MECLİS TOPLANTILARI

18.07.2019 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 TEMMUZ 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makımı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 02.07.2019 tarih ve 359 sayılı “İznik Göllüce Elektropompaj Sulama Tesisi” ile ilgili Kararı,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısı,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, “Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü” isminin “Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Yeni Mahallede bulunan sahanın Hafriyat Döküm Alanı olarak ortak hizmet protokolü çerçevesinde iş ve işlemlerin birlikte yürütülmesi için Yıldırım Belediye Başkanlığı ile “Ortak Hizmet Protokolü” yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Bağlı Mahallesi, 118 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 22.787,72 m2 alanda kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali Açık Otopark Alanı’nın işletme hakkı ile ilgili yazısı,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, İznik İlçesi, Boyalıca Mahallesi, 142 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Belediyemizce yapılan “Ürün Toplama Merkezi” tesisinin işletmesinin İznik Belediyesi’ne devredilmesi sebebiyle parsele ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 19.03.2015 tarih ve 604 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili yazısı,    

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde kayıtlı 2093,24 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması amacıyla İller Bankası Anonim Şirketi ile Kira Sözleşmesi’nin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1445 parsel sayılı ve 20.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü ve BURKENT A.Ş. adına olan tahsislerinin iptal edilmesi ve ilgili taşınmazın TARIM A.Ş.’ye tahsis talebi ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 643 parsel sayılı 119.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 644 parsel sayılı 21.850,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 645 parsel sayılı 15.350,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BURKENT A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Ertuğrul Metro İstasyonu Çıkışı, Yüzüncüyıl Metro İstasyonu Çıkışı ve Korupark Metro İstasyonu Çıkışı Bölgesine PTT Kargomat Cihazlarının kurulumu ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, İncealipınar Mahallesi, 228 parsel sayılı, 13.400,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

15-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, “Huzurevi Şube Müdürlüğü’nde kalan Yaşlılara Yerinde Yemek Pişirme, Taşımalı Yemek Hizmeti, Dağıtımı, Dağıtım Sonrası Hizmetler  ve Huzurevi Sosyal Faaliyetleri için Yemek Hizmet Alım İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet alım ihalesinin 24 ay süre ile yapılması ile ilgili yazısı,

16-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesine ilave yapılması ile ilgili yazısı,

17-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

18-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 2. El 10 adet İtfaiye Arazözünün (Su İkmal Tankeri) Açık İhale Yolu ile teminin sağlanması ile ilgili yazısı,

19-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin veya bağlı kuruluşumuzun sahip olduğu veya ortağı bulunduğu şirketlerin Genel Kurullarında Belediyemizi ve Bağlı Kuruluşumuzu temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı, 

20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt İşletmesi’nin Sırameşeler Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı No:1/14 adresinde bulunan şubesinin kapatılması ile ilgili yazısı. 

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent Mahallesi, Gelişme Konut Alanları Bölgesi’nde 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde kalan NOSAB’tan gelip NOSAB Köprüsü’nü batı yönünde geçtikten sonra Altınşehir Mahallesi’ne giriş için Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı-Çetin Emeç Caddesi kesişiminde kavşak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 7261 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1755 ada ve Cerrah Mahallesi, 102-103-104 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2229 ve 2231 parsellere ait Gemlik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye, Kayhan ve Yeni Mahalle sınırlarında yer alan Kios Antik Kenti 1.2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891 ve 8892 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 2155, 1733, 2157, 2156, 2158, 2159, 2160, 2161 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 173 ada, 4 parsel ve çevresi ile 187 ada 1 parselin çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8886 adanın Batısında Konumlanan Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5220 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7731 ada, 17 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4008 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 568 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2704 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, 1282 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 134 ada, 53 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 99 ada, 44-45-66 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 323 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz Ticaret ve Konut Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 1019 parsel sayılı taşınmaz Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, 150-151 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Çakırca Mahallesi, 1828 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7369 ada, 2 parsel ve 7370 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6073 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı Toplukonut İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10303 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 8-9-10-11-12 parsellere ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Havaalanı’nın Kent Parkı ilan edilmesi talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada 13 ve 30 numaralı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7861 ada ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7258 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3244 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Fatih Mahallesi’nde yer alan Konut Alanları’nın İmar Planına işlenmesi talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Yenisölöz Mahallesi, 2337 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 344 ada, 42 parsel ve 55 ada, 439 parselin kuzeyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 2276 ada ile 463 ada, 1,2,3 parsel sayılı taşınmazlar 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi batısı, muhtelif ada ve parseller  1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 173 ada, 31 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 106 ada, 109-110-111-130-131-132 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik ilçesi, Göllüce Mahallesi, 522-521-537-536-1758-1783-1739-1741 parsellere ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu.

52-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan muhtelif marka araçların Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporu,

53-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’nin araç talebi ile ilgili raporu,

54-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel, 3.154,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz  XI. Beş Yıllık   Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,

55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Abdullah Aslan Caddesi sahil hattı boyunca yer alan binalarda Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,

56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Meydan ve Sahil düzenlemeleri kapsamında sahil hattı boyunca cephe Sağlıklaştırma Projeleri hazırlanması ile ilgili raporu,

57-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Mehmet MÜEZZİNOĞLU Caddesi’nde gerekli kamulaştırmaların Belediyemiz XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

58-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere ile Gürsu İlçesi, İpekyolu Mahalleleri  arasında  kalan  yolun  genişleme  ve  ıslah çalışması   yapılacağından  orman  arazisi  dışında   kalan Özel   Mülkiyetteki   parsellerin   kamulaştırılmak   üzere Belediyemiz XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

59-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2412 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile birlikte aynı Yeşil Alan’da kalan 2410 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

60-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 257 ada, 27 nolu parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,

61-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ tarifesinde camiiler hakkında düzenleme yapılması ile ilgili raporu,

62-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURBAK tarafından işletilen otoparkların fiyatlarının ucuzlatılması ile ilgili raporu,

63-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti S.S. İnegöl Hamidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Gazelli Mahallesi, 103 ada, 441 parsel sayılı taşınmazın “Köy Konağı ve İmam Lojmanı” yapılması karşılığında Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

64-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 20 adet taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

65-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16,19 ve 22 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

66-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Sinanbey Mahallesi, 1337 ada, 51-52 parsel ve 90 ada, 60 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

67-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi 2398 ada, 101 parsel sayılı ve 50,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

68-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Çalı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 219 nolu bölmeler içerisinde kalan 497.700 m2 yüzölçümlü Dağyenice A tipi Mesire Yeri’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

69-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Merinos Parkı’nda bulunan Atatürk Kongre Kültür Merkezi müştemilatı ile Fuar Alanındaki Ticari Alanların (BİNTED) Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’ne tahsis işleminin iptal edilmesi ile ilgili raporu, 

70-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 11.06.2019 tarih ve 316 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili kararı ile ilgili raporu, 

71-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun,  Orhaneli İlçesinde faaliyet gösteren ŞETAT Madencilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı işletmeden kaynaklanan toz ve duman ile ilgili raporu, 

72-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun,  Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 89 ada, 16 parselde yapılacak olan Güney Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 444 parselde yapılacak olan Atık Rampasının yapılması ile ilgili raporu, 

73-Hukuk Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 2012/119 Esas, 297 sayılı “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Beldesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Şükrükaya Mahallelerinin Osmangazi Belediyesi’ne katılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,

74-Hukuk Komisyonu’nun, İsim değişikliği ile ilgili raporu,

75-Ulaşım Komisyonu’nun, Bakırköy Kavşağı’nın Köprülü Kavşak olarak düzenleme işi ile ilgili raporu,

76-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kent Bostanları ve Hobi Bahçelerinin yaygınlaştırılması ile ilgili raporu,

77-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Aile çiftçiliği hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporu,

78-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Şerbetçiotu üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması ile ilgili raporu,

79-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı kurulması  ile ilgili raporu,

80-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Tarifesi’nde düzenleme yapılması talebi ile ilgili müşterek raporu,

81-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, 19.09.2013 tarih 968 sayılı Karar ve 20.02.2015 tarih 132 sayılı Kararlar ile ilgili müşterek raporu,

82-Hukuk  - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

83-Hukuk  - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

84-Çevre ve Sağlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.05.2019 tarih ve 302 sayılı “İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi ve Denetimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkındaki  kararı ile ilgili müşterek raporu,

85-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa sahillerini kapsayan Karacabey’den Gemlik’e kadar olan alanlarda avlanma yasağı ve balıkların üreyip yaşayabileceği ortamlar oluşturabilmek için çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporu. 

 

Alinur AKTAŞ          

Büyükşehir Belediye Başkanı

18.07.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 TEMMUZ 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 4 üncü  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 1-Okunan 20/06/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimine  ait Zaptın aynen kabulüne,

25/06/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 865 sayılı “Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili Meclis Kararının; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, değiştirilerek uygun bulunan kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli 116 sayılı kararının uygun bulunan kararlara eklenmesi” şeklinde düzeltilerek;  

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 875 sayılı  “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ‘Konut Alanı’nda kalan; Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 588 ada, 183 parsel sayılı ve 20,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı” ile ilgili Meclis Kararının; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri çerçevesinde kıymet takdiri suretiyle satışının yapılması için Encümen’e yetki verilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne, 

2-Başkanlık Makımı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının;  “Meclis tatil ayının Ağustos Ayı olması” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 02.07.2019 tarih ve 359 sayılı “İznik Göllüce Elektropompaj Sulama Tesisi” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, “Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü” isminin “Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Yeni Mahallede bulunan sahanın Hafriyat Döküm Alanı olarak ortak hizmet protokolü çerçevesinde iş ve işlemlerin birlikte yürütülmesi için Yıldırım Belediye Başkanlığı ile “Ortak Hizmet Protokolü” yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Bağlı Mahallesi, 118 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 22.787,72 m2 alanda kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali Açık Otopark Alanı’nın işletme hakkı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, İznik İlçesi, Boyalıca Mahallesi, 142 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Belediyemizce yapılan “Ürün Toplama Merkezi” tesisinin işletmesinin İznik Belediyesi’ne devredilmesi sebebiyle parsele ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 19.03.2015 tarih ve 604 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde kayıtlı 2093,24 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması amacıyla İller Bankası Anonim Şirketi ile Kira Sözleşmesi’nin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

  12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1445 parsel sayılı ve 20.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü ve BURKENT A.Ş. adına olan tahsislerinin iptal edilmesi ve ilgili taşınmazın TARIM A.Ş.’ye tahsis talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 643 parsel sayılı 119.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 644 parsel sayılı 21.850,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 645 parsel sayılı 15.350,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın BURKENT A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Ertuğrul Metro İstasyonu Çıkışı, Yüzüncüyıl Metro İstasyonu Çıkışı ve Korupark Metro İstasyonu Çıkışı Bölgesine PTT Kargomat Cihazlarının kurulumu ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, İncealipınar Mahallesi, 228 parsel sayılı, 13.400,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, “Huzurevi Şube Müdürlüğü’nde kalan Yaşlılara Yerinde Yemek Pişirme, Taşımalı Yemek Hizmeti, Dağıtımı, Dağıtım Sonrası Hizmetler  ve Huzurevi Sosyal Faaliyetleri için Yemek Hizmet Alım İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet alım ihalesinin 24 ay süre ile yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

17-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 38. maddesine ilave yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

19-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 2. El 10 adet İtfaiye Arazözünün (Su İkmal Tankeri) Açık İhale Yolu ile teminin sağlanması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin veya bağlı kuruluşumuzun sahip olduğu veya ortağı bulunduğu şirketlerin Genel Kurullarında Belediyemizi ve Bağlı Kuruluşumuzu temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

21-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt İşletmesi’nin Sırameşeler Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı No:1/14 adresinde bulunan şubesinin kapatılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 12. sırada yer alan 12.06.2019 tarihli ve 349 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 12.06.2019 tarihli ve 172 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 6. sırada yer alan 12.06.2019 tarihli ve 176 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 7. sırada yer alan 11.06.2019 tarihli ve 114 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 8. sırada yer alan 11.06.2019 tarihli ve 116 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent Mahallesi, Gelişme Konut Alanları Bölgesi’nde 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde kalan NOSAB’tan gelip NOSAB Köprüsü’nü batı yönünde geçtikten sonra Altınşehir Mahallesi’ne giriş için Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı-Çetin Emeç Caddesi kesişiminde kavşak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 7261 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1755 ada ve Cerrah Mahallesi, 102-103-104 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret – 82 kabul) ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2229 ve 2231 parsellere ait Gemlik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye, Kayhan ve Yeni Mahalle sınırlarında yer alan Kios Antik Kenti 1.2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891 ve 8892 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 2155, 1733, 2157, 2156, 2158, 2159, 2160, 2161 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 173 ada, 4 parsel ve çevresi ile 187 ada 1 parselin çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8886 adanın Batısında Konumlanan Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5220 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7731 ada, 17 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4008 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 568 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2704 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, 1282 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 134 ada, 53 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 99 ada, 44-45-66 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 323 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz Ticaret ve Konut Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 1019 parsel sayılı taşınmaz Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, 150-151 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Çakırca Mahallesi, 1828 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7369 ada, 2 parsel ve 7370 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6073 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı Toplukonut İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10303 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 8-9-10-11-12 parsellere ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Havaalanı’nın Kent Parkı ilan edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada 13 ve 30 numaralı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7861 ada ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7258 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3244 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Fatih Mahallesi’nde yer alan Konut Alanları’nın İmar Planına işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Yenisölöz Mahallesi, 2337 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 344 ada, 42 parsel ve 55 ada, 439 parselin kuzeyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 2276 ada ile 463 ada, 1,2,3 parsel sayılı taşınmazlar 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi batısı, muhtelif ada ve parseller  1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 173 ada, 31 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 106 ada, 109-110-111-130-131-132 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik ilçesi, Göllüce Mahallesi, 522-521-537-536-1758-1783-1739-1741 parsellere ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan muhtelif marka araçların Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’nin araç talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel, 3.154,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz  XI. Beş Yıllık   Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 76-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Abdullah Aslan Caddesi sahil hattı boyunca yer alan binalarda Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Meydan ve Sahil düzenlemeleri kapsamında sahil hattı boyunca cephe Sağlıklaştırma Projeleri hazırlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Mehmet MÜEZZİNOĞLU Caddesi’nde gerekli kamulaştırmaların Belediyemiz XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere ile Gürsu İlçesi, İpekyolu Mahalleleri  arasında  kalan  yolun  genişleme  ve  ıslah çalışması   yapılacağından  orman  arazisi  dışında   kalan Özel   Mülkiyetteki   parsellerin   kamulaştırılmak   üzere Belediyemiz XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2412 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile birlikte aynı Yeşil Alan’da kalan 2410 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 257 ada, 27 nolu parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ tarifesinde camiiler hakkında düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURBAK tarafından işletilen otoparkların fiyatlarının ucuzlatılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti S.S. İnegöl Hamidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Gazelli Mahallesi, 103 ada, 441 parsel sayılı taşınmazın “Köy Konağı ve İmam Lojmanı” yapılması karşılığında Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 20 adet taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,   

86-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16,19 ve 22 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Sinanbey Mahallesi, 1337 ada, 51-52 parsel ve 90 ada, 60 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi 2398 ada, 101 parsel sayılı ve 50,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Çalı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 219 nolu bölmeler içerisinde kalan 497.700 m2 yüzölçümlü Dağyenice A tipi Mesire Yeri’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun; “29 yıllığına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin kira sözleşmesi süresince  BURFAŞ’a tahsisi ve alınan kararın 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi” şeklinde ilavesiyle  oybirliği ile kabulüne,

90-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Merinos Parkı’nda bulunan Atatürk Kongre Kültür Merkezi müştemilatı ile Fuar Alanındaki Ticari Alanların (BİNTED) Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’ne tahsis işleminin iptal edilmesi ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken iadesine,   

91-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 11.06.2019 tarih ve 316 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 92-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun,  Orhaneli İlçesinde faaliyet gösteren ŞETAT Madencilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı işletmeden kaynaklanan toz ve duman ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun,  Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 89 ada, 16 parselde yapılacak olan Güney Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 444 parselde yapılacak olan Atık Rampasının yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-Hukuk Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 2012/119 Esas, 297 sayılı “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Beldesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Şükrükaya Mahallelerinin Osmangazi Belediyesi’ne katılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-Hukuk Komisyonu’nun, İsim değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-Ulaşım Komisyonu’nun, Bakırköy Kavşağı’nın Köprülü Kavşak olarak düzenleme işi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 82 kabul) ile kabulüne,  

97-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kent Bostanları ve Hobi Bahçelerinin yaygınlaştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Aile çiftçiliği hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Şerbetçiotu üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı kurulması  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Tarifesi’nde düzenleme yapılması talebi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 17 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 65 kabul) ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, 19.09.2013 tarih 968 sayılı Karar ve 20.02.2015 tarih 132 sayılı Kararlar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-Hukuk  - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 82 kabul) ile kabulüne,  

104-Hukuk  - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-Çevre ve Sağlık - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.05.2019 tarih ve 302 sayılı “İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi ve Denetimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkındaki  kararı ile ilgili müşterek raporunun;Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi ve Denetimine İlişkin Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. Fıkrasının ‘…. Kaynağın besleme ve boşaltım havzası ile debine bağlı olarak hazırlanan ve DSİ tarafından onaylanan hidroloji raporuna göre ekolojik dengenin korunması amacıyla belirlenen miktar doğaya bırakıldıktan sonra geriye kalan debi miktarının kiralanması esastır.’ maddesi kabul görmemiş mevcut yönetmelik kalmıştır.” şeklinde düzeltilerek;

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi ve Denetimine İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. fıkrasının kiralama başvurularının idarece kabul edilmesi ve 7 nci maddeye göre ilgili Kamu ve Kuruluşların olumlu görüşlerinin alınmasından sonra başvuru dosyası ile kiralamaya konu olan kaynak sularının ihale kararı alınmasında kiralama süresi 10 yıl ve daha fazla süreli ise Genel Kurul, 10 yıldan daha az ise Yönetim Kurulu yetkilidir.’ maddesi kabul görmeyerek mevcut yönetmelikte kalmıştır.” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,  

106-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa sahillerini kapsayan Karacabey’den Gemlik’e kadar olan alanlarda avlanma yasağı ve balıkların üreyip yaşayabileceği ortamlar oluşturabilmek için çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporunun; “Karacabey İlçesinin de ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun (Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.07.2019 tarih ve 67947882-301.01-E.119088 sayılı yazısı) verdiği “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü  ile  Bursa  Büyükşehir   Belediye  Başkanlığı arasında ‘Ağaçlandırma Seferberliği’  konulu  Genelgeye dayanarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden  bedelsiz fidan temin  edilmesi  hususunda  protokol  yapılması için Bursa   Büyükşehir   Belediye   Başkanı’na    imza yetkisi verilmesi  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğinde ‘Türkçe kelimelerin kullanılması’ ile ilgili maddede değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,   

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.07.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.119860 sayılı yazısı) verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi’nde bulunan 2.006,70 m2 yüzölçümlü, 7826 ada, 2 nolu parselin doğrudan temin yöntemiyle satın alınması” ile ilgili ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Belediyemiz Organizasyon yapısında yapılan değişiklikten dolayı Birim Yönetmeliklerinden ‘Genel Sekreter Yardımcılığı’ ibaresinin çıkartılarak yerine ilgili birimlerin unvanlarının eklenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.07.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.118304 sayılı yazısı) verdiği “2019 Mali Yılı için mülkiyeti/tasarrufu Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif yerlerdeki işletmecilerin kira artışları”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine, 

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halide Serpil ŞAHİN’in verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih, 2019/93 Esas, 149 sayılı ‘Aktarma Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın verdiği “Mudanya, Osmangazi ve Orhangazi İlçelerinde bulunan muhtelif yerler ile ilgili Otopark Alanı  olarak işletilmek üzere BURULAŞ’a tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Kaçak yapılaşma ile ilgili çalışmalar yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halide Serpil ŞAHİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan 11990,86 m2 büyüklüğündeki ‘Kültürel Tesis Alanı’nın ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halide Serpil ŞAHİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan 11990,86 m2 büyüklüğündeki ‘Kültürel Tesis Alanı’nın ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halide Serpil ŞAHİN’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2016 tarih ve 2509 sayılı ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı belirleme ve uygulama yetkisinin İlçe Belediyesine verilmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm Mahallelerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş sınırlar haricinde her mahallenin kendi sınırlarının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi’ hakkındaki Meclis Kararının iptal edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.07.2019 tarih ve 113, 114, 116, 117 ve 118 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halide Serpil ŞAHİN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 6517 ada, 2 sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 6517 ada, 2 sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah AKŞEKER’in verdiği “İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Hasköy-Bademli-Çağrışan Mahalleri, muhtelif ada, parselleri kapsayan alana ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Hasköy-Bademli-Çağrışan Mahalleleri muhtelif ada, parselleri kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Taşpınar, İkizce, Orhaniye, Hürriyet ve Muratlı Mahalleleri’nde yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) onaylı sınırının 1/100 000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planına işlenmesine yönelik talep” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın verdiği “Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhangazi İlçeleri muhtelif mahallelerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmasına yönelik talep” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ş. Fethi YILDIZ’ın (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2019 tarih ve 78058637-301.01-E.119219 sayılı yazısı) verdiği “1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sayılı taşınmazlara ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

  130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’nin (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.07.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.120261 sayılı yazısı) verdiği “Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi 5288 ada, 87 parsel sayılı 14,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,       

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’nin (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.07.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.120238 sayılı yazısı) verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 744 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,        

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih ve 131, 132 ve 151 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Gürsu İlçesi, Kazıklıköyü Mahallesi, 3020 ada, 8 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,      

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1033 ada, 2 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy (köyü) Mahallesi, 587 ve 1520 parsellerde yapılacak Afet Konutlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, H22-A4, H22-D1, H22-A-22-C ve H22-D-02-B paftalar, 298 ada, 9, 304 ada, 1 ve 7728 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Kozluören (köyü) Mahallesi, H22-C-13-B pafta, 130 ada, 14, 19, 36, 38 ve 40 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

 138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, H22-B-06-D pafta, 3090 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “İznik İlçesi, Sansarak Mahallesi, G23-C-22-C pafta, 1889 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, H22-A4, H22-D1, H22-A-22-C ve H22-D-02-B paftalar, 834, 835, 836, 837, 838, 7730, 7732 ve 7733 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği  “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.07.2019 tarih ve 158 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim Oteller Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kalan 11.201,27 m2 yüzölçümlü parselin satılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği  “İznik İlçesi, Bayındır Mahallesi, G23D21C pafta, 804 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 38-39-40 parseller, 4477 ada, 38-39-40-41-42 parseller ile 4478 ada, 61-62-63 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, I22A01D pafta, 5538 parsellere ilişkin (Kırsal) Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 1235 ve 1236 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir BİRGÜN ve Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi ile Şükriye Mahallesi arasındaki yolun asfaltlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir BİRGÜN ve Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Muratoba Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasındaki yolun asfaltlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık makamı’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir BİRGÜN ve Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Muratoba Mahallesi girişindeki köprünün yapımı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık makamı’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir BİRGÜN ve Galip GÜR’ün verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 08.07.2019 tarih ve 179,180,184,185 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Şehit Eren BÜLBÜL’ün isminin Belediyemizin tasarrufunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol veya sokaklardan birine verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Türkmen lider Ata Hayrullah adının Belediyemizin tasarrufunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol veya sokaklardan birine verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

 153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın  verdiği “65 yaş üstü vatandaşlarımızın BUDO seferlerinden %50 indirimli olarak yararlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi’nde imamevi ihtiyacı”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’nde bulunan ve Belediyemiz tasarrufundaki Sosyal Tesislerin bitişiğindeki dere yatağının ıslahı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Mudanya ve Güzelyalı sahil bandına umumi tuvalet yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “İznik sahil bandına umumi tuvalet yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Belediye Meclisi Toplantılarının Belediyemize ait Sosyal Medya Hesaplarından canlı olarak yayınlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi’nde bulunan ve Mahalleye ismini veren çınar ağacının kesiminin Belediyemiz tarafından yapılıp yapılmadığı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi girişinde yer alan Emek Yağ Fabrikası önündeki Eski Mudanya Yolu Caddesi, Bursa Yolu Caddesi ve Yaprak Sokak kesişiminde yer alan dört yol ağzında sinyalizasyon sistemi yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Yumurta satıcılarına ilişkin insan sağlığına olumsuz etkisi olacak uygulamaların denetimi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.07.2019 tarih ve 129-130-131 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi’nden geçen 35/E otobüsünün Cengiz Güral ve Emir Koop Caddelerinden geçecek şekilde düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi’ne gidecek otobüs seferi konulması ve Çamlıca Mahallesi’nden Heykel ve Acemler istikametine giden seferlerin yarım saatte bir şeklinde düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Atatürk Kent Ormanı’nda bulunan çocuk parklarının çevresindeki taşıt yolları için güvenlik tedbirlerinin alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Osman DURDU, Faruk ADIYAMAN, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ ve Ahmet ERASLAN’ın verdiği “Bursa’nın tüm İlçelerinden yeni açılan Şehir Hastanesi’ne otobüs seferlerinin açılması ve düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI ve Osman DURDU’nun verdiği “Engelli ve öğrencilerimizin yıllık Bukart vize işlemlerine vize ücret muafiyeti getirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mahmut GÖK, Osman DURDU, Faruk ADIYAMAN, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ ve Ahmet ERASLAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mezarlığı’nda Ülkücü Şehitler Anıtı yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 05.07.2019 tarih, 91 sayılı ve 10.06.2019 tarih, 82 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI ve Osman DURDU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Fevziye Köyü, Karagöl Göleti’nin doğal haline dönüştürülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 96 ada, 12 ve 22 parsellerin ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 09.07.2019 tarih ve 51-52 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2019 tarih ve 10,11 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Candarlı Mahallesi, G23C22B pafta, 780 ada, 250 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

 176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, H23A10B4C pafta, 98 ada, 88 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Yeşilcami, Selçuk, Mustafakemalpaşa Mahallelerindeki muhtelif alanlara ilişkin ‘trafo yerleri’ için hazırlanan 1/1000 ölçekli İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih ve 60 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nuray LAÇİNER, Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın araç talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih, 218-219-220-221 sayılı  ve 08.07.2019 tarih, 272-273-274 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.07.2019 tarih ve 444-445-446-447-448-449-450-451 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın  verdiği  “Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı sınırları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

 183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “60.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “İller Bankası A.Ş.’den 60.000.000,00-TL gayri nakdi kredi kullanılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Toplu Taşıma  Araçlarının  Kurban  Bayramı süresince  ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz olması”  ile ilgili sözlü önergesinin oybirliği ile kabulüne,

187-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 865 sayılı  “Nilüfer  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili Meclis Kararının; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, değiştirilerek uygun bulunan kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli 116 sayılı kararının uygun bulanan kararlara eklenmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne, 

  188-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 875 sayılı  “1/1000   ölçekli   Uygulama   İmar  Planı’nda ‘Konut  Alanı’nda   kalan;  Mülkiyeti  Belediyemize ait,  Yıldırım  İlçesi,  Mollaarap   Mahallesi, 588 ada, 183 parsel sayılı ve 20,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı” ile ilgili Meclis Kararının; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri çerçevesinde kıymet takdiri suretiyle satışının yapılması için Encümen’e yetki verilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,  

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KANAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai BAYKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürkan ESEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2019 Tarihli Meclis