, 5 ve 102 ada, 13 parseller, Doğla Mahallesi, 1222 numaralı parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine, 

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7319 ada, 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet KALPAN, Mehmet TEMİRTAŞ, Mehmet Aybars YILANLI ve İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Mudanya İlçesi, Işıklı Mahallesi Mezarlığı’nın bakım ve onarımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Yerleşkesi’nin bulunduğu alana bisiklet yolu yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Hasköy Mezarlığı’nın bakım ve onarımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Orhaniye Mahallesi Mezarlığı’nın bakım ve onarımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde kalan Doğan Avcıoğlu Caddesi ve Server Tanilli Caddelerinin kesişimindeki yaya yolunun üzerine ve Doğan Avcıoğlu Caddesi ile 503. Sokak kesişimine hız kesici konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi’nde bulunan Ayaz Paşa Türbesi’nin restorasyonu” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.12.2019 tarih ve 272-275-281-282 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı ‘Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, eski 587-588 parsellerde Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi) ve Park Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı kapsamında H23D16A  pafta, Sinanbey Mahallesi, 631 ada, 57 ve 80 nolu parsellere yönelik hazırlanan plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih, 78 sayılı Karar, 06.11.2019 tarih, 85 sayılı Karar ve 06.12.2019 tarih, 101 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve  Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine, 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 02.12.2019 tarih, 129 sayılı Karar ile 06.12.2019 tarih, 135-136 sayılı  ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 02.12.2019 tarih, 129 sayılı Karar ile 06.12.2019 tarih, 135-136 sayılı  ‘1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “TOKİ tarafından yaptırılacak olan Gemlik’teki 500 sosyal konutun, Gemlik’te ikamet eden ve 6306 sayılı Kanun kapsamında binasına test yaptırıp riskli raporu almış vatandaşlara önalım hakkı verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Gürsu Raylı Sistem İstasyonu’nun Gürsu tarafına ikinci bir çıkışın yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Emek tarafından gelen Raylı Sistemin Kestel İstasyonu’na kadar aktarmasız devam etmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Ahmet ERASLAN, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “İzmir Ege Üniversitesi’nde okurken şehit edilen Bursalı Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU isminin Osmangazi İlçesi, Fomara’dan Atatürk Caddesi’ne çıkışta bulunan üstgeçide verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Ahmet ERASLAN, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Gürsu İlçesi’nde bulunan uygun bir yere Şehit Cengiz Topel Heykeli’nin konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Ahmet ERASLAN, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “Osmangazi Belediyemizin önünde bulunan Batçık Üstgeçidine Naim SÜLEYMANOĞLU isminin verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,   

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Serhat SAVCI, Ahmet ERASLAN, Faruk ADIYAMAN, Mesut BEDEL, Nadir ÜNLÜ ve Osman DURDU’nun verdiği “İzmir Yolu üzerinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin önünde bulunan Batçık Üstgeçidine Ebulfez ELÇİBEY’in adının verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,   

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat ARI’nın verdiği “Orhaneli İlçesi, Çöreler mahallesi, 1141 ve 1142 parsellerde bulunan toplam 15.600 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazlarda yapılması planlanan ıslah çalışması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.12.2019 tarih ve 792-793-794-795-796-797-798-799-800-801- 802- 803- 804- 805- 806- 807- 808- 809- 810- 811- 812- 813- 814- 815- 816- 817 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.12.2019 tarih ve 468 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer YILDIZ ve Remzi ÇINAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Çatalağıl Mahallesi, 1127 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer YILDIZ ve Remzi ÇINAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 8-9-10-11-12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer YILDIZ ve Remzi ÇINAR’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.12.2019 tarih ve 827-828-829-830 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.12.2019 tarih ve 218 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif BAYRAK ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Mudanya İlçesi’nde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerileri” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah ÇALI ve Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah ÇALI ve Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Atık Yönetimi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK, Elif KOÇ ve Abdullah ÇALI’nın verdiği “Hafriyat Depolama Asfalt ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı”ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine, 

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KANAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Merve EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürkan ESEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elif KOÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

19.12.2019 Tarihli Meclis