MECLİS TOPLANTILARI

19.09.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 EYLÜL 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 7 nci, 1 inci dönemin 5 inci EYLÜL/2019 ayına ait OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait gündemdir. 

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Plan Taslağı ile ilgili yazısı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.07.2019 tarih ve 422 sayılı “Norm Kadro Değişikliği”  ile ilgili Kararı,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.07.2019 tarih ve 429 sayılı “Taşınmaz Satışı (Osmangazi İlçesi-Gündoğdu Mahallesi)”  ile ilgili Kararı,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.09.2019 tarih ve 483 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde bulunan 8 adet kaynak suyu)”  ile ilgili Kararı,

5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.09.2019 tarih ve 487 sayılı “Dağyenice Gölet Alanı”  ile ilgili Kararı,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısı,

8-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kütahya İli, Emet Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,

9-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolleri yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

10-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türkçe’nin, Türk Kültürünün ve Bursa’nın kültürel zenginliklerinin Uluslararası alanda tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Maarif Vakfı ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

11-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, “Akran Rehberliği ve Gençlik Etkinlikleri (ARGE)” Projesi kapsamında Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

12-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

13-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Dış Görev (İspanya-Barcelona) ile ilgili yazısı,

14-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Dış Görev (Bosna-Hersek) ile ilgili yazısı,

15-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinin D-14 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili yazısı,

16-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ulusal ve Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Yunusemre Enstitüsü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

17-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları Hizmetlerinin yürütülmesini ilişkin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

18-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 611 ada, 85 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi teras katında bulunan Kantin Alanı’nın işletme hakkının BURFAŞ’a devir edilmesi ile ilgili yazısı,

19-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin yemek hizmetinin aksamadan yürütülmesi için “tesislerinde pişirilmiş yemek alımı, dağıtımı, dağıtım sonrası hizmetleri ve hizmet alım işinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemelerinin 2 yıl süreyle yapılması  ile ilgili yazısı,

20-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kamu Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Muhtarlıklar vb. yerlerden gelen taleplerin karşılanması ve hizmetlerin yürütülebilmesi için “minibüs, küçük otobüs ve otobüs kiralanması hizmet alım işinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemelerinin 15 ay süreyle yapılması  ile ilgili yazısı,

21-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Karaman İstasyonu” isminin “Karaman-Hürriyet İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

22-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi  Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Beler Mahallesi, İstanbul Caddesi, 2 ada, 12 parselde kayıtlı mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, I. Murat Hamamı olarak tanımlı yapının İznik Çini Müzesi olarak hizmet vermesi ile ilgili yazısı,

23-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi  Başkanlığı’nın, Müzelerde hediyelik eşya satışı için Bursa Kültür A.Ş’ye alan tahsisi ile ilgili yazısı,

24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla Mevkii’nde bulunan Kocayayla C Tipi Mesire Yeri’nin Keles Belediye Başkanlığına kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısı,

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Karacabey Belediyesi adına kayıtlı muhtelif 11 adet taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti İnegöl Belediyesi’ne ait İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi, 108 ada, 157 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti İznik Belediyesi’ne ait İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 96 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 73 ada, 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Karafatma Mahallesi, 1061 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan tescilli yapıların gerekli ödeneğin Valilik tarafından karşılanması kaydıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi Kuletepe C Tipi Mesire Yeri’ne ait Orman İşletme Müdürlüğü’yle imzalanan Kira Sözleşmesinin iptali ile ilgili yazısı,

32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Kayhan-Cihatlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı’nda hisselerin TOKİ’ye devredilmesi ile ilgili yazısı,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,   1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri  ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 2 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle, Özlüce ve Yolçatı Mahallelerinde 1400 ha. alanda; 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4162 ada, 20 parsele (Eski 17-18 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 867 ada, 367 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1692 ada, 1 parsel ve 125 ada güneyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 115 ada, 22 ve 25 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 426 ada, 43 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 ve 1466 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin,  23.07.2015 tarihli ve 1547 sayılı Kararının iptali hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1622 E., 2018/1505 K. sayılı kararı ile ilgili raporu, 

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 36 ada, 11 parsel ve Sofular Mahallesi, 42 ada, 11,12,13,14,15 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 36 ada, 11 parsel ve Sofular Mahallesi, 42 ada, 11,12,13,14,15 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 107/24, 108/2, 109/24 parsel sayılı taşınmazlar Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, 587 ve 1520 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 29 parsele ilişkin İstanbul Caddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.05.2019 tarihli ve 587 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519, 7520, 10392 adalara ve 7496 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 8597 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki Park Terk Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy (Mudanya Planlama Bölgesi) Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 22 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4265 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4624/4, 4626/5, 4776/2, 4775/1 ve 4623 adanın kuzeyinde yer alan Yeşil Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 2542-2543 parsellerin “At Üretim Çiftliği” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2019 tarih ve 152 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 79-80-81 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 594 ada, 182-186 parsel, 128 ada, 1 parsel, 558 ada, 154 parsel ve 667 (564) ada, 58-63-188 parselleri kapsayan alanın “Kamu Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Bağdere Islah Projesine dere ıslah şerit genişliği ile dereye ait işletme/bakımın yapılacağı ve ihtiyaç durumunda atıksu, yağmursuyu ve isale hatlarının geçeceği minimum 5 mt. servis yollarının Dere Islah Bandı olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 597 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi, 144 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 116 ada, 56 parsel sayılı taşınmaz Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1565 ve 387 parsel sayılı taşınmazlar Tarımsal Depolama Alanı 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, 1050, 1051 ve 398 parsel sayılı taşınmazlar Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Caddesi Kuzeyine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5546 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4146 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, 5526 ada, 12 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4219 ada, 22 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4568 ada, 4-5-6-7-8-10 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4230 ada, 4 parsel ve 4231 ada, 9 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 301 ada, Emirsultan Mahallesi, 258 ada ve Musababa Mahallesi, 4603-4604 adalara ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir ve Teferrüç Mahalleleri sınırlarında Teleferik İstasyonu çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgelerde mühendislik hizmetlerinin kontrol ve uygulama yetkisinin Yıldırım Belediyesi’ne verilmesi talebi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3985 ada, 33 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi,  3543 ada, 77-83-84-89-90-92 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 85-76-86 parsellere ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 27.02.2019/8599 sayılı kararı ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 19.09.2017/11382 sayılı yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 06.09.2017/10544 sayılı yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emsalin 1.5’tan fazla olduğu alanların yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 353 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu, 

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4171 ada, 3 parsel ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 10-11-13-33 parseller, Selçukbey Mahallesi, 2353 ada, 1-6 parseller, 2354 ada, 1 parsel, 1303 ada, 1 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3004 ve 3005 adalara ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2686 ada, 1-2 parseller ve 2688 ada, 1-2 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2823 ada, 44 parsele ilişkin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 09.11.2017 gün ve 22413 sayılı yazısı ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 568 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 3842 ve 3843 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında onaylanan İnegöl İlçesi’ne ait plan değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa ili, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 09.11.2018 tarihli ve 2018/1216 E. 2018/2390 sayılı kararı ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 877 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çeltikçi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Karasu Mahallesi, 1264 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu, 

74-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 5449 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda, 1. Bodrum Kat, 30 nolu Süpermarket vasıflı bağımsız bölümün Belediyemize ait hissesinin kiralanması ile ilgili raporu,

75-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Bağlı Mahallesi, 118 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devri ile ilgili raporu,

76-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1445 parsel sayılı ve 20.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü ve BURKENT A.Ş. adına olan tahsislerinin iptal edilmesi ve ilgili taşınmazın TARIM A.Ş.’ye tahsis talebi ile ilgili raporu,

77-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, İncealipınar Mahallesi, 228 parsel sayılı, 13.400,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

78-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 20 adet taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

79-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya, Osmangazi ve Orhangazi İlçelerinde bulunan muhtelif yerlerin Otopark Alanı  olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

80-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 parsel sayılı 14,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporu,

81-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın araç talebi ile ilgili raporu,

82-Hukuk Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,

83-Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz Organizasyon yapısında yapılan değişiklikten dolayı Birim Yönetmeliklerinden “Genel Sekreter Yardımcılığı” ibaresinin çıkartılarak yerine ilgili birimlerin unvanlarının eklenmesi ile ilgili raporu,

84-Ulaşım Komisyonu’nun, S Plaka hakkında yaşanan sıkıntılar ile ilgili raporu,

85-Ulaşım Komisyonu’nun, Şehirlerarası Gemlik Otobüs Terminali’nin daha güvenli ve fonksiyonel kullanımı için tadilat yapılması ile ilgili raporu,

86-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi içi ulaşım ağında düzenleme yapılması ile ilgili raporu,

87-Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu’nun, Bursa’da süs bitkisi ve fidan yetiştiriciliğinin desteklenmesi ile ilgili raporu,

88-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, 2019 Mali Yılı için mülkiyeti/tasarrufu Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif yerlerdeki işletmelerin kira artışları ile ilgili müşterek raporu,

89-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Öğrenci abonman Bursakart ücretlerinin aylık 60-TL (altmış türklirası) olarak belirlenmesi ile ilgili müşterek raporu,

90-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın BUDO seferlerinden %50 indirimli olarak yararlanması ile ilgili müşterek raporu,

91-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Engelli ve öğrencilerimizin yıllık Bukart vize işlemlerine vize ücret muafiyeti getirilmesi ile ilgili müşterek raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ                                                                                                     

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

                          

19.09.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 EYLÜL 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 7 nci, 1 inci dönemin 5 inci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 1-Okunan Okunan 18/07/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine  ait Zabıt, 23/07/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2.  Birleşimine  ait  Zabıt ile 06/08/2019 günlü OLAĞANÜSTÜ Toplantısına ait  Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne, 

2-Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Plan Taslağı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.07.2019 tarih ve 422 sayılı “Norm Kadro Değişikliği”  ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.07.2019 tarih ve 429 sayılı “Taşınmaz Satışı (Osmangazi İlçesi-Gündoğdu Mahallesi)”  ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.09.2019 tarih ve 483 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde bulunan 8 adet kaynak suyu)”  ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine,

6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 10.09.2019 tarih ve 487 sayılı “Dağyenice Gölet Alanı”  ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kütahya İli, Emet Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

10-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolleri yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türkçe’nin, Türk Kültürünün ve Bursa’nın kültürel zenginliklerinin Uluslararası alanda tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Maarif Vakfı ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne,

12-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, “Akran Rehberliği ve Gençlik Etkinlikleri (ARGE)” Projesi kapsamında Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) ile  protokol yapmak    üzere   Büyükşehir   Belediye   Başkanı’na   yetki  verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne,

13-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

14-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Dış Görev (İspanya-Barcelona) ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Dış Görev (Bosna-Hersek) ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinin D-14 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ulusal ve Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Yunusemre Enstitüsü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne, 

18-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları Hizmetlerinin yürütülmesini ilişkin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

19-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 611 ada, 85 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi teras katında bulunan Kantin Alanı’nın işletme hakkının BURFAŞ’a devir edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

20-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin yemek hizmetinin aksamadan yürütülmesi için “tesislerinde pişirilmiş yemek alımı, dağıtımı, dağıtım sonrası hizmetleri ve hizmet alım işinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemelerinin 2 yıl süreyle yapılması  ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

21-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kamu Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Muhtarlıklar vb. yerlerden gelen taleplerin karşılanması ve hizmetlerin yürütülebilmesi için “minibüs, küçük otobüs ve otobüs kiralanması hizmet alım işinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemelerinin 15 ay süreyle yapılması  ile ilgili yazısı oybirliği ile kabulüne,

22-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, BursaRay hattı üzerinde bulunan “Karaman İstasyonu” isminin “Karaman-Hürriyet İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

23-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi  Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Beler Mahallesi, İstanbul Caddesi, 2 ada, 12 parselde kayıtlı mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, I. Murat Hamamı olarak tanımlı yapının İznik Çini Müzesi olarak hizmet vermesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

24-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi  Başkanlığı’nın, Müzelerde hediyelik eşya satışı için Bursa Kültür A.Ş’ye alan tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla Mevkii’nde bulunan Kocayayla C Tipi Mesire Yeri’nin Keles Belediye Başkanlığına kiraya verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Karacabey Belediyesi adına kayıtlı muhtelif 11 adet taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,  

28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti İnegöl Belediyesi’ne ait İnegöl İlçesi, Halhalca Mahallesi, 108 ada, 157 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti İznik Belediyesi’ne ait İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 96 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 73 ada, 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Karafatma Mahallesi, 1061 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan tescilli yapıların gerekli ödeneğin Valilik tarafından karşılanması kaydıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi Kuletepe C Tipi Mesire Yeri’ne ait Orman İşletme Müdürlüğü’yle imzalanan Kira Sözleşmesinin iptali ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,  

33-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın açık otopark olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Kayhan-Cihatlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı’nda hisselerin TOKİ’ye devredilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,  

35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,   1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri  ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 03.07.2019 tarih ve 444 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8  ret - 53 kabul) ile uygun olduğuna  ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 03.07.2019 tarih ve 220 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 02.07.2019 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8  ret - 53 kabul) ile uygun olduğuna diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 07.03.2019 tarihli ve 68 sayılı Meclis Kararı” ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin; Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 112 ada, 254 parsele ait iki numaralı plan notunun aynen, birinci plan notunun “Arazi eğimi sebebiyle oluşacak bahçe duvarları için yükseklik şartı aranmaz. Ancak bahçe duvarlarının yoldan gözüken kısımları için ilgili Yönetmeliğe uyulacaktır.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 02.07.2019 tarih ve 129 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 2 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle, Özlüce ve Yolçatı Mahallelerinde 1400 ha. alanda; 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4162 ada, 20 parsele (Eski 17-18 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 867 ada, 367 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1692 ada, 1 parsel ve 125 ada güneyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süle Mahallesi, 115 ada, 22 ve 25 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 426 ada, 43 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 ve 1466 parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin,  23.07.2015 tarihli ve 1547 sayılı Kararının iptali hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1622 E., 2018/1505 K. sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 36 ada, 11 parsel ve Sofular Mahallesi, 42 ada, 11,12,13,14,15 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 36 ada, 11 parsel ve Sofular Mahallesi, 42 ada, 11,12,13,14,15 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 107/24, 108/2, 109/24 parsel sayılı taşınmazlar Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, 587 ve 1520 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 29 parsele ilişkin İstanbul Caddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – 70 kabul) ile kabulüne,  

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.05.2019 tarihli ve 587 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519, 7520, 10392 adalara ve 7496 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 8597 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki Park Terk Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy (Mudanya Planlama Bölgesi) Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 22 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4265 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4624/4, 4626/5, 4776/2, 4775/1 ve 4623 adanın kuzeyinde yer alan Yeşil Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 2542-2543 parsellerin “At Üretim Çiftliği” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2019 tarih ve 152 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 79-80-81 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 594 ada, 182-186 parsel, 128 ada, 1 parsel, 558 ada, 154 parsel ve 667 (564) ada, 58-63-188 parselleri kapsayan alanın “Kamu Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Bağdere Islah Projesine dere ıslah şerit genişliği ile dereye ait işletme/bakımın yapılacağı ve ihtiyaç durumunda atıksu, yağmursuyu ve isale hatlarının geçeceği minimum 5 mt. servis yollarının Dere Islah Bandı olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 597 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi, 144 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 116 ada, 56 parsel sayılı taşınmaz Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1565 ve 387 parsel sayılı taşınmazlar Tarımsal Depolama Alanı 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, 1050, 1051 ve 398 parsel sayılı taşınmazlar Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Caddesi Kuzeyine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5546 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4146 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, 5526 ada, 12 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4219 ada, 22 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4568 ada, 4-5-6-7-8-10 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4230 ada, 4 parsel ve 4231 ada, 9 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 301 ada, Emirsultan Mahallesi, 258 ada ve Musababa Mahallesi, 4603-4604 adalara ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir ve Teferrüç Mahalleleri sınırlarında Teleferik İstasyonu çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgelerde mühendislik hizmetlerinin kontrol ve uygulama yetkisinin Yıldırım Belediyesi’ne verilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3985 ada, 33 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi,  3543 ada, 77-83-84-89-90-92 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 85-76-86 parsellere ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 27.02.2019/8599 sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 19.09.2017/11382 sayılı yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 06.09.2017/10544 sayılı yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emsalin 1.5’tan fazla olduğu alanların yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 353 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4171 ada, 3 parsel ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 10-11-13-33 parseller, Selçukbey Mahallesi, 2353 ada, 1-6 parseller, 2354 ada, 1 parsel, 1303 ada, 1 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3004 ve 3005 adalara ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2686 ada, 1-2 parseller ve 2688 ada, 1-2 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2823 ada, 44 parsele ilişkin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 09.11.2017 gün ve 22413 sayılı yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 568 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 3842 ve 3843 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parsellere ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında onaylanan İnegöl İlçesi’ne ait plan değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa ili, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 09.11.2018 tarihli ve 2018/1216 E. 2018/2390 sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 877 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çeltikçi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Karasu Mahallesi, 1264 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

109-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 5449 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda, 1. Bodrum Kat, 30 nolu Süpermarket vasıflı bağımsız bölümün Belediyemize ait hissesinin kiralanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Bağlı Mahallesi, 118 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1445 parsel sayılı ve 20.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü ve BURKENT A.Ş. adına olan tahsislerinin iptal edilmesi ve ilgili taşınmazın TARIM A.Ş.’ye tahsis talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, İncealipınar Mahallesi, 228 parsel sayılı, 13.400,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

113-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 20 adet taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya, Osmangazi ve Orhangazi İlçelerinde bulunan muhtelif yerlerin Otopark Alanı  olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 parsel sayılı 14,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

116-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın araç talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

117-Hukuk Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

118-Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz Organizasyon yapısında yapılan değişiklikten dolayı Birim Yönetmeliklerinden “Genel Sekreter Yardımcılığı” ibaresinin çıkartılarak yerine ilgili birimlerin unvanlarının eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

119-Ulaşım Komisyonu’nun, S Plaka hakkında yaşanan sıkıntılar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

120-Ulaşım Komisyonu’nun, Şehirlerarası Gemlik Otobüs Terminali’nin daha güvenli ve fonksiyonel kullanımı için tadilat yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

121-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi içi ulaşım ağında düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

122-Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu’nun, Bursa’da süs bitkisi ve fidan yetiştiriciliğinin desteklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

123-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, 2019 Mali Yılı için mülkiyeti/tasarrufu Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif yerlerdeki işletmelerin kira artışları ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne,

124-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, Öğrenci abonman Bursakart ücretlerinin aylık 60-TL (altmış türklirası) olarak belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR,  Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 61 kabul) ile kabulüne,

125-Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’nın, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın BUDO seferlerinden %50 indirimli olarak yararlanması ile ilgili müşterek raporunun Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

126-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Engelli ve öğrencilerimizin yıllık Bukart vize işlemlerine vize ücret muafiyeti getirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 8  ret - 71 kabul) ile kabulüne,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay  YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Karakadı Mahallesi, 101 ada, 83 parsel  sayılı   taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devir edilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,   

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 09.09.2019 tarih ve 41568574-301.01-E.148373 sayılı yazısı) verdiği  “Bursa Teleferik A.Ş. ile Ek Sözleşme imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “Bursa  Eskişehir   Bilecik  Kalkınma   Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programından yararlanılması için Büyükşehir Belediye  Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı işinde kullanılmak üzere BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 7.000.000,00 (Yedimilyon)-TL’lik krediye ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Keles İlçesi Merkez İçmesuyu Arıtma inşaatı işinde kullanılmak üzere BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 3.000.000,00 (Üçmilyon)-TL’lik krediye ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Keles Atık Arıtma Tesisi inşaatı işinde kullanılmak üzere BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 7.000.000,00 (Yedimilyon)-TL’lik krediye ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde merkezdeki su tarifesinin uygulanması”    ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı işinde kullanılmak üzere BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 7.000.000,00 (Yedimilyon)-TL’lik krediye ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”    ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği (Plan ve Bütçe Komisyon Raporu) “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi’nde bulunan 2.006,70 m2 yüzölçümlü, 7826 ada, 2 nolu parselin doğrudan temin yöntemiyle satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın (Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları müşterek raporu) verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Merinos Parkı’nda bulunan Atatürk Kongre Kültür Merkezi müştemilatı ile Fuar Alanı’ndaki Ticari Alanların (BİNTED) Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’ne tahsis işleminin iptal edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,  

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 79735665-301.01-E.152532 sayılı yazısı) “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 2. Fatih Caddesi, No:129 adresinde bulunan konut, kiler, ahır, vb. yapıların tescil harici alanda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,   

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “İmar Planı’nda Mezbahane fonksiyonuna tahsisli, Orhangazi Belediyesi’ne ait bir gayrimenkul üzerine Mezbahane yapılabilmesi için Orhangazi Belediyesi’ne yetki devri yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,   

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2588 nolu parselde bulunan 3300 m2’lik taşınmazdan 150 m2 kısmının doğrudan temin yöntemiyle satın alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,   

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 nolu parselde bulunan taşınmazın zemin katında bulunan 16 nolu 75,86 m2 yüzölçümlü bağımsız bölümün ihale usulü ile satılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,    

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği (Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.152636 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4089 ada, 28 parselin satışı”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,     

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.152587 sayılı yazısı) “İnegöl İlçesi, Tekke Mahallesi, 119 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan tesiste Belediyemiz lehine olan tahsisin iptali ve tesisin İnegöl Belediyesi adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,     

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.152586 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa İlçesi, Ormankadı Mahallesi, 358 parsel sayılı taşınmaz, Tepecik Mahallesi, 138 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, Doğancı Mahallesi, 955 parsel sayılı taşınmaz ve Ovaazatlı Mahallesi, 3904 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz lehine olan üst hakkının iptali ve üzerinde mevcut tesislerin Mustafakemalpaşa Belediyesi adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,     

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği (Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.152571 sayılı yazısı) “Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, Kocayayla Mevkiinde bulunan Kocayayla C Tipi Mesire Yerinin Keles Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 17.09.2019 tarih ve 41568574-301.01-E.153395 sayılı yazısı)  “Bursa İznik Gölü üzerinde toplu taşıma hizmeti sağlamak üzere 6 adet güzergahta çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım  Komisyonu’na havalesine,  

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım - Hukuk  Komisyonlarına müştereken havalesine,  

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ, Halil ARSLAN, Hüdayi DEMİR, Mesut BEDEL, Faruk TÜRE, Ayşegül SEYRAN’ın verdiği “Hayvancılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla mera ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılması için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman  Komisyonu’na havalesine,  

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ, Halil ARSLAN, Hüdayi DEMİR, Mesut BEDEL, Faruk TÜRE, Ayşegül SEYRAN’ın verdiği “Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde tarım ve hayvancılık konusunda sorunların tespiti ve çözüm önerilerini belirlemek için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman  Komisyonu’na havalesine,  

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği  “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 tarih ve 687 sayılı kararı ile uygun bulunan Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları  ve Uygulama Hükümleri 6.2.4. Tarım Alanları Maddesine ilişkin Plan Notu değişikliğinin uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeni ile tekrar değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine,   

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi Kıyısında ‘Yat Limanı Balıkçı Barınağı ve Tekne İmal ve Çekek Yeri’amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/25000  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 444 ada, 534 parsel ve 711 ada, 449 - 450 parsellere ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 01.08.2019 tarih ve 128 - 129 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Yeni Adliye Bölgesindeki 3198/76 sayılı arsanın Otopark Alanına dönüştürülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yer alan 5340/1, 5340/2, 5340/3, 5341/1, 5342/1, 5343/1, 5344/1, 5344/2 ve 5344/3 sayılı arsaların Otopark Alanına dönüştürülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan 1545 ada, 1 parsel sayılı arsanın Otopark Alanına dönüştürülmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine,  

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.09.2019 tarih ve 86717163-301.01-E.154308 sayılı yazısı) “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar  Yönetmeliği ve  Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,   

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.152542 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği arasında ortak işbirliği protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine,  

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği (Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.09.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.152525 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi arasında Ortak İşbirliği Protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine,  

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun verdiği  “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1416 ada, 5 numaralı parsele ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine,  

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, H21C09A3D pafta, 5860 ada, 14 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine,   

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1A-1D pafta, 1405 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 59 pafta, 282 ada, 28 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Alaşar Köyü Güneyi DOSAB kuzeyindeki yaklaşık 48 hektarlık alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Alaşar Köyü Güneyi DOSAB kuzeyindeki yaklaşık 48 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 4773 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, H22D06B/H22D07A paftalar, 4823 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir ÜNLÜ’nün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Akçalar OSB’nin Hasanağa OSB’ye dahil edilmesi amaçlı Batı Planlama Bölgesi 1/25000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Tirilye İskele Caddesi’ndeki yapıların Cephe Sağlıklaştırma Projesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya’da yaşanan trafik ve otopark sorunu” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Muhtelif yerlere mezbaha yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Yaman Mahallesi ve çevresindeki Mahalleler ile Görükle Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu arasında yeni bir otobüs seferi konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER’in verdiği “Azerbaycan 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez ELÇİBEY’in adının Mustafakemalpaşa İlçesi’nde uygun bulunan meydan, bulvar, cadde, yol veya sokaklarından birine verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Belediyemizce yeni kreş ve bebek bakım odaları yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’ne otopark yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Meskenlerde kullanılan suyun 500 litresinin İnsani Su Hakkı olarak vatandaşlara ücretsiz verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe  Komisyonu’na havalesine, 

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, 110/7 ve 110/8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik köy kahvehanesi projesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’ne altgeçit yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım  Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Belediyemizce yeni bir hayvan barınağı yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER’in verdiği “Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri KİLLİGİL PAŞA’nın adının uygun bulunan meydan, bulvar, cadde, yol veya sokaklarından birine verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER’in verdiği “Azarbeycan Milli Marşı’nın ve Çırpınırdı Karadeniz şiirinin yazarı olan Türk Şairi Ahmet CEVAT’ın adının uygun bulunan meydan, bulvar, cadde, yol veya sokaklarından birine verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesini ikiye bölen 11 Eylül Bulvarı üzerine kavşak yapılması hakkındaki plan değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Unçukuru Mahallesi, 106 ada, 2 parselde bulunan atıl binanın yıkılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, ve 100. Yıl Mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi’nin genişlemesine önlem alınması ve dere ıslah çalışmaları yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Ayvalı Deresi üzerine köprü yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Kurtuluş Mahallesi’nin altyapı ve yağmursuyu drenajlarının tıkanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Doğanalan Mahallesi’nin kanalizasyon ve içme suyu borularının devamlı patlaması ve tıkanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Gökçeköy Mahallesi’nin İzmir Yolu bağlantılı Gökçeköy Caddesi’nde asfaltlama yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi ve Gökçeköy Mahallesi arasındaki yolun bakım, onarım ve asfalt yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi’nde sinek ilaçlama arabasının hizmet vermesi ve Görükle-İrfaniye yolu ve İrfaniye-Sülüklü arası yolların iyileştirme çalışması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI ve Mehmet KALPAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Çaylı Mahallesi’nde sinek ilaçlama arabasının hizmet vermesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi halkının cemiyetlerde kullanmak üzere plastik masa ve sandalye ihtiyacı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Tahtakale Köylü Pazarı” ile ilgili yazılı önergesi ile ilgili  Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,  

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.09.2019 tarih ve 205, 206- 208 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih ve 526, 527, 528, 529 - 530 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.09.2019 tarih ve  617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627- 628  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ALTUN’un verdiği  “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C03C2B pafta, 4408 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir BİRGÜN, Remzi ÇINAR ve Oktay ALTUN’un verdiği “AYKOME tarafından elektrik bağlantı, altyapı işlemlerinin UEDAŞ tarafından yapılma zorunluluğu” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Serkan SAVU, Murat TANRIVERDİ, Tayfun SIRMAN, Remzi ÇINAR, Emir BİRGÜN, Asiye ÇALIŞKAN ve Hüdayi DEMİR’in verdiği “65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir için toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri ve Bu-kart vize işlemleri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Oktay ALTUN ve Galip GÜR’ün verdiği “Mezuna kalan öğrencilerin toplu ulaşım indiriminden faydalanmaları”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Ahmet ERASLAN, Nadir ÜNLÜ, Osman DURDU ve Mesut BEDEL’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Polis Okulu Bat-Çık ismi ile anılan bölgede kavşak düzenlemesi yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Ahmet ERASLAN, Nadir ÜNLÜ, Osman DURDU ve Mesut BEDEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine Halı Saha ve Basketbol Sahası yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Ahmet ERASLAN, Nadir ÜNLÜ, Mahmut GÖK, Osman DURDU, ve Mesut BEDEL’in verdiği “Şirinevler Bursaray Metro İstasyonu adının Şirinevler/Yiğitler olarak yeniden düzenlenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI ve Osman DURDU’nun verdiği “Gemlik-Bursa otobüs durağının Gemlik Terminali’nde hizmet vermesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Ahmet ERASLAN, Nadir ÜNLÜ, Osman DURDU ve Mesut BEDEL’in verdiği “Osmangazi İlçesinde yapımı devam eden Bursa Millet Parkı’nın Çekirge Caddesi’ne bakan karşısındaki 4764 ada ve 34 parselde bulunan ticari bina sahibinin ekli dilekçesinin işleme alınması ”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C2D pafta, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C2D pafta, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4D pafta, 717 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C04A pafta, 4576 ada, 19 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4D pafta, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Yenişehir İlçesi, Beypınar Mahallesi, H23A19A ve H23A18B pafta, 126 ada, 40 parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H20c23b pafta, 371 ada, 146 parsel (E: 371 ada, 59 parsel) için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, H22a17d pafta, 7823 ada, 1-2 parseller ile 7880 ada, 2-3 parseller için hazırlanan 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3117 ada, 3 parselin ‘Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

215-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı kapsamında yer alan Orhaniye Mahallesi, 1054 ada, 1 parseli yönelik hazırlanan Plan tadilatı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

216-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali AYKURT’un verdiği “Orhaneli Belediye Başkanlığı’nın 1 adet Cenaze Nakil Aracı talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

217-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik ilçesi, Çampınar Mahallesi, 449 parsele bitişik Şerefiye Mahallesi, 351 ve 352 parsele ‘Kırsal Turizm Alanı’ yapılması amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”    ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

218-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik Belediye Meclisi’nin, 06.08.2019 tarih ve 95-96-97-98-99-100-101-102 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

219-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat EVKE’nin verdiği “Muhtelif Mahallelerde bulunan okulların sorunları” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,

220-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, H22-D-02-D pafta, 10588 ada, 2 parsel, 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54 ve 105 numaralı parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

221-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, H22-D-02-D, H22-D-02-D-2-D ve H22-D-02-D-3-A  paftalar, 10588 ada, 1 ve 2 parsel, 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54 ve 105 numaralı parsellere ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

222-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği  “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Çömlektepe Mevkii ‘Denizden Su Alma ve Deniz Derin Deşarj Boru Hattı’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

223-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, H22D05D pafta, 119 ada, 4 parselin ‘Turizm Alanı’ olarak değiştirilmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

224-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, H22D10A pafta, 385 ada, 1 parsel ve Derekızık Mahallesi, H22D10A  pafta, 101 ada, 24 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

225-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.09.2019 tarih ve 150 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

226-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.09.2019 tarih ve 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

227-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.09.2019 tarih ve 281 ve 282 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

228-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ ve Faruk TÜRE’nin verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.09.2019 tarih ve 70, 71 ve 72 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

229-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.09.2019 tarih ve 165 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

230-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ’in verdiği “Yunuseli Mahallesi, Biladiyunus Caddesi üzerinde Belediyemize ait binanın üçüncü katının Camii inşaatı süresince cemaata tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

231-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1 nolu Bölgeye ait 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

232-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “70.000.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

233-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “İller Bankası A.Ş’den 70.000.000,00-TL gayri nakdi kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

234-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Tetrabil Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hisselerinin tamamını satın alma yetkisinin BURULAŞ’a verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine, 

235-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

236-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1511 ada, 277, 278, 279, 280, 281 ve 282  parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

238-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

239-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

240-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

241-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yılmaz ATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

242-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

243-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

244-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

245-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ADIYAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

246-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai BAYKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

247-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürkan ESEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

248-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

249-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli oybirliği ile karar verildi.

  

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

19.09.2019 Tarihli Meclis