MECLİS TOPLANTILARI

20.09.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 EYLÜL 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

 

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 04.09.2018 tarih ve 582 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kefalet” ile ilgili Kararı,

            2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 11.09.2018 tarih ve 588 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2967 ada, 74 parselin satışı” ile ilgili Kararı,

            3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından halka açık olarak işletilen muhtelif Spor Komplekslerinin BURFAŞ’A.Ş’ye devir işlemleri ile ilgili yazısı,

            4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Sri Lanka’nın Kattankudy Belediyesi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talebi ile ilgili yazısı,

            5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,

            6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,

            7-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ilgili yazısı,

            8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri İnşaatı işi kapsamında, UEDAŞ ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında “devir anlaşma tutanağının” imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

            9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Katı Atık Depolama Sahası Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem) Tesisi ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

            10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesinde faaliyet gösteren ŞETAT Madencilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı işletmeden kaynaklanan toz ve duman ile ilgili yazısı,

            11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükorhan Belediyesi adına kayıtlı, Büyükorhan İlçesi, Armutçuk Mahallesi, 21 parsel, Bayındır Mahallesi, 222 parsel, Osmanlar Mahallesi, 96 parsel, Zaferiye Mahallesi, 46 ve 429  parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

           

 

 

 

 

 

            12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 3224 parsel, Çavuş Mahallesi, 17 parsel, Gülbahçe Mahallesi, 63 parsel, Halhalca Mahallesi, 174 parsel, Hamzabey Mahallesi, 347,348 parseller, Karakadı Mahallesi, 4 parsel, Kayapınar Mahallesi, 22 parsel, Mahmudiye Mahallesi, 2 parsel, Mesudiye Mahallesi, 17 parsel, Tahtaköprü Mahallesi, 33 parsel, Tuzla Mahallesi, 23 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

            13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Dönüşüm Alanı Kamulaştırma yapılan parselin (Gaziakdemir Mahallesi, 5358 ada, 1 parsel) iadesi ile ilgili yazısı,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen 19.80 hektarlık alanın 2 etaba bölünmesi talebi ile ilgili yazısı,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 

1-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursaray Hattı üzerinde bulunan “Batıkent İstasyonu” isminin “Ürünlü-Batıkent” veya “Batıkent-Ürünlü” İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2-Ulaşım Komisyonu’nun, Duraklara hareket saatleriyle durak isimlerinin asılması işlerinin BURULAŞ tarafından yürütülmesi ile ilgili raporu,

3-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Tarım tahlilleri yapan laboratuvarların çiftçilere sağladığı imkanların geliştirilmesi ile ilgili raporu,

4-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Nilüfer Çayı’nın kirli akması ile ilgili müşterek raporu,

5-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.08.2018 tarih ve 555 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişikliği yapılması” ile ilgili Kararı ile ilgili müşterek raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kocakoru Mevkii Bölgesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 7613 ada, 3 parselin Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

 

 

 

 

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4370 ada, 5-6-7 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 7606 ada, 3 parselin Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10030 ada, ve 4 parsel “50 kişi/ha Yoğunluklu Konut ve Park Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, 7842 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5854 ada, 15 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5859 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 568 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3660 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Revizyonu Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3760 ada, 5 parsel, 3762 ada, 1 parsel, 3759 ada, 1 parsel, 3758 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Revizyonu Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 4773 ada, 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4618 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 121, 123 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 110 ada, 144 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın güneybatı kısmında yer alan Park ve Dinlenme Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsel numaralı taşınmazın Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada 4 sayılı parselin güneyinde bulunan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1069-1161-1355 parsellerde Arkeolojik Sit Alanı’nın planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

 

 

 

 

 

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı’nın üst ölçekli planlarla uyumlu hale getirilmesi talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi’nde mermercilik faaliyetinde bulunan tesisler için yer belirlenmesi amacıyla 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 2116 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Sanayi Alanı’ndaki parsellerin Ticaret+Konut Alanı’na alınması talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 3618 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6287 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6115-6118-6133-6144-6151 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 259 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 454 ada, 36 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, H22A14A/4A-4B-4D-4C-3D paftalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4851 ada, 1, 2, 3 parseller ile 4852 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4196 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada, 7 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1946 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2127 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1805 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen muhtelif askı itirazları ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu.

58-Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubaş A.Ş.)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,

 

Alinur AKTAŞ    

Büyükşehir Belediye Başkanı

20.09.2018 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 EYLÜL 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 16/08/2018 günlü 1. OLAĞANÜSTÜ Meclis Toplantısına ait Zaptın; oybirliği ile kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 04.09.2018 tarih ve 582 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kefalet” ile ilgili Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 62 kabul) ile kabul edilmiştir.

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 11.09.2018 tarih ve 588 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2967 ada, 74 parselin satışı” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

            4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından halka açık olarak işletilen muhtelif Spor Komplekslerinin BURFAŞ’A.Ş’ye devir işlemleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Sri Lanka’nın Kattankudy Belediyesi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talebi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,          8-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

9-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri İnşaatı işi kapsamında, UEDAŞ ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında “devir anlaşma tutanağının” imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Katı Atık Depolama Sahası Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem) Tesisi ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesinde faaliyet gösteren ŞETAT Madencilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı işletmeden kaynaklanan toz ve duman ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

            12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükorhan Belediyesi adına kayıtlı, Büyükorhan İlçesi, Armutçuk Mahallesi, 21 parsel, Bayındır Mahallesi, 222 parsel, Osmanlar Mahallesi, 96 parsel, Zaferiye Mahallesi, 46 ve 429  parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

            13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 3224 parsel, Çavuş Mahallesi, 17 parsel, Gülbahçe Mahallesi, 63 parsel, Halhalca Mahallesi, 174 parsel, Hamzabey Mahallesi, 347,348 parseller, Karakadı Mahallesi, 4 parsel, Kayapınar Mahallesi, 22 parsel, Mahmudiye Mahallesi, 2 parsel, Mesudiye Mahallesi, 17 parsel, Tahtaköprü Mahallesi, 33 parsel, Tuzla Mahallesi, 23 parsel sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Dönüşüm Alanı Kamulaştırma yapılan parselin (Gaziakdemir Mahallesi, 5358 ada, 1 parsel) iadesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen 19.80 hektarlık alanın 2 etaba bölünmesi talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursaray Hattı üzerinde bulunan “Batıkent İstasyonu” isminin “Ürünlü-Batıkent” veya “Batıkent-Ürünlü” İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Ulaşım Komisyonu’nun, Duraklara hareket saatleriyle durak isimlerinin asılması işlerinin BURULAŞ tarafından yürütülmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 62 kabul)  ile kabulüne,

19-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Tarım tahlilleri yapan laboratuvarların çiftçilere sağladığı imkanların geliştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Nilüfer Çayı’nın kirli akması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.08.2018 tarih ve 555 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişikliği yapılması” ile ilgili Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 521 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 522 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 525 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret –Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 79 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 528 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 62 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.07.2018 tarih ve 736 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 74 kabul) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 150 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 72 kabul)  ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan, 06.06.2018 tarih ve 243 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 72 kabul)  ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 07.03.2018 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararının”;  Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 113 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin;

- 4323 ada, 1 parselin Emsal 2,50 – yükseklik 24,50 metre TİCK Alanı’ndan çıkarılarak bir önceki imar hakkı olan Emsal 1,00 – yükseklik 9,50 metre Konut Alanı olarak düzenlenmesine ve plan notlarının iptal edilmesine,

- Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen 3803 ada, 18 parsel, 4271 ada, 1 parsel ile 3608 ada, 13 parselin bir önceki imar hakkı olan bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak düzenlenmesine,

- Park olarak düzenlenen 3806 ada, 4 parsel, 3795 ada, 9 parsel, 3794 ada, 1 parsel, 4246 ada, 51 parsel, 2891 ada, 26 parsel, 3624 ada, 15 parsel, 1390 ada, 8 parsel, 4130 ada, 87 parselin bir önceki imar hakkı olan bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak düzenlenmesine,

- Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.04.2017 tarih ve 172 sayılı Kararıyla uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.5.2017 tarih ve 1542 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine Park Alanı’na çevrilen ancak maliki tarafından satışından vazgeçilmiş olduğundan parsel satın alınarak kamuya park olarak verilemeyeceğinden tekrar bitişik nizam 2 kat Konut Alanı olarak düzenlenen 1385 ada, 2 parselin bitişik nizam 2 kat Konut Alanı olarak düzenlenmesine” şeklinde mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 83 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 209 sayılı Meclis Kararının”; “uygun olmadığına ve Belediyesine iadesine” şeklinde  mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 74 kabul)  ile düzeltilerek kabulüne ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

 25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 124 sayılı ‘Gemlik İlçe sınırları içinde muhtelif Mahallelere ait Uygulama İmar Planlarındaki plan notlarının yeniden değerlendirilmesi talebi’ ile ilgili Meclis Kararının içerisinde yer alan; 4,9,13 ve 14. maddelerinin mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep  ÇOHAN,  Gamze  KAYABAŞ,  Nilgün  BERK,  Pelin  SEVGİ,  Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 74 kabul) ile kabulüne ve Kararın  mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.07.2018 tarih ve 185 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 83 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 10.07.2018 tarih ve 195 sayılı Meclis Kararının”;  mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 83 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 9. sırada yer alan 10.07.2018 tarih ve 200 sayılı Meclis Kararının”;  “uygun olduğuna” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 74 kabul) ile düzeltilerek kabulüne ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

  26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

  27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 06.06.2018 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 68 kabul) ile uygun olduğuna, 

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararının;  mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 62 kabul) ile uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 5. sırada yer alan, 06.06.2018 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararının;  “yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesi” şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer Kararların  oybirliği ile kabulüne,   

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kocakoru Mevkii Bölgesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 7613 ada, 3 parselin Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4370 ada, 5-6-7 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 7606 ada, 3 parselin Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10030 ada, ve 4 parsel “50 kişi/ha Yoğunluklu Konut ve Park Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 62 kabul)  ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, 7842 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5854 ada, 15 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5859 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 568 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3660 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Revizyonu Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3760 ada, 5 parsel, 3762 ada, 1 parsel, 3759 ada, 1 parsel, 3758 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Revizyonu Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 4773 ada, 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4618 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 121, 123 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 110 ada, 144 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın güneybatı kısmında yer alan Park ve Dinlenme Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 285 parsel numaralı taşınmazın Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada 4 sayılı parselin güneyinde bulunan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1069-1161-1355 parsellerde Arkeolojik Sit Alanı’nın planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı’nın üst ölçekli planlarla uyumlu hale getirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi’nde mermercilik faaliyetinde bulunan tesisler için yer belirlenmesi amacıyla 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 2116 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Sanayi Alanı’ndaki parsellerin Ticaret+Konut Alanı’na alınması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 3618 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6287 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6115-6118-6133-6144-6151 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 259 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 454 ada, 36 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, H22A14A/4A-4B-4D-4C-3D paftalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 68 kabul) ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4851 ada, 1, 2, 3 parseller ile 4852 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4196 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 68 kabul) ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 78 kabul) ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada, 7 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1946 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2127 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2018 tarih ve 1805 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen muhtelif askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubaş A.Ş.)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, İstanbul Caddesi’nde 1 adet ve  Yıldırım  İlçesi, Ankara  Yolu’nda  1  adet  olmak   üzere toplam  2  adet  üstgeçidin  hayırsever   Mehmet YILDIZ tarafından       yapılmasına yönelik, hayırsever  ile Belediyemiz arasında   protokol   imzalamak üzere  Bursa                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Bursa’da oluşan iri hacimli atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik fizibilite projesi” başlıklı proje kapsamında BEBKA ile işbirliği protokolü imzalaması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı A. Nalan FİDAN’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 5. Kat, Hayat Apartmanı’nda bulunan dubleks meskenin Belediyemiz adına kayıtlı hissesinin müteahhitlik payı adı altında devredilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş.’ye ihtiyaç duyulduğunda kredi kullanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca kefalet verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 27 parsel sayılı 1.130,19 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Spor Alanı’nda kalan taşınmazın Osmangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 282 ada, 5 parsel sayılı 912,25 m2 yüzölçümlü Sanayi Sitesi vasıflı taşınmaz ile 282 ada, 6 parsel sayılı 240,53 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Harmancık Belediyesi’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kadir KAHRAMAN ve Bekir AYDIN’ın verdiği “BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce uygulanan su fiyatlarında indirim yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4089 ada, 1 parsel sayılı 104,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’na yeniden tahsis talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi 4581 ada, 3 parsel sayılı ve 133,87 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale usulü ile satılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Park Alanı’nın içerisinde bulunan 120 m2 alanlı büfenin BURFAŞ’a tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Ahmet Paşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:73 Fomara İş Merkezi Kat:1 adresinde kayıtlı bulunan Kurs Merkezi içindeki 22,45 m2 kantinin yeniden BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Bursa için uygun Katı Atık Deponi Sahaları belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 50 parselin  bir kısmının Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 7345 ada, 1-2-3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın verdiği “Bursa Ova Koruma Sahası içinde yapılmış sahalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, ‘Fuar Piknik Eğlence Alanı ve Yat Limanı’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Turizm Tesis Alanlarına ilave 0.50 emsal teşviğinin kaldırılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1, 2, 3, 4  parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 355 ada, 1  parsel, 108 ada, 75 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1717 ada, 1  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 706. Sokak’ın kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih, 216, 217, 218 ve 14.08.2018 tarih 221, 223 sayılı  ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 123, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 78058637-301.01-E.159929 sayılı yazısı) “/100000  ölçekli Bursa 2035 Yılı Çevre Düzeni Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Avni Çimen ERİN’nin verdiği “Yenişehir İlçesi, Akdere Mahallesi ile Organize Sanayii Bölgesi arasındaki 2 km’lik bağlantı yoluna sıcak asfalt yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş. (Onur Market) arasında protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Lütfü GÜNENÇ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “İnegöl İlçesinde bulunan Şipali, Hasanpaşa, Kulaca ve Akçasu Derelerinde görülen toplu balık ölümleri” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık - Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Pelin SEVGİ ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Orhaneli Termik Santrali” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 188, 187 ve 179 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarih 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, ve 10.09.2018 tarih 911, 912, 913, 914, 915, 916, 918, 919 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, 1027 ada, 11,12,13,14 parseller, 2378 ada, 9 parsel, 3008 ada, 3 parsel, 2298 ada, 10 parselin ‘Ticaret Alanı’ olarak, 2378 ada, 11 parselin ‘Özel Sosyal Tesis Alanı’ olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Karacabey İlçesi, Şahinköy Mahallesi, 2 pafta, 89 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 4 pafta, 127-128-129-1749-1750-1751-1753 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c1b pafta, 1802 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 5 pafta, 399 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 1997 ada, 1,2,3,4 parseller, 1998 ada, 1,2,3,4,5 parseller, 1999 ada, 1,2,3 parseller, 2000 ada, 1,2,3,4,5 parseller, 2001 ada, 1,2,3,4,5,6 parseller, 2002 ada, 1,2,3,4 parseller, 2003 ada, 1,2,3 parseller, 2004 ada, 1,2,3 parseller, 2005 ada, 1 parsel, 2006 ada, 1,2,3 parseller, 2007 ada, 1,2,3,4 parseller ve 2008 ada, 1,2,3 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 142 ada, 2 parsel ve 143 ada, 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 593 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 593 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 747 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 747 ada, 3 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi, 146 ada, 7 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408  ada, 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 192 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22D02C pafta, 8114 ada, 9 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4D  pafta, 453 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2451 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223/1 parsel, 2170/3 parsel, Karaman Mahallesi, 168/17 parsel, Akçalar Mahallesi, 158/5 parsel, Çamlıca Mahallesi, 3704/2 parsel, Odunluk Mahallesi, 4648/5 parsel, Fethiye Mahallesi, 1863/1 parsel, Beşevler Mahallesi, 333/1, 334/1, 336/1 parsel, Gümüştepe Mahallesi, 3846/4 parsel, Barış Mahallesi, 4784/12 parsel, Ataevler Mahallesi, 1329/5, 1329/6 parsel, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6185/11-12-13 parseller, Yıldırı İlçesi, Millet Mahallesi,  3064/4-5-6-7 parseller, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1239/1-2 parsellere ait Kentsel Dönüşüm Plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3004 ve 3005 adalara ilişkin İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, H22c08c-H22c08d-H22c13a-H22c13b pafta, 107 ada, 24 parsel, 108 ada, 2 parsel, 109 ada, 24 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, H21b24b pafta, 6534 ada, 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.09.2018 tarih ve 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 359, 360, 373, 374, 375 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22D01A1D pafta, 7521 ada, 4 parselde 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21C05D1A pafta, 3413 ada, 8 parsele ait 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22D01A1C pafta, 6588 ada, 3 ve 5 parsellere ait 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler (Barış) Mahallesi, H21C05D1A pafta, 1453 ada, 1 parsel ve batısındaki park tescilli parsele ait 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Keles İlçesi, Epçeler Mahallesi, H22D25B-H22D25C paftalar, 169 ada, 4-5-6-7 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 575 ada, 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 173 ada, 108 parsele ait İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 173 ada, 31 parsele ait İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “İznik İlçesi, Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C1C pafta, 4162 ada, 20 parsele ait 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21C02B3D pafta, 5444 ada, 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Görükle Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3313 ada, 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ait Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2957 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi Batısı, muhtelif ada ve parsellere ait 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, H22D08A1C-H22D08A1D  paftalar, 1789 ada, 1-2-3-4-5-6, 1790 ada, 100-101-119-120-121, 1791 ada, 2-3-4-5-6, 1792 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-21-22-23-24-25 parsellere ait Yıldırım Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği  “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 05.09.2018 tarih ve 113-114-115-116-117 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği  “Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 361 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan ÖZEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 175 ada, 89 parsele ait İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan ÖZEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 867 ada, 367 parsele ait İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.09.2018 tarih ve 106 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.09.2018 tarih ve 151-152 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 1663 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1592 parsele ait 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mahmut GÖK, Emrah KESKİNDEN ve Mesut BEDEL’in verdiği  “Bursa’ya Kurtuluş Anıtı yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği  “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.09.2018 tarih ve 589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-603-604 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Bursa İli içerisinde bulunan Besihaneler” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi-Yalova yolu üzerine Ekosistem Köprüsü (Yeşil Köprü) yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi ile Büyükşehir Belediye Hizmet Binası arasındaki mevcut köprünün yenilenerek merdivensiz Ekosistem Köprüsü (Yeşil Köprü) yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158 ada, 5, 6, 19, 20 ve 342 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin 11.09.2018 tarih  63, 64, 65 ve 66 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.09.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 2641, 2644 ve 2645 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mukaddes SERİM ve Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih 216 sayılı Meclis Kararı, 14.08.2018 tarih 221 sayılı Meclis Kararı, 05.09.2018 tarih 233, 234 sayılı Meclis Kararı, 11.09.2018 tarih 241, 242, 243 ve 250 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği’nin 8 (2) maddesinde bulunan plan notunun kaldırılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın  verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.05.2018 tarih ve 1537 sayılı Kararı ile onaylanan Kentsel Dönüşüm Sosyal –Teknik Alanı Fonu İlkeleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay YEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Alinur AKTAŞ          

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

20.09.2018 Tarihli Meclis