MECLİS TOPLANTILARI

23.07.2019 Tarihli Meclis Gündemi

23.07.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 TEMMUZ 2019 Salı günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan  03.07.2019 tarih ve 273 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 82 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.05.2019 tarih ve 240 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN,  Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 54 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kaçak Yapıyla Mücadeleye ilişkin alınan kararlar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 tarih ve 687 sayılı kararı ile onaylanan 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. Tarım Alanları Maddesine İlişkin Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Taşpınar, İkizce, Orhaniye, Hürriyet ve Muratlı Mahallelerinde yer alan 837 hektar büyüklüğündeki Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) onaylı sınırının Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’na işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kentsel Dönüşüm Alanı belirlenmesine ilişkin 22.11.2016 tarih ve 2509 sayılı kararının iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1289 E., 2019/124 K. sayı ve 07.02.2019 tarihli kararına istinaden hazırlanan Osmangazi İlçesi, Dürdane Mahallesi, 10048 ada, 1-3-4 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 129,8 ha alana ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2019 tarihli, 523 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Başköy Ticaret Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN,  Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 63 kabul) ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Gökçesu Mahallesi, Kırsal Yerleşik Alan ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nce belirlenen söz konusu düzenlemeye ait Mevzuata aykırılığın giderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 39 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

  15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103 parseller ve Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “704 sayılı parselin ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek;  oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN,  Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 7874 ada, 1 parsele (Eski:1946 ada, 2 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN,  Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 7303 ada, 8 sayılı parselin Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 9 ret – 82 kabul) ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 22.787,72 m2 alanda kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali Açık Otopark Alanı’nın işletme hakkı ile ilgili raporunun; “aylık 25.000-TL+KDV bedelle, yıllık artış oranının TÜFE oranında arttırılması” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 643 parsel sayılı 119.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 644 parsel sayılı 21.850,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 645 parsel sayılı 15.350,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BURKENT A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporunun; “Her 3 ayda bir işletmenin yeminli mali müşaviri tarafından onaylı brüt işletme cirosunun %1+KDV bedeli, işletme bedeli olarak ödemesi kaydıyla” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesine ilave yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2. El 10 adet İtfaiye Arazözünün (Su İkmal Tankeri) Açık İhale Yolu ile teminin sağlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih, 2019/93 Esas, 149 sayılı “Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 744 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporunun; “bedelsiz tahsisine” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim Oteller Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kalan 11.201,27 m2 yüzölçümlü parselin satılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN,  Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret – 63 kabul) ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 60.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret – 80 kabul) ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İller Bankası A.Ş.’den 60.000.000,00-TL gayri nakdi kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret – 80 kabul) ile kabulüne,

28- Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nde “Türkçe kelimelerin kullanılması” ile ilgili maddede değişiklik yapılaması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

 30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uğur SERTASLAN sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ALTUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elif KOÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                  Alinur AKTAŞ                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

23.07.2019 Tarihli Meclis