MECLİS TOPLANTILARI

18.10.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 EKİM 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

 

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

           

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Havuzlu Park Spor Tesisleri’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Uluabat Gölü üzerinde 4 adet toplu taşıma güzergahı ile ilgili yazısı,

4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkii’nde Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 8 adet konteyner büfenin  Karacabey Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısı,

5-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mihraplı Şehitlik Anıtı Çevre Düzenlemesi Uygulama Yapım İşini gerçekleştirebilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a Bursa Valiliği ile protokol imzalanma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,

6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 1 parsel, 7818 ada, 1 parsel, 7819 ada, 1 parsel, 7820 ada, 1 parsel, 7821 ada, 1 parsel, 7822 ada, 1 parsellerin satışı ile ilgili yazısı,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 150 parseldeki taşınmazın tahsis muvafakatı ile ilgili yazısı,

8-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 60 adet çalışma koltuğunun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2014 ada, 5 parsel, 3.154,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,

 

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Botanik Park içinde bulunan 3 adet Büfe ve 1 adet Kafe alanlarının kullanılması için BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi ve Sosyal Tesis haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların bakımının ve sulanmasının ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı ve 369,96 m2 yüzölçümlü kargir Özel İdare Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce uygulanan su fiyatlarında indirim yapılması ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından halka açık olarak işletilen muhtelif Spor Komplekslerinin BURFAŞ’a devir işlemleri ile ilgili raporu,

6-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

7-Hukuk Komisyonu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili raporu,

8-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

9-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa-Yenişehir Uluslararası Havaalanı’nda görev yapan taksici esnafın 7+1 otomobil ruhsatlı araçlar için çalışma ruhsatı verilmesi ile ilgili raporu,

10-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili raporu,

11-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gölyazı ve Uluabat Gölü’nde yaşanan çevre sorunlarının önüne geçmek, çözüm bulmak için ilgili Kurumlarla gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili raporu,

12-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’ndeki tarım arazilerinin su altında kalmasının sebeplerinin araştırılması ile ilgili raporu,

13-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir biberinin markalaşması ve biber üretimi yapan çiftçilerimizin karşılaştığı sorunlar ile ilgili raporu,

14-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Şarbon hastalığı hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporu,

15-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Üzüm yetiştiriciliğinin yeniden canlanması için çalışma yapılması ile ilgili raporu,

16-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa için uygun Katı Atık Deponi Sahaları belirlenmesi ile ilgili müşterek raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1826 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 sayılı parsel Akaryakıt ve Servis İstasyonu 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet-Samanlı-Arabayatağı-Çınarönü-Vakıf-Şirinevler Mahalleleri sınırları dâhilinde, onaylı imar planlarında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak tanımlı muhtelif alanlara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 1171 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4684 ada 1,2,3 ve 249 ada, 10,11,12 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920/2, 3318/7  parsellere ilişkin 1/5000 -1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli  Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler  Mahallesi, 267 ada, 1 parsele ilişkin Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin 2017/189 E. Sayılı 15.03.2018 tarihli kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk  Mahallesi, 4684 ve 249 adalara ilişkin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin 2017/659  E. Sayılı 17.04.2018 tarihli kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 1003 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2015/1338 E. Sayılı İptal kararı  ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.09.2017/11001, 02.10.2017/1203, 28.11.2017/11506, 13.12.2017/12457, 26.07.2017/8224, 25.12.2017/13271, 22.12.2017/13088,  14.12.2017/12496 ve 28.02.2018/3930 sayılı yazıları ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan muhtelif plan değişikliklerine ilişkin yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Muhtelif parsellere ilişkin 01.01.2017 tarihinden önce İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen plan değişiklik talepleri ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Muhtelif ada ve parsellere İlişkin Plan değişiklik talepleri ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 tarih ve 1381 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İrfaniye-Gökçe Mahalleleri arasında yaklaşık 270 ha alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 236 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük-Kurtul Mahalleleri Konutdışı kentsel çalışma ve depolama alanlarına ilişkin  1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Sanayi ve Depolama Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1970 parselin ön kısmında yer alan  iskelenin imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Tescil Harici Alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu, 

            44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, H22A08C/4C-3D ve H22A13B/1B-2A paftalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

            45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2035 sayılı Kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

            46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada, 4 sayılı parselin güneyinde bulunan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

            47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, 384 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

            48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 795 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

            49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa, Göynüklü, Tirilye, Güzelyalı ve Altıntaş Mahallerine ilişkin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talepleri ile ilgili raporu,

            50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 86, 87 ve 88 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

            51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 425 parsel ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

            52 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1574 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

            53 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 123 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kumyaka Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

            54 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1468 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi Çeltikçi Mahallesi, 62-63-64-66-68-80-81-82 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1816 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 973 ada, 41 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 1 ada, 30 ve 31 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 17.06.2015 tarih ve 1239 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 26.04.2018 tarih ve 2016/520 E, 2018/532 K, sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 gün ve 2049 sayılı Kararı ile onaylanan Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 parselde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1592 parsel 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 569 ada 17-18-19 parseller Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi, 18 parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi, 481 parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

 

 

 

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy ve Turanköy Mahallesi, Muhtelif parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, Muhtelif parseller Seyrek Yoğunlukta Konut Alanı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1869 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1948 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

            69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Akçakoyun Mahallesi, 912 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

            70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 117 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

            71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Dağkadı Mahallesi, 640 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

            72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 312 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

            73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 2764 ve 2824 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

            74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 7573 ada, 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2043 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 65 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl ilçesi, Bayramşah Mahallesi, 108 ada, 57 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif parseller kapsamında öngörülen ulaşım ve teknik altyapı düzenlemelerine ilişkin plan değişiklik talepleri ile ilgili raporu,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 107 ada, 5 parsel, Alaçam Mahallesi 106 ada, 121 parsel, Narlıdere Mahallesi, 574 parsellere ilişkin plan değişikliği talepleri ile ilgili raporu,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 793 ada, 49 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 772 ada, 71 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu.

 

Alinur AKTAŞ    

Büyükşehir Belediye Başkanı

18.10.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 EKİM 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.
 

1-Okunan 20.09.2018  günlü OLAĞAN Meclis Toplantısına  ait Zabıt ile 26.09.2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Havuzlu Park Spor Tesisleri’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Uluabat Gölü üzerinde 4 adet toplu taşıma güzergahı ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkii’nde Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 8 adet konteyner büfenin  Karacabey Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mihraplı Şehitlik Anıtı Çevre Düzenlemesi Uygulama Yapım İşini gerçekleştirebilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a Bursa Valiliği ile protokol imzalanma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7817 ada, 1 parsel, 7818 ada, 1 parsel, 7819 ada, 1 parsel, 7820 ada, 1 parsel, 7821 ada, 1 parsel, 7822 ada, 1 parsellerin satışı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret –68 kabul) ile kabulüne,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 150 parseldeki taşınmazın tahsis muvafakatı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 60 adet çalışma koltuğunun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2014 ada, 5 parsel, 3.154,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Botanik Park içinde bulunan 3 adet Büfe ve 1 adet Kafe alanlarının kullanılması için BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi ve Sosyal Tesis haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların bakımının ve sulanmasının ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı ve 369,96 m2 yüzölçümlü kargir Özel İdare Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce uygulanan su fiyatlarında indirim yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından halka açık olarak işletilen muhtelif Spor Komplekslerinin BURFAŞ’a devir işlemleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret –68 kabul) ile kabulüne, ,

16-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Hukuk Komisyonu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa-Yenişehir Uluslararası Havaalanı’nda görev yapan taksici esnafın 7+1 otomobil ruhsatlı araçlar için çalışma ruhsatı verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret –81 kabul) ile kabulüne,

20-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili raporunun oyçokluğu (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca AK Parti Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK oy kullanmamıştır- CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret –67 kabul) ile kabulüne, ,

21-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gölyazı ve Uluabat Gölü’nde yaşanan çevre sorunlarının önüne geçmek, çözüm bulmak için ilgili Kurumlarla gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’ndeki tarım arazilerinin su altında kalmasının sebeplerinin araştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir biberinin markalaşması ve biber üretimi yapan çiftçilerimizin karşılaştığı sorunlar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Şarbon hastalığı hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Üzüm yetiştiriciliğinin yeniden canlanması için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa için uygun Katı Atık Deponi Sahaları belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 589 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 601 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 603 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 61 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 527 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 9. sırada yer alan, 05.09.2018 tarih ve 600 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 848 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret –81 kabul) ile uygun olduğuna,

            Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 10.09.2018 tarih ve 918 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret –73 kabul) ile uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 09.04.2018 tarih ve 465 sayılı Meclis Kararının” üst ölçekli plana aykırı olması sebebiyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 63 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 533 sayılı Meclis Kararının” plan değişikliği ile taban alanında 509,16 m² inşaat alanı artışına sebep olması gerekçesiyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –77 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 07.05.2018 tarih ve 571 sayılı Meclis Kararının” plan değişikliğinin yoğunluk arttırıcı nitelikte olması sebebiyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –77 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 04.07.2018 tarih ve 733 sayılı Meclis Kararının” Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne aykırı olması sebebiyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 71 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 841 sayılı Meclis Kararının” üst ölçekli plan kararlarına aykırı nitelikte olması sebebiyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –77 kabul) ile  uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 842 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –77 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 843 sayılı Meclis Kararının” ada bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret –63 kabul)  ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 845 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 71 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 846 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –77 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 10.09.2018 tarih ve 912 sayılı Meclis Kararının” Mahkeme iptal gerekçelerinde bahsedilmeyen hususlarda da plan değişikliği yapıldığından  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 10.09.2018 tarih ve 916 sayılı Meclis Kararının”; “2. Bodrum katlar açığa çıkabilir.” şeklinde eklenen plan notunun kaldırıldığı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2018 tarih ve 1732 sayılı kararı ile uygun bulunan “1-Bodrum katlar açığa çıkabilir. Bodrum katlarda fonksiyonu tamamlayıcı birimler yer alabilir. 2-Kot parselin en yüksek noktasından alınacaktır.” şeklindeki plan notlarının kaldırıldığı şekliyle mevcudun oyçokluğu (DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 84 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 10.07.2018 tarih ve 209 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.08.2018 tarih ve 218 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 73 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan, 11.09.2018 tarih ve 250 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 233 sayılı Meclis Kararında”; Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parselde belirlenen Rekreasyon Alanı’nın  doğu ve batı doğrultusunda 7 metre yaya aksı belirlenmesi şekliyle; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 10.07.2018 tarih ve 210 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.09.2018 tarih ve 234 sayılı Meclis Kararının”; “Belediyesine İade Edilen Karar” şeklinde düzeltilerek;

Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.09.2018 tarih ve 234 sayılı Meclis Kararının ilgili Kurum görüşleri İlçe Belediyesi tarafından alındıktan sonra görüşülmek üzere Belediyesine iadesine ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 07.09.2018 tarih ve 127 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 07.09.2018 tarih ve 130 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 07.09.2018 tarih ve 133 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 07.09.2018 tarih ve 136 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.07.2018 tarih ve 95 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 03.09.2018 tarih ve 152 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1826 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 sayılı parsel Akaryakıt ve Servis İstasyonu 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet-Samanlı-Arabayatağı-Çınarönü-Vakıf-Şirinevler Mahalleleri sınırları dâhilinde, onaylı imar planlarında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak tanımlı muhtelif alanlara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 1171 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun; “Yapılan inceleme sonucunda söz konusu plan değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle yapılacak işlem olmadığına” cümlesinin “Yapılan inceleme sonucunda söz konusu plan değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4684 ada 1,2,3 ve 249 ada, 10,11,12 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920/2, 3318/7  parsellere ilişkin 1/5000 -1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler  Mahallesi, 267 ada, 1 parsele ilişkin Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin 2017/189 E. Sayılı 15.03.2018 tarihli kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk  Mahallesi, 4684 ve 249 adalara ilişkin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin 2017/659  E. Sayılı 17.04.2018 tarihli kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 1003 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2015/1338 E. Sayılı İptal kararı  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.09.2017/11001, 02.10.2017/1203, 28.11.2017/11506, 13.12.2017/12457, 26.07.2017/8224, 25.12.2017/13271, 22.12.2017/13088,  14.12.2017/12496 ve 28.02.2018/3930 sayılı yazıları ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan muhtelif plan değişikliklerine ilişkin yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Muhtelif parsellere ilişkin 01.01.2017 tarihinden önce İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen plan değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Muhtelif ada ve parsellere İlişkin Plan değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 tarih ve 1381 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İrfaniye-Gökçe Mahalleleri arasında yaklaşık 270 ha alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 236 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük-Kurtul Mahalleleri Konutdışı kentsel çalışma ve depolama alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Sanayi ve Depolama Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1970 parselin ön kısmında yer alan  iskelenin imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Tescil Harici Alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, H22A08C/4C-3D ve H22A13B/1B-2A paftalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2035 sayılı Kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada, 4 sayılı parselin güneyinde bulunan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, 384 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 795 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa, Göynüklü, Tirilye, Güzelyalı ve Altıntaş Mahallerine ilişkin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talepleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 86, 87 ve 88 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 425 parsel ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1574 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 123 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kumyaka Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1468 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi Çeltikçi Mahallesi, 62-63-64-66-68-80-81-82 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1816 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 973 ada, 41 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 1 ada, 30 ve 31 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 17.06.2015 tarih ve 1239 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 26.04.2018 tarih ve 2016/520 E, 2018/532 K, sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 gün ve 2049 sayılı Kararı ile onaylanan Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 parselde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP Grubundan; Pelin SEVGİ 1 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul) ile kabulüne,           

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1592 parsel 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 569 ada 17-18-19 parseller Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi, 18 parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi, 481 parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy ve Turanköy Mahallesi, Muhtelif parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, Muhtelif parseller Seyrek Yoğunlukta Konut Alanı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1869 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ,  Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret –68 kabul) ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1948 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret –78 kabul) ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin Çetin 1 ret- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 70 kabul) ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Akçakoyun Mahallesi, 912 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 117 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Dağkadı Mahallesi, 640 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 312 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 2764 ve 2824 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 7573 ada, 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2043 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 65 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl ilçesi, Bayramşah Mahallesi, 108 ada, 57 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif parseller kapsamında öngörülen ulaşım ve teknik altyapı düzenlemelerine ilişkin plan değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 107 ada, 5 parsel, Alaçam Mahallesi 106 ada, 121 parsel, Narlıdere Mahallesi, 574 parsellere ilişkin plan değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 793 ada, 49 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 772 ada, 71 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Keles İlçesi, Alpağut Mahallesinde BUSKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan taşınmazın ‘evsel nitelikli atıkların taşınması ve atık aktarma rampası yapılması’ planlandığından tahsisin iptali” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın verdiği “ Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı Mustafakemalpaşa İlçesi, Akarca Mahallesi, 343 parsel, Çakallar Mahallesi, 107 ada, 172 parsel, Eskikızılelma Mahallesi, 492 parsel, Hacıali Mahallesi 704 parsel, Ovaazatlı Mahallesi, 1261 parsel, Şehriman Mahallesi, 94 parsel, Yukarıbali Mahallesi, 120 ada, 135 parsel sayılı taşınmazların Mezarlık   hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Mülkiyeti İnegöl Belediyesi adına kayıtlı Çaykaya Mahallesi, 126 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak   üzere  Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın  verdiği “Mülkiyeti Harmancık Belediyesi adına kayıtlı Harmancık İlçesi, Kepekdere Mahallesi, 242 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere  Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emir KANTUR’un verdiği “Mülkiyeti Gemlik Belediyesi adına kayıtlı Gemlik İlçesi, Fındıcak Mahallesi, 121 ada, 289 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere  Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in  verdiği “Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi adına kayıtlı Yenişehir İlçesi, Demirboğa Mahallesi, 297 parsel Mahmudiye Mahallesi, 112 ada, 15 parsel, Terziler Mahallesi, 119 ada, 833 parsel sayılı taşınmazların Mezarlık  hizmetlerinde kullanılmak üzere  Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan BUDAK’ın  verdiği “Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi adına kayıtlı Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 871 parsel,Gürle Mahallesi, 240 parsel, Keramet Mahallesi, 2204 parsel, Mahmudiye Mahallesi, 103 ada, 37 parsel, Yenisölöz Mahallesi, 2646 parsel sayılı taşınmazların Mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Engelliler ve Engellilik’ hakkında yapacağı çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere Bursa Olimpik Sporlar ve Gençlik Kulübü Derneği Başkanlığı’ndan hibe olarak talep etmiş olduğumuz, 16 E 7440 plakalı, 2012 Modal Otokar marka özel yapım Engelli minibüs aracın Belediye Başkanlığımıza bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ve ilişkili yapılar hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor Kulübü Derneği arasında imzalanan sözleşme ” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 22 parsel sayılı 2090,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Gündüzlü Köyü, 101 ada, 34 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Otopark Yönetmeliğinde düzenleme yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Onaylı İnegöl İshakpaşa Külliyesi ve Yakın Çevresi, Kasım Efendi Caddesi, Suyolu Caddesi, Çimen Sokak (Adnan Menderes Caddesi) Koruma Alanları ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 02.10.2018 tarih, 145, 146, 147, 148, 149 ve 157 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih, 863 sayılı kararı ile onaylanan 17 İlçedeki tüm imar planlarında ‘tüm yapılaşma nizamlarında(ayrık-bitişik-blok) otopark yapılması durumunda su basman kotu +2.50 metreye kadar kaldırılabilir’ plan notunun İnegöl İlçemizde uygulanabilirliliği veya uygulama esaslarının tespit edilmesi için Komisyon kurulması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1, 2, 4, 5 sayılı parsellere ilişkin 1/25000- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 22 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1935/1, 1934/1, 1933/1, 1930/1, 1917/1, 1918/1, 1912/1, 1911/1, 1910/1, 1909/1, 1897/1, 1908/1, 1913/1, 1079/1, 1922/1-2-3 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2724 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 4647 ada, 9-10 parsel ve 4659 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 121-122-123-124 adalar ve Şerefiye Mahallesi, 75-77 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 04.10.2018 tarih ve 168-169-171 sayılı Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararına istinaden Sit Alanı ilan edilen 6.68 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 12 ve 294 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  İsmail ÜLKER ve Turgay YEL’in verdiği “Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi Yeniköy Mevkiinde Günübirlik Konaklama Tesisi yapım işi için Karacabey Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Alemdar-Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4008 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4008 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7296 ada, 1 parsel, 7294 ada, 2 parsel ve 7295 ada, 3 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetindeki Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesinde bulunan parsellerden uygun görülenlerin T.C. Bursa Ticaret Borsası adına bedelsiz devri ” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği  “Düğün salonlarında sıklıkla kullanılan ve görsellik katan piroteknik maddeler (meşale, şelale, volkan ve pasta maytaplar) ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.10.2018 tarih ve 78058637-301.01-E.189989 sayılı yazısı) “Bat-Çık Kavşak ve Yaya Üst Geçitleri alınlıklarının Reklam Alanı olarak kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “İznik Ayasofya Camii, Yenişehir Sinanpaşa Külliyesi ve Pirinç Han hakkında yapılan çalışmalar” ile ilgili yazılı önergesinin Sosyal İşler ve Turizm –Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonlarına müştereken havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile işbirliği protokolü imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Zeytinyağı üreticiliğinin geliştirilmesi için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonuna havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Güneydoğu Anadolu Projesinin incelenip kentimizde kendine özgü ve çevreyi koruyacak bir biçimde uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman-Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Yıldırım ile Kestel İlçe sınırları arasında kalan Karapınar Mevkiinde bulunan fabrikalara ilişkin şikayetler” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.10.2018 tarih ve 222-224-225-226-212-218-219-220-213-221-215-217 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan ÖZEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.10.2018 tarih ve 984-985-986 sayılı Kararları ile 08.10.2018 tarih ve 1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Tatkavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 sayılı parseller ve çevresine ilişkin Arkeolojik Sit Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği ““Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730 nolu parsele ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan Kentsel Dönüşüm İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 49,50,51,52,53,54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli BHRS Merkezi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3D pafta, 1883 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler (Cumhuriyet) Mahallesi, H21C05C1A pafta, 1282 ada, 1 parsel numarasında  kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C pafta, 2583/1, 2594/1, 2596/1 ada/parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar, 4211 ada, park parseli olarak kayıtlı parseller ile muhtelif parsellere ilişkin olarak hazırlanan Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 2583/1 2594/1, 2596/1-2, 2613/1 ve kuzeyi ada parsel ile 4211 ada/park -2 parseli olarak kayıtlı parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1499 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H23D16A2B pafta, 1033 ada, ve 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6073 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli 2 nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı Toplukonut İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22D01A1C pafta, 6588 ada, 3-5 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21B20D pafta, 113 ada, 4 nolu parsel ile 1075 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, Akçaalan Mevkii, 131 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2686  ada, 1-2-3 nolu parseller ile 2688 ada, 1-2 nolu parsellere  ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 173  ada, 108 nolu parsele  ilişkin İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “İznik İlçesi, Yeşilcami  Mahallesi, 98  ada, 88 nolu parsele  ilişkin İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21B20D1A/H21B20D1B paftalar, 113 ada, 4 parsel ile 1075 parsele ilişkin  Çağrışan-Göynüklü Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “İznik İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 717 ada, 356 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk ÇAKIR, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 03.10.2018 tarih ve 124 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk ÇAKIR, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 117 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk ÇAKIR, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Yukarıfevzipaşa Mahallesi, 87, 101 ve 106 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.10.2018 tarih ve 109 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 253 ada, 17 sayılı parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2018 tarih ve 165, 166, 167, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 175 ve 176  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 325 ada, 180, 181, 182, 184, 210, ve 223 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir KANTUR ve Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03.10.2018 tarih ve 253, 255 256, 257, 259, sayılı Meclis Kararları ile 11.10.2018 tarih ve 266, 268, 270, 271, 272 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık-Hukuk- Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi’ndeki 1/25000  ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı’na yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, H22C2B pafta, 106 ada, 66-67 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4604 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler  Mahallesi, 1427 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler  Mahallesi, 1427 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1041-1042 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B pafta, 747 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22A21D3D  pafta, 9087 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk  Mahallesi, H22D01D4A  pafta, 252 ada, 43 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce  Mahallesi, H21C04A4B  pafta, 4851 ada, 1-2-3, 4852 ada, 1-2-3-4-6-7 parsellerde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Yalı  Mahallesi, H21B14D3C  pafta, 1860 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler  Mahallesi, H21C05D2C   pafta, 1210 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A  pafta, 580 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3D pafta, 684 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21C05A2B pafta, 6083 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1B pafta, 1416 ada, 7 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.10.2018 tarih ve 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 09.10.2018 tarih ve 70, 71 ve 72  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım İmar Planı Plan Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.10.2018 günü saat 17.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.10.2018 tarih ve 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Aile Çiftçiliği ile ilgili çalışma yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Gazcılar Caddesi’nin isminin korunması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Orhaneli İlçesi, Letafet Mahallesindeki kanalizasyon giderleri” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Ercan ÖZEL, Adnan AKIN, Hasan ERTÜRK ve İsmail KARAMAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, Asır Sokak, 6508 ada, 5 numaralı parselde bulunan istinat duvarında meydana gelen çatlaklıklar”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir İlçesine Hayvan Barınağı yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 4 ve 62 (Eski:3) parsellerin 3 yıl süre boyunca Büyükşehir Belediyesi XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınmaması ” ile ilgili yazılı önergesinin  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir İlçesi’nde Oto Galericiler Sitesi kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nden yayılan kesif kokular ” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

189- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olması” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

190- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Her eve Türk Bayrağı dağıtılması kampanyası başlatılması” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih CELEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selehattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 
Alinur AKTAŞ         

Büyükşehir Belediye Başkanı

18.10.2018 Tarihli Meclis