MECLİS TOPLANTILARI

21.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 ŞUBAT 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 60 ıncı, 5 inci dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir. 

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

 1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.02.2019 tarih ve 88 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili Kararı,

2-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ayniyat Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

4-Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Tren İstasyonu’nun isminin “Merinos/Müzeler Tren İstasyonu” olarak güncellenmesi ile ilgili yazısı,

5-Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Müzesi giriş ücretinin kaldırılması ile ilgili yazısı,

6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif araç alımı ile ilgili yazısı,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsel sayılı Hazine adına kayıtlı taşınmazın kiralama ihalesi ile ilgili yazısı,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Mudanya Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 567 parsel, Esence Mahallesi, 2207 parsel, Hançerli Mahallesi, 1478 parsel ile Ülkü Mahallesi, 373 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükorhan İlçesi, Hacıahmetler Mahallesini merkeze bağlayan yol güzergahında bulunan parsellerin, bina eklentileri, ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-Ulaşım Komisyonu’nun, “Yüksek İhtisas İstasyonu” isminin “152 Evler İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2-Ulaşım Komisyonu’nun, Osmangazi-Yalova Yolu üzerine Ekosistem Köprüsü (Yeşil Köprü) yapılması ile ilgili raporu,

3-Hukuk Komisyonu’nun, Öğle dinlenme saatleri ile ilgili raporu,

4-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Ambalajlı içme sularının ağır metal analizi ve risk değerlendirmesi analiz çalışması ile ilgili raporu,

5-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Zeytinyağı üreticiliğinin geliştirilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

6-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Ceviz üreten çiftçilerimizin üretim, toplama, çıkarma ve paketleme sorunlarının çözümü ile ilgili raporu,

7- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Kadın hakları ve sorunlarını araştırmak, çözüm üretmek ile ilgili raporu,

8-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezleri ve Marketler arasında uyumlu çalışma saatleri ve günlerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporu,

9-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Mandıras ve Cenup Dereleri’nde yaşanan kirlilik ile ilgili müşterek raporu,

10-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Güneydoğu Anadolu Projesinin incelenip kentimizde kendine özgü ve çevreyi koruyacak bir biçimde uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili müşterek raporu,

11-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi’nde bulunan Şipali, Hasanpaşa, Kulaca ve Akçasu Derelerinde görülen toplu balık ölümleri ile ilgili müşterek raporu,

12-Plan ve Bütçe - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları’nın, İnebey Hamamı’nın satın alınarak içerisinde bulunan tarihi el yazma kitaplarımızın Bölge Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesine katılması ile ilgili müşterek raporu,

13-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’nın, Bursa’da cinsel istismara ve şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımız ile kayıp çocuklarımızın korunmaları bakımından sorunun tespit ve çözümlerinin bulunması ile ilgili müşterek raporu,

14-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’nın, Dezavantajlı durumda olan erkek ve kadınlarımızın sosyal hayata bağlanmaları ve istihdamların sağlanması ile ilgili müşterek raporu,

15-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Sosyal İşler ve Turizm – Plan ve Bütçe –Engelliler Komisyonları’nın, BUSMEK ile ilgili müşterek raporu

16-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 parselde daha önce alınan Kentsel Dönüşüm Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili müşterek raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Mezarlığı Kuzey Sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 gün ve 2880 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5444 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 49,50,51,52,53,54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü  Mahallesi, 2728 ada, 178 parsele  ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin iptal Kararı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2887 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018/2602 sayılı kararı ile onaylı Orhangazi İlçesi, Cihanköy ve Muradiye Mahalleleri Sanayi Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 106 ada, 66, 67 parsel sayılı taşınmazlar Turizm Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 49 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  24.01.2017 gün ve 189 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1071 E., 2018/1175 K. sayı ve 18.10.2018 tarihli ilamı ile “İptal Kararı” doğrultusunda, anılan alanın 24.01.2017 gün ve 189 sayılı karardan önceki durumu olan “Ticaret-Turizm Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236 ada, 18 (Eski: 8 parsel) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 parsele (E: 2-3 parseller) İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3123 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1217 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bandırma-Gemlik Enerji Nakil Hattı’nın Osmangazi-Mudanya-Gemlik İlçesi içerisinde kalan kısmının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi/Kuzey, Osmangazi/Ovaakça, Mudanya, Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 38 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Çalışması yapılması talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215 ve 1216 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi 2733 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.08.2018 tarihli ve 2114 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1.İdare Mahkemesinin, 09.01.2018 tarih ve 2016/1822 E. sayılı İptal Kararı ve Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 121-122-123-124 adalar ve muhtelif parseller ile Şerefiye Mahallesi, 75-77 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 351 ada, 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-173 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 28, 42 ve 44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 117 ve 118 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armut Mahallesi, 4374 ada, 4,5 parseller; 4376 ada, 105 parsel, 4363 ada, 3, 5, 6  parseller ve 4381 ada, 1, 2, 3, 27 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561,3562,3564,3565,3566,3567,3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2018 tarih ve 2873 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazı ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 20.12.2018 tarih ve 3010 sayılı kararı ile onaylanan 09.01.2019-09.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ait Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/739 E., 2018/1081 K. sayı ve 27.09.2018 tarihli ilamı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 444 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali kararı ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.     

 

Alinur AKTAŞ           

Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                      

21.02.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 ŞUBAT 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 60 ıncı, 5 inci dönemin 13 üncü  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

            

1-Okunan 17/01/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 26 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili Meclis Kararının; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, ‘Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 10.12.2018 tarih ve 299 sayılı Meclis Kararı’nın; ‘Umurbey Mahallesi, 164 ada, 8 parsel’ ifadesinin ‘Umurbey Mahallesi 164 ada, 9 parsel’” şeklinde düzeltilerek kabulüne,

21/01/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zabıt ile 22/01/2019 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

 2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.02.2019 tarih ve 88 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” ile ilgili Kararının oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 çekimser –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

3-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ayniyat Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Tren İstasyonu’nun isminin “Merinos/Müzeler Tren İstasyonu” olarak güncellenmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

6-Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Müzesi giriş ücretinin kaldırılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif araç alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsel sayılı Hazine adına kayıtlı taşınmazın kiralama ihalesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Mudanya Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 567 parsel, Esence Mahallesi, 2207 parsel, Hançerli Mahallesi, 1478 parsel ile Ülkü Mahallesi, 373 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükorhan İlçesi, Hacıahmetler Mahallesini merkeze bağlayan yol güzergahında bulunan parsellerin, bina eklentileri, ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

12-Ulaşım Komisyonu’nun, “Yüksek İhtisas İstasyonu” isminin “152 Evler İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-Ulaşım Komisyonu’nun, Osmangazi-Yalova Yolu üzerine Ekosistem Köprüsü (Yeşil Köprü) yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-Hukuk Komisyonu’nun, Öğle dinlenme saatleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Ambalajlı içme sularının ağır metal analizi ve risk değerlendirmesi analiz çalışması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Zeytinyağı üreticiliğinin geliştirilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Ceviz üreten çiftçilerimizin üretim, toplama, çıkarma ve paketleme sorunlarının çözümü ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Kadın hakları ve sorunlarını araştırmak, çözüm üretmek ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezleri ve Marketler arasında uyumlu çalışma saatleri ve günlerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Mandıras ve Cenup Dereleri’nde yaşanan kirlilik ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Güneydoğu Anadolu Projesinin incelenip kentimizde kendine özgü ve çevreyi koruyacak bir biçimde uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi’nde bulunan Şipali, Hasanpaşa, Kulaca ve Akçasu Derelerinde görülen toplu balık ölümleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları’nın, İnebey Hamamı’nın satın alınarak içerisinde bulunan tarihi el yazma kitaplarımızın Bölge Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesine katılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’nın, Bursa’da cinsel istismara ve şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımız ile kayıp çocuklarımızın korunmaları bakımından sorunun tespit ve çözümlerinin bulunması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’nın, Dezavantajlı durumda olan erkek ve kadınlarımızın sosyal hayata bağlanmaları ve istihdamların sağlanması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Sosyal İşler ve Turizm – Plan ve Bütçe –Engelliler Komisyonları’nın, BUSMEK ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 parselde daha önce alınan Kentsel Dönüşüm Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

 28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 592 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 594 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 874 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 09.01.2019 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan, 09.01.2019 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan, 09.01.2019 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan, 09.01.2019 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – 70 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan, 04.07.2018 tarihli ve 527 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin; 477.49 m² büyüklüğündeki 6787 ada, 9 parselin A-3 yapı nizamındaki “Konut Alanı”nın  “Park Alanı” olarak planlandığı gibi korunması, 6787 adanın doğusundaki Park Alanı’na eşdeğer alan olarak taşınan 477.49 m² A-3 yapılaşma nizamındaki “Konut Alanı”nın 400 m² olacak şekilde; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile  değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan, 05.12.2018 tarihli ve 873 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin; 7441 ada 1 parselin “Ayrık Nizam ön bahçe 5 metre, yan bahçe 3 metre KAKS:1.25 Konut Alanı” olacak şekilde; mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile  değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan, 05.12.2018 tarihli ve 878 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin;   ön ve arka bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3,5 metre, “Parselin güneydoğu cephesindeki yoldan (Uludağ Caddesi) görünen yükseklik hiçbir şekilde 9.50 metreyi geçemez.” plan notunun “Parselin güneydoğu cephesindeki yoldan (Uludağ Caddesi) görünen yükseklik hiçbir şekilde yol seviyesi en üst kotundan 9.50 metreyi geçemez.” olarak değiştirilmesi, “Çekme mesafeleri içinde tam dolu yapı yapılabilir.” plan notunun kaldırılması ve “Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi 10529 ada, 7 parselin 1621/165225 hisse payı oranlı 81.05 m2’lik hissenin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devredilmeden plan değişikliği geçerli değildir, ruhsat verilmez.” plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan, 09.01.2019 tarihli ve 27 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin; çekme mesafesinin 7997 ada, 6 parselin çekme mesafesi çizgisinin devamı olacak şekilde ve ekli planda gösterilen şekilde; mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan, 07.11.2018 tarihli ve 764 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin; Plan değişikliğinde;

1 numaralı plan notunda yer alan “Proje alan sınırları dahilinde bütünsel imar uygulaması yapılacaktır.”  kısmının ve 2, 3 ve 4 numaralı plan notlarının iptal edilerek yerine;

 “2) Kıbrıs Şehitler Caddesi yol kotu ile Uluabatlı Hasan Bulvarı yol kotu dikkate alınarak gerekli proje düzenlemeleri yapılacaktır.

3) Meydan düzenleme kotu altında kalan bodrum katlarda otoparklar ve gerekli teknik servislerle birlikte  sosyal ve kültürel tesisler ile birlikte idari kullanımlar yer alabilir.

4) Zemin altı alanın tamamında otopark yapılabilir.

5) Mimari Avan Projesine göre uygulama yapılacaktır.

6) Meydan alanında kullanımı güçlendirecek, meydanın yaşamasına yönelik sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir.

7) BHA (Hizmet Birimleri)’da E:1.50’dir. Bodrum Katlar emsale dahil değildir. Hiçbir noktada Yençok: 20.50’yi aşmayacaktır” plan notlarının eklenmesine ve Osmangazi Meydanı Alanı’nın kuzey ve güneyinde bulunan Belediye Hizmet Alanı’nın Meydan Alanı’na dahil edilmesi, İbadet Alanı olarak planlanan alanın sınırlarının değiştirilmesi ve Resmi Kurum Alanı’nın fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı olacak şekilde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 20. sırada yer alan, 09.01.2019 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 22. sırada yer alan, 03.10.2018 tarih ve 685 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 02.01.2019 tarih ve 2 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 02.01.2019 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 02.01.2019/5 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğinin; “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca uygun bulunması halinde yürürlüğe girecektir” plan notunun ilave edilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 07.01.2019 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parselin A-5, KAKS:1.25 yapılaşma koşullu “Özel Kreş Alanı”na alınarak, plan notlarına: “TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü’nün, 14.07.2016 tarih ve 48485778-253-E.257683 sayılı yazısında belirtilen emniyet mesafesi şartlarına uyulacaktır.” eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 02.01.2019 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile uygun bulunan İmar Plan değişikliğine Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 89 ada, 26 parselin eklenerek ve imar hattının kuzeydoğusunda yer alan taşıt yolu devamlığını sağlayarak devam ettirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret - DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 03.10.2018/110 sayılı Meclis Kararının”, Kurtuluş Mahallesi, 328 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 328 ada, 5 parselin de eklenmesi, B-4 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olan kullanım kararlarının korunması ve 328 ada, 4 parselin kuzey cephesinden, 328 ada, 5 parselin güney cephesinden 3’er metre yapı yaklaşma sınırı çekilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 02.01.2019/14 sayılı Meclis Kararının”, “Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca uygun bulunması halinde uygulamaya geçilir” plan notu ilave edilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 11.12.2018 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail

KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile uygun olduğuna,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 08.01.2019 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararının”; Askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde ve plan notlarının 12. ve 13. maddelerinin “12) Sanayi Alanlarında kalan parsellerde emsal 0.25 olup 3194 sayılı Kanun’un 18. madde İmar Uygulaması sonrası, BHA lejandlı alanlarda kalan payların Orhangazi Belediyesi’ne bedelsiz terki (Kamu eline geçmesi), Belediye Tapusunun İmar Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi durumunda emsal 1.00 olarak uygulanır. 13) Sanayi Alanlarında kalan parsellerde, plan üzerinde belirtilen bina yüksekliği 18. madde uygulaması sonrası BHA lejandlı alanlarda kalan payların Orhangazi Belediyesi’ne bedelsiz terki (Kamu eline geçmesi) durumunda Yençok: Serbest olarak uygulanır.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yenişehir Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 11.04.2018 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul)  ile uygun olduğuna,

Yenişehir Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 02.11.2018 tarih ve 134 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret - DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Yenişehir Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 142 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Mezarlığı Kuzey Sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile  kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 gün ve 2880 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5444 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 49,50,51,52,53,54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü  Mahallesi, 2728 ada, 178 parsele  ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin iptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2887 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018/2602 sayılı kararı ile onaylı Orhangazi İlçesi, Cihanköy ve Muradiye Mahalleleri Sanayi Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 106 ada, 66, 67 parsel sayılı taşınmazlar Turizm Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 49 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  24.01.2017 gün ve 189 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1071 E., 2018/1175 K. sayı ve 18.10.2018 tarihli ilamı ile “İptal Kararı” doğrultusunda, anılan alanın 24.01.2017 gün ve 189 sayılı karardan önceki durumu olan “Ticaret-Turizm Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236 ada, 18 (Eski: 8 parsel) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 parsele (E: 2-3 parseller) İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.12.2018 tarih ve 3123 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1217 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bandırma-Gemlik Enerji Nakil Hattı’nın Osmangazi-Mudanya-Gemlik İlçesi içerisinde kalan kısmının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi/Kuzey, Osmangazi/Ovaakça, Mudanya, Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 38 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm Çalışması yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215 ve 1216 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2733 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.08.2018 tarihli ve 2114 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1.İdare Mahkemesinin, 09.01.2018 tarih ve 2016/1822 E. sayılı İptal Kararı ve Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 121-122-123-124 adalar ve muhtelif parseller ile Şerefiye Mahallesi, 75-77 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 351 ada, 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-173 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 28, 42 ve 44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 117 ve 118 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armut Mahallesi, 4374 ada, 4,5 parseller; 4376 ada, 105 parsel, 4363 ada, 3, 5, 6  parseller ve 4381 ada, 1, 2, 3, 27 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561,3562,3564,3565,3566,3567,3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2018 tarih ve 2873 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 20.12.2018 tarih ve 3010 sayılı kararı ile onaylanan 09.01.2019-09.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ait Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK,  Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/739 E., 2018/1081 K. sayı ve 27.09.2018 tarihli ilamı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 444 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Belediyemiz Şirketlerinden TARIM A.Ş. tarafından üreticiden  doğrudan  veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin  edilmek  suretiyle  Bursa  Halkı’na  ucuz  meyve  ve sebze satışı (Tanzim Satışlar)” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “BUSKİ’nin 50.000.000 Euro kredi kullanımı” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği “Engelsiz  mutfak ve kafe projesi  için Büyükşehir    Belediye     Başkanı’na    yetki  verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6428 ada,  32 parsel   sayılı   taşınmaz   üzerinde   bulunan binanın63   Numaralı   Nene   Hatun   Aile   Sağlığı Merkezi olarak   kullanmak   üzere   Belediyemizce  İl  Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği “Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 7345 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların  İl Sağlık   Müdürlüğü’ne    tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği “Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi adına kayıtlı, Yenişehir  İlçesi,  Demirboğa  Mahallesi,  326 parsel sayılı  17.700.00 m2  yüzölçümlü  taşınmaz  ve    427 parsel  sayılı  3.300,00 myüzölçümlü  taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.28667 sayılı yazısı) verdiği “Vergi borcuna karşılık taşınmaz takası” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “50.000.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul)  ile kabulüne,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı  Alinur AKTAŞ’ın verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu) “Nilüfer İlçesi,  Ataevler  Mahallesi,  1408  ada, 1 sayılı parsel ve Çevre Otopark Alanları’nın yeniden düzenlenmesini  içeren   1/5000   ölçekli  Nazım İmar Planı     değişikliği   ve   1/1000     ölçekli      Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu  (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Gürsu İlçesi,  Zafer   Mahallesi,   217   ada,  4   parsel    sayılı   ve 20.943,53 m2    yüzölçümlü    arsa  vasıflı  taşınmazın Gürsu Belediyesi’ne bedelsiz tahsisiile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “ ‘Orhangazi Çıkmazı Sokak’ değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 170 ada, 40,220 ve 224 parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Orhaneli İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 179 ve 61 adalar üzerinde bulunan Yol ve Yeşil Alanların kaldırılmasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği “Orhaneli Belediye Meclisi’nin, 11.02.2019 tarih ve 21-22 sayılı Meclis Kararları ile 14.02.2019 tarih ve 23 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 43 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763 ada, 18-22-27-28-29-30 parseller, 6764 ada, 2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller, 6765 ada, 1-2-3-4-5 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 7345 ada, 3-4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2019 tarih   ve   81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 269, 273 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın verdiği  “İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 96 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Şehitlik olarak kullanılan 73,72 m2’lik kısmının Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği  “Keles Belediye Meclisi’nin, 04.02.2019 tarih ve 10  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, Sıcakpınar Mevkii, 28 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı; Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı; Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 123-126-127-138-140-141-142-143-144-145-146-148-149-233-234-237 ve 238 sayılı parsellerde Hurdacılar Konsolide Merkezi amaçlı Doğu Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21C05C3D pafta, 3794 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, 5549 ada, 3 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Görükle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Nilüfer İlçesi, H21C05B4C pafta, İhsaniye Mahallesi, 2141 ada, 1 parsel (2194 ada, 2 parselin kuzeyinde yer alan Park Alanı) Park Alanı içerisinde yer alan Trafo Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “Güneş Enerjisi kullanım alanlarının genişletilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “Bursa Hipodromu’nun taşınması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “Araç trafiği gürültüsünün incelenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “Muradiye Su Fabrikası” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.02.2019 tarih ve 2019/45, 47, 50, 51, sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “2014-2019 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Şirketlerindeki Personel ve dava durumları” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Pelin SEVGİ ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Bursa’da süs bitkisi ve fidan yetiştiriciliğinin desteklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3B pafta, 561 ada, 8-9 nolu parsellere (yeni 60 parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, H22d03d1d pafta, 3176 ada, 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi, 662 ada, 11 nolu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 853 ve 854 adaya ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7861 ada ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellere ilişkin İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1946 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, 944 ada, 817 nolu parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi İlçesi

Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1C pafta, 2162 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 nolu parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parsele ilişkin plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, I22A01C pafta, 5761 parsel için ‘Kırsal Turizm’ amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.02.2019 tarih, 26 ve 32 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C ve H21C05C4B paftalar, 337 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Tahtaköprü Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilen Ticaret Alanı planlı bölgelerin ve plan notlarının plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.02.2019 tarih ve 22, 25, 26, 27, 28 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 833 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 08.02.2019 tarih ve 25 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.02.2019 tarih ve 15, 16, 17, 18, 19 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 446 parselin ‘Turizm Alanı (Yayla Turizmi Alanı)’ olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 04.01.2019 tarih ve 13, 14 sayılı Meclis Kararları, 01.02.2019 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararı, 06.02.2019 tarih ve 24, 25 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 152 ada, 176 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 2874 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 597 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği  “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.02.2019 tarih ve 20 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Nihal GÖKTEN ve Haydar Ali ASLAN’ın verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2019 tarih, 34, 38, 39 ve 40 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği  “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.02.2019 tarih, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 58, 65 ve 66 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.02.2019 tarih, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK, Kadir KAHRAMAN, Emrah KESKİNDEN ve Akın POROY’un verdiği “Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Bedellerinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.02.2019 tarih ve 113, 114, 115, 116 sayılı Meclis Kararları ile 11.02.2019 tarih ve 161, 162 ve 163 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2019 tarih ve 26 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili Meclis Kararının; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, ‘Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 10.12.2018 tarih ve 299 sayılı Meclis Kararı’nın; ‘Umurbey Mahallesi, 164 ada, 8 parsel’ ifadesinin ‘Umurbey Mahallesi 164 ada, 9 parsel’” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ           

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

21.02.2019 Tarihli Meclis