MECLİS TOPLANTILARI

17.04.2019 Tarihli Meclis Gündemi

17.04.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 NİSAN 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 1 inci, 1 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 85 kabul) ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 129,8 ha alana ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Başköy Ticaret Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

 3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Paşa Konağı’nın bedelsiz devir işleminin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olan, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 192 m2 ebadında 2 adet kafeterya ve 27 m2 ebadında 3 adet WC’nin Karacabey Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 37 ada, 19 nolu parselde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait hissenin İnegöl Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi’nde bulunan Mezarlık İşletimi ve Defin Hizmetlerinin yürütülmesi hizmetlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

7-Başkanlık Makamı’nın, 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 18 ret – İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uğur SERTASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

17.04.2019 Tarihli Meclis