MECLİS TOPLANTILARI

06.08.2019 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 6 AĞUSTOS 2019 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 6 ncı, 1 inci dönemin 2 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.

 

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1- Başkanlık Makamı’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 08.07.2019 tarih ve 2019/512 Esas No’lu kararına istinaden; İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimlerinin yeniden yapılması ile ilgili yazısı. 

 

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı

           

06.08.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 06 AĞUSTOS 2019 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 6 ncI, 1 inci dönemin 2 ncİ OLAĞANÜSTÜ toplantısında  alınan Kararların Özetidir.

 

1-18.07.2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ve 23.07.2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının Eylül ayı OLAĞAN Meclis Toplantısında görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,

2- Başkanlık Makamı’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 08.07.2019 tarih ve 2019/512 Esas No’lu kararına istinaden; İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimlerinin yeniden yapılması ile ilgili yazısı;

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Kadir KAHRAMAN, Murat AVİNÇ, Ali MERSİN, Ali ZEYBEK, Galip GÜR, Mehmet TEMİRTAŞ, Mustafa Engin KARGILI,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Turgay YEL, Merve EKMEKCİ, Aslıhan KÖSE, Murat EVKE, Osman AYRADİLLİ, Adnan AKIN, Mahmut GÖK,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Elif KOÇ, Abdullah ÇALI, Selami Selçuk TÜRKMEN, Erkan DÖNMEZ, Ahmet KOÇINALI, Ahmet ERASLAN,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Mutlu KESKİN, Tarık KÖSE, Abdullah AKŞEKER, Emin KOÇDEMİR, Zafer YILDIZ, Ferit GÜRSOY, Faruk ADIYAMAN,                                                                                                                     

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Recai BAYKAN, Semih TÜRKCAN, Cemil DEMİR, Tarık KÖSE, Remzi ÇINAR, Bülent MUMCU, Ayhan ÖNAL,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Arif BAYRAK, Hicran BAŞKÖK, Hasan TURAN, Halil ÇAKIR,  Ercan KORKMAZ, Mehmet Aybars YILANLI, Mustafa Engin KARGILI,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Halil ÇAKIR, Selami EKEMAN, Nihat ARI, Ergül AYDIN, Şahin SEVİNÇ, İsa SÖĞÜT, Ahmet ERASLAN,

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Nuray LAÇİNER, Emin KOÇDEMİR, Ergül AYDIN, Ayşegül SEYRAN, Asiye ÇALIŞKAN, Ferit GÜRSOY, Serhat SAVCI,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na; Selami Selçuk TÜRKMEN, Ahmet Yaşar AKBEY, Faruk TÜRE, Nuray LAÇİNER, Murat TANRIVERDİ, Mehmet KALPAN, Nadir ÜNLÜ,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Selahattin KÜLCÜ, Halil ARSLAN, Ayşegül SEYRAN, Faruk TÜRE, Hüdayi DEMİR, Sedat HİÇDURMAZ, Mesut BEDEL,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Levent GÖRGÜN, Samet USLU, Polat AHMET, Semih TÜRKCAN, Ozan EROĞLU, Ersal KAYA, Osman DURDU seçilmişlerdir.   

3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat EVKE’nin  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk TÜRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Polat AHMET’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KALPAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hicran BAŞKÖK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

  Süleyman ÇELİK                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı V.

 

 

 

06.08.2019 Tarihli Meclis