MECLİS TOPLANTILARI

26.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi

26.12.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26 ARALIK 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 58 inci, 5 inci dönemin 11 inci  OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret –İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile kabulüne,  

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti veya tasarrufu Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki işletmecilerimizin 2019 yılı kira kullanım bedellerinde artış yapılmaması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Merinos Parkında bulunan Atatürk Kongre Kültür Merkezi müştemilatı ile fuar alanındaki ticari alanların BİNTED’e tahsis edilmesi ile ilgili raporunun “3. kişilere devir edilmemesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,  

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesi’nde bulunan 2 adet kafeteryanın İnegöl Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili raporunun 10,00’ar TL iz bedelle İnegöl Belediyesi’ne tahsisi” şeklinde ilavesiyle  oybirliği ile kabulüne,  

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7754 ada, 39 parsel (2.880,77 m2 ), 40 parsel (9.304,32 m2 ), 41 parsel (9.154,59 m2 ), 42 parsel (1.746,33 m2 ), 43 parsel (3.068,30 m2 ), 44 parsel (6.804,88 m2 ) ve 45 parsel (2.246,46 m2 ) taşınmazların Belediyemizce mesire yeri olarak kullanılmak amacıyla tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hüdavendigar Kent Parkı Gelişim ve Revizyon Projesi kapsamındaki yerlerin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun “5 yıllığına tahsisi ifadesinin” “10 yıllığına tahsisi” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 67 kabul) ile kabulüne,    

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURULAŞ’a 50.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 51 kabul) ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi 149 ada, 7 parsel sayılı 1102,02 m2 yüzölçümlü, 149 ada, 8 parsel sayılı 955,65 m2 yüzölçümlü, 149 ada, 22 parsel sayılı 889,64 m2 yüzölçümlü, 149 ada, 24 parsel sayılı 288,15 m2 yüzölçümlü taşınmazların toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere BURULAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 18.12.2018 tarih ve 788 sayılı “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nin, Teftiş Kurulu Başkanının Atanması başlıklı 8. maddesinde değişiklik yapılması” hakkındaki kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.11.2018 tarih ve 714 sayılı ‘Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi, Hilmiye ve Mesruriye Mahalleleri)’ hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret –İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 12.11.2018 tarih ve 281 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 51 kabul) ile kabulüne,  

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1329 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018/2060 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gökçe Mahallesi, 627-628-629-630-631 parseller ve İrfaniye Mahallesi, 1298-1299-1300-1320-1321-1322-1324-1325-1326 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca AK Parti Meclis Üyesi Emir KANTUR oy kullanmamıştır. İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 65 kabul)  ile kabulüne,  

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Ilıcaksı ve Yılandere Mevkii, 65-415-418 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,  

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Yukarıfevzipaşa Mahallesi, 87, 101 ve 106 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 67 kabul) ile kabulüne,

 27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, 2078 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 59 kabul) ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Alpagut Mahallesi, 444 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Atık Aktarma Rampası) yapılmasına ve Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2018 gün ve 2639 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 51 kabul) ile kabulüne,    

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, 501-502 parseller ile doğusundaki Tescil Harici Alan’ın “Belediye Hizmet Alanı’na (Mahalle Konağı)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2922 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul)  ile kabulüne, 

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2018 tarih ve 2456 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul)  ile kabulüne, 

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 63 kabul) ile kabulüne,    

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 747 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1273 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 610 ada, 4 parsel 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ  Parti; Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Külliyesi ve Yakın Çevresi, Kasım Efendi Caddesi, Suyolu Caddesi, Çimen Sokak Koruma Alanları ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

            62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

26.12.2018 Tarihli Meclis