MECLİS TOPLANTILARI

13.11.2008 Tarihli Meclis Gündemi

Untitled Document

13.11.2008 Tarihli Meclis Gündemi

G Ü N D E M                     : 

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI; 

2-ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELİK SEÇİMİ; 

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ; 

      1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

      2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, 2009 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili yazısı,

      3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 15 parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü?ne devir talebi ile ilgili yazısı,

      4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 2 parsel  sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,

      5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı?nın Bursa, Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Protokolü kapsamında anılan alanın ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? sınır ilanı talebi ile ilgili yazısı,

      6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 31.07.2008 gün ve 533 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesindeki ?Hastane Alanı? hakkındaki 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

      7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 31.07.2008 gün ve 531 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi,  Mimarsinan Mahallesindeki ?Üniversite Alanı? hakkındaki 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

      8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Kayapa Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

      9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Küçük Kumla Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

      10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

      11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,                                                                           

      12-Başkanlık Makamı?nın, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve müştemilatı ile Merinos Park Alanı ve Merinos Nikah Salonu içerisindeki dükkanlar ve müştemilatının kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,

      13-Başkanlık Makamı?nın, Gölyazı Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      14-Başkanlık Makamı?nın, Hasanağa Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      15-Başkanlık Makamı?nın, Kayapa Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      16-Başkanlık Makamı?nın, Kirazlı Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      17-Başkanlık Makamı?nın, Kurşunlu Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

       18-Başkanlık Makamı?nın, Barakfakih Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      19-Başkanlık Makamı?nın, Akçalar Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      20-Başkanlık Makamı?nın, Umurbey Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      21-Başkanlık Makamı?nın, Çalı Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      22-Başkanlık Makamı?nın, Ovaakça Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      23-Başkanlık Makamı?nın, Küçük Kumla Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      24-Başkanlık Makamı?nın, Güzelyalı Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      25-Başkanlık Makamı?nın, Görükle Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      26-Başkanlık Makamı?nın, Demirtaş Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      27-Başkanlık Makamı?nın, Emek Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      28-Başkanlık Makamı?nın, Gürsu Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      29-Başkanlık Makamı?nın, Kestel Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      30-Başkanlık Makamı?nın, Mudanya Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      31-Başkanlık Makamı?nın, Gemlik Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      32-Başkanlık Makamı?nın, Nilüfer Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      33-Başkanlık Makamı?nın, Yıldırım Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      34-Başkanlık Makamı?nın, Osmangazi Belediyesi?nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      35-Başkanlık Makamı?nın, Büyükşehir Belediyesi 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,

      36-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediyesi 2009 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı.

4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR; 

       1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parselin ?Özel Sağlık Alanı? olarak düzenlenmesi hakkındaki imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

      2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 

      9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

      12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

       13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Hikmet ŞAHİN

                                                                                                                    Bursa Büyükşehir 

                                                                                                                      Belediye Başkanı  
 
 

13.11.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2008 Perşembe günü saat 14.45’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 59 uncu, 5 inci dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELİK SEÇİMİ;
Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Fahreddin YILDIRIM,
Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Arif BAYRAK,
Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliklerine; Ali Hasan YOLUÇ, Mehmet GÜREL,
Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliklerine; Mustafa ÜLKER, Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER,
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Ali OKUROĞLU, Kamil BAYRAMİÇ, Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Mustafa ÜLKER,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Recai EKMEKÇİ, Ali Hasan YOLUÇ, Nurettin BAY, İsmet AKGÜN, Necati TÜZÜN, Necdet KÜREL, Hüseyin TÜRKER, İlhan AKMAN, Alaaddin PALABIYIK,
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Cemal Aydın AYBEY, Hikmet AYDOĞDU, İbrahim SÜTÇÜ, Süleyman TAŞAR, Cafer BOZ, Hüseyin TÜRKER, Salim EYÜBAGİL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mustafa ALTIN, Hakkı ORHAN, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Rıfat BAKAN, Oktay ERDEM, Hasan İNCE, Aydın ÇIKIKÇI, İbrahim ÜRGÜN, Erkan DENİZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Rıfat BAKAN, Celal DEMİR, Sabahattin ÖZVER, Mehmet Raci ARVAS, Mustafa BOZ, Ayhan SOLAK, Mehmet ERDEM, Alaaddin PALABIYIK, Figen HİÇYILMAZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Oktay ERDEM, Celal DEMİR, İdris UYSAL, İsmet EKİZ, Beşür KARADERE, İbrahim Veli KAYA, Hüseyin TÜRKER, Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Erkan DENİZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Kamil BAYRAMİÇ, Refik YILMAZ, Mustafa KARAKOÇ, Mehmet GÜREL, Hakkı ORHAN, Rıfat BAKAN, Aydın ÇIKIKÇI, İlhan AKMAN, Alaattin PALABIYIK,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER, Oktay ERDEM, Recep DEMİRHAN, Mustafa ÜLKER, Günay ÇETİN, Mehmet EFE, Ayhan SOLAK, Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Alaaddin PALABIYIK seçilmişlerdir.
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 15 parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devir talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Bursa, Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Protokolü kapsamında anılan alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” sınır ilanı talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.07.2008 gün ve 533 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesindeki “Hastane Alanı” hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


-2-

9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.07.2008 gün ve 531 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesindeki “Üniversite Alanı” hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Başkanlık Makamı’nın, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve müştemilatı ile Merinos Park Alanı ve Merinos Nikah Salonu içerisindeki dükkanlar ve müştemilatının kiraya verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 65 kabul ) ile kabulüne,
15-Başkanlık Makamı’nın, Gölyazı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Başkanlık Makamı’nın, Hasanağa Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Başkanlık Makamı’nın, Kayapa Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Başkanlık Makamı’nın, Kirazlı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Başkanlık Makamı’nın, Kurşunlu Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Başkanlık Makamı’nın, Barakfakih Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Başkanlık Makamı’nın, Akçalar Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
22-Başkanlık Makamı’nın, Umurbey Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Başkanlık Makamı’nın, Çalı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
24-Başkanlık Makamı’nın, Ovaakça Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
25-Başkanlık Makamı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
26-Başkanlık Makamı’nın, Güzelyalı Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
27-Başkanlık Makamı’nın, Görükle Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
28-Başkanlık Makamı’nın, Demirtaş Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
29-Başkanlık Makamı’nın, Emek Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
30-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
31-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

-3-

32-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
33-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
34-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
35-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
36-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
37-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2009 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
38-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2009 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parselin “Özel Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesi hakkındaki imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 6 red, Bağımsızlar; M.Semih PALA 1, red, 59 kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih ve 26 sayılı Meclis Kararında vatandaş talebinden vazgeçtiğinden alınacak bir karar kalmadığından, 26 sayılı kararın belediyesine iadesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Meclis Kararlarından 10. sırada yer alan “07.05.2008 tarih ve 517 sayılı” Belediye Meclis Kararının “08.10.2008 tarih ve 517 sayılı” Meclis Kararı şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 6 red, 60 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 6 red, 60 kabul)) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne.
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın “Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Kayapa Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
-4-

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.11.2008 tarih ve 2008/34 Esas, 2008/120 sayılı ‘Bademli Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.11.2008 tarih ve 2008/100 Esas,122 Karar- 2008/102 Esas, 124 Karar-2008/97 Esas, 126 sayılı ‘Uygulama İmar Planı” hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU ve Refik YILMAZ’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 07.11.2008 tarih ve 2008/140 Esas, 140 Karar- 2008/141 Esas, 141 Karar- 2008/142 Esas, 142 Karar ve 2008/143 Esas, 143 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Görükle Belediye Meclisi’nin, 04.11.2008 tarih ve 2008/80 Esas, 80 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Aydın AYBEY ve Refik YILMAZ’ın “Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün “Barakfakih Belediye Meclisi’nin, 02.09.2008 tarih ve 2008/22 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’ in “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi Yeniköyboğazı Mevkii adresinde ve tapunun H21b13a3d pafta, 1190 ada, 13 parsel (S.S. Mudanya İnci Konut Yapı Koop.)” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’ in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 731-733-734-…750-782-783-…790 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’ in “Nilüfer İlçesi, Görükle Köyü adresinde ve tapunun H21c03d1a ve H21c10d1a pafta, 566 ada, 3-4 ve 7 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın “Çalı Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 38 Esas, 50 sayılı ‘1/1000 ölçekli Plan Revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 581….596 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL, Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.11.2008 tarih ve 185…187, 189….194 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2008 tarih ve 724 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen; Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.10.2008 tarih ve 2008/M-311 sayılı “Gemlik Doğusu Gelişme Alanı olarak Hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar
-5-

Planı” hakkındaki Meclis Kararı) ile ilgili verdiği yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 6 red-Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 59 kabul) ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakkı ORHAN, Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün “Gürsu Zafer Mahallesi, Zafer Caddesinin Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih, 166, 167 ve 170 sayılı ‘1/1000 ölçekli Plan Revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararı ile Gürsu Zafer Mahallesi, Zafer Caddesi’nin Çınar Sokak ve Engin Sokak birleşim noktasından itibaren batıya doğru cadde sonuna kadar olan kısmın konut alanından 4 katlı ticaret+konut alanına dönüştürülmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 04.11.2008 tarih ve 2008/80 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 07.11.2008 tarih ve 52-53-54 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.11.2008 tarih ve 10,14,15,17,18,19,20,21 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ışıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet EFE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

13.11.2008 Tarihli Meclis