MECLİS TOPLANTILARI

13.04.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13 NİSAN 2019 Cumartesi günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2019/2024 seçim döneminin 1 inci, 1 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M              :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- BAŞKANLIK DİVANI, ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK  SEÇİMLERİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,

2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis görüşmelerinin kayıt altına alınması ile ilgili yazısı,

3-Başkanlık Makamı’nın, Marmara Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

4-Başkanlık Makamı’nın, Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

5-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

6-Başkanlık Makamı’nın, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

7-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

8-Başkanlık Makamı’nın, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

9-Başkanlık Makamı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

10-Başkanlık Makamı’nın, Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışman Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,

13-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz (2019-2024) Üyelik Başvurusu ile ilgili yazısı,

14-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz kayıtlarında bulunan 31 adet muhtelif aracın satışı ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti S.S. İnegöl Hamidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Gazelli Mahallesi, 103 ada, 441 parsel sayılı taşınmazın “Köy Konağı ve İmam Lojmanı” yapılması karşılığında Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kestel Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi, 160 ada, 40 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 20 adet taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere  Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1279 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3542 ada, 6 parsel (Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) içerisinde kalan Merinos Karakol Binası’nın İl Emniyet Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısı.

 

Alinur AKTAŞ          

Büyükşehir Belediye Başkanı

13.04.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 NİSAN 2019 Cumartesi günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 1 inci, 1 inci dönemin 1 inci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

2-Encümen, Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi; 

Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Ahmet YILDIZ,Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Mihrimah KOCABIYIK,

Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliklerine; Merve EKMEKCİ, Abdullah ÇALI,

 Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliklerine; Elif KOÇ, Semih TÜRKCAN, Tarık KÖSE, Hicran BAŞKÖK,       

5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Ş. Fethi YILDIZ, Halide Serpil ŞAHİN, Murat DEMİR, İbrahim ARSLAN, Ercan BARUTÇUOĞLU,       

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Kadir KAHRAMAN, Murat AVİNÇ, Ali MERSİN, Ali ZEYBEK, Galip GÜR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Mustafa Engin KARGILI oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Turgay YEL, Merve EKMEKCİ, Aslıhan KÖSE, Murat EVKE, Osman AYRADİLLİ, Arzu KARATAŞ, Mahmut GÖK oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Elif KOÇ, Abdullah ÇALI,  Erkan DÖNMEZ, Ahmet ERASLAN oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Mutlu KESKİN, Tarık KÖSE, Abdullah AKŞEKER,  Zafer YILDIZ, Faruk ADIYAMAN oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Recai BAYKAN, Cemil DEMİR, Semih TÜRKCAN, Remzi ÇINAR, Ayhan ÖNAL oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Arif BAYRAK, Hicran BAŞKÖK, Hasan TURAN, Ercan KORKMAZ, Mustafa Engin KARGILI oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Halil ÇAKIR, Selami EKEMAN, Nihat ARI, Şahin SEVİNÇ, Ahmet ERASLAN oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Nuray LAÇİNER, Emin KOÇDEMİR, Ergül AYDIN, Asiye ÇALIŞKAN, Serhat SAVCI oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na; Selami Selçuk TÜRKMEN, Ahmet Yaşar AKBEY, Faruk TÜRE, Murat TANRIVERDİ, Nadir ÜNLÜ oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Selahattin KÜLCÜ, Halil ARSLAN, Ayşegül SEYRAN, Hüdayi DEMİR, Mesut BEDEL oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Levent GÖRGÜN, Samet USLU, Polat AHMET, Ozan EROĞLU, Osman DURDU oyçokluğu  (İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-89 kabul) ile seçilmişlerdir.   

 3-Başkanlık Makamı’nın, 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2019 günü saat 14.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,

4-Başkanlık Makamı’nın, Meclis görüşmelerinin kayıt altına alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-Başkanlık Makamı’nın, Marmara Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Marmara Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk TÜRE ve Ahmet YILDIZ,

Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah ÇALI oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

 

6-Başkanlık Makamı’nın, Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Tarihi Kentler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Semih TÜRKCAN, Merve EKMEKCİ ve Mahmut GÖK,

Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun TARIM ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan KÖSE oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

 7-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşegül SEYRAN, Ali MERSİN, Ş. Fethi YILDIZ, Nihat ARI ve Ahmet ERASLAN oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

 8-Başkanlık Makamı’nın, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Sağlıklı Kentler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK, Halide Serpil ŞAHİN ve Nadir ÜNLÜ oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

9-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Bursa Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi (2 yıl için) temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif BAYRAK, Halil ÇAKIR, Nuray LAÇİNER, Murat AVİNÇ, Recai BAYKAN, Murat DEMİR, Erkan DÖNMEZ, Oktay ALTUN, Adnan AKIN ve Mahmut GÖK,

Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ, İlhan KILIÇ, İbrahim ARSLAN, Hicran BAŞKÖK ve Ahmet Yaşar AKBEY oybirliği ile seçilmiştir.

10-Başkanlık Makamı’nın, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Elif KOÇ, Samet USLU ve Faruk ADIYAMAN,

Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hicran BAŞKÖK ve  Selami EKEMAN oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

11-Başkanlık Makamı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Polat AHMET, Mutlu KESKİN ve Osman DURDU,

Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan TURAN ve Cemil DEMİR oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

12-Başkanlık Makamı’nın, Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;

Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK ve Emin KOÇDEMİR,

Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil ARSLAN oyçokluğu  (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret - 68 kabul) ile seçilmiştir.

 13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

14-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışman Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz (2019-2024) Üyelik Başvurusu ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz kayıtlarında bulunan 31 adet muhtelif aracın satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti S.S. İnegöl Hamidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Gazelli Mahallesi, 103 ada, 441 parsel sayılı taşınmazın “Köy Konağı ve İmam Lojmanı” yapılması karşılığında Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kestel Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi, 160 ada, 40 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif 20 adet taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere  Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1279 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3542 ada, 6 parsel (Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) içerisinde kalan Merinos Karakol Binası’nın İl Emniyet Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Batı   Katı   Atık   Aktarma   İstasyonu’nun işletilmesi   ve  Karacabey  -   Mustafakemalpaşa-Keles  -  İznik    İlçeleri     Belediye      Atıklarının   Yenikent  Katı Atık Depolama Alanı’na Nakliyesi Hizmet   İşi’nin  1095  (Bindoksanbeş)   takvim   günü      süre     ile    ihale   edilmesi   için    Çevre   Koruma    ve    Kontrol   Dairesi  Başkanı’na yetki verilmesi,  İznik   aktarma  rampasının  işletimiyle ilgili her türlü sürecin İznik    Belediyesi’nce  yürütülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP: Turgay ERDEM, Mehmet Uğur SERTASLAN, Hayri TÜRKYILMAZ, Ercan KORKMAZ, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Yalçın IŞIKYILDIZ, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Ozan EROĞLU, Cengiz TANER, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Tayfun SIRMAN, Asiye ÇALIŞKAN 21 ret; İYİ Parti; Sedat HİÇDURMAZ, Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI  11 ret-68 kabul) ile kabulüne,

23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Katı atık bedellerinin 01.05.2019 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar BUSKİ tarafından alınmasının durdurulması ve katı atık bedellerinin ilgili Belediyesince tahsil edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 12.04.2019 tarih ve 99382486-301.01-E.62545 sayılı yazısı) verdiği “Belediyemizin muhtelif birimlerinde 24 ay süreli Baskı Hizmeti Alımı İşi ihalesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

 25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 09.04.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.59958 sayılı yazısı) verdiği “İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 108 ada,  35   parsel  sayılı   ve    1.285,02 m2    yüzölçümlü taşınmazın  tamamının,  ‘Mezarlık  Alanı’  olarak kullanılmak  üzere Belediyemize hibe edilmesi ve ilgili   Tapu  Müdürlüğü’nde   Belediyemiz   adına tescil edilmesi   ” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 12.04.2019 tarih ve 81709495-301.01-E.62051 sayılı yazısı) verdiği “Gemlik Paşa Konağı’nın bedelsiz devir işleminin iptali”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.03.2019 tarih ve 38 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olan, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 192 m2 ebadında 2 adet kafeterya ve 27 m2 ebadında 3 adet WC’nin Karacabey Belediyesi’ne devri”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 37 ada, 19 nolu parselde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait hissenin İnegöl Belediyesi’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bekir AYDIN ve Selami EKEMAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi’nde bulunan Mezarlık İşletimi ve Defin Hizmetlerinin yürütülmesi hizmetlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, 1/5000 ölçekli Tahtaköprü Nazım İmar Planında Ticaret Alanları olarak Planlı Alanların Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1692 ada, 1 nolu parsel, 1608-1609 adaların Batısı ve 125 adanın Güneyindeki  alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün, 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, askı itirazları ve Mahkeme Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 129,8 ha alana ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Başköy Ticaret Merkezi Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 214, 1974, 1975, 241 adalar ve 229 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 701-704-1698-1699-1700-1701 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Orhangazi Altgeçidi 1 nolu dükkanın Bursa Kültür A.Ş.’ye tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

13.04.2019 Tarihli Meclis