MECLİS TOPLANTILARI

16.05.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 MAYIS 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 3 üncü, 1 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir. 

 

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/ihdas ile ilgili yazısı,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Zübeydehanım  Doğumevi’ne  gelen  hasta Yakınlarının  Tapu  Kadastro  Vakfı’na   (TAKAV) ait misafirhaneden yararlanabilmesi için  Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi  ile ilgili yazısı,

4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,

5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Daire Başkanlığının yürüttüğü işlerde bir yılı aşan ihalelerin yapılması ile ilgili yazısı,

7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz tarafından yürütülen “Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) Hizmet Alım İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin 36 ay süre ile yapılması ile ilgili yazısı,

8-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz tarafından yürütülen “Bursa Mobil Eğitim Projeleri Hizmet Alım İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin 36 ay süre ile yapılması ile ilgili yazısı,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet otobüsün Karacabey Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

10-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim (Oteller) Bölgesi’nde II. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisi yapılan “İtfaiye Hizmet Binası” için Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

11-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve bölge etrafındaki yerleşim alanlarına yönelik itfaiye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesince Bitüm alımı, Yıldırım Belediyesi’nin alınan Bitümle sıcak asfalt üretimi işine ait protokol imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

13-Fen Dairesi Başkanlığı’nın, İlan ve Reklam Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısı,

14-Fen Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu üzerinde yapılması planlanan üstgeçidin yapılacağı yerde bulunan enerji hatlarının deplase edilmesi amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Park Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16,19 ve 22 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Sinanbey Mahallesi, 1337 ada, 51-52 parsel ve 90 ada, 60 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 7 parsel sayılı ve 1.800.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemizin de hissedarı olduğu Nilüfer Belediyesi adına kayıtlı 582,14 m2 hissenin satışının yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından şufa hakkının kullanılıp kullanılmayacağı  ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 9  parselin ihale usulü ile satılması ile ilgili yazısı,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Danıştay 6. Dairesi’nin 12.07.2018 tarihli ve 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı Kararları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısında Yer Alan parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1471 Esas Numaralı ve 22.11.2018 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568 adalar, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 152 ada, 42, 46, 47, 48 ve 176 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 269 ve 273 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 tarih ve 2361 sayılı kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158/5-6-19-20 ve 342/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 27 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İznik Surdışı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019/251 sayılı kararı ile onaylı Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 106 ada, 66-67 parseller Turizm Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Mecidiye, Nasrettin, Yenice, Karacaahmet, Tavşanlı ve Tabaklar Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3116 sayılı kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519, 7520, 10392 adalara ve 7496 ada 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.06.2017 tarih ve 524 sayılı “Kuyu Suyu Aboneleri Tarifesinin Belirlemesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7296 ada, 1 parsel, 7294 ada, 2 parsel ve 7295 ada, 3 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetindeki Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesinde bulunan parsellerden uygun görülenlerin T.C. Bursa Ticaret Borsası adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 5449 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda, 1. Bodrum Kat, 30 nolu Süpermarket vasıflı bağımsız bölümün Belediyemize ait hissesinin kiralanması ile ilgili raporu,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 39 parselin satışı ile ilgili raporu,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, eski 2859 ada, 13 parselde bulunan trafo binası proje kapsamında yıkılacağından trafo tesisinin deplase edilmesi için TEDAŞ ile protokol yapılması ile ilgili raporu,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1279 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3542 ada, 6 parsel (Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) içerisinde kalan Merinos Karakol Binası’nın İl Emniyet Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporu,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Orhangazi Altgeçidi 1 nolu dükkanın Bursa Kültür A.Ş.’ye tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

31-Hukuk Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği ile ilgili raporu,

32-Hukuk Komisyonu’nun, Özbekistan’ın Buhara Şehri ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporu,

33-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

34-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

35-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Görev, Yetki, ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

36-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’da okur-yazar olmayan vatandaşlarımızın tespiti ve ilgili Kurumlarla ortak programlar yapılması ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Özel Mezarlık Alanları ile ilgili müşterek raporu. 

 

Alinur AKTAŞ           

Büyükşehir Belediye Başkanı

16.05.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 MAYIS 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 3 üncü, 1 inci dönemin 2 nci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Zübeydehanım  Doğumevi’ne  gelen  hasta Yakınlarının  Tapu  Kadastro  Vakfı’na   (TAKAV) ait misafirhaneden yararlanabilmesi için  Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi  ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gelir Tarifesi’nin 33. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Daire Başkanlığının yürüttüğü işlerde bir yılı aşan ihalelerin yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz tarafından yürütülen “Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) Hizmet Alım İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin 36 ay süre ile yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz tarafından yürütülen “Bursa Mobil Eğitim Projeleri Hizmet Alım İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin 36 ay süre ile yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet otobüsün Karacabey Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim (Oteller) Bölgesi’nde II. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisi yapılan “İtfaiye Hizmet Binası” için Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

12-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve bölge etrafındaki yerleşim alanlarına yönelik itfaiye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesince Bitüm alımı, Yıldırım Belediyesi’nin alınan Bitümle sıcak asfalt üretimi işine ait protokol imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

14-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlan ve Reklam Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu üzerinde yapılması planlanan üstgeçidin yapılacağı yerde bulunan enerji hatlarının deplase edilmesi amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Park Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16,19 ve 22 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Sinanbey Mahallesi, 1337 ada, 51-52 parsel ve 90 ada, 60 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 7 parsel sayılı ve 1.800.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemizin de hissedarı olduğu Nilüfer Belediyesi adına kayıtlı 582,14 m2 hissenin satışının yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından şufa hakkının kullanılıp kullanılmayacağı  ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 9  parselin ihale usulü ile satılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Danıştay 6. Dairesi’nin 12.07.2018 tarihli ve 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı Kararları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli ve 90 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli ve 92 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli ve 113 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 06.02.2019 tarihli ve 116 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 10.12.2018 tarihli ve 297 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararları içerisinde 1. sırada yer alan 07.03.2019 tarihli ve 66 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararları içerisinde 2. sırada yer alan 07.03.2019 tarihli ve 68 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısında Yer Alan parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1471 Esas Numaralı ve 22.11.2018 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568 adalar, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 152 ada, 42, 46, 47, 48 ve 176 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 269 ve 273 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 66 kabul)  ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 tarih ve 2361 sayılı kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158/5-6-19-20 ve 342/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 27 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İznik Surdışı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2019/251 sayılı kararı ile onaylı Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 106 ada, 66-67 parseller Turizm Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – 77 kabul)  ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Mecidiye, Nasrettin, Yenice, Karacaahmet, Tavşanlı ve Tabaklar Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3116 sayılı kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 87 kabul)  ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 66 kabul)  ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519, 7520, 10392 adalara ve 7496 ada 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.06.2017 tarih ve 524 sayılı “Kuyu Suyu Aboneleri Tarifesinin Belirlemesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Komisyonu iadesine,

45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7296 ada, 1 parsel, 7294 ada, 2 parsel ve 7295 ada, 3 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetindeki Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesinde bulunan parsellerden uygun görülenlerin T.C. Bursa Ticaret Borsası adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 5449 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda, 1. Bodrum Kat, 30 nolu Süpermarket vasıflı bağımsız bölümün Belediyemize ait hissesinin kiralanması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 39 parselin satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 66 kabul)  ile kabulüne,

48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, eski 2859 ada, 13 parselde bulunan trafo binası proje kapsamında yıkılacağından trafo tesisinin deplase edilmesi için TEDAŞ ile protokol yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1279 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3542 ada, 6 parsel (Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) içerisinde kalan Merinos Karakol Binası’nın İl Emniyet Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Orhangazi Altgeçidi 1 nolu dükkanın Bursa Kültür A.Ş.’ye tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-Hukuk Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 66 kabul)  ile kabulüne,

53-Hukuk Komisyonu’nun, Özbekistan’ın Buhara Şehri ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Görev, Yetki, ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa’da okur-yazar olmayan vatandaşlarımızın tespiti ve ilgili Kurumlarla ortak programlar yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Özel Mezarlık Alanları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.05.2019 tarih ve 50521662-301.01-E.82959 sayılı yazısı) verdiği  “Mihraplı Camiinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin  Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi   amacıyla   Bursa   İl Müftülüğü ile Büyükşehir      Belediyesi     arasında    protokol imzalanmak    üzere      Büyükşehir      Belediye    Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

 60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 17.05.2019 tarih ve 42819669-301.01- E.85959 sayılı yazısı) verdiği “Bursa   İli   Katı Atık Depolama Alanı İşletimleri  İşi’ nin  açık  ihale   usulüne   göre   1095   (Bindoksanbeş)   takvim     günü   süre  ile ihale edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “BURBAK (Bursa Otopark İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’nin bütün   yetkilerinin,   hak   ve imtiyazlarının BURULAŞ (Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm   Sanayi    ve   Ticaret Anonim Şirketi)ne verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “BURBAK A.Ş.’nin aktifinde 240-Bağlı Menkul kıymetler hesabında yer alan BURULAŞ’a ait ortaklık paylarının Büyükşehir Belediyesi’ne satılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “BURULAŞ tarafından tüm hak ve vecibeleriyle  aktif  pasifiyle  birlikte  kül  halinde  tasfiyesiz   infisah yoluyla BURBAK’ın devir alınması yoluyla birleşmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Dağyenice A Tipi Mesire  Yerinde yer  alan  gelir getirici tesislerin ve muhdesatı tesislerin işletme hakkının pazarlık usulü ile Belediyemize  kiraya  verilmesi  ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi 2398 ada, 101 parsel sayılı ve 50,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Soğanlı Mahallesi,  Hayvanat  Bahçesi  hakkında, Bursa Büyükşehir    Belediye   Meclisi’nin   BURFAŞ A.Ş.’ye  tahsisini  öngören   15.01.2013 tarih ve 112 sayılı  ve  23.12.2016  tarih  ve  2714 sayılı kararların iptali ” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 579, 584, 587, 643, 644, 645 sayılı parsellerde bulunan taşınmazların 10 yıllığına işletmeye verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Mülkiyeti Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Mudanya  İşletme  Şefliğine  ait  Güzelyalı  C Tipi Mesire Yeri hakkında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,      BURFAŞ’ a      tahsisini    öngören 22.03.2018  tarih  ve  560  sayılı kararının iptali ve  söz   konusu   yerin   sözleşme   şartları    dahilinde işletilmesi   maksadıyla    10   yıllığına    işletmeye verilmesi ” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin  250.000.000,00-TL borçlanması  için   kredi   kullanılacak bankaya ipotek verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 11 ret – 66 kabul)  ile kabulüne,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim (Oteller) Bölgesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında kalan 4798,69 m2 yüzölçümlü  parsel ile 13.528,06 m2 yüzölçümlü parselin satışı”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Toplu Taşıma Araçlarının Ramazan Bayramı süresince  indirimli  olması ve 19  Mayıs  Atatürk’ü Anma  Gençlik  ve  Spor   Bayramı’nda  öğrencilere ücretsiz olması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.05.2019 tarih ve 71,73,74,75,76 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 25.05.2019 tarih ve 53, 54, 55 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in verdiği “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 ve 1196 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ÇAKIR’ın verdiği “Zemin Etütleri İlke ve Esasları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2019 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Yaz Spor Okullarında 2019 yılında uygulanacak tarifenin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesine 39. maddesine ek olarak eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan planda belirtilen eylemlere katkı sağlanması amacıyla yeni yapılan sitelerde yapılması gereken işlemler” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami Selçuk TÜRKMEN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Çalı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 2019 nolu bölmeler içerisinde kalan 497.700 m2 yüzölçümlü Dağyenice A tipi Mesire Yerinin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selami Selçuk TÜRKMEN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 39 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2059 ada, 25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 206,176,242,156 parseller ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 109 ada, 1,2,3,4,5,6 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 19,47,87 parseller ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6363 ada, 71,91,122,120 parseller ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Bülent MUMCU, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, M. Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Akhisar Mahallesi’ndeki muhtelif yollarda görülen hendekler nedeniyle bu yolların kullanılamaması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa Jeotermal Enerji Anonim Şirketi sermaye tutarında 10.000.000,00-TL (Onmilyon Türk Lirası) artış yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Bülent MUMCU, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, M. Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Bakırköy Kavşağı’nın köprülü kavşak olarak düzenlenme işi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Bülent MUMCU, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, M. Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Söğütalan Mahallesi’ndeki temiz su kaynağı olan dereye kanalizasyon atıklarının atılmasının engellenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ, Adnan AKIN, Ahmet KOÇİNALI, Bülent MUMCU, Ersal KAYA, Ferit GÜRSOY, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Mehmet KALPAN, Oğuz HANÇER ve Sedat HİÇDURMAZ’ın verdiği “Öğrenci abonman Bursakart ücretlerinin aylık 60- TL (altmış türklirası) olarak belirlenmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7709 ada, 3 parsele (eski 6561 parsele) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, H22A09C4A pafta, 8891 ve 8892 numaralı taşınmazlar ile ilgili 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, H22A22A pafta, 7842 ada, 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22D01A1C ve H22D01A2D paftalar, yeni 11509 ada, 3 parsel ve kuzeyindeki Kamuya terk edilen DOP parseli, 11509 ada, 2 parsellere ilişkin (eski 7537/1, 7538/1 ve batısı park tescilli parsel, 7539/1-2 ada/parseller) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 49,50,51,52,53,54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli BHRS Merkezi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesine ait kullanılmayan otobüslerden 2 adet otobüsün, Fen işlerinde kullanılmak üzere 1 adet kepçe, 1 kamyon ve 1 adet jcb’nin bedelsiz olarak Orhangazi Belediyesi’ne verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 71 pafta, 337 ada, 28-42-44 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Karasu Köyü Mahallesi, Akbayır Mekvii, 2 pafta, 1264 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Kurşunlu Köyü Mahallesi, Çınarlıdere Mevkii, 3 pafta, 667 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Faruk TÜRE ve Nadir ÜNLÜ’nün verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 02.05.2019 tarih ve 2019/41 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.04.2019 tarih ve 101 sayılı Meclis Kararı ile 13.05.2019 tarih ve 119,121,124,125,128,131 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 nolu bölgeye ait Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, H22A11D3D, H22A11D03C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellere ait 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “S Plaka ile ilgili yaşanan sıkıntılar” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2019 tarih ve 91 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.05.2019 tarih ve 346,347,348,349,350,351 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3877 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21C05C pafta, 253 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B pafta, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer İlçesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.05.2019 tarih ve 132, 134, 135, 136  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21B14D3D pafta, 1927 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Karacabey İlçesi, Yarış Mahallesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 ,15, 16, 28, 29 ,30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 161, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 200, 212, 215, 216, 268, 276, 277, 587 sayılı parseller ile Güngörmez Mahallesi, 17, 18, 60 ve 176 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1, 2, 4, 5 ve 102 ada, 13 sayılı parseller ile Doğla Mahallesi, 1222 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi, 101 ada, 1, 2, 4, 5 ve 102 ada, 13 sayılı parseller ile Doğla Mahallesi, 1222 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4  sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4  sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1987 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1987 ada, 8 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, 6273 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, 6273 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Orhangazi İlçesinin cenaze ve defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet KANAR, Levent GÖRGÜN, Semih TÜRKCAN ve Nuray LAÇİNER’in verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 08.05.2019 tarih ve 74-76-77 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.05.2019 tarih ve 233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “İlçe Belediyeleri’nin, I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerini kurmaları”   ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsa SÖĞÜT’ün verdiği “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 117 ada, 81 ve 82 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Şahin Mahallesi, 852 ada, 12 nolu Akaryakıt İstasyonu bulunan parselde parselin ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ozan EROĞLU, Cengiz TANER ve Mehmet Aybars YILANLI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009,2010,2011,2029 ve 2040 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”    ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, 101 ada, 202-203-204-205-210-211 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 3414-3416 parsellerin ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Osman DURDU, Mustafa Engin KARGILI ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Orhangazi Caddesi’ndeki otobüs duraklarının, özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımız için korunaklı ve oturaklı bir şekilde düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Osman DURDU, Mustafa Engin KARGILI ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Gemlik İlçesi, Yeni Yalova Yolu, Cihatlı, Şahinyurdu ve Hastane sapağında oluşan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sinyalizasyon sistemi kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Osman DURDU, Mustafa Engin KARGILI ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Şehit anne, baba, eş ile gazi eşleri için ücretsiz mezar yeri tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüdayi DEMİR’in verdiği “Bursa’nın İlçelerinde tarım ve hayvancılık konusunda sorunlarının tespitini ve çözüm önerilerini belirlemek için her İlçede İlçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları, faal olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Yöneticileri, Muhtarlar, Belediyelerin İlgili Bölümleriyle görüşülüp her İlçe için ayrı ayrı rapor hazırlanarak, AB Hibe Desteğine ve Devlet Desteğine uygun projeler ortaya çıkarmak” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Merinos Parkı’nda bulunan Atatürk Kongre Kültür Merkezi müştemilatı ile Fuar Alanındaki Ticari Alanların (BİNTED) Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’ne tahsis işleminin iptal edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ ve Faruk TÜRE’nin verdiği “Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 1280 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ ve Faruk TÜRE’nin verdiği “Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ ve Faruk TÜRE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6553 ada, 4, 17 ve 18 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Levent GÖRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı

16.05.2019 Tarihli Meclis