MECLİS TOPLANTILARI

20.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 ARALIK 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 58 inci, 5 inci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Memur Kadro değişiklikleri ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
4-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem) Tesisi Kurulması ve Mevcut Depolama Sahasıyla Birlikte İşletilmesi İşi ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İznik Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, İznik İlçesi, Yeşilcamii Mahallesi, 96 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Harmancık İlçesi, Çatalsöğüt Mahallesi, 3727 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında “Veri Paylaşım Protokolü” imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 7276 ada, 1 parselin satışı ile ilgili yazısı,
9-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Huzurevleri Vakfı tarafından Huzurevi Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçların devir teslimi konusunda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Dönüşüm Alanında kamulaştırma yapılan Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 5340 ada, 2 parselin iadesi ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı. 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 4 ve 62 (Eski:3) parsellerin 3 yıl süre boyunca Büyükşehir Belediyesi XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Garipçe Mahallesi, 80 ada, 14 parselde ve yapılması düşünülen Kapalı Otopark İnşaatı ile İmar Planlarında Açık Otopark Alanlarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm Tanıtma Birliği Üyeliği talebi ile ilgili müşterek raporu,
4-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, İlimizin Ülke turizmindeki yerinin ön plana çıkarılması için turizm firmaları ve otellerin sorunlarının incelenmesi ve Belediyemizin turizme vereceği katkılar ile ilgili raporu,
5-Ulaşım Komisyonu’nun, Uluabat Gölü üzerinde 4 adet toplu taşıma güzergahı ile ilgili raporu,
6-Ulaşım Komisyonu’nun, Gazcılar Caddesi’nin isminin korunması ile ilgili raporu,
7-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
8-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubat A.Ş.)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4535 ada, 5, 6 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1027 ada, 11-12-13-14 sayılı parseller, 29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 9-11 sayılı parseller, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2298 ada, 10 sayılı parsel ve Üçevler Mahallesi, 3008 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 509 sayılı Kararı ve 26.01.2016 tarih ve 238 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1014 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün TMMOB Mimarlar Odası’nın Çekince Raporunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Ataevler Mahallesi, 1362 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzii Uygulama İmar Planı’na ilişkin TMMOB Mimarlar Odası’nın Çekince Raporunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 gün ve 3907 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 218 ada, 1,2 parseller, 219 ada, 1 parsel ve 1462 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1041 ve 1042 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 12.09.2018 tarih ve 2018/66 E. sayılı İptal Kararı ve Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 927 ada, 2, 4, 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hilmiye Mahallesi, 119 ada, 621 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 142 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/739 E., 2018/1081 K. sayı ve 27.09.2018 tarihli ilamı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 444 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 parseller ile 3003, 3826, 3827 ve 3828 adaların “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1789 ada, 1-2-3-5-6, 1790 ada, 100-101-119-121, 1791 ada, 3-4-5-6, 1792 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-22-23-24-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3787 ada 10, 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.


Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

20.12.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 ARALIK 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 58 inci, 5 inci dönemin 11 inci  OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

 1-Okunan 22/11/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

28/11/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2854 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım İlçesi, Meydancık  Mahallesi,  169  ada,  45  parsel sayılı taşınmazın bedelsiz devri” hakkındaki Meclis Kararının; “Vakıflar Bölge Müdürlüğü” ifadesinin “Vakıflar Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilerek; kabulüne,

11/12/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

 

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Memur Kadro değişiklikleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem) Tesisi Kurulması ve Mevcut Depolama Sahasıyla Birlikte İşletilmesi İşi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İznik Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, İznik İlçesi, Yeşilcamii Mahallesi, 96 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Harmancık İlçesi, Çatalsöğüt Mahallesi, 3727 parsel sayılı taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında “Veri Paylaşım Protokolü” imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 7276 ada, 1 parselin satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Huzurevleri Vakfı tarafından Huzurevi Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçların devir teslimi konusunda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Dönüşüm Alanında kamulaştırma yapılan Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 5340 ada, 2 parselin iadesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 4 ve 62 (Eski:3) parsellerin 3 yıl süre boyunca Büyükşehir Belediyesi XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Garipçe Mahallesi, 80 ada, 14 parselde yapılması düşünülen Kapalı Otopark İnşaatı ile İmar Planlarında Açık Otopark Alanlarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm Tanıtma Birliği Üyeliği talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, İlimizin Ülke turizmindeki yerinin ön plana çıkarılması için turizm firmaları ve otellerin sorunlarının incelenmesi ve Belediyemizin turizme vereceği katkılar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Ulaşım Komisyonu’nun, Uluabat Gölü üzerinde 4 adet toplu taşıma güzergahı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Ulaşım Komisyonu’nun, Gazcılar Caddesi’nin isminin korunması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubat A.Ş.)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

 

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 747 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 755 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – 73 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 762 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 88 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 763 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 79 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 765 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 79 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 766 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 88 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 770 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 773 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 776 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – 81 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 07.11.2018 tarih ve 432 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 88 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 08.10.2018 tarih ve 1045 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – 81 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 12.11.2018 tarih ve 1144 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – 81 kabul) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 07.09.2018 tarih ve 128 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 65 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 116 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 73 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 06.11.2018 / 241 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliğine konu olan yapı adası hattının düzenlenmesi ve “Burgaz Mahallesi, 797 ada, 4 parselin Kamulaştırma Alanı’nda kalan kısmının bilabedel terk edilerek Kamu eline geçmesi halinde söz konusu Burgaz Mahallesi, 797 ada, 4 parselin yapılaşma koşulunun 0,30/0,60 olarak düzenlenecektir.” Plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret –Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 79 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4535 ada, 5, 6 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

 

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1027 ada, 11-12-13-14 sayılı parseller, 29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 9-11 sayılı parseller, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2298 ada, 10 sayılı parsel ve Üçevler Mahallesi, 3008 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – 81 kabul) ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 509 sayılı Kararı ve 26.01.2016 tarih ve 238 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1014 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün TMMOB Mimarlar Odası’nın Çekince Raporunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer ilçesi, Ataevler Mahallesi, 1362 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzii Uygulama İmar Planı’na ilişkin TMMOB Mimarlar Odası’nın Çekince Raporunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 gün ve 3907 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 218 ada, 1,2 parseller, 219 ada, 1 parsel ve 1462 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1041 ve 1042 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 80 kabul) ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 82 kabul) ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 12.09.2018 tarih ve 2018/66 E. sayılı İptal Kararı ve Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 927 ada, 2, 4, 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hilmiye Mahallesi, 119 ada, 621 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 73 kabul) ile  kabulüne,

            42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “6 m yolun 3 m kuzey, 3 m güneye kaydırılmak suretiyle ada bazına çevrilmesi” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 73 kabul) ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – 82 kabul) ile kabulüne,

 

 

 

 

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 74 kabul) ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 142 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 74 kabul) ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/739 E., 2018/1081 K. sayı ve 27.09.2018 tarihli ilamı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 444 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 parseller ile 3003, 3826, 3827 ve 3828 adaların “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1789 ada, 1-2-3-5-6, 1790 ada, 100-101-119-121, 1791 ada, 3-4-5-6, 1792 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-22-23-24-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine;

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3787 ada 10, 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “2) 3787 ada, 12 parselin alan toplamı 2376,13 m² olup, emsal bu alan üzerinden hesaplanacaktır.” maddesinin,

“2) 3787 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin alan toplamı 9649,64 m2 olup (10 parsel 5426,39 m², 11 parsel 1847,12 m², 12 parsel 2376,13 m²), emsaller bu alan veya alanlar üzerinden hesaplanacaktır.” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 65 kabul) ile kabulüne,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 14.12.2018 tarih ve 14300260-301.01-E.226330-sayılı yazısı) “GUHEM (Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi) A.Ş.’ye Bursa  Büyükşehir  Belediyesi  olarak   ortak  olunması, Şirketin ana  sözleşmesinin   hazırlanması,  kuruluş ve tescili için gerekli  hukuki  işleri  yapmak  üzere  Büyükşehir  Belediye  Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi’nde bulunan 2712 ada, parselde 3250 m2 mera   üzerinde   4   adet  ahır ve 2 adet müştemilat     bulunan    alanın,   Hayvan    Bakımı,   Karantina Merkezi,   Damızlık   Merkezi,  ahır vb. için kullanım hakkının Bursa Büyükşehir  Belediyesi’nden Tarım A.Ş. ye 5 yıl süre ile verilmesi  ve    protokol  yapmak  üzere  Büyükşehir   Belediye Başkanı’na    yetki    verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 73 kabul) ile kabulüne,

            51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.12.2018 tarih ve 144 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, muhtelif Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülebilmesi sosyal konut, konut ve işyerlerinin yapımı ve satışında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yetkilerin Gemlik İlçe sınırları içinde Gemlik Belediyesi tarafından da kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 çekimser – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 65 kabul) ile kabulüne,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti veya tasarrufu Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki işletmecilerimizin 2019 yılı kira kullanım bedellerinde artış yapılmaması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Merinos Parkında bulunan Atatürk Kongre Kültür Merkezi müştemilatı ile fuar alanındaki ticari alanların Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti (BİNTED)’ne aylık 50.000,00TL+KDV bedel ile 3 yıllığına tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesinde bulunan 2 adet kafeteryanın İnegöl Belediye Başkanlığına tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7754 ada, 39 parsel (2.880,77 m2 ), 40 parsel (9.304,32 m2 ), 41 parsel (9.154,59 m2 ), 42 parsel (1.746,33 m2 ), 43 parsel (3.068,30 m2 ), 44 parsel (6.804,88 m2 ) ve 45 parsel (2.246,46 m2 ) taşınmazların Belediyemizce mesire yeri olarak kullanılmak amacıyla tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Hüdavendigar Kent Parkı Gelişim ve Revizyon Projesi kapsamındaki yerlerin BURFAŞ’a tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın (Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 18.12.2018 tarih ve 41568574-301.01-E.228048 sayılı) verdiği “Bursa Ulaşım Ana Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nu verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.11.2018 tarih ve 714 sayılı ‘Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi, Hilmiye ve Mesruriye Mahalleleri)’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe –Tarım Hayvancılık ve Orman - Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 18.12.2018 tarih ve 788 sayılı ‘Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nin, Teftiş Kurulu Başkanının Atanması başlıklı 8. Maddesinde değişiklik yapılması’ ile ilgili kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu’na havalesine,

 

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu’nda 79 ada, 90 parsel, 6 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “BESOB önü eski İnegöl Yolu güzergahının 30 metreye genişletilmesine ilişkin İmar Planı değişiklikleri yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.12.2018 tarih ve 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ve 202 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Mezarlığı sınırının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “BURULAŞ’a 50.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.12.2018 tarih ve 1192, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201 sayılı Kararlar ile 10.12.2018 tarih ve 1242,1243,1244 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği  “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2018 tarih ve 273-269-268 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “BURBAK A.Ş.”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “BESAŞ” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “BİNTED A.Ş.” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “BURFAŞ” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “BURULAŞ” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “JEOTERMAL A.Ş.” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “KÜLTÜR A.Ş” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “Bursa Ulaşım Ana Planı” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Haydar Aliyev ve Ahıskalılar Parkındaki isimlere ‘Kaplıkaya’ isminin eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 111 ada, 75 sayılı parselin ‘Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı’ olarak düzenlenmesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7731 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 7732 ada, 13-14-15-37 parseller ve 7733 ada, 2-17-18-19-20-21-30-32-33-34-36 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C10A pafta, 3280 ada, 568 parselde yer alan taşınmaza ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü Seç Tepe Mevkii, H21B19C2D-1C pafta, 2365/1 ve 2366/1 (eski 114-115-117 numaralı parseller) numaralı taşınmazlar hakkındaki 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2451 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503-2513 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “İznik İlçesi, Candarlı Mahallesi, G23C22B pafta, 780 ada, 250/251 parsellere  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, H22D07A1B pafta, 3545-3546 adalar, 8-9-10-11-12-13-14/1-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, H22B05B pafta, 1198 ve 2958 parsellere  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Orhangazi İlçesi, Keramet Mahallesi, H22B05B pafta, 1198 ve 2958 parsellere  ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan Belediye Meclisi’nin, 04.12.2018 tarih ve 96 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, 113 ada, 16 parsel ve Su Deposunun bulunduğu alan üzerinde BUSKİ İçme Suyu Arıtma Tesisi bulunan 112 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerin bulunduğu adanın aralarından geçen imar yolunu iptal edilerek birleştirilmesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Su Deposu ve Koruma Alanı olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.12.2018 tarih ve 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467 ve 468 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Kestel İlçesi, Kale Mahallesi 149 ada, 7 parsel sayılı 1102,02 m2 yüzölçümlü, 149 ada, 8 parsel sayılı 955,65 m2 yüzölçümlü, 149 ada, 22 parsel sayılı 889,64 m2 yüzölçümlü, 149 ada, 24 parsel sayılı 288,15 m2 yüzölçümlü taşınmazların toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere BURULAŞ’a tahsisi ” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.12.2018 tarih ve 289 sayılı Karar ile 10.12.2018 tarih ve 296-297-298 ve 299 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği  “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı H22A07C3/B-B, H22A08D4/A-B-D            paftalara ilişkin, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 348, 349, 351, 354, 356, 486, 487, 488, 910, 911, 940 ve 950 adalar çevresinde yapılması planlanan yol güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2262 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 04.12.2018 tarih ve 203, 205, 206 ve 207 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı kapsamında Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, H22-D-01-C-4-D pafta, 4193 ada, 9 parselde hazırlanan plan değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5480 ada,  5 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, 2078 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2143 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2143 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 192 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4089  ada, 12  parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, H21B24B3B pafta, 10303 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ve  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 570 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi   İlçesi,  Yenikaraman  Mahallesi,  H21C05B3C - H21C05C2B  paftalar,  786  ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl  İlçesi,  Süle  Mahallesi, H22-C-24-A pafta,  115  ada, 22 ve 25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “TOKİ Doğanbey Konutları hakkında” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,   

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 11.12.2018 tarih ve  81,  82  sayılı  ‘İmar  Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.12.2018 tarih ve  134, 135, 146  sayılı  ‘İmar  Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde revizyon yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

 

 

 

 

117-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.11.2018 tarih ve 2854 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım İlçesi, Meydancık  Mahallesi,  169  ada,  45  parsel sayılı taşınmazın bedelsiz devri” hakkındaki Meclis Kararının; “Vakıflar Bölge Müdürlüğü” ifadesinin “Vakıflar Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilerek; oybirliği ile kabulüne,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

20.12.2018 Tarihli Meclis