MECLİS TOPLANTILARI

30.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

30.10.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30 EKİM 2019 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 8 inci, 1 inci dönemin 6 ncı  OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

  

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret - 69 kabul)  ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2019 tarihli ve 1111 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret -  44 kabul)  ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret -  44 kabul)  ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parsele ilişkin İstanbul Caddesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 922 ada, 5-6-16 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11583/11584/11585/11586/2986 adalar, 1-2-3/1-2-3/1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel, 3192 ada, 11-12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi 6239 ada, 1-2-3-4-5-13 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3176 ada, 5 parselin Ticaret - Konut Alanı (TİCK) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçeli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3176 ada, 5 parselin Ticaret - Konut Alanı (TİCK) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 ada, 48 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 ada, 48 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Nilüfer Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi’nin  iptal kararı ve 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Çömlektepe Mevkiinde “Denizden Su Alma ve Deniz Derin Deşarj Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 371 ada, 146 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik 1/5000 ölçekli Suriçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, 944 ada, 817 parsele ilişkin Kırsal Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL 8 ret -  44 kabul)  ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4872 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde merkezdeki su tarifesinin uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köyden Mahalleye dönüşen yerler için yeni bir su tarifesinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33. Maddesinin D fıkrasının 30 ve 31. bendlerine madde eklenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret –  52 kabul)  ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sahalarında bulunan muhtelif reklam ürünlerinin (Kent Mobilyaları) satılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3930 ada, 1 parselin satılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Bayındır Mahallesi, 659 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı 8.695,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı 585,96 m2 yüzölçümlü taşınmazların Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Keles İlçesi, Yunuslar Mahallesi, 143 ada, 3 nolu parselde bulunan 915,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, , Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4308 ada, 25 parselde bulunan (Meridyen Otoparkı) taşınmazdaki hissenin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsel sayılı ve Birlik Vakfına tahsisli taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın zemin katında bulunan 14 nolu Dairenin satılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Altgeçidindeki 8 ve 23/B numaralı işyerlerinin dükkan olarak, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 nolu parselde bulanan işletmenin çay bahçesi ve kafeterya olarak işletilmek üzere işletmeye verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 2019/325 sayılı ‘Ek Bütçe verilmesi’ hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret –  52 kabul)  ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uğur SERTASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KANAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ADIYAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Samet USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elif KOÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkan

 

30.10.2019 Tarihli Meclis