MECLİS TOPLANTILARI

21.11.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 KASIM 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 9 uncu, 1 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                         

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

3-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

4-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

5-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

6-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

7-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

8-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

9-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

10-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

11-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

12-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

13-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

14-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

15-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

16-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

17-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

18-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

19-Başkanlık Makamı’nın,  Büyükşehir Belediyesi’nin, 2020 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili yazısı,

20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,

21-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, “2. Fatih Caddesi” isminin “Naim Süleymanoğlu Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisi’nin, 18.07.2019 tarih ve 973 sayılı kararı ile  Belediyemiz XI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınan ve kararda “Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel” olarak yazılan taşınmazın “Yıldırım İlçesi, Y. Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel” sayılı taşınmaz şeklinde düzeltilmesi ile ilgili yazısı,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 890 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

24-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Kıyı ve Sahil şeritlerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Sorumluluk Alanları ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, TÜBİTAK-MAM’dan gelen “Bursa İlinde Deprem Risk Değerlendirilmesi ve Zemin Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması” konulu “Proje Teklifi”nin onaylanması ve bu projenin gerçekleştirilmesi için yapılacak “Hizmet Alım Protokolü” ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4481 ada, 17-18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4576 ada, 19 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.01.2018 tarih ve 2018/50 K. sayılı kararı doğrultusunda Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 3020 ada, 8 parsel (Eski:2084 parsel) “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1511 ada, 277-278-279-280-281-282 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 1113 ve 1114 parseller “Toplu İşyerleri” 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2059 ada, 25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 62 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 142 ada, 1-2-3-4-5-6-17-18-78 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 101 ada, 17-18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 1293 ada, 7 parselin kuzeyi ve 1296 ada doğusuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 215 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kulakpınar Mahallesi, 291, 293, 311, 312, 314 ve 316 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, 1198-1199-2958 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Sansarak Mahallesi, 1889 parsele ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Epçeler Mahallesi, 169 ada, 4-5-6-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 öçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi Kuzeyine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 2210 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih, 759 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 19.11.2018 tarihli 2016/7961 E. ve 2018/9361 K. sayılı Kararı ile ilgili raporu, 

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih, 1545 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 06.04.2017 ve 06.07.2017 tarihli 2016/340 E. sayılı Kararları ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih, 1545 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 11.10.2018 ve 12.12.2018 tarihli 2018/937 E. sayılı Kararları ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10291 ada, 549 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Mezarlık Yanı, 678 Sokak ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3321 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2981 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6699 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2093 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel ve 434 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi boyunca Otopark Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1648 ada, 1-2 parseller ve 1647 ada, 54 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2682 ada, 17 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1640 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1647,1528,1650 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 356 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 gün ve 681 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, E.2016/830 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 176 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Vakıf Mahallesi, 2673 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl – Esenevler Mahallelerinde Dini Tesis Alanı oluşturulmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 4. Çilek Sokağın imara açılması talebi ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 7-9 parseller ve 1649 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 112 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parselin Mezarlık Alanı’na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.02.2015 tarih ve 65 sayılı Kararına istinaden Nazım İmar Planlarında Kırsal Yerleşme Alan sınırlarının düzenlenmesi talebi ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 307 ada, 48 ve 49 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu  Mahallesi, 2652 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 38 ha alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması talebi ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1193 ve 16.02.2017/297 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1842 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

62-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediye Başkanlığı’nın 1 Adet Cenaze Nakil Aracı talebi ile ilgili raporu,

63-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uygulama İmar Planı’nda Yol Alanı’nda kalan İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 849 ada, 84 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

64-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içinde bulunan 3 (üç) adet WC (İpekiş Giriş Yanı WC 1, Cami Yanı WC 2 ve Lunapark Üstü WC 3) alanlarının BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

65-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada üzerinde bulunan Kazancı Sosyal Tesisi’nin, BURFAŞ tarafından Belediyemize iade edilmesi ile ilgili raporu,

66-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi (GADEM) yerinin “Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi” olarak işletilmek veya üçüncü şahıslara kiraya verebilecek şekilde BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

67-Hukuk Komisyonu’nun, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmelik Tasarısı ile ilgili raporu,

68-Hukuk Komisyonu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,

69-Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma  ve Kontrol  Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,

70-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

71-Hukuk Komisyonu’nun, Kuzey Makedonya’nın Jupa Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporu,

72-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya’da yaşanan trafik ve otopark sorunu ile ilgili raporu,

73-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’ne altgeçit yapılması ile ilgili raporu,

74-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından verilen kazı ruhsatlarında istenen belgeler arasında teminat mektubu/bedeli ve hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı taşıma ve kabul belgesi ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ             

Büyükşehir Belediye Başkanı 

21.11.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 KASIM 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 9 uncu, 1 inci dönemin 7 nci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 24/10/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimine ait Zabıt ile 30/10/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne.

2-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Başkanlık Makamı’nın,  Büyükşehir Belediyesi’nin, 2020 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, “2. Fatih Caddesi” isminin “Naim Süleymanoğlu Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisi’nin, 18.07.2019 tarih ve 973 sayılı kararı ile  Belediyemiz XI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınan ve kararda “Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel” olarak yazılan taşınmazın “Yıldırım İlçesi, Y. Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel” sayılı taşınmaz şeklinde düzeltilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 890 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

25-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, Kıyı ve Sahil şeritlerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Sorumluluk Alanları ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, TÜBİTAK-MAM’dan gelen “Bursa İlinde Deprem Risk Değerlendirilmesi ve Zemin Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması” konulu “Proje Teklifi”nin onaylanması ve bu projenin gerçekleştirilmesi için yapılacak “Hizmet Alım Protokolü” ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’na müştereken havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 09.10.2019 tarih ve 622 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖGÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret -  65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 09.10.2019 tarih ve 623 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖGÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret -  65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 09.10.2019 tarih ve 624 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖGÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret -  65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 09.10.2019 tarih ve 625 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 73 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖGÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret -  MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – 73 kabul) ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4481 ada, 17-18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4576 ada, 19 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.01.2018 tarih ve 2018/50 K. sayılı kararı doğrultusunda Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 3020 ada, 8 parsel (Eski:2084 parsel) “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1511 ada, 277-278-279-280-281-282 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 1113 ve 1114 parseller “Toplu İşyerleri” 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2059 ada, 25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖGÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret -  MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 62 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 142 ada, 1-2-3-4-5-6-17-18-78 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 101 ada, 17-18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 1293 ada, 7 parselin kuzeyi ve 1296 ada doğusuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 215 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kulakpınar Mahallesi, 291, 293, 311, 312, 314 ve 316 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, 1198-1199-2958 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Sansarak Mahallesi, 1889 parsele ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Epçeler Mahallesi, 169 ada, 4-5-6-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 öçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi Kuzeyine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 2210 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih, 759 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 19.11.2018 tarihli 2016/7961 E. ve 2018/9361 K. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih, 1545 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 06.04.2017 ve 06.07.2017 tarihli 2016/340 E. sayılı Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih, 1545 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 11.10.2018 ve 12.12.2018 tarihli 2018/937 E. sayılı Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10291 ada, 549 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Mezarlık Yanı, 678 Sokak ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3321 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2981 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6699 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2093 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel ve 434 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi boyunca Otopark Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1648 ada, 1-2 parseller ve 1647 ada, 54 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2682 ada, 17 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1640 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1647,1528,1650 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 356 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 gün ve 681 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, E.2016/830 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 176 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Vakıf Mahallesi, 2673 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl – Esenevler Mahallelerinde Dini Tesis Alanı oluşturulmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 4. Çilek Sokağın imara açılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 7-9 parseller ve 1649 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 112 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parselin Mezarlık Alanı’na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.02.2015 tarih ve 65 sayılı Kararına istinaden Nazım İmar Planlarında Kırsal Yerleşme Alan sınırlarının düzenlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 307 ada, 48 ve 49 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu  Mahallesi, 2652 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 38 ha alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1193 ve 16.02.2017/297 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1842 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediye Başkanlığı’nın 1 Adet Cenaze Nakil Aracı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uygulama İmar Planı’nda Yol Alanı’nda kalan İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 849 ada, 84 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içinde bulunan 3 (üç) adet WC (İpekiş Giriş Yanı WC 1, Cami Yanı WC 2 ve Lunapark Üstü WC 3) alanlarının BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada üzerinde bulunan Kazancı Sosyal Tesisi’nin, BURFAŞ tarafından Belediyemize iade edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi (GADEM) yerinin “Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi” olarak işletilmek veya üçüncü şahıslara kiraya verebilecek şekilde BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-Hukuk Komisyonu’nun, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmelik Tasarısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-Hukuk Komisyonu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma  ve Kontrol  Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-Hukuk Komisyonu’nun, Kuzey Makedonya’nın Jupa Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya’da yaşanan trafik ve otopark sorunu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’ne altgeçit yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından verilen kazı ruhsatlarında istenen belgeler arasında teminat mektubu/bedeli ve hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı taşıma ve kabul belgesi ile ilgili müşterek raporunun; “İlgili değişikliğin AYKOME Uygulama Yönetmeliği’ne eklenmesi” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş.Fethi YILDIZ’ın verdiği “Bakanlıklarla yapılacak ortak projelerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ' a protokol yapma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş.Fethi YILDIZ’ın (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.11.2019 tarih ve 98104140-301.01-E.192833 sayılı yazısı) verdiği “25-30 Aralık 2019  tarihleri  arasında  “Festiculture Anadolu Türk Kültür Festivali”ne katılmak üzere Fransa’ya gidebilmeleri için Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği’ne Hizmet Damgalı Pasaport verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.11.2019 tarih ve 728-729-730-731-732-733-734-735-774 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat TANRIVERDİ, Asiye ÇALIŞKAN, Arzu KARATAŞ, Remzi ÇINAR, Galip GÜR ve Emir BİRGÜN’ün verdiği “Katı Atık Tarifeleri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine, 

 

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Usulsüz Kart kullanım cezalarının yeniden düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine, 

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “BursaRay İstasyon İsimlerinin kiralanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, 21.11.2019 tarih ve 16001000-301.01-E.194055 sayılı yazısı) “Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı  önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.11.2019 tarih ve 28722469.301.01-E.191641 sayılı yazısı)  “Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde bulunan Spor Tesisleri” ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.11.2019 tarih ve 28722469.301.01-E.192199 sayılı yazısı)  “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Gemlik Belediyesi adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Turgay YEL’in verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 18.11.2019 tarih ve 50521662-301.01-E.192187 sayılı yazısı)  “Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi’nde bulunan Şerif Artış İlkokulu, Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu ve Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Liselerinin koruma ve güvenlik hizmetlerinin Belediyemiz tarafından yürütülmesinin devam etmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün 1 yıl süre ile uzatılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, 18.11.2019 tarih ve 60584373-301.01-E.191525 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 1. Nazım Sokak, No: 28 adresinde bulunan Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’nin ve önünde bulunan çocuk parkının isminin değiştirilerek Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner ÇOBANOĞLU isminin verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, Bursa Şehir Hastanesi ile Kent içi ulaşım bağlantılarının sağlanması amacıyla öngörülen Yol Projesi güzergahının Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin ‘Kamu Yararı Kararı’ alınması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.11.2019 tarih ve 167-170-171-172 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Hanlar Bölgesi’ni kapsayan alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Canlandırma Projesi’ne yönelik 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hicran BAŞKÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Hanlar Bölgesi’ni kapsayan alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Canlandırma Projesi’ne yönelik 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hicran BAŞKÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Hanlar Bölgesi’ni kapsayan alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Canlandırma Projesi’ kapsamında imar uygulamalarının durdurulması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mesut BEDEL, Mustafa Engin KARGILI ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Toprak Analizi Projesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine, 

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.10.2019 tarih ve 146,147,148,149,150 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “Bursa İli, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi Yerleşim Bölgesi içinden geçen yolun Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesine verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine, 

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi yerleşim bölgesi içinden geçen derenin ıslahı”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüdayi DEMİR, Cengiz TANER, Erkan DÖNMEZ, Serkan SAVU ve Asiye ÇALIŞKAN’ın verdiği “Orhaneli Termik Santrali’ne ait atık su borularının patlaması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,   

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR, Emir BİRGÜN ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Gemlik Belediyesi adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı  önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Galip GÜR ve Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.11.2019 tarih ve 2019/255 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat TANRIVERDİ, Asiye ÇALIŞKAN, Cengiz TANER, Serkan SAVU ve Galip GÜR’ün verdiği “Karacabey İlçesi’nden geçen derelerdeki kirlilik”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faruk ADIYAMAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C3A pafta, 267 ada, 7 parsel (E:267 ada, 1 parsel) için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faruk ADIYAMAN’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21c10a pafta, 7293 ada, 4  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği  “Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih, 232 ve 233 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D05D4D-10A1A pafta, 500 ada, 19 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 04.11.2019 tarih, 185 ve 186 sayılı ‘Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir BİRGÜN, Arzu KARATAŞ ve Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Karsak ve Çarşı Derelerindeki kirlilik”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,  

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.11.2019 tarih ve 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785 ve 786 sayılı ‘Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “Ertuğrul Mahallesi, 2493 ada, 3 parsel ve 1139 ada, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “1/1000 ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Uygulama İmar Planı dahilinde, Pazar Alanları’nda kalan 3371 ada, 1 parsel, 3373 ada, 1 parsel, 3378 ada, 1 parsel, 3515 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4569 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H22c05d2a pafta, 1255 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H22c05d2a pafta, 1255 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, H22a17d2d pafta, 7820 ada, 5 parsele (eski 4 pafta, 1279 parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, Yeniceler Mevkii, 2751  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Çandarlı Mahallesi, 780 ada, 250 ve 251 nolu parsellere ilişkin hazırlanan ve İznik Belediye Meclisi’nin, 11.11.2019 tarih ve 145 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C2D pafta, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Mudanya İlçesi, Yeniköy Mahallesi, H21-B-13-A pafta, 1119 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 37 ada, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 37 ada, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İznik Surdışı Kesimi İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis  Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme sorunlarına çözüm üretilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Mezarlıklarda yaşanan sıkıntılar” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ahmet ERASLAN, Osman DURDU ve Serhat SAVCI’nın verdiği “Kaldırım işgalleri” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1970 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 344 ada, 1-2-26 parseller, 347 ada, 1-4 parseller, 350 ada, 15 parsel, 356 ada, 11-12-86-87 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1127 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1259 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, iki dere arasında kalan Altıntaş Mevkii içiresinde bulunan alan ve Gemlik Devlet Hastanesi altında kalan Eşref Dincer Mahallesi, Ilıcaksu ile Yılanlı Taş Ocakları arasındaki kısma ilişkin İmar Planı Çalışması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Altıparmak Caddesi üzerinde Çatalfırın durağının yanında kaldırım altındaki umumi tuvaletlerin açılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Gıda Kontrol, Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları kurulması”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “TARIM A.Ş. vasıtası ile zeytin üreticisinin desteklenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine, 

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Atatürk Anıtı’nın kirli görüntüsünün giderilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Abdal Köprüsü’nün bakım ve onarımı”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi’nden Güngören Mahallesi’ne giden bağlantı yolunun asfalt bakım ve onarım işlerinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi’nden Çevre Yolu’na bağlantı yolunun bakım onarımı ve Ürünlü Mahallesi ile Tahtalı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun asfalt, bakım ve onarımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Üçpınar Mahallesi ve Göynüklü Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun bakım, onarım ve yapımı”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Üçpınar Mahallesi ve Tahtalı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun bakım, onarım ve yapımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi ve Yolçatı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun bakım, onarım ve yapımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi sınırlarında bulunan Mimar Sinan Caddesi ile Nasrettin Hoca Bulvarı’nın asfaltlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi’ne ve Güngören Mahallesi’ne gün içerisinde sefer düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Güngören Mahalle Mezarlığı’nın duvar imalatının tamamlanması ve defin için odaya ihtiyaç duyulması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi’nde içme suyu sıkıntısı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, Barbaros Caddesi’nde bulunan çocuk parkı civarında trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hız kesici konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

 171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde ulaşım sıkıntısı”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Atlas Mahallesi’nde ulaşım sıkıntısı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Sabiha Gökçen Havalimanı ve Terminal arasındaki otobüs seferleri için talep halinde abonman kart çıkartılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

174- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “İlimiz sınırlarından geçen transit yolcuların mola verdiği noktalara bölgeye yakın turistik yerlerin tanıtımını içeren turizm panoları ve broşür konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu'na havalesine, 

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Paşa Türbesi önündeki kazı çalışması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na  havalesine, 

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında H22-A-09-C pafta, Umurbey Mahallesi, 1858 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’un verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi sınırlarında kain ve yaklaşık 31 ha büyüklüğünde alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ’ın verdiği “Büyükorhan Belediye Meclisi’nin, 05.11.2019 tarih ve 2019/89 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1163 ada, 2 parsel, 1164 ada, 2 parsel ve 1165 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 12.11.2019 tarih ve 74 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis İlhan KILIÇ’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 12.11.2019 tarih ve 78 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Zemin Etüdleri İlke ve Esaslarında revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.11.2019 tarih ve 398-400-401-402-403-404-405 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Levent GÖRGÜN ve Semih TÜRKCAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 04.11.2019 tarih ve 237 sayılı Karar ile 08.11.2019 tarih ve 240 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Mehmet Müezzinoğlu Caddesi’nin genişletilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uğur SERTASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KANAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

199Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

21.11.2019 Tarihli Meclis