MECLİS TOPLANTILARI

24.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24 EKİM 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 8 inci, 1 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.  

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmelik Tasarısı ile ilgili yazısı,

2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tasarrufu ise Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 6660 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu içerisindeki Boks Salonu’nun Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Ortak Hizmet Projesi” yürütülmesi için protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

4-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa  Eskişehir   Bilecik  Kalkınma   Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında “Bursa Akıllı Şehircilik İnovasyon Merkezi kurulması, fizibilite raporunun hazırlanması” projesine başvuru yapılması için yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,

6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33. Maddesinin D fıkrasının 30 ve 31. bendlerine madde eklenmesi ile ilgili yazısı,

7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sahalarında bulunan  muhtelif reklam ürünlerinin (Kent Mobilyaları) satılması ile ilgili yazısı,

8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından verilen kazı ruhsatlarında istenen belgeler arasında teminat mektubu/bedeli ve hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı taşıma ve kabul belgesi ile ilgili yazısı,

9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz (2019-2024) Üyelik Başvurusu ile ilgili yazısı,

10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3930 ada, 1 parselin satılması ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Bayındır Mahallesi, 659 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı 8.695,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı 585,96 m2 yüzölçümlü taşınmazların Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Keles İlçesi, Yunuslar Mahallesi, 143 ada, 3 nolu parselde bulunan 915,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması ile ilgili yazısı, 

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4308 ada, 25 parselde bulunan (Meridyen Otoparkı) taşınmazdaki hissenin satışı ile ilgili yazısı, 

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsel sayılı ve Birlik Vakfına tahsisli taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılması ile ilgili yazısı, 

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı Kargir Özel İdaresi Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, 

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Uygulama İmar Planı’nda Yol Alanı’nda kalan İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 849 ada, 84 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın zemin katında bulunan 14 nolu Dairenin satılması ile ilgili yazısı,

20-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 13.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile  iptal edilen Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi; Dağyenice Termal- Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği değişikliğine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 tarihli ve 689 sayılı Meclis Kararı’na ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.09.2019 tarih ve 2019/683 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,   1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı. 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. “Tarım Alanları” başlığı altında yer alan bazı maddelere ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 51-52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 2 parsel, 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54 -105 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 869 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Köprüsü Ovaakça Girişi arasında kalan (İstanbul Caddesi) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi kıyısında “Yat Limanı Balıkçı Barınağı ve Tekne İmal Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Akçalar Islah OSB’nin Hasanağa OSB’ye dahil edilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balkan, Başköy ve Hasanağa Mahalle sınırlarını kapsayan muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 453 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 parseller, 10589 ada, 1 parsel ve 257 ada, 54 ve 105 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5633 ada, 19-20 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6013 ada, 9 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1670 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2792 ada, 5-6-8-9-10-11 parsellerin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 21-22-23 parsellerin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761 – 3762 – 3763 – 3764 – 3778 – 3779 – 3780 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 877 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili müşterek raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 853 ve 854 parsellere ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parsellere ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parseller ve çevresine ait Arkeolojik Sit Alanı 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi, 662 ada, 11 parsele ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, 7842 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 383 ada, 5-6-8-9-10-11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4132 ada, 2 parsel ve 4133 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 23 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 117 ada, 81 ve 82 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 206, 176, 242, 156 parseller ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730 parsel Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, muhtelif parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2016/2520 sayılı kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 183 ada, 43, 44, 45, 46 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 28-42-44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 338 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 352 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Ekinli Mahallesi, 584 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 667 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 900 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi’nde muhtelif ada parsellerin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 361 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 19,47,87 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 71,91,122,120 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 109 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2012, 719, 720, 731, 730, 729 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, 6273 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4137 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Belediye Korusu ve yakın çevresi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1987 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2281 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009, 2010, 2011, 2029 ve 2040 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1233 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım Planı ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

69-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 230 ada 3 parselde Cerrah Parkı’nda bulunan 43,00 m2 kafeterya ve 40,50 m2 WC alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

70-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Mudanya İlçesi, Karafatma Mahallesi, 1061 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan tescilli yapıların gerekli ödeneğin Valilik tarafından karşılanması kaydıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

71-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 2. Fatih Caddesi, No:129 adresinde bulunan konut, kiler, ahır, vb. yapıların tescil harici alanda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

72-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2588 nolu parselde bulunan 3300 m2’lik taşınmazdan 150 m2 kısmının doğrudan temin yöntemiyle satın alınması ile ilgili raporu,  

73-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Tekke Mahallesi, 119 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan tesiste Belediyemiz lehine olan tahsisin iptali ve tesisin İnegöl Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,  

74-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ormankadı Mahallesi, 358 parsel sayılı taşınmaz, Tepecik Mahallesi, 138 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, Doğancı Mahallesi, 955 parsel sayılı taşınmaz ve Ovaazatlı Mahallesi, 3904 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz lehine olan üst hakkının iptali ve üzerinde mevcut tesislerin Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

75-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde merkezdeki su tarifesinin uygulanması ile ilgili raporu,

76-Hukuk Komisyonu’nun, Kütahya İli, Emet Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,

77-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlar  Yönetmeliği ve  Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, 

78-Ulaşım Komisyonu’nun, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Karaman İstasyonu” isminin “Karaman-Hürriyet İstasyonu” olarak ve “Şirinevler İstasyonu” isminin “Şirinevler/Yiğitler İstasyonu” olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,

79-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa İznik Gölü üzerinde toplu taşıma hizmeti sağlamak üzere 6 adet güzergahta çalışma yapılması ile ilgili raporu,  

80-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İmar Planı’nda Mezbahane fonksiyonuna tahsisli, Orhangazi Belediyesi’ne ait bir gayrimenkul üzerine Mezbahane yapılabilmesi için Orhangazi Belediyesi’ne yetki devri yapılması ile ilgili raporu,   

81-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Hayvancılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla mera ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılması için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

82-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Muhtelif yerlere mezbaha yapılması ile ilgili raporu,

83-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi ve 100. Yıl Mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi’nin genişlemesine önlem alınması ve dere ıslah çalışmaları yapılması ile ilgili raporu, 

84-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın Güneş Enerjisi kullanım alanlarının genişletilmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan planda belirtilen eylemlere katkı sağlanması amacıyla yeni yapılan sitelerde yapılması gereken işlemler ile ilgili müşterek raporu,

85-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.09.2019 tarih ve 483 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde bulunan 8 adet kaynak suyu)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,

86-Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi arasında Ortak İşbirliği Protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu,  

87-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarının, Orhangazi Kuletepe C Tipi Mesire Yeri’ne ait Orman İşletme Müdürlüğü’yle imzalanan kira sözleşmesinin iptali ile ilgili müşterek raporu, 

88-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

89-Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Şehir içi Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri ve Bu-kart vize işlemleri ile ilgili müşterek raporu.

 

 

 Ahmet YILDIZ       

 Büyükşehir Belediye Başkan V.

                                                                                       

24.10.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24 EKİM 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 8 inci, 1 inci dönemin 6 ncı  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 19/09/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimine  ait Zaptın “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2019 tarih ve 1279 sayılı “T.C Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında ‘Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Medikal-Termal Turizm Kullanımına Yönelik Yaptırım Potansiyelinin Araştırılarak Fizibilite Raporunun Hazırlanması’ projesine başvuru yapılması için yetki verilmesi” hakkındaki Meclis Kararının, “T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kurum/Kuruluşumuz adına ‘Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Medikal-Termal Turizm Kullanımına Yönelik Yaptırım Potansiyelinin Araştırılarak Fizibilite Raporunun Hazırlanması’ başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak Kurum/Kuruluşumuzu temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya ‘Murat AKDAŞ’ın yetkili kılınmasına” şeklinde değiştirilmesine,   

Okunan 24/09/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2.  Birleşimine ait Zaptın “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1411 sayılı “Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının, “24.09.2019 tarih ve 1411 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Kararın tekrar değerlendirilmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iade edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2-Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmelik Tasarısı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tasarrufu ise Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 6660 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu içerisindeki Boks Salonu’nun Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Ortak Hizmet Projesi” yürütülmesi için protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa  Eskişehir   Bilecik  Kalkınma   Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında “Bursa Akıllı Şehircilik İnovasyon Merkezi kurulması, fizibilite raporunun hazırlanması” projesine başvuru yapılması için yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33. Maddesinin D fıkrasının 30 ve 31. bendlerine madde eklenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sahalarında bulunan  muhtelif reklam ürünlerinin (Kent Mobilyaları) satılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından verilen kazı ruhsatlarında istenen belgeler arasında teminat mektubu/bedeli ve hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı taşıma ve kabul belgesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na  müştereken havalesine,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz (2019-2024) Üyelik Başvurusu ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3930 ada, 1 parselin satılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Bayındır Mahallesi, 659 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı 8.695,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı 585,96 m2 yüzölçümlü taşınmazların Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Keles İlçesi, Yunuslar Mahallesi, 143 ada, 3 nolu parselde bulunan 915,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4308 ada, 25 parselde bulunan (Meridyen Otoparkı) taşınmazdaki hissenin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsel sayılı ve Birlik Vakfına tahsisli taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı Kargir Özel İdaresi Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Uygulama İmar Planı’nda Yol Alanı’nda kalan İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 849 ada, 84 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın zemin katında bulunan 14 nolu Dairenin satılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 13.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile  iptal edilen Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi; Dağyenice Termal- Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği değişikliğine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 tarihli ve 689 sayılı Meclis Kararı’na ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.09.2019 tarih ve 2019/683 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,   1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 19.09.2019 tarih ve 502 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 63 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 24. sırada yer alan 03.10.2018 tarihli ve 685 sayılı Meclis Kararı”; 03.07.2017 tarih ve 7132 sayılı BKVKBK kararı doğrultusunda yapılmış olan plan değişikliği paftası ve açıklama raporunda belirtilen şekliyle; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 25. sırada yer alan    05.07.2017 tarihli ve 455 sayılı Meclis Kararının” eki olan plan ve plan açıklama raporu;

 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Alan Kullanım Dağılımı:

 

   ALAN KULLANIMI DAĞILIMLARI

 

Kullanım Türü

Alan (m²)

%

m²/ kişi

Konut Yerleşme Alanları

5058

0.09

2.66

B-2 Konut Alanı

1393

0.03

0.73

E-0.50 Konut Alanı

3665

0.07

1.93

Resmi Kurum Alanları

462657

8.55

243.50

Adalet Sarayı

128172

2.37

67.46

Adli Tıp Kurumu Alanı

10048

0.19

5.29

Emniyet Hizmet Alanı

40398

0.75

21.26

İl Afet Merkezi Alanı

54338

1.00

28.60

Orman Bölge Müdürlüğü Alanı

214361

3.96

112.82

Müftülük Alanı

15340

0.28

8.07

İdari Hizmet Alanı

60422

1.12

31.80

TEİAŞ Alanı

24532

0.45

12.91

TEDAŞ Alanı

35890

0.66

18.89

Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanı

2392

0.04

1.26

Trafo Alanı

5104

0.09

2.69

Doğalgaz Regülatör Alanı

72

0.00

0.04

Eğitim Tesisleri Alanı

196158

3.63

103.24

Özel Eğitim

22376

0.41

11.78

Lise Alanı

25045

0.46

13.18

Teknik Öğretim

131387

2.43

69.15

Üniversite Alanı

17350

0.32

9.13

Belediye Hizmet Alanı

101246

1.87

53.29

BHA

78458

1.45

41.29

Bilim Teknoloji Alanı

21000

0.39

11.05

BUSKİ Alanı

1788

0.03

0.94

Yeşil Alan

350292

6.48

184.36

Park

344342

6.37

181.23

Rekreasyon Alanı

5950

0.11

3.13

Ticaret Alanları

810842

14.99

426.76

Ticaret Alanı

662968

12.26

348.93

Toptan Ticaret Alanı

110979

2.05

58.41

Toplu İşyerleri

36895

0.68

19.42

Ticaret-Turizm Alanı

60215

1.11

31.69

Ticaret-Konut Alanı

20492

0.38

10.79

 

Sanayi Alanı

165055

3.05

86.87

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

29339

0.54

15.44

Askeri Alan

94171

1.74

49.56

Ağaçlandırılacak Alan

44281

0.82

23.31

Cami Alanı

3772

0.07

1.99

Şehirler Arası Otobüs Terminal Alanı

179367

3.32

94.40

Depolama Alanı

547080

10.11

287.94

Dere Alanı

305490

5.65

160.78

Fuar Alanı

96236

1.78

50.65

Günübirlik Tesis Alanı

352681

6.52

185.62

Kültürel Tesis Alanı

14739

0.27

7.76

Otel Alanı

24863

0.46

13.09

Yurt Alanı

2161

0.04

1.14

Sosyal Tesis Alanı

550

0.01

0.29

Açık Spor Tesisi Alanı

72880

1.35

38.36

Meydan Alanı

12675

0.23

6.67

Hızlı Tren Güzergahı Alanı

16986

0.31

8.94

Çevre Yolu Alanı

26610

0.49

14.01

Yol+Otopark Alanı

1345056

24.57

707.92

Toplam

5408942

100.00

2846.81

             

 şeklinde planlama alanının düzenlenmesi,

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan ifraz yapılamaz. Ruhsat verilemez. 18. madde uygulaması sonucunda oluşmuş parsellerde ifraz ve tevhit yapılabilir. İfraz sonucunda oluşacak yeni parseller 1000 m²’den az olamaz.
 2. Ticaret Alanı’nda; teşhire ve ticarete yönelik bürolar, işhanları, lokanta, çarşı ile sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir.  Ticaret Alanları’ndaki yapılaşma emsali  ve bina yüksekliği (Yençok) plan üzerinde belirtilmiştir. Plan üzerinde yükseklik belirtilmeyen alanlarda bina yüksekliği Yençok=80 m'dir. Zemin katlar inşaat çekme mesafelerine uyulmak kaydı ile arsanın en fazla %60'ına oturtulabilir.
 3. İstanbul Caddesi'ne cepheli Ticaret Alanları’nda parsel büyüklüğü 10.000 m²-12.500 m² olan parsellerde, onaylı plandaki emsal değerine E=0.25, parsel büyüklüğü 12.501 m²-15.000 m² olan parsellerde, onaylı plandaki emsal değerine E=0.50, parsel büyüklüğü 15.001 m² - 20.000 m² olan parsellerde, onaylı plandaki emsal değerine E=0.75, parsel büyüklüğü 20.001 m² üzerinde olan parsellerde, onaylı plandaki emsal değerine E=1.00 ilave yapılabilir. 
 4. İstanbul Caddesi'ne cepheli parsellerde yapı yaklaşma sınırı min. 10 m’dir. Bina yüksekliğinin 40 m’yi aşması durumunda zemin katın üzerindeki katlarda ön bahçe mesafesi, toplam bina yüksekliğinin 1/4‘ü oranında arttırılır. Diğer yol ve cephelerde yapı yaklaşma sınırı plan üzerinde belirtildiği gibidir.
 5.  İstanbul Caddesi'ne cepheli parsellerde kot, İstanbul Caddesi'ne cephesinden, diğer parsellerde parselin cephe aldığı yoldan alınacaktır. Ön, yan ve arka bahçe düzenlemeleri +0.00 kotu üzerine çıkamaz.
 1. Otopark parsel içinde çözümlenecektir. Yürürlükteki Otopark Yönetmeliği geçerlidir.
 2. Depolama Alanı’nda; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depo binaları yer alabilir. Depolama Alanları’nda yapılaşma emsali ve bina yüksekliği (Yençok) plan üzerinde belirtilmiştir. İstanbul Caddesi'ne cepheli Depolama Alanlarında talep edildiği taktirde toplam İnşaat Alanı’nın %30'una kadar ticari birimler ayrılabilir.
 3. Resmi Kurum Alanları’nda plan üzerinde belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır.
 4. Sanayi Alanı’nda; Yapılaşma Emsali E=1.00 en küçük parsel alanı 2000 m², parsel cephesi en az 30.00 m’dir. Bina yüksekliği üretim tipine göre ilgili idaresince belirlenecektir. Yapı yaklaşma mesafeleri plan üzerinde belirtilmiştir. Atık su, çevre kanalizasyon projeleri ilgili birimlerce onaylanmadan inşaat izni verilemez.
 5. Otel Alanları’nda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan 03.12.2013 tarih, 1299 sayılı kararda belirtildiği gibi "tek bağımsız bölüm olarak yapıldığında 0,50 emsal ilave edilir" plan notu geçerlidir. Otel Alanları’nda zemin kat yüksekliği en fazla 8 m olabilir.
 6. Günübirlik Tesis Alanı’nda; maks. bina yüksekliği Yençok=8,50 m yapılaşma emsali E=0,20’dir. İnşaat çekme mesafeleri yollardan ve parsel sınırlarından min. 5 m’dir.
 7. Rekreasyon Alanı’nda; Yapılaşma Emsali E=0,10, maksimum bina yüksekliği Yençok=8,50 m inşaat çekme mesafeleri yoldan ve diğer parsel sınırlarından min. 5 m’dir.
 8. Plan üzerine işlenmiş Taşkın Alanları’nda kalan parsellerde su basman kotu BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce verilecek maksimum su taşkın seviyesi kotundan aşağıda kalmayacak şekilde oluşturulacaktır. Taşkın sınırı içinde en yüksek su seviyesi +0.00 kotudur. +0.00 kotu altında bağımsız bölüm yapılamaz, iskan edilen piyesler düzenlenemez.
 9. Enerji nakil hattının geçtiği alanlarda TEİAŞ görüşü alınacaktır.
 10. Doğalgaz boru hattı ve emniyet şeridi üzerinde yapı niteliği taşımayan yaya ve trafik yolları geçişleri, Yeşil Alan, Spor Alanı, otopark gibi açık tesisler için BOTAŞ ve BURSAGAZ A.Ş.’den izin alınması gereklidir. İzin başvurularına projelerin eklenmesi zorunludur.
 11. Bu planın onay tarihinden önceki onaylı İmar Planlarına göre ruhsat alan parsellerde bina ömrü doluncaya kadar, ruhsat aldığı tarihteki onaylı plan hükümleri geçerlidir. Mevcut binanın yıkılıp yenilenmesi durumunda bu plan hükümleri geçerlidir.
 12. Planlama alanı I. derece deprem bölgesinde kaldığından plan sınırları içindeki her türlü yapılaşmada “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ile “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile onaylı jeolojik-jeoteknik etüd raporuna uyulacaktır.

          Belirtilmeyen hususlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir şeklindeki plan notları ile; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. “Tarım Alanları” başlığı altında yer alan bazı maddelere ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 51-52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 2 parsel, 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54 -105 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 869 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Köprüsü Ovaakça Girişi arasında kalan (İstanbul Caddesi) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi kıyısında “Yat Limanı Balıkçı Barınağı ve Tekne İmal Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – 72 kabul) ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Akçalar Islah OSB’nin Hasanağa OSB’ye dahil edilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balkan, Başköy ve Hasanağa Mahalle sınırlarını kapsayan muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 453 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 parseller, 10589 ada, 1 parsel ve 257 ada, 54 ve 105 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5633 ada, 19-20 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6013 ada, 9 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1670 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2792 ada, 5-6-8-9-10-11 parsellerin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 21-22-23 parsellerin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761 – 3762 – 3763 – 3764 – 3778 – 3779 – 3780 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 877 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 853 ve 854 parsellere ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parsellere ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parseller ve çevresine ait Arkeolojik Sit Alanı 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi, 662 ada, 11 parsele ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, 7842 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 383 ada, 5-6-8-9-10-11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4132 ada, 2 parsel ve 4133 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 23 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 117 ada, 81 ve 82 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 206, 176, 242, 156 parseller ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730 parsel Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, muhtelif parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2016/2520 sayılı kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 183 ada, 43, 44, 45, 46 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 28-42-44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 338 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 352 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Ekinli Mahallesi, 584 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 667 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 900 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi’nde muhtelif ada parsellerin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 361 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 19,47,87 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 71,91,122,120 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 109 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2012, 719, 720, 731, 730, 729 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, 6273 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4137 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Belediye Korusu ve yakın çevresi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1987 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2281 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009, 2010, 2011, 2029 ve 2040 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1233 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım Planı ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 230 ada 3 parselde Cerrah Parkı’nda bulunan 43,00 m2 kafeterya ve 40,50 m2 WC alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Mudanya İlçesi, Karafatma Mahallesi, 1061 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan tescilli yapıların gerekli ödeneğin Valilik tarafından karşılanması kaydıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 2. Fatih Caddesi, No:129 adresinde bulunan konut, kiler, ahır, vb. yapıların tescil harici alanda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2588 nolu parselde bulunan 3300 m2’lik taşınmazdan 150 m2 kısmının doğrudan temin yöntemiyle satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Tekke Mahallesi, 119 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan tesiste Belediyemiz lehine olan tahsisin iptali ve tesisin İnegöl Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ormankadı Mahallesi, 358 parsel sayılı taşınmaz, Tepecik Mahallesi, 138 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, Doğancı Mahallesi, 955 parsel sayılı taşınmaz ve Ovaazatlı Mahallesi, 3904 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz lehine olan üst hakkının iptali ve üzerinde mevcut tesislerin Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde merkezdeki su tarifesinin uygulanması ile ilgili  raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30/10/2019 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havalesine, 

100-Hukuk Komisyonu’nun, Kütahya İli, Emet Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlar  Yönetmeliği ve  Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-Ulaşım Komisyonu’nun, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Karaman İstasyonu” isminin “Karaman-Hürriyet İstasyonu” olarak ve “Şirinevler İstasyonu” isminin “Şirinevler/Yiğitler İstasyonu” olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret – 83 kabul)  ile kabulüne,

103-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa İznik Gölü üzerinde toplu taşıma hizmeti sağlamak üzere 6 adet güzergahta çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İmar Planı’nda Mezbahane fonksiyonuna tahsisli, Orhangazi Belediyesi’ne ait bir gayrimenkul üzerine Mezbahane yapılabilmesi için Orhangazi Belediyesi’ne yetki devri yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Hayvancılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla mera ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılması için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Muhtelif yerlere mezbaha yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

107-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi ve 100. Yıl Mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi’nin genişlemesine önlem alınması ve dere ıslah çalışmaları yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın Güneş Enerjisi kullanım alanlarının genişletilmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan planda belirtilen eylemlere katkı sağlanması amacıyla yeni yapılan sitelerde yapılması gereken işlemler ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

109-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.09.2019 tarih ve 483 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde bulunan 8 adet kaynak suyu)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

110-Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi arasında Ortak İşbirliği Protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarının, Orhangazi Kuletepe C Tipi Mesire Yeri’ne ait Orman İşletme Müdürlüğü’yle imzalanan kira sözleşmesinin iptali ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

113-Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Şehir içi Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri ve Bu-kart vize işlemleri ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

114-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2019 tarih ve 1279 sayılı “T.C Bursa  Eskişehir Bilecik  Kalkınma   Ajansı (BEBKA) tarafından  yürütülmekte  olan   2019  Yılı Fizibilite   Desteği   Programı   kapsamında ‘Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Medikal-Termal Turizm Kullanımına Yönelik     Yaptırım Potansiyelinin Araştırılarak  Fizibilite  Raporunun   Hazırlanması’ projesine başvuru  yapılması   için  yetki  verilmesi” ile ilgili Meclis Kararının;T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kurum/Kuruluşumuz adına ‘Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Medikal-Termal Turizm Kullanımına Yönelik Yaptırım Potansiyelinin Araştırılarak Fizibilite Raporunun Hazırlanması’ başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak Kurum/Kuruluşumuzu temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya ‘Murat AKDAŞ’ın yetkili kılınmasına” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

115-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2019 tarih ve 1411 sayılı “Yıldırım İlçesi,  Yunusemre  Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının;24.09.2019 tarih ve 1411 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Kararın tekrar değerlendirilmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iade edilmesi” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Toplu   Taşıma    Araçlarının    29   Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olması”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,   

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 22.10.2019 tarih ve 94139169-301.01-E.175757 sayılı yazısı) verdiği “Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığına  bağlı, Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü’nün kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.10.2019 tarih ve 14300260-301.01-E.173534 sayılı yazısı) verdiği “BURULAŞ’a 20.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili ile ilgili yazılı önergesinin; “mevcut kredilerin kapatılması” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Memur, Tam  Zamanlı  Sözleşmeli  ve  Sözleşmeli Sanatçı ile BUSKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan Memur ve Sözleşmeli çalışan personele yemek hizmetinin 24 ay süre   ile    sunulması   için    Yemek   Hizmet   Alım İhalesinin yapılması” ile ilgili ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.10.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.173556 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Altgeçidindeki 8 ve 23/B numaralı işyerlerinin dükkan olarak, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 nolu parselde bulanan işletmenin çay bahçesi ve kafeterya olarak işletilmek üzere işletmeye verilmesi”  ile ilgili yazılı  önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.174411 sayılı yazısı) “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezi (GADEM) yerinin ‘Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ olarak işletilmek veya üçüncü şahıslara kiraya verebilecek şekilde BURFAŞ’a tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 2019/325 sayılı ‘Ek Bütçe verilmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 parsel, 2916 ada, 1 parsel, 2927 ada, 1 parsel, 2929 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 parsel, 2916 ada, 1 parsel, 2927 ada, 1 parsel, 2929 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318 ada, 6 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318 ada, 6 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Kumyaka Köyü ve çevresi Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Kumyaka Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yolda kalan Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, 4398 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Tapu Sicil Müdürlüğü’nden yol olarak terkin edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Zemin Etüdleri İlke ve Esasları’nda, ‘Kategori 1 Kapsamına Giren Yapılar’ başlığında revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parselin ‘Konut Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parselin ‘Konut Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Çukurca Mahallesi, 4782 ada, 28 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Çukurca Mahallesi, 4782 ada, 28 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “BURULAŞ ve Özel Halk Otobüsleri’nin park edebilmesi için Otobüs Parkı ihtiyacı (Küçük Sanayi, Çalı Yolu)” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 05.09.2019 tarih ve 141 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Köyden Mahalleye dönüşen yerler için yeni bir su tarifesinin belirlenmesi” ile ilgili yazılı  önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, 07.10.2019 tarih ve 42819669-301.01-E.165198 sayılı yazısı) “İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası” ile ilgili yazılı  önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içinde bulunan 3 (üç) adet WC (İpekiş Giriş Yanı WC1, Cami Yanı WC2 ve Lunapark Üstü WC3) alanlarının BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılarak mezarlık alanında kalan parsellere ilişkin kamu yararı kararı alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği  “Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730, 206, 176, 242, 156 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2711 ada, 25 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 19, 47, 87 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 71, 91, 122, 120  parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği  “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 151 ada, 18  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 10590 ada, 2  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 ada, 48 parselde Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Killik Mahallesi, 410 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 2751 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri Türkyılmaz, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.10.2019 tarih ve 202, 201 ve 199 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 166, 167 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21c05c2c pafta, 168 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21C05C2C pafta, 168 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 7252 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan Park Alanı’na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H21B25B4C pafta, 4991 ada, 231 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21B14D3D pafta, 1927 ada, 1 parselin kuzeydoğusunda bulunan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 929 (E: 758) sayılı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21B14D1D pafta, 1416 ada, 5 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na alınması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21B14D1D pafta, 1416 ada, 5 parselin Konut Alanı’ndan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na alınması için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21c05a3c pafta, 1323 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21c05a3c pafta, 1323 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2179 ada, 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi, H21B14D3A pafta, 1917 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4D pafta, 720 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Hasanağa Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “Harmancık İlçesi, Dedebali Mahallesi, I22D06C pafta, 114 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21B24A pafta, 795 parsele ilişkin Mudanya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, H21B12B3A/H21B12B3B paftalar, 118 ada, 2/3 parseller ile 119 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin Mudanya 1/5000 ölçekli Zeytinbağı Nazım İmar Planı değişikliği ve Kumyaka Köyü, Mankafa Mevki 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, H22D02B-H22D02C paftalar, 11583, 11584, 11585, 11586 ve 2986 adalar, 1-2-3/ 1-2-3/ 1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel, 3192 ada, 11-12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu KARATAŞ ve Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Bilgin Apartmanı tapunun 546 ada, 17 parsel, Hisar Apartmanı tapunun 195 ada, 82 parsel, Mendi Apartmanı tapunun 592 ada, 219 parsel, Kayhan Mahallesi tapunun 253 ada, 5 parsel ve Hürriyet Apartmanı tapunun 592 ada, 220 parselde yaşayan vatandaşların TOKİ tarafından yapılan Cihatlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nden faydalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine, 

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, mevcut sahil yoluna paralel 20 metrelik yolun açılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine, 

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 235 ada, 1, 11 parseller, 235 ada, 5-7 parseller 1214 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000-1/5000-1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.10.2019 tarih ve 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 234 ve 236 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 185, 186 ve 187 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 09.09.2019 tarih ve 102 sayılı ‘Plan değişikliği’, 09.10.2019 tarih ve 113 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Osman DURDU, Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK ve Faruk ADIYAMAN’ın verdiği “Bursa İl Merkezi ve İlçelerin riskli alanlarının ve rezerv alanlarının harita bilgilerinin değerlendirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine, 

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ ve Faruk ADIYAMAN’ın verdiği “Kuzey Makedonya’nın Jupa Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Harmancık İlçesi, Bursa-Balıkesir Opet Kavşağı, Çevreyolu Arapoğlu Kavşağı, Çevreyolu Simav Kavşağı ve Çevreyolu Tavşanlı Kavşaklarına trafik lambası konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, Engin Adıyaman Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi önüne hız kesicilerin yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Mehmet KALPAN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY ve Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Merinos Parkı’na umumi tuvalet yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2019 tarih ve 69 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüdayi DEMİR, Murat TANRIVERDİ, Oktay ALTUN, Ercan KORKMAZ, Galip GÜR, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Bursa-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında yolcu taşıyan BURULAŞ otobüslerinin Orhangazi İlçesi’nden geçmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüdayi DEMİR, Murat TANRIVERDİ, Oktay ALTUN, Ercan KORKMAZ, Galip GÜR, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Orhangazi’nin İznik Gölü güneyindeki Gölyaka, Dutluca, Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca Mahallelerine ulaşım sıkıntısı” ile ilgili yazılı önergesinin; Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR, Tayfun SIRMAN, Hüdayi DEMİR, Zafer YILDIZ ve Emir BİRGÜN’ün verdiği “T2 Tramvay Hattı güzergahındaki trafik lambaları”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkkanlık Makamı’na havalesine, 

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi ÇINAR, Asiye ÇALIŞKAN, Tayfun SIRMAN ve Murat TANRIVERDİ’nin verdiği “Bursa’dan, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren’e ulaşımın sağlanabilmesi için otobüs seferleri konulması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 700,701,702,703 sayılı Kararları ile 07.10.2019 tarih ve 760,761,762,763,764,765,766 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “1/1000 ölçekli Doğanköy Uygulama İmar Planı’nda Özel Donatı Alanlarının Kamusal Alanlara dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.10.2019 tarih ve 760 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Balat Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.10.2019 tarih ve 763 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi’nde bulunan Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu ile Hasan Öztimur Huzurevi’nin bulunduğu Egemenlik Caddesi üzerinde kapalı otobüs durağı yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 323-324 sayılı Kararları ile 07.10.2019 tarih ve 390-391-392-393 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “1/5000 ölçekli Panayır Gelişme Alanı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.10.2019 tarih ve 622-623-624-625-626-627-628-629-630 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı  önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet KANAR, Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN ve Nuray LAÇİNER’in verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 02.10.2019 tarih ve 217 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK, Erkan DÖNMEZ ve Elif KOÇ’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, Hamitler/Yenikent Atık Depolama Sahası’nın çöp süzüntü suyundan gelen kokunun giderilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,  

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Oğuz HANÇER, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ ve Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, 6273 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali ZEYBEK, Hicran BAŞKÖK, Polat AHMET’in verdiği “Kestel İlçesi’nde hava ve su kirliliğinde görülen aşırı artış” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.174414 sayılı yazısı) “Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada üzerinde bulunan Kazancı Sosyal Tesisi’nin, BURFAŞ tarafından Belediyemize iade edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

24.10.2019 Tarihli Meclis