MECLİS TOPLANTILARI

20.06.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 HAZİRAN 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 4 üncü, 1 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.05.2019 tarih ve 302 sayılı “İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi ve Denetimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili kararı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 11.06.2019 tarih ve 316 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili kararı,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısı,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kılıç Kalkan ve Mehter Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek, etkinlikler yapabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Baruthane, Sarıkaya, Piremir, Soğanlı, Çekirge, Değirmenlikızık, Değirmenönü, Arabayatağı, Küçükbalıklı, Emirsultan, Alacahırka, Pınarbaşı ve Ahmetpaşa Mezarlıkları ile ilgili yazısı,

6-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

7-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 142 adet muhtelif (Binek, Pick-Up, Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Otobüs) aracın 24 ay süreyle kiralanması hizmet alım işi yapılması ile ilgili yazısı,

9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, “Bursa’da oluşan iri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması” başlıklı proje kapsamında BEBKA ile işbirliği protokolü imzalaması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet AKA’ya yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1  parsel sayılı taşınmazın 362/1765 hissesi 373,69 m2 hissenin tamamının yola terk için muvafakat verilmesi ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2506 ada, 22  parselin satışı ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Otopark Alanı”nda kalan, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 23  parsel sayılı taşınmazın Belediyemize ait 112/194 (113, 74 m2) hissesinin satışı ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı”nda kalan; Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 588 ada, 183 parsel sayılı ve 20,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,

14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe (S) Plaka Devir Ücretleri ile ilgili yazısı,

15-Park, Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, “İskele Amaçlı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.  

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri  ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 243 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı kuzey sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 11538 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 parseller, 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1647 ada, 15, 20, 39, 44, 46, 48, 54 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4162 ada, 20 parsele (Eski 17-18 parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli  ve 1/25000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 1208 ada, 12 parsel ve 1210 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Meydan Düzenleme Projesi kapsamında Belediye Hizmet Alanı’nın “Park ve Meydan Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 2641-2644-2645 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 589 ada, 65 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 395 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4193 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2262 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çeltikçi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı il ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 390 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel, 996 parsel ve 113 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2018 gün ve 230841 sayılı yazısı ile; Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde düzenleme yapılması talep edilen yol projesinin planlara işlenmesi talebi ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/839 Esas numaralı ve 04.04.2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Zafer Mahallesi, 6362 ada, 79 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı Revizyonu değişiklik talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4444 ada, 1 parsel, 4496 ada, 6-7 parsel, 4495 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Nilüfer Belediye Başkanlığı ve Adem BAŞTÜRK tarafından yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1279 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Şehit anne, baba, eş ile gazi ve eşleri için ücretsiz mezar yeri tahsisi ile ilgili raporu,

34-Ulaşım Komisyonu’nun, “Küçük Sanayi İstasyonu” ismine “23 Nisan Mahallesi” isminin eklenmesi ile ilgili raporu,

35-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Söğütalan Mahallesi’ndeki temiz su kaynağı olan dereye kanalizasyon atıklarının atılmasının engellenmesi ile ilgili raporu,

36-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İlçe Belediyeleri’nin, I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerini kurmaları ile ilgili raporu,

37-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Ahududu Üretici Kooperatifi veya Birliği kurulması için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

38-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli içerisinde bulunan besihaneler ile ilgili raporu,

39-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık -Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubat A.Ş.)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu.

 

Alinur AKTAŞ          

Büyükşehir Belediye Başkanı

20.06.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 HAZİRAN 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 4 üncü, 1 inci dönemin 3 üncü  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 16/05/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın;  “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.05.2019 tarih ve 573 sayılı ‘Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ ile ilgili Meclis Kararının; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 07.03.2019 tarihli ve 70 sayılı Meclis Kararı ile Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan ekli plan değişikliğinin uygun olduğu şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret– 77 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek,

 22/05/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın  oybirliği ile kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.05.2019 tarih ve 302 sayılı “İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi ve Denetimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili kararının Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 11.06.2019 tarih ve 316 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kılıç Kalkan ve Mehter Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek, etkinlikler yapabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Baruthane, Sarıkaya, Piremir, Soğanlı, Çekirge, Değirmenlikızık, Değirmenönü, Arabayatağı, Küçükbalıklı, Emirsultan, Alacahırka, Pınarbaşı ve Ahmetpaşa Mezarlıkları ile ilgili yazısına “Şehit anne veya abasının vefatı halinde define açık mezarlıklarımızda Mezar Yeri Onarım Belgesinin ücretsiz düzenlenmesi” ile ilgili ifadeye  “Şehit eş ve çocuğunun da” eklenmesi şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

7-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

8-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 142 adet muhtelif (Binek, Pick-Up, Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Otobüs) aracın 24 ay süreyle kiralanması hizmet alım işi yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, “Bursa’da oluşan iri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması” başlıklı proje kapsamında BEBKA ile işbirliği protokolü imzalaması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet AKA’ya yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1  parsel sayılı taşınmazın 362/1765 hissesi 373,69 m2 hissenin tamamının yola terk için muvafakat verilmesi ile ilgili yazısının  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2506 ada, 22  parselin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Otopark Alanı”nda kalan, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 23  parsel sayılı taşınmazın Belediyemize ait 112/194 (113, 74 m2) hissesinin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı”nda kalan; Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 588 ada, 183 parsel sayılı ve 20,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe (S) Plaka Devir Ücretleri ile ilgili yazısı Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,  

16-Park, Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, “İskele Amaçlı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 06.02.2019 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret - İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL 6 ret – 54 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 6. sırada yer alan 08.05.2019 tarihli ve 234 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “İnegöl Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 06.05.2019 tarihli ve 74 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret - İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 60 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,  

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret - İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL 6 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 243 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı kuzey sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 11538 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 81 kabul)  ile kabulüne, 

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 1 ve 2 parseller, 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret - İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL 6 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1647 ada, 15, 20, 39, 44, 46, 48, 54 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4162 ada, 20 parsele (Eski 17-18 parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli  ve 1/25000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 1208 ada, 12 parsel ve 1210 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Meydan Düzenleme Projesi kapsamında Belediye Hizmet Alanı’nın “Park ve Meydan Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 2641-2644-2645 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,   

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 589 ada, 65 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 395 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – 81 kabul)  ile kabulüne, 

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4193 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2262 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çeltikçi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı il ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 390 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel, 996 parsel ve 113 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,     

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2018 gün ve 230841 sayılı yazısı ile; Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde düzenleme yapılması talep edilen yol projesinin planlara işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2018/839 Esas numaralı ve 04.04.2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Zafer Mahallesi, 6362 ada, 79 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı Revizyonu değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4444 ada, 1 parsel, 4496 ada, 6-7 parsel, 4495 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Nilüfer Belediye Başkanlığı ve Adem BAŞTÜRK tarafından yapılan askı itirazları ile ilgili tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,     

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1279 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Şehit anne, baba, eş ile gazi ve eşleri için ücretsiz mezar yeri tahsisi ile ilgili raporunun; “Şehit çocuklarının” eklenmesi şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

51-Ulaşım Komisyonu’nun, “Küçük Sanayi İstasyonu” ismine “23 Nisan Mahallesi” isminin eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

52-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Söğütalan Mahallesi’ndeki temiz su kaynağı olan dereye kanalizasyon atıklarının atılmasının engellenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

53-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İlçe Belediyeleri’nin, I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerini kurmaları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

54-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Ahududu Üretici Kooperatifi veya Birliği kurulması için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

55-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli içerisinde bulunan besihaneler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

56-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık -Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubat A.Ş.)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret - İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 9 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Nadir ÜNLÜ, Mesut BEDEL 6 ret – 54 kabul) ile kabulüne,

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali MERSİN’in verdiği19-21 Temmuz  2019 tarihinde Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda  gerçekleştireceğimiz  4. Türk  Dünyası  Ata Sporları   Şenliği kapsamında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği   ile   işbirliği  protokolü  imzalamak  üzere  Büyükşehir Belediye  Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, 20.06.2019 tarih ve 71961244-301.01-E.103086 sayılı yazısı) Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın  (BEBKA) çağrısı     dahilinde   Girişimcilik   Mali    Destek    Programı’na ‘Girişimci    Merkezi’   adlı   proje  ile  başvuruda  bulunulması için Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na imza yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,   

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Sağlık İşleri  Dairesi Başkanlığı’nın, 20.06.2019 tarih ve 29009616-301.01-E.103074 sayılı yazısı) verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinin D fıkrasının 16. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2018 tarih ve 2393 sayılı ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından halka açık olarak işletilen muhtelif Spor Komplekslerinin BURFAŞ’a devir işlemleri’ ile ilgili Meclis Kararından ‘Fethiye Spor Kompleksinin’ iptal edilerek diğer muhtelif Spor Komplekslerinin BURFAŞ’a tahsisi ve süre uzatımı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN’ın verdiği “Şerbetçiotu üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,  

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 10.06.2019 tarih ve 94, 96 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 29 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu İlçeleri muhtelif Mahalle sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na havalesine, 

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 2155, 1733, 2157, 2156, 2158, 2159, 2160, 2161 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 863 sayılı kararı ile onaylanan Plan notlarında değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,        

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları plan notlarına ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,       

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kadir KAHRAMAN ve Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 89 ada, 16 parselde yapılacak olan Güney Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 444 parselde yapılacak olan Atık Rampasının yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,    

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2137 sayılı ‘Mudanya Tahir Ağa Hamamı’nın ‘Hamam’ işleviyle hizmet verecek bölümün BURFAŞ’a tahsisi’ ile ilgili Meclis Kararına ‘Kültür Merkezinin’ de eklenerek BURFAŞ’a tahsis süresinin uzatımı”  ile  ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Davut AYDIN’ın verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 08.05.2019 tarih ve 81 sayılı ‘Aktarma Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın verdiği “Kültür A.Ş. ve Belediyenin tüm iştirakleri tarafından 2018 yılı ve 2019 Mayıs ayı sonuna kadar görsel ve yazılı basında reklam, tanıtım, broşür, canlı yayın, prodüksiyon vs. işlemler için gazete, dergi, tv, radyo, internet sitelerine ödenen ücretler”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,  

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 13.05.2019 tarih ve 123 sayılı Meclis Kararı ile 14.06.2019 tarih ve 148-151-155-156-159 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 142 ada, 2 parsel ve 143 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10291 ada, 549 parselde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2,3,4,5,6,7,8 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Halilbey Mahallesi, 109 ada, 21 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Yörükali Mahallesi, 743,744,745,746,747,749,750, 756,757,758,759,760 parseller ve Mürsel Mahallesi, 60,61,62,63,64 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763 ada, 5,6,7,8,9,268,269,270 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Bursa Yakın Çevre Yolu – Otoyol Yıldırım bağlantısı kavşağı üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2012,719,720,731,730,729 parseller ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ozan EROĞLU ve Cengiz TANER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 14.06.2019 tarih ve 139-137-136-138 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 14.06.2019 tarih ve 41 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158 ada, 5,6,19,20 ve 342 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Orhangazi Nazım İmar Planı çalışması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 11.06.2019 tarih ve 107,108,110,111,112,113, 114,116 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI ve Osman DURDU’nun verdiği “Şehirlerarası Gemlik Otobüs Terminalinin daha güvenli ve fonksiyonel kullanımı için tadilat yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,   

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “İznik İlçesi, Suriçi Yerleşim Bölgesi ve çevresindeki koruma alanlarını kapsayan alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi içi ulaşım ağında düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Doğu Türkistan bağımsızlık savaşçısı Osman BATUR isminin uygun görülecek Belediyemiz tasarrufunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol veya sokaklardan birine verilmesi ” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Kumyaka Mahallesi’nin sahiline atık su salınması ve Mahallenin su deposu ihtiyacı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “İç Kozahan Bölgesi’nin kültürel yapısının korunması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Hasköy-Dedeköy-Küçükyenice-Balabancık Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan Bursayolu Caddesi’nde yol bakım ihtiyacı” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇINALI, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN ve Oğuz HANÇER’in verdiği “Belediyemiz ve iştirakleri nezdinde yapılacak ihalelerin canlı olarak yayınlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 12.06.2019 tarih ve 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz ATAŞ’ın verdiği “Harmancık Belediyesi’nin 5 adet otobüs talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet KANAR, Levent GÖRGÜN ve Nuray LAÇİNER’in verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 11.06.2019 tarih ve 136,137 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat ARI’nın verdiği “Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi ve tapunun 179,61 nolu adaların üzerinde bulunan Yol ve Yeşil Alanların kaldırılıp bu alanların yerine Gazipaşa Mahallesi, 182 ada, 13 parsel ve İsmetpaşa Mahallesi, 39 ada, 8 parselin kuzeyindeki tescilsiz alanlardan Yol ve Yeşil Alan yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 12.06.2019 tarih ve 337,338,339,342,343, 344, 345,346,347,348,349,350,351,352,353,354 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 12.06.2019-17.06.2019 tarihli ve 431,432,433,435,483 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi sınırlarında kain Uludağ Üniversitesi Alanı’na ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C04A4A pafta, 4576 ada, 19 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H22D04A pafta, 1105 ada, 3 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, H21C09A pafta, 5486 ada, 22 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4162 ada, 20 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nilüfer İlçesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21C05C/H21C10B paftalar 4775 ada, 1 parsel, 4776 ada, 2 parsel, Odunluk Mahallesi, 4624 ada, 4 parsel, 4626 ada, 5 parsel ile 4623 ada, kuzeyindeki Park Alanı’na ilişkin Nilüfer İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C10A1C pafta, 7261 ada, 1 parselde yer alan taşınmaz ve 7261 ada, 1 parselin kuzeybatısında bulunan Park Alanı için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği “Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, hudutlarında bulunan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş olan 46.775,16 m2’lik Ormanlık Alanda kazı fazlası malzeme dökülmesinin tarım arazilerini tehdit etmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,   

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Samet USLU’nun verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 10.06.2019 tarih, 104 ve 105 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif BAYRAK ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Mahkeme Kararları ile iptal edilen Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Göynüklü Çağrışan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği  “Bursa sahillerini kapsayan Karacabey’den Gemlik’e kadar olan alanlarda avlanma yasağı ve  balıkların üreyip yaşayabileceği ortamlar oluşturabilmek için çalışma yapılması” ile ilgili sözlü önergesinin Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine,

115- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.05.2019 tarih ve 573 sayılı “Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili Meclis Kararının; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 07.03.2019 tarihli ve 70 sayılı Meclis Kararı ile Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan ekli plan değişikliğinin uygun olduğu şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret– 77 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Semih TÜRKCAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elif KOÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet ERASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

20.06.2019 Tarihli Meclis