MECLİS TOPLANTILARI

22.05.2019 Tarihli Meclis Gündemi

22.05.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 MAYIS 2019 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 3 üncü, 1 inci dönemin 2 nci  OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. Tarım Alanları maddesine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.Bölüm 47.maddesine ilave edilen Zemin ve Temel Etüdü ile ilgili İlke ve Esaslarının revize edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın Danıştay 6. İdaresi’nin, 12.07.2018 tarihli ve 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı Kararları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Ercan KORKMAZ, Galip GÜR, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, 4 ret –87 kabul)  ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli ve 16 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1447 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 142 ada, 2 parsel ve 143 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 111 ada, 75 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 21.50 mt’lik Ali Durmaz Caddesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 30 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 133 ada, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylanan Bursa Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1067 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1802 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 parsel ve 113 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1459, 1460, 1461 ve 1608 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 60, 61, 62, 63 parseller ve Yörükali Mahallesi, 743, 744, 749, 750, 758, 759 ve 760 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21a14d3a, H21a14d4b pafta, 18. madde uygulamasına ilişkin düzenlemeye konu 1/1000 ölçekli Esence, Mesudiye, Eğerce, Söğütpınar Kıyı Kesimi Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1503 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sayılı parseller ve 1446 ada, 2, 3 ve 4 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1937 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Söğütpınar Mahallesi, 104 ada, 669 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Esence, Mesudiye, Eğerce, Söğütpınar Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1252 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1029, 1030 ve 1031 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, H21b14c pafta, muhtelif parsellerde 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Sınırının işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 156 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet  Mahallesi, 3064 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 gün ve 273 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 1789 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 2017/739E., 2018/1081 K. sayı ve 27.09.2018 tarihli Kararına istinaden Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.02.2019 tarih ve 276 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.03.2019 tarih ve 380 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 parselin güneydoğusuna ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret –61 kabul)  ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 gün ve 288 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2019 tarih ve  259 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214,1215,1216 sayılı parsellerin  1/25000 ve 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret - 51 kabul)  ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.06.2017 tarih ve 524 sayılı “Kuyu Suyu Abone Tarife Belirleme” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili raporunun; Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı (Bütçe Gelir Kesin Hesabının 06 Sermaye Gelirleri Kalemi ve alacaklarımızın 69.000.000,00-TL’den 85.000.000,00-TL’ye %23’lük tahsilat zaafının oyçokluğu CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret; Bütçe Gelir Hesabında kalanı kabul; 

Bütçe Gider Kesin Hesabı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 06 Sermaye Giderleri ve 07 Sermaye Transferleri Bütçe Gider Kesin Hesabı oyçokluğu CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – Gider Hesabında kalanı kabul) ile ve raporun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 80 kabul) ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret –61 kabul)  ile kabulüne,

 38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2 adet otobüsün Karacabey Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri  ile ilgili raporunun oybirliği  ile kabulüne,

39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 579, 584, 587, 643, 644, 645 sayılı parsellerde bulunan taşınmazların 10 yıllığına işletmeye verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim (Oteller) Bölgesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında kalan 4798,69 m2 yüzölçümlü  parsel ile 13.528,06 m2 yüzölçümlü parselin satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 19 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret –61 kabul)  ile kabulüne,

41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yaz Spor Okullarında 2019 yılında uygulanacak tarifenin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesine 39. maddesine ek olarak eklenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 80 kabul)  ile kabulüne,

42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Bursa Jeotermal Enerji Anonim Şirketi sermaye tutarında 10.000.000,00-TL (Onmilyon Türk Lirası) artış yapılması ile ilgili raporunun oybirliği  ile kabulüne,

43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi’nin cenaze ve defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’IN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir BİRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇİNER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat ARI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemil DEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  

Alinur AKTAŞ        

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

                                                                                                                 

22.05.2019 Tarihli Meclis