MECLİS TOPLANTILARI

11.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi

11.12.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 ARALIK 2018 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 57 nci, 5 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 3. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir. 


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Bursa Büyükşehir Belediyesine verilecek olan 300 araçlık yerin otopark hesabından sayılmaz plan notunun eklenmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 160 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 64 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 173 ada, 108 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 tarih ve 2350 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1946 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; plan notlarında sehven yazılan “kahvehane” kelimesinin “kıraathane” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 57 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3704 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 69 kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2191 ada, 1 sayılı parsel ve 2194 ada, 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca CHP Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ oy kullanmamıştır. - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 56 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1282 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 64 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 102 ada, 91 parsel 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 64 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 64 kabul) ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar-Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili ilgili raporunun; komisyon raporunun ekindeki Plan Hükümlerinde TİCARET-KONUT ALANLARI 4. Maddenin kaldırılması;
Raporun ekindeki Plan Hükümlerinde TİCARET-TURİZM ALANLARI 2. Maddenin “Ticaret Turizm alanlarında Emsal:2, Yençok: 21,50 metre” şeklinde düzeltilmesine,
Raporun ekindeki Plan Hükümlerinde TİCARET-TURİZM ALANLARI 4. Maddenin kaldırılması” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İller Bankası’ndan 50.000.000-TL gayrinakdi kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 49 kabul) ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 58 kabul) ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 65 kabul) ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 65 kabul) ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 58 kabul) ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 58 kabul) ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 50 kabul) ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 58 kabul) ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 50 kabul) ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – 50 kabul) ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL Avni Çimen ERİN 5 ret – 65 kabul) ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2877 sayılı “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 7 nolu parselin güneyinde 3 metrelik yaya yolu önerilmesi” şeklinde ilave yapılması;
“2-) Nüfus veya yapı yoğunluğu artışından kaynaklı donatı ihtiyacı, kişi başı Yaşam Alanı 35 m2 ve kişi başı en düşük Donatı Alanı 17,25 m2 olarak kabul edilmiş ve 410,118 m² olarak hesaplanmıştır. Bu alanın 304,687 m2 si yol, 105,631 m2 si Park Alanı olarak Kamuya bila bedel terk edilecektir” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

38-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2881 sayılı “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5486 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” hakkındaki Meclis Kararının; “kuzeyden Park Alanı ayrılması” ibaresinin “parselin batısından 3 metrelik yaya yolu bırakılması” şeklinde düzeltilmesi;
Plan notlarında “2-) Nüfus veya yapı yoğunluğu artışından kaynaklı donatı ihtiyacı, kişi başı Yaşam Alanı 35 m2 ve kişi başı en düşük Donatı Alanı 17,25 m2 olarak kabul edilmiş ve 210,80 m² olarak hesaplanmıştır. Bu alanlar Yol Alanı olarak Kamuya bila bedel terkedilecektir. Terk işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

39-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2886 sayılı “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel ve 1435 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2886 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesinin kabulüne, şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 

 

 


40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selehattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir KANTUR’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 

Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

11.12.2018 Tarihli Meclis