MECLİS TOPLANTILARI

30.10.2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30 EKİM 2018 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 56 ncı, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.                                                                                       

 

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

           

YOK

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 

       1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

        2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

        3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsel Akaryakıt Servis İstasyonu 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve Ataevler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

Alinur AKTAŞ    

Büyükşehir Belediye Başkanı

30.10.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30 EKİM 2018 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 56 ncı, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısında alınan Kararların Özetidir.

 

1-18.10.2018  günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 23.10.2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın Kasım Ayı OLAĞAN toplantısında görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 63 kabul)  ile kabulüne,

 3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 63 kabul)  ile kabulüne, ,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsel Akaryakıt Servis İstasyonu 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve Ataevler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, 7 ret- İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 46 kabul) ile kabulüne,

5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah DİKEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selehattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.


Alinur AKTAŞ        

Büyükşehir Belediye Başkanı

30.10.2018 Tarihli Meclis