MECLİS TOPLANTILARI

27.11.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.11.2008 Perşembe günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 59 uncu, 5 inci dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :


1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Değirmenlikızık Mahallesi, 5449 ada, 3 parselde Ticaret Alanında kalan Belediyemize ait hissenin satış yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
2-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Geçit Mahallesi, 6277 ada, 2 parselin Kanalizasyon Terfi İstasyonu olarak BUSKİ'ye bedelsiz devir talebi ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, 2009 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Gölyazı Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Hasanağa Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kayapa Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kirazlı Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kurşunlu Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Barakfakih Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Akçalar Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Umurbey Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Çalı Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Ovaakça Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Küçük Kumla Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Güzelyalı Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Görükle Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Demirtaş Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Emek Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Gürsu Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kestel Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mudanya Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Gemlik Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Nilüfer Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Yıldırım Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Osmangazi Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporu.

 

27.11.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2008 Perşembe günü saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 59 uncu, 5 inci dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Değirmenlikızık Mahallesi, 5449 ada, 3 parselde Ticaret Alanında kalan Belediyemize ait hissenin satış yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçit Mahallesi, 6277 ada, 2 parselin Kanalizasyon Terfi İstasyonu olarak BUSKİ’ye bedelsiz devir talebi ile ilgili yazısının; “BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne 1 YTL bedelle devrinin yapılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2009 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 56 kabul) ile kabulüne,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölyazı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kirazlı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


-2-


25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK 4 red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 52 kabul) ile kabulüne,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Aydın ÇIKIKÇI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necati TÜZÜN’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÇOKAL’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

27.11.2008 Tarihli Meclis