MECLİS TOPLANTILARI

28.11.2018 Tarihli Meclis Gündemi

28.11.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28 KASIM 2018 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 57 nci, 5 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alının Kararların Özetidir.

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 169 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Alanı kira yardımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Saçaklı Mahallesi’nde BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce uygulanan Su ve Atıksu tarifesinin Köy Tarifesi kullanım şekline göre uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2018 tarih ve 898 sayılı Meclis Kararı ile tahsisi yapılan Yenişehir İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 126 ada, 7 parsel sayılı taşınmaza ait tahsisin iptali ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret – 69 kabul) ile kabulüne,     

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parsel sayılı ve 2.807,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan Gürsu Sentetik Çim Futbol Sahası’nın bedelsiz olarak Gürsu Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 2 parsel ve 368,71m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan köprülü kavşak, bat-çık ve yaya üst geçitlerindeki alınlıkların Kültür A.Ş.’ye tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 7818 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 7819 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 7820 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 7821 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 7822 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsellerin ihale usulü ile satılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 57 kabul) ile kabulüne,   

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 50.000.000,00-TL Kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 51 kabul) ile kabulüne,    

10-Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Engelliler Komisyonlarının, Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul)  ile kabulüne, 

12-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret - DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 54 kabul)  ile kabulüne,   

13-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;  Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,  

15-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel, 708 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 tarih ve 2343 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile kabulüne,    

17-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 tarih ve 2351 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2127 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,  

18-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parseldeki  mevcut İmar Planlarında Spor Tesisleri Alanı olarak tanımlanmış ve Belediyemize tahsisli olan sahanın bir bölümünde öngörülen Bölge Parkı Alanı düzenlemesinin İmar Planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, Bursa Şehir Hastanesi ile Kent içi ulaşım bağlantılarının sağlanması amacıyla öngörülen 35 m en kesitli yol projesi güzergahının, Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi’nde 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı’na yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile kabulüne,   

21-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 312 ada, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 34, 35, 40 ve 42 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2018 tarih ve 2209 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 12 ve 294 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul) ile kabulüne,  

 26-İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul) ile kabulüne, 

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5444 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne, 

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5486 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6083 ada, 9 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6192 ada, 4 parsel  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067-5773-6400-6586-6587-6588 adalara ve 7521 ada, 3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 3 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 57 kabul) ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel ve 1435 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı  Mahallesi, 1862/5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4851 ada, 1-2-3 parseller, 4852 ada, 1-2-3-4-6-7 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile kabulüne,  

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 54 kabul) ile kabulüne,     

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.08.2018 tarih ve 2112 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4668 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Alinur AKTAŞ         

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

28.11.2018 Tarihli Meclis