MECLİS TOPLANTILARI

18.12.2008 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 18.12.2008 Perşembe günü saat 15.00' da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 60 ıncı, 5 inci dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı'nın, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğine üye belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Akaryakıt İşletme İstasyonunun kapatılması ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Akaryakıt İşletme İstasyonunun kurulması ile ilgili yazısı,
4-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, 2009 Yılı Hafriyat Atıkları ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 4 ve 3 nolu parsellerde İlçe Müftülüğü'nün talebi doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gürsu Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 16.10.2008 gün ve 685 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Meyve - Sebze Depolama ve Soğukhava Deposu ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Ovaakça Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Güzelyalı Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Görükle Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Demirtaş Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Emek Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kestel Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Mudanya Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Nilüfer Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Yıldırım Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Osmangazi Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi Hastane Alanı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 31.07.2008 gün ve 533 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Üniversite Alanı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 31.07.2008 gün ve 531 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

18.12.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 60 ıncı, 5 inci dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğine üye belirlenmesi ile ilgili yazısında, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Asıl Üyeliğine; Mustafa ÜLKER,Günay ÇETİN, İdris UYSAL ve Hakkı ORHAN seçilmişlerdir,
Yedek Üyeliğe; Celal DEMİR, İsmet AKGÜN seçilmişlerdir.
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletme İstasyonunun kapatılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletme İstasyonunun kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 Yılı Hafriyat Atıkları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 4 ve 3 nolu parsellerde İlçe Müftülüğü’nün talebi doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 685 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Meyve – Sebze Depolama ve Soğukhava Deposu ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine.
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunmayan Kararlardan, Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.11.2008 tarih ve 2008/126 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine, diğer kararların raporda belirtildiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Meclis Kararlarından Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 586 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine, diğer kararların raporda belirtildiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

-2-


19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi Hastane Alanı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.07.2008 gün ve 533 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Üniversite Alanı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.07.2008 gün ve 531 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakkı ORHAN’ın “Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, Karaosman Sokakta bulunan Çırpan Camii” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alaattin PALABIYIK’ın “Umurbey Belediye Meclisi’nin, 07.11.2008 tarih, 2008/43 sayılı ve 02.12.2008 tarih ve 2008/51 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.12.2008 tarih, 209, 210, 211, 212, ve 213 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 05.12.2008 tarih, 61 ve 62 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 05.12.2008 tarih, 63 ve 64 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.12.2008 tarih ve 2008/86 sayılı Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Selçuk MUTLU, Cemal Aydın AYBEY ve Refik YILMAZ’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 05.12.2008 tarih, 148,151, 153, 154 ve 155 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Cemal Aydın AYBEY ve Refik YILMAZ’ın “Emek Belediye Meclisi’nin, 04.11.2008 tarih ve 62 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFER, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 tarih ve 2008/64 Esas, 91 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 tarih ve 801, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 813 ve 814 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 tarih ve 5, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ve 29 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Özgen KESKİN, Celal DEMİR ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 Tarih, 2008/313 Esas, 622 sayılı ‘Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Köyü sınırlarının düzenlenmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,


-3-

33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın “Çalı Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 tarih ve 40 Esas, 53 sayılı Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 tarih ve 613, 614,615, 616, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 667 ve 668 sayılı Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 19.11.2008 tarih ve 310 sayılı ‘Kira Yetkisi’ hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “ Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 03.12.2008 tarih, 2008/67 Esas, 87 sayılı ‘Münakale Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Kayapa Belediye Meclisi’nin, 07.10.2008 tarih ve 23 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Çalı Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 2008/38 Esas, 50 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 2008/106 Esas, 170 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Barakfakih Belediye Meclisi’nin, 02.09.2008 tarih ve 2008/22 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.10.2008 tarih ve 2008/M-312 sayılı ‘Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve mücavir alanlarında Termik Santral yapımının uygun olmadığı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 05.12.2008 tarih ve 2008/11 Esas, 32 sayılı ‘Ek Ödenek Verilmesi’ hakkındaki Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT ve Refik YILMAZ’ın “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.12.2008 tarih ve 2008//M-369 sayılı Meclis Kararı“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kamil BAYRAMİÇ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

-4-

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabahattin ÖZVER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2008 Tarihli Meclis