MECLİS TOPLANTILARI

17.01.2019 Tarihli Meclis Gündemi

 

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 OCAK 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 59 uncu, 5 inci dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                      

 

G Ü N D E M              :

 1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

 1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısı,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili yazısı,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü”nün kaldırılarak yerine “Kültür Şube Müdürlüğü” ve “Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü”nün kurulması ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2019 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın sermaye arttırımı ile ilgili yazısı,

8-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın,  “Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği” üyelik devri ile ilgili yazısı,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’a ait 4 adet “Tabela Çakma Aracının”  bedelsiz olarak Belediyemize devri ile ilgili yazısı,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısı,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 1-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Ulaşım Ana Planı ile ilgili raporu,

2-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi’nde bulunan “Ahıskalı Türkler Çamlığı” isminin “Kaplıkaya Ahıskalı Türkler Çamlığı”, “Haydar Aliyev Parkı” isminin “Kaplıkaya Haydar Aliyev Parkı” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili raporu,

3-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa Ovası’nda bulunan arazi sahiplerinin ekipmanlarını koymaları amacıyla yapılan barakaların denetlenmesi ile ilgili raporu,

4-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Besi ve yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ile ilgili raporu,

5-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Kivi meyvesinin üretim alanını arttırarak üreticilere destek olmak ile ilgili müşterek raporu,

6-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 3-4 parsellerdeki taşınmazların Bursaspor Kulübüne tahsisi ile ilgili müşterek raporu,

7-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa İli Nilüfer İlçesi, Başköy 579 parsel ve 643 parselin satışı ile ilgili müşterek raporu,

8-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı ve 235.164,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan suni yapay gölette Sandal İşletmeciliği yapılması için BURFAŞ’a yetki verilmesi ve Suni Gölet’in bakımı, onarımı, güvenliği, temizliği ve bu alanların aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili müşterek raporu,

9-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içerisindeki 3000 m2 lik “Yeşil Alan”ın BURFAŞ’a tahsisinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili müşterek raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 tarih ve 2614 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 8114 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 8597 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park terk alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy (Mudanya Planlama Bölgesi) Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1, 2613/1 ve Kuzeyi, 4211/2 ada/parseller ile Park Alanı ve muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4137 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2189 ada, 2 parsele ilişkin 26.07.2018 tarih 2061 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler (Cumhuriyet) Mahallesi, 1282 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1121 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 965 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, 5467 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel ve 1435 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarihli ve 2991 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Kültür Mahallesi, 655 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporu,

 31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada, 60 parsele (E:8- 9 Parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236 ada, 18 parsele (E:8 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1789 ada, 1-2-3-5-6, 1790 ada, 100-101-119-121, 1791 ada, 3-4-5-6, 1792 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-22-23-24-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2041 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 117 ada, 189 ve 193 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1265 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 127 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 355 ada, 1 parsel ve 108 ada, 75 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 103 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurtul Deresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2262 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çeltikçi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 225 ada, 43 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 2365 ada, 1 sayılı parsel, 2366 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu.

 

 Alinur AKTAŞ       

 Büyükşehir Belediye Başkanı

17.01.2019 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 OCAK 2019 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 59 uncu, 5 inci dönemin 12 nci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 20/12/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 26/12/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısında 3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Berat ERTOPUZ, Kadir KAHRAMAN, Zekai DÜNDAR oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü”nün kaldırılarak yerine “Kültür Şube Müdürlüğü” ve “Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü”nün kurulması ile ilgili yazısının; “Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü” isminin “Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü” şeklinde değiştirilerek; oybirliği ile kabulüne,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2019 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın sermaye arttırımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın,  “Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği” üyelik devri ile ilgili yazısının Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,

10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’a ait 4 adet “Tabela Çakma Aracının”  bedelsiz olarak Belediyemize devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

13-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Ulaşım Ana Planı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2019 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,

14-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi’nde bulunan “Ahıskalı Türkler Çamlığı” isminin “Kaplıkaya Ahıskalı Türkler Çamlığı”, “Haydar Aliyev Parkı” isminin “Kaplıkaya Haydar Aliyev Parkı” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa Ovası’nda bulunan arazi sahiplerinin ekipmanlarını koymaları amacıyla yapılan barakaların denetlenmesi ile ilgili raporunun; “Mevcut yapılan küçük yapıların İlçe Belediyelerince denetlenmesinin uygun olacağı” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

16-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Besi ve yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Kivi meyvesinin üretim alanını arttırarak üreticilere destek olmak ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 3-4 parsellerdeki taşınmazların Bursaspor Kulübüne tahsisi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa İli Nilüfer İlçesi, Başköy 579 parsel ve 643 parselin satışı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı ve 235.164,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan suni yapay gölette Sandal İşletmeciliği yapılması için BURFAŞ’a yetki verilmesi ve Suni Gölet’in bakımı, onarımı, güvenliği, temizliği ve bu alanların aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içerisindeki 3000 m2 lik “Yeşil Alan”ın BURFAŞ’a tahsisinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 428 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 462 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 467 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 03.10.2018 tarih ve 690 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 63 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 771 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 757 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 1199 sayılı Meclis Kararının”; plan notlarından; “3) Parsel malikleri bir olan 4613 ada, 3 parsel ile 4607 ada, 1-13 parsellerin Ticaret Alanı olarak kullanılması durumunda 4448 ada, 1-2-5 parsellerde E:0.55 olacaktır.” plan notunun kaldırıldığı şekliyle; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 1201 sayılı Meclis Kararının”; plan değişikliğinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olması sebebiyle, Batıkent Mahallesi, 4401 ada, 9 sayılı parselin, E:0.40, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullu Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliğinin; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret –DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 68 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 07.09.2018 tarih ve 125 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 70 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 06.12.2018 tarih ve 181 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan, 06.12.2018 tarih ve 186 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 72 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan, 06.12.2018 tarih ve 179 sayılı Meclis Kararının”; “E: 2.50, ön bahçe mesafeleri 5 m, yan bahçe mesafeleri 3.5 m, yükseklik serbest” olarak belirlenen yapılaşma koşullarının yükseklik ibaresinin, “Yençok: 5 kat” olarak değiştirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - 57 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan, 06.12.2018 tarih ve 180 sayılı Meclis Kararının”; “E: 2.50, ön bahçe mesafeleri 5 m, yan bahçe mesafeleri 3 m, yükseklik serbest” olarak belirlenen yapılaşma koşullarının yükseklik ibaresinin, “Yençok: 5 kat” olarak değiştirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - 57 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 11.10.2018 tarih ve 270 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 70 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 10.12.2018 tarih ve 297 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 289 sayılı Meclis Kararının”; “2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmek üzere BKVKBK’na iletilmesine ve BKVKBK tarafından uygun bulunması halinde uygulamaya geçilir” plan notu ilavesi ile birlikte; mevcudun oyçokluğu (Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 10.12.2018 tarih ve 299 sayılı Meclis Kararının”; Umurbey Mahallesi, 164 ada,  8 parselin doğusundaki imar hattının 200 m2 içeri çekilmesi şeklinde;  mevcudun oyçokluğu (Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 8. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 07.11.2018/114 sayılı Meclis Kararının”, ilave edilen “1.3. İfrazlarda belirtilen şartların sağlanmadığı özel durum ve şartlarda ilgili Belediye Encümeni veya Estetik Kurulu Kararına uyulur” hükmünün plan hükümlerinden çıkarılması şeklinde; mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 05.12.2018 tarih ve 134 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 tarih ve 2614 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 8114 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 8597 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park terk alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy (Mudanya Planlama Bölgesi) Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1, 2613/1 ve Kuzeyi, 4211/2 ada/parseller ile Park Alanı ve muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4137 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2189 ada, 2 parsele ilişkin 26.07.2018 tarih 2061 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler (Cumhuriyet) Mahallesi, 1282 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 70 kabul) ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1121 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 965 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, 5467 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel ve 1435 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarihli ve 2991 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Kültür Mahallesi, 655 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada, 60 parsele (E:8- 9 Parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236 ada, 18 parsele (E:8 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1789 ada, 1-2-3-5-6, 1790 ada, 100-101-119-121, 1791 ada, 3-4-5-6, 1792 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-22-23-24-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2041 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 117 ada, 189 ve 193 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1265 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 127 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 69 kabul) ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 355 ada, 1 parsel ve 108 ada, 75 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 68 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 103 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ,  Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 6 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 55 kabul) ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurtul Deresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2262 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çeltikçi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 225 ada, 43 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 2365 ada, 1 sayılı parsel, 2366 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerim AKÇA’nın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 15.01.2019 tarih ve 28722469-301.01-E.7905 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Mustafakemalpaşa  İlçesi,  Derecik  Mahallesi,   733 parsel sayılı  2.800,00 m²  yüzölçümlü taşınmazın Mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Su fiyatlarında indirim yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 18.12.2018 tarih ve 789 sayılı ‘Kira bedeli tespiti (Muradiye Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi)’ hakkındaki Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Ahıska Caddesi’ndeki Tahsis Dışı Alan’ın Otopark ve Tır Otoparkı olarak BURBAK A.Ş.’ye tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Kuzey Bölgesindeki Tahsis Dışı Alan’ın Otopark ihtiyacı için BURBAK A.Ş.’ye tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği  “Mudanya İlçesi’nde bulunan Güzelyalı Feribot İskelesi dışında kalan Açık Otoparkın sözleşme süresinin uzatılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği  “Tehlikeli olmayan sanayi atıklarının Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’na ücretsiz olarak kabul edilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği  “Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne 39. maddenin eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 17.01.2019 tarih ve 42837103-301.01-E.9515 sayılı yazısı) verdiği  “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak kullanılması amacıyla BURKENT’e tahsisi”   ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 15.01.2019 tarih ve 29009616-301.01-E.7906 sayılı yazısı) verdiği  “2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 33 üncü maddesinin D-14 bendinde düzenleme yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 59 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Selçukbey Hamamı’nın Belediyemiz adına 2 (iki) yıl süre ile ön tahsisinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 605 sayılı Meclis Kararının iptali ve İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 142 ada, 77 parsel üzerindeki taşınmazın İnegöl Belediyesi adına bedelsiz devri”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği uhdesinde yer alan ‘Bursa Nakış El Sanatları Müzesi’ ve Teşhir Mekanı olarak kullanılan Osmangazi İlçesi, Ali Paşa Mahallesi, 5564 ada, 84 parsel üzerinde kayıtlı eski eser tescilli yapı ve müştemilatlarıyla birlikte, içerisinde yer alan demirbaşlar ve koleksiyon eserler dahil olmak kaydıyla aynı fonksiyonla değerlendirilmek üzere Belediyemize devir alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Kocanaip Mahallesi, Mustafakemalpaşa Sokak No: 17 A-B 19-21 ( 6203 ada, 31 parsel) adresindeki mekanın Bursa TARIM A.Ş.’ye tahsis edilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Ana Arter niteliğindeki Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 666 ada, 440 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile İstanbul Caddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 7. Maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin UYANIK’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi H21B18C2A pafta, 1459, 1460, 1461, 1608 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Bursa Serbest Bölge Müdürlüğün’ce yapılan Gemlik İlçesi sınırları içinde bulunan BUSEB-Bursa Serbest Bölge sınırlarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Mürsel-Yörükali Mahallesi, 60, 61, 62, 63, 743, 744, 749, 750, 758, 759 ve 760 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 95 ada, 126 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği  “Ambalajlı içme sularının ağır metal analizi ve risk değerlendirmesi analiz çalışması”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Ocak 2019 ayına ait ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.01.2019 tarih ve 14, 16, 17, 18, 19, 20 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, İnegazi Mahallesi, 101 ada, 30 ve 31 nolu parsellere ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 02.01.2019 tarih ve 2, 3, 5, 6 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.01.2019 tarih ve 13, 14, 15, 16 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22A22D3C pafta, 6239 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 13 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21-C-05-C pafta, 236 ada, 18 (Eski 8) nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21-C-05-B4-A pafta, 6890 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, H21c07a ve H21c06b paftalar, 620, 621, 622, 3494, 4343, 4358, 4359, 4360 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 136 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi ile 108 ada, 75 ve 84 nolu parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.01.2019 tarih ve 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi, 143 ada, 33 parsele ilişkin Plan değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4089 ada, 9 parsele ilişkin Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215 ve 1216 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215 ve 1216 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067-5773-6400-6586-6587-6588 nolu adalara ve 7521 ada, 3-4-5-6 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 10-11-12-13-14-16-17-18-39-29-36-38-40-41-42 parsellere ilişkin Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ve Yıldırım İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, H22B05B pafta, 1198, 1199 ve 2958 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2090 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 parsellere ilişkin Nilüfer İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2792 ada, 5-6-8-9-10-11 parsellere ilişkin Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele yapılan Plan değişikliğine ilişkin verilen itiraz dilekçesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 351, 967, 968 adalar ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 03.01.2019 tarih ve 9, 10 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2019 tarih ve 23 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.01.2019 tarih  2, 3,4, 5 ve 6 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Mudanya Hasköy Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.12.2018 tarih ve 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 sayılı Kararları ile 09.01.2019 tarih  11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sevil GÖKSEL ŞEN ve Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 26 maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 08.01.2019 tarih  14 ve 5 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yüksek İhtisas Hastanesi’nin yıkılması nedeniyle ‘Bursaray Yüksek İhtisas İstasyonu’ isminin değiştirilerek ‘152 Evler İstasyonu’ isminin verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mahmut GÖK, Emrah KESKİNDEN, İhsan BİLGİLİ ve Nuri Gürhan ACAR’ın verdiği “ Osmangazi ve Orhangazi’ye her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Töreni şeklinde anma programı düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun (ARGE Şube Müdürlüğü’nün, 15.01.2019 tarih ve 90850554-301.01-E.8364 sayılı yazısı) verdiği  “Birleşik Krallık Geleceğin Şehirleri Hibe Fonu’ndan faydalanılmak üzere Protokol yapılması ve yürütülmesi hususlarında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi, 217 ada 3 parsel sayılı 1852886/2257351 hisse ile 217 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tamamının Gürsu Belediye Başkanlığına bedelsiz tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7820 ada, 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devri”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi  Üyesi Gülşen USLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.01.2019 tarih ve 26, 27, 28 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

17.01.2019 Tarihli Meclis