MECLİS TOPLANTILARI

15.01.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 15.01.2009 Perşembe günü saat 14.00'da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 61 inci, 6 ncı dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait ündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı'nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı'nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu'nun 2009 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı'nın, Gürsu Belediyesi'nin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyleri Arasında Aktarma Yapılması hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı'nın, Gürsu Belediyesi'nin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyleri Arasında Aktarma Yapılması ve Ek Ödenek verilmesi hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Sicil Amirleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Geçici İşçilerin Çalışma süreleri ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, BURULAŞ'a Kredi kullanımında kefil olunması ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Akaryakıt İşletmesi İstasyonu isim değişikliği ile ilgili yazısı,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın, 2009 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısı,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın, Gemlik Otobüs Terminali giriş-çıkış ücretleri tespiti ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Güllük-Ortabağlar ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve Tarifeleri ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Hukuk Müşavirliği'nin, 06.01.2009 gün ve 1347 sayılı yazısıyla belirtilen Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2467 ada, 2 parselin A+LPG İstasyonu olmasının reddine ilişkin 13.09.2007/534 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının Mahkeme Kararı ile iptali hakkında yazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 05.12.2008 gün ve 8795 sayılı yazısı ile Çalı Belediye sınırları içinde yapılması istenen su deposuna ait İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın, 27.11.2008 gün ve 99513 sayılı yazıları doğrultusunda, Güzelyalı Feribot İskelesi-Mudanya Balıkçı Barınakları arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 30.10.2008/743 sayılı kararıyla onaylanan Bademli Kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Hasanağa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gürsu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kestel Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin Nazım İmar Planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 16.10.2008/683 sayılı Kararıyla onaylanan Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İ0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???mar Planlarına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, BESOB'un Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı hakkındaki Plan değişikliği ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 15 parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devir talebi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Hafriyat Atıkları ile ilgili raporu,
3-Hukuk - Ulaşım Komisyonları'nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda Büyükşehir Belediyesi'nin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirten 7. maddenin g bendi ile ilgili müşterek raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kurşunlu Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Umurbey Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çalı Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Ovaakça Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Küçük Kumla Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Güzelyalı Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Görükle Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Emek Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gürsu Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kestel Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Mudanya Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gemlik Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Nilüfer Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Yıldırım Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Osmangazi Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 16.10.2008 gün ve 685 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Meyve - Sebze Depolama ve Soğukhava Deposu ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

15.01.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.01.2009 Perşembe günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 61 nci, 6 ncı dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 18.12.2008 Tarihli Geçen Toplantı Zaptında 20 nci önerge olarak görüşülen, Gündemin 3/32 nci maddesinde yer alan, 921 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve sehven unutulan Barakfakih Belediye Meclisinin 02.09.2008 Tarih ve 2008/21 sayılı Meclis Kararınında ilavesiyle Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi;
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Sayın Recai EKMEKÇİ, Sayın Celal DEMİR, Sayın Mustafa BOZ, Sayın Hüseyin TÜRKER ve Sayın Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU seçilmişlerdir.
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun 2009 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyleri Arasında Aktarma Yapılması hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyleri Arasında Aktarma Yapılması ve Ek Ödenek verilmesi hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sicil Amirleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili yazısı Zabıta ve İtfaiye Personeline fazla çalışma ücreti olarak aylık 285 TL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’a Kredi kullanımında kefil olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletmesi İstasyonu isim değişikliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Otobüs Terminali giriş-çıkış ücretleri tespiti ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Güllük-Ortabağlar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve Tarifeleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, 06.01.2009 gün ve 1347 sayılı yazısıyla belirtilen Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2467 ada, 2 parselin A+LPG İstasyonu olmasının reddine ilişkin 13.09.2007/534 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının Mahkeme Kararı ile iptali hakkında yazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 05.12.2008 gün ve 8795 sayılı yazısı ile Çalı Belediye sınırları içinde yapılması istenen su deposuna ait İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

 


19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 27.11.2008 gün ve 99513 sayılı yazıları doğrultusunda, Güzelyalı Feribot İskelesi-Mudanya Balıkçı Barınakları arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008/743 sayılı kararıyla onaylanan Bademli Kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin Nazım İmar Planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/683 sayılı Kararıyla onaylanan Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BESOB’un Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı hakkındaki Plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 15 parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devir talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hafriyat Atıkları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirten 7. maddenin g bendi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa Biltekin 5 red, 57 kabul) ile kabulüne,

 

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa Biltekin 5 red, DSP; Ercan ERDEM 1 red, 56 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Görülen Kararlardan Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 Tarih ve 616 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 685 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Meyve – Sebze Depolama ve Soğukhava Deposu ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.01.2009 Tarih M.16.0.BBB.0.11.40.301.03.3640 sayılı ‘ MOBESA Projesi için harç, irat alınmaması’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergeye “500.000 (Beşyüz Bin) TL teminat alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN‘in (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlügü’nün, 15.01.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.0.76.00.301.01/4624 sayılı yazısı) ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “Bursa ile Herzliya Şehirleri arasındaki Kardeşşehir Anlaşması’nın iptali” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Selçuk MUTLU ve Arif BAYRAK’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 09.01.2009 tarih ve 2009/1 Karar, 2009/2 Karar, 2009/3 Karar, 2009/8 Karar, 2009/9 Karar, 2009/10 Karar, 2009/11 Karar, 2009/12 Karar, 2009/13 Karar, 2009/15 Karar, 2009/16 Karar ve 2009/17 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necati TÜZÜN ve İsmet EKİZ’in “Emek Belediye Meclisi’nin, 06.01.2009 tarih, 72-73 sayılı ve 09.01.2008 Tarih, 77-78 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alaattin PALABIYIK’ın “Umurbey Belediye Meclisi’nin, 06.01.2009 tarih, 2009/3 sayılı Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 


55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 07.01.2009 tarih, 2009/5 Esas, 05 sayılı ‘münakale yapılması’ hakkındaki Melis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 29.12.2008 tarih, 2008/68 Esas, 97 Karar ve 2008/49 Esas, 98 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep ALTEPE, Süleyman TAŞAR ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer İlçesi Çalı, Kayapa ve Hasanağa bağlantı yolunun 1/25000 lik planlarda yeniden değerlendirilmesi“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.01.2009 tarih, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, ve 27 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın “Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 264 ada, 7 nolu parsel hakkında Sadık KONDAKÇI tarafından verilen dilekçe” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS ve Hikmet AYDOĞDU’nun “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.01.2009 tarih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2009 tarih, 16,17,18 ve 20 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2009 tarih, 2008/121 Esas, 12 Karar – 2008/119 Esas, 11 Karar ve 2008/118 Esas, 10 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2009 tarih, 9,10,….33 ve 78 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman TOKGÖZ’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 


70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet EFE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5
 

15.01.2009 Tarihli Meclis